Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Sammanträdestider 2019 Skriv ut

 


Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens sammanträden är offentliga. Utskottens och bolagens sammanträden är inte offentliga.


Organ Kl Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Oktober Nov Dec
                           
Kommunfullmäktige 19.00
13 13 10 8 12 3 - 11 9 6 11
Kommunstyrelsen 13.00

3,29

26 26 23 28 25 - 27 24 22 26 17
Bokslutsberedning/
budgetberedning 
   -  - 7  -

21,22,27           

                         
   
Allmänna utskottet 13.00 16 13 14 9 15 12 - 14 11 9 13 4
Bildningsutskottet 13.00 14 11 11 8 13 10 - 12 9 7 11 2
Samhällsbyggnadsutskottet 13.00 17 14 14 11 16 13 4 15 12 10 14 5
Vårdutskottet 9.00

15

12 12 9 14 11 2 13 10 8 12 3
                           
Jävsnämnd 15.00 -

1

kl 9

28 - 29 - - - 26 - 28 -
Arvika-Eda Överförmyndarnämnd 09.00 7,23 20 20 24 22 19 - 21 18 23 20 -
                           
Folkhälsoråd 13.00 21 - 5 - - - - - 16 - 18 -
Pensionärs och Tillgänglighetsrådet 14.00 - - 19 - - 18 - - 17 - - 10
Kommunrevisorerna  09.00  28 25 25 23 20 24 - 26 23 21 25 -
                           
Eda Energi AB 10.00 - - - 17 23*  - - - 26 - - 12
Eda Bostads AB 13.00 23 - 6 - 22 - - - 25 - - 11
Valfjället Skicenter AB 16.00 22 - 19 - 21* - - - 19 - - 10
Teknik i väst AB 08.00   19 18  24  - 20  19 24  -


Med reservation för ändringar och skrivfel.                                              *Bolagsstämmor i maj vid ordinarie möte.