Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Begravningsombud Skriv ut

 
blomma

Oavsett vilken religion man har eller vilken kyrka man tillhör är det Svenska Kyrkan som ordnar gravplatser åt dem som bor i Eda kommun. 
 

Vad gör ett begravningsombud?

  • Ombudets uppgift är att företräda dem som inte tillhör Svenska Kyrkan.
  • Ombudet är en förstärkning av länsstyrelsens tillsynsfunktion enligt begravningslagen. Genom ombudet kan staten kontrollera hur församlingen fullgör sitt ansvar för samhällsuppgiften begravningsverksamheten.
  • Ombudet har rätt att ta del av alla handlingar som avser begravningsverksamheten samt närvara vid sammanträden, ställa frågor lämna förslag till åtgätder och rikta anmärkningar mot församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten.
  • Ombudet skall hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund och ta reda på önskemål som de som inte tillhör Svenska Kyrkan kan ha om verksamheten.
  • Ombudet skall meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller avstyrker församlingens förslag till begravningsavgift.
  • Ombudet skall varje år lämna en årsberättelse till länsstyrelsen om verksamheten unde det närmast föregående kalenderåret.Sidansvarig: Marcus Brolin
Mer information

Tommy Glader
Begravningsombud

070-604 11 97


Mina favoriter
Spara sidan som favorit