Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Sammanträdestider 2018 Skriv ut

 


Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens sammanträden är offentliga. Utskottens och bolagens sammanträden är inte offentliga.


Organ Kl Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Oktober Nov Dec
                           
Kommunfullmäktige 19.00 31 21 28 25 30 20 - 29 26 24 28 19
Kommunfullmäktiges
Utvecklingsberedning
09.00  16 6 13  10 15 5 14  11 2, 30  4
Kommunstyrelsen  13.00

16

6 13 10 15 5 - 14 11 2, 30 - 4
Bokslutsberedning/
budgetberedning 
   -  - 7  -

2, 3, 8

           

                         
   
Allmänna utskottet 13.00 24 14 21 18 23 13 - 22 19 17 21 12
Bildningsutskottet  13.00 22 12 19 16 21 11 - 20 17 15 19 10
Samhällsbyggnadsutskottet  13.00 25 15 22 19 24 14 5 23 20 18 22 13
Vårdutskottet  9.00

23

13 20 17 22 12 3 21 18 16 20 11
                           
Jävsnämnd 15.00 18 - 15 - 17 - - - 13 - 15 -
Överförmyndarnämnd 09.00 24 21 21 25 23 20 - 22 19 24 21 -
                           
Folkhälsoråd 13.00 - 26 - 23 - - - - 24 - 19 -
Tillgänglighetsrådet 14.00 - 21 - - 30 - - - 25 - 28 -
Kommunrevisorerna  09.00  15 5 12 9 14 4 - 13 10 1, 29 - 3
                           
Eda Energi AB  10.00 - - - 19 23*  - - - 27 - - 6
Eda Bostads AB  13.00 24 - 14 - 23* - - - 26 - - 5
Valfjället Skicenter AB  16.00 23 - 20 - 22* - - - 18 - - 11


Med reservation för ändringar och skrivfel.                                              *Bolagsstämmor i maj vid ordinarie möte.