Anton och Karin Olssons stiftelse

Utdelning ska ske till "det ändamål som kommunalstyrelsen finner mest behjärtansvärt".

Annonsering sker på kommunens hemsida samt i sociala medier.

Beslut om utdelning ur stiftelsen tas av allmänna utskottet och sker årligen i november.

För mer information kontakta utskottssekreterare Bill Gradin.

Kriterier:

  • Du ska vara bosatt i Eda kommun
  • Du ska beskriva vad som är behjärtansvärt

Skicka din ansökan till Eda kommun, Box 66, 673 22 Charlottenberg eller använd
kommunens e-tjänst: ”Ansökan Anton och Karin Olssons stiftelse” senast söndag 29 oktober 2023 för beslut i november.