Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Gator och vägar Skriv ut

 
villakvarter

Det kommunala bolaget Teknik i Väst har sedan 1 januari 2019 ansvar för drift och underhåll av kommunens gator, vägar och cykelvägar. Eda kommun är uppdragsgivare och beställare av tjänster. För vissa uppgifter har entreprenör handlats upp. Det kan röra sig om snöröjning eller vårstädning.

 

Kommunens gator och vägar är skattefinansierade. Det betyder att kostnaderna för drift och underhåll av vägarna betalas med kommunalskatten. Underhållsbehovet är större än vad driftbudgeten har utrymme för.

 

Därför genomförs nyasfaltering där det anses mest prioriterat. Hög prioritet har mycket trafikerade vägar. Låg prioritet har exempelvis återvändsgränder.

 

Gatusektionen Sanering av vatten och avlopp samordnas med asfalteringsbehovet av gator. Det ger en mer kostnadseffektiv drift för kommunen som helhet.
Sidansvarig: Susanna Holmgren
Mer information

Per-Erik Bryntesson

Enhetschef underhåll VA/gata

Teknik i Väst AB

mob 070-302 44 10

per-erik.bryntesson@arvika.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit