Solrosen

Förskolan Solrosen

Välkommen till vår förskola

Förskolan Solrosen ligger i Charlottenberg och består av två avdelningar, Solen och Rosen. 

I Förskolan ska både barn och föräldrar känna sig trygga och välkomna. Förskolans arbete styrs av läroplan för förskolan (Lpfö rev.2018) Vi arbetar för varje barns uteckling och lärande. Det kan innebära att vi erbjuder barnen olika typer av upplevelser och utforskande för att se och ta tillvara på barnens egna intressen.