Karin och Henning Erikssons stiftelse

Grönt norrsken över fjäll och vatten

Nu finns möjlighet att söka stipendium ur Karin och Henning Erikssons stiftelse. Utdelning sker till mindre bemedlade personer (låg inkomst) i f.d. Köla kommun som söker bidrag till uteliv/fritidsliv eller stöd för att bekosta semesterboende.

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla namn, adress, personnummer samt inkomstuppgift (föregående års deklaration). Om den sökande blir försörjd av annan behöver dennes inkomstuppgifter skickas in. Beskriv även vad du önskar bidrag till.

Skicka din ansökan till Eda kommun, Box 66, 673 22 Charlottenberg eller till kommun@eda.se senast den 5 november 2021.

2021-10-28