Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Överförmyndare Skriv ut

 

Enligt föräldrabalken (1949:381) ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd i varje kommun. Eda kommun har valt att ha en överförmyndarnämnd med tre ledamöter. 


Den löpande verksamheten sköts av en överförmyndarhandläggare. Överförmyndarhandläggarna har kontor i stadshuset i Arvika eftersom Eda kommun köper tjänsten överförmyndarhandläggare av Arvika kommun.

 
Överförmyndarhandläggarna utövar tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män, men också tillsyn över omyndiga barns tillgångar. Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Uppdraget är reglerat i föräldrabalkens bestämmelser.
 
Länsstyrelsen sköter tillsynen över överförmyndarnämndens verksamhet så att den är laglig. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndarnämnden kan överklaga besluten hos tingsrätten.

Sidansvarig: Marcus Brolin
Mer information

Handläggare överförmyndarverksamheten

 tfn 0570-817 02

fax 0570-827 64

 

Besöksadress

Arvika Näringslivscentrum

Strandvägen 2, Arvika


Telefontider:

Tisdag och torsdag 10-12, onsdag 13-15

Postadress:

14. Överförmyndarnämndens 

 kansli

671 81 Arvika


Besök endast efter överenskommelse. Besök bokas via e-post eller under telefontiden.


Handlingar och förfrågningar kan utöver detta tas emot i Medborarkontoret vardagar
08.00 -16.00

Relaterade sidor

Mina favoriter
Spara sidan som favorit