Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Sotning Skriv ut

 
sotare på tak

Kommunen ansvarar för sotning/rengöring i Eda. Sotningen utförs av SOTAB AB genom avtal.

Sotning, rengöring och brandskyddskontroll


Regelbunden rengöring och brandskyddskontroll minskar risken för brand, eftersom fel kan upptäckas tidigt och åtgärdas innan brand uppstår. Rengöring är även fördelaktigt med hänsyn till bränsleekonomi och miljö.

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska eldstäder, fasta förbränningsanordningar, rökkanaler och större imkanaler göras rena och kontrolleras regelbundet. Tak, uppstigningsanordningar och stegar ska också kontrolleras.

Myndigheten för samhällsberedskap MSB ger ut föreskrifter om hur ofta rengöring och brandskyddskontroll ska ske. Fristerna för den mera ingående brandskyddskontrollen är två, fyra och åtta år. Denna omfattande kontroll ska utföras av skorstensfejaren.

En eldstad som inte används behöver inte rengöras, men den måste kontrolleras innan den tas i bruk igen. Skorstenen kan ha täppts igen av fågelbon eller sättningar i skorstensstocken.

Sot från oljepannor

Tänk på att sotet från oljepannor är miljöfarligt avfall och att det ska hanteras som sådant.


Sidansvarig: Marcus Brolin
Mer information

SOTAB AB

Snickarvägen 7, Charlottenberg
tfn 0571-316 40

 

Mattias Larsson

Räddningschef
tfn 0570-826 28


Mina favoriter
Spara sidan som favorit