Folköl

För att minska risken för skador och våldshandlingar måste ölförsäljning och ölservering ske med ansvar och omdöme. Därför finns det bestämmelser i alkohollagen som anger hur försäljning eller servering får gå till, samt krav på att butiken eller serveringen har ett egenkontrollprogram.

Den som bedriver försäljning eller servering av öl 2,25-3,5 %, så kallat folköl, är skyldig att anmäla det till den kommun där försäljningen sker. För att få sälja folköl måste du ha en godkänd eller registrerad livsmedelsanläggning och sälja matvaror eller servera lagad mat.

Anmäl försäljning av folköl

Egenkontroll

Den som säljer eller serverar öl ska själv utöva särskild tillsyn över verksamheten, så kallad egenkontroll, enligt 5 kap. 5§ respektive 8 kap. 8§ alkohollagen. För denna tillsyn ska det finnas ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Kommunen har i sin tillsyn över detaljhandeln särskild uppmärksamhet på hur egenkontrollen fungerar. 

Avgift

En avgift tas ut vid anmälan av försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. För den som anmält försäljning tas också en årlig tillsynsavgift ut enligt gällande taxa.

Läs gärna mer i Eda kommuns taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen.