Servicedeklaration AME

Blommor på sommaren

Kommunens ansvar

Arbetsmarknadsenhetens huvudsakliga uppgift är att ordna sysselsättning åt människor som av någon anledning står utanför den reguljära arbetsmarknaden. Målet är att öka möjligheten till egen försörjning. Samarbetspartners är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget, Kriminalvården, SFI (svenska för invandrare) och kommunala förvaltningar.

Inom arbetsmarknadsenhetens verksamhet finns en rad olika uppgifter för att det ska finnas möjlighet att prova så många olika arbetsuppgifter som möjligt.

 • Verkstad, svets m.m.
 • Snickeriverkstad
 • Arbetslag i skogen
 • Tvätt och service för kommunens bilar
 • Varuleveranser och leveranser av kyld mat till pensionärer
 • Leveranser av varm mat till fritids/förskola samt byskolor
 • Växthus
 • Grönyteskötsel
 • Flyttningar
 • Systuga
 • Möbellager, renovering
 • Feriepraktik
 • PINSAM

Vi strävar efter att utveckla verksamheten utifrån hur omvärlden förändras och därmed kraven på människan i arbetslivet.

Vad kan du förvänta dig av oss? 

 • Att det alltid går att nå personal på AME.
 • Att du får hjälp med att genom rätt förutsättningar och insatser öka möjligheten till egen försörjning eller studier.
 • Vägen dit kan gå genom praktik, CV- skrivning, coachning, arbetsträning eller anpassade anställningar.
 • I övrigt kan vi vara ett stöd i kontakter med andra myndigheter.
 • Fixartjänst som är ett stöd till kommunens pensionärer.
 • Vi bistår även föreningslivet och andra kommunala enheter. 

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Att du lämnar dina kontaktuppgifter så vi kan kontakta dig.
 • Att du talar om vad du tycker om vår verksamhet och vårt bemötande så att vi hela tiden kan förbättra oss.
 • Fråga oss om vår verksamhet.

TALA OM VAD DU TYCKER!

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra våra verksamhet. Använd i detta fall gärna vår e-tjänst för synpunkter, eller kontakta Medborgarservice som du når på 0571-281 00.

KVALITET I EDA KOMMUN

Vår strategiska plan innehåller områden som kommunen ska arbeta med för att förbättra kvaliteten på den kommunala servicen. Alla nämnder och verksamheter ska arbeta med dessa områden. Syftet är är att skapa en gemensam grund för arbetet med kvalitet i Eda kommun.

Kommunfullmäktige har fastställt fyra kännetecken/ värdegrund i kommunens strategiska plan. Vårt förhållningssätt i verksamheten utgår från medborgarfokus och kännetecknas av kvalitet, smidighet, tillgänglighet och småskalighet.