Servicedeklaration Flyktingmottagning

Illustration flyktingar

Kommunens ansvar

Flyktingmottagningen lyder under Arbetsmarknadsenhetenoch ligger på Normavägen 2 i Åmotfors. Vi ansvarar för att ta emot och bosätta flyktingar som kommer via anvisning från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Den nyanlände får hjälp med t ex ansökan till SFI, kontakt med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, skola och barnomsorg. Vi hjälper även till med praktiska saker i samband med inflyttningen och samordnar insatserna
runt den nyanlände. 

Vad kan du förvänta dig av oss?

  • Att nyanlända flyktingar som kommer på anvisning blir mottagna och visas tillrätta så att integreringen i det svenska samhället kan ske så smidigt som möjligt.
  • Vi är tillgängliga måndag till fredag för våra nyanlända som behöver hjälp och stöd, både via besök på mottagningen och via telefon. 
  • Vi är även tillgängliga via telefon och mail för dig som har frågor angående flyktingmottagandet i Eda kommun. Om vi inte kan svara när du ringer har du möjlighet att lämna dina kontaktuppgifter via telefonsvararen så ringer vi upp dig så snart vi har möjlighet.

Vad förväntar vi oss av dig?

  • Att du lämnar dina kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig de ganger vi inte kan svara.
  • Att du ställer frågor om vår verksamhet och vänder dig direkt till oss om du vill veta mera eller har andra funderingar eller åsikter angående kommunens flyktingmottagande.

TALA OM VAD DU TYCKER!

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra våra verksamhet. Använd i detta fall gärna vår e-tjänst för synpunkter, eller kontakta Medborgarservice som du når på 0571-281 00.

KVALITET I EDA KOMMUN

Vår strategiska plan innehåller områden som kommunen ska arbeta med för att förbättra kvaliteten på den kommunala servicen. Alla nämnder och verksamheter ska arbeta med dessa områden. Syftet är är att skapa en gemensam grund för arbetet med kvalitet i Eda kommun.

Kommunfullmäktige har fastställt fyra kännetecken/ värdegrund i kommunens strategiska plan. Vårt förhållningssätt i verksamheten utgår från medborgarfokus och kännetecknas av kvalitet, smidighet, tillgänglighet och småskalighet.