Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Stiftelser och fonder Skriv ut

 

Gun Parkfors fond

Ändamål:
Fondens medel skall i enlighet med testamentet "användas för trivselbefrämjande åtgärder (rekreation, resor m.m.) för åldringar inom kommunen".

Förslag på användningsområden upprättas årligen av vårdutskottet. Privatpersoner, föreningar m.fl. kan komma med förslag på användningsområden, sådana förslag ska dock inlämnas till vårdutskottet som tar med dem i sin sammanställning. Annonsering med senaste ansökningsdatum sker i dagspress och på hemsidan varje år.


Ansökan ska skickas in till kommunen senast 15 mars 2018 för utdelning av pengar under 2018.


August Bromans donationsstiftelse

Ändamål:
Utdelning ska ske till studerande inom Köla församling (ej grundskoleelever). Enligt testamentet ska utdelning ske till "mindre bemedlade studerande från Köla Kommun eller det område, som motsvaras av nuvarande Köla kommun".

Utdelning ur stiftelsen sker varje höst efter annonsering på kommunens hemsida. Vid ansökan ska intyg från skolan samt ansökningsbrev skickas in till kommunstyrelsen. Sedan beslutar bildningsutskottet om utdelningen.
 

Eda kommuns skolstiftelse

Ändamål:
Utdelningen ur stiftelsen används till stipendier till elever i årskurs 9 vid Hierneskolan och Gunnarsbyskolan vid skolavslutningen.

Eleverna söker stipendier på respektive skola innan skolavslutningen, annonsering sker på skolorna. Skolexpeditionerna sköter utdelningen ur stiftelsen.
 

Eda kommuns sociala stiftelse

Ändamål: Utdelningen ur stiftelsen ska "använda till stöd åt behövande personer i Eda kommun".

Vård och stöd sköter utdelningen ur stiftelsen.
 

Stiftelse för boende på servicehus i Eda kommun

Ändamål: Utdelningen ur stiftelsen ska "användas för trivselbefrämjande åtgärder som kan glädja pensionärerna vid kommunens servicehem".


Vård och stöd sköter utdelningen ur stiftelsen.

  

Anton och Karin Olssons stiftelse

Ändamål:

Utdelning ska ske till "det ändamål som kommunalstyrelsen finner mest behjärtansvärt".

Allmänna utskottet beslutar om utdelning ur fonden.
Sidansvarig: Ewy Johansson
Mer information

Anna Bryntesson

Kommunsekreterare

Tfn 0571-281 06

anna.bryntesson@eda.se 


Mina favoriter
Spara sidan som favorit