Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Överförmyndare Skriv ut

 

Överförmyndarnämnd och överförmyndarenhet

Det ska enligt lag finnas en överförmyndarnämnd eller överförmyndare i alla kommuner. Det är kommunens överförmyndarnämnd som ansvarar för tillsynen över gode män, förvaltare och förmyndare. Man rekryterar och utbildar lämpliga gode män och förvaltare för både vuxna, barn och ensamkommande barn och utreder också behov av god man eller förvaltare på uppdrag av tingsrätten.


Arvika och Eda kommuner har en gemensam överförmyndarnämnd, Arvika-Eda överförmyndarnämnd. Arvika kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden som ingår i Arvikas organisation. Överförmyndarenhetens tjänstepersoner sköter det praktiska arbetet för nämnden.


God man, förvaltare, förmyndare

God man, förvaltare och förmyndare är ställföreträdare för någon som av olika anledningar inte själv kan förvalta sin egendom, föra sin talan eller ta tillvara sina rättigheter.


Förvaltarfrihetsbevis

Vid ansökan om tillstånd hos vissa myndigheter kan det krävas ett bevis på att man inte har förvaltare, ett så kallat förvaltarfrihetsbevis. Det kan gälla den som ska vara ansvarig utgivare för en tidskrift, den som behöver trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, eller den som ska bli fastighetsmäklare eller advokat.


Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas av överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i den kommun där man är folkbokförd. Ansökan skickas till Överförmyndarenheten i Arvika. Till ansökan ska bifogas ett personbevis från skatteverket där du vid beställningen anger förvaltarfrihetsbevis som ändamål.


Överförmyndarnämnden förser personbeviset med en stämpel som intygar att det inte finns några uppgifter om förvaltarskap registrerade hos nämnden.

Förvaltarfrihetsbevis utfärdas utan avgift. 


Sekretess och tystnadsplikt

Hela överförmyndarverksamheten skyddas genom en stark sekretess i sekretesslagen. Den innefattar tystnadsplikt för alla berörda i verksamheten.
Sidansvarig: Yvonne Andersson-Gran
Mer information

Handläggare överförmyndarenheten

Tfn 0570-817 02

ofn@arvika.se


Telefontider:

Tisdag och torsdag 10-12, onsdag 13-15

 

Besöksadress

Arvika Näringslivscentrum

Strandvägen 2, Arvika


Besök endast efter överenskommelse. Besök bokas via e-post eller under telefontiden.

Handlingar och förfrågningar kan utöver detta tas emot i Medborarkontoret vardagar
08.00 -16.00


Postadress:

Arvika kommun

14. Överförmyndarenhet

671 81 Arvika


Mina favoriter
Spara sidan som favorit