Stipendier


August Bromans donationsstiftelse

Ändamål:
Utdelning ska ske till studerande inom Köla församling (ej grundskoleelever). Enligt testamentet ska utdelning ske till "mindre bemedlade studerande från Köla Kommun eller det område, som motsvaras av nuvarande Köla kommun".

Utdelning ur stiftelsen sker varje höst efter annonsering på kommunens hemsida. Vid ansökan ska intyg från skolan samt ansökningsbrev skickas in till kommunstyrelsen. Sedan beslutar bildningsutskottet om utdelningen.

Eda kommuns skolstiftelse

Ändamål:
Utdelningen ur stiftelsen används till stipendier till elever i årskurs 9 vid Hierneskolan och Gunnarsbyskolan vid skolavslutningen.

Eleverna söker stipendier på respektive skola innan skolavslutningen, annonsering sker på skolorna. Skolexpeditionerna sköter utdelningen ur stiftelsen.

Eda kommuns sociala stiftelse

Ändamål: Utdelningen ur stiftelsen ska "använda till stöd åt behövande personer i Eda kommun".

Vård och stöd sköter utdelningen ur stiftelsen.

Stiftelse för boende på servicehus i Eda kommun

Ändamål: Utdelningen ur stiftelsen ska "användas för trivselbefrämjande åtgärder som kan glädja pensionärerna vid kommunens servicehem".

Vård och stöd sköter utdelningen ur stiftelsen.

Anton och Karin Olssons stiftelse

Ändamål:
Utdelning ska ske till "det ändamål som kommunalstyrelsen finner mest behjärtansvärt".

Allmänna utskottet beslutar om utdelning ur fonden.