Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Eldning utomhus Skriv ut

 

Brandsäkerhet- eldning av torrt trädgårdsavfall


1. Elda inte när det är för torrt och/eller blåsigt eftersom gnistregn kan
   flyga långa sträckor. Eldningsförbud får inte råda.

2. Det avstånd som behövs från brännbart material, för att undvika
    antändning p.g.a strålningsvärmen, beror på eldens storlek. Generellt 
    bör avståndet vara minst 25m.

3. Ha släckningsutrustning i närheten (t.ex. en framdragen vattenslang, 
    eller hinkar med vatten).

4. Elda inte ensam eller efter sen det blivit mörkt.

5. Övervaka hela tiden elden.

Det är alltid du som eldar som bär ansvaret för eldningen!
 

OBS! Större eldningar ska anmälas till räddningstjänsten.

För att trädgårdsavfall ska få eldas på den egna fastigheten, måste vissa krav förutom brandsäkerhet uppfyllas.

 
Sidansvarig: Ewy Johansson
Mer information

SOS-alarm

Information om brandrisk mm,
tfn 054-15 50 15
 

Räddningstjänsten

Anmälan om eldning till vakthavande befäl,
tfn 0570-814 80


Mina favoriter
Spara sidan som favorit