Solrosen

Förskolan Solrosen

Välkommen till vår förskola

Förskolan Solrosen består av avdelningarna Solen och Rosen. På Solen är barnen 1-3 år och på Rosen är barnen 3-5 år. På varje avdelning arbetar 3 heltidstjänster. Vi har ett ekonomibiträde som städar och lagar våran frukost.

Solrosen ligger i ett lugnt villaområde med närhet till skogen. Vi har en stor fin utegård som inspirerar till lek och kreativitet. Vi har även ett vindskydd med tillhörande grillplats där vi ibland lagar vår lunch och mellanmål.

Att ge barnen trygghet ser vi som vår viktigaste uppgift samt att se varje barn utifrån dess olika behov. Barn och föräldrar ska känna sig välkomna och trygga när de kommer till oss. Vi ser utevistelse som en viktig del av barns vardag därför är vi ute varje dag i ur och skur.

År 2010 blev vi tilldelade Eda Kommuns miljöpris. Vi källsorterar tillsammans med barnen och går till miljöstationen regelbundet.

Vi vill ge barnen en glädjefull och lärorik tid här hos oss!