Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Notarius publicus Skriv ut

 

Notarius publicus är en person med avlagd juristexamen, utsedd av länsstyrelsen, som har till uppgift att hjälpa allmänheten med bland annat;

  • att bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehållet i handlingar,
  • att närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts,
  • att kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar,
  • att efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser,
  • att ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk betydelse och överlämna sådana förklaringar till tredje man samt
  • att bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan.

Notarius publicus för Eda kommun heter Britta M Kjellin. 
Sidansvarig: Anna Bryntesson
Mer information

Jur.kand Britta M Kjellin

Mottagning endast efter tidsbokning 
Tel. 010 - 10 10 020


britta@eclaw.se

www.eclaw.se 


britta@eclaw.se

www.eclaw.se 


Mina favoriter
Spara sidan som favorit