Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Anpassa bostaden Skriv ut

 
Hammare och spik

Vem kan söka bidrag?

Personer som har en bestående funktionsnedsättning. Bidrag lämnas inte för ett tillfälligt sjukdomstillstånd eller under en rehabiliteringsperiod. Med ansökan ska bifogas ett intyg med funktionsstatus från läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast eller annan sakkunnig, som styrker att funktionsnedsättningen är av bestående art och vilka konsekvenser det får i bostaden.


Personer som äger sin bostad, är bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst. För hyres- och bostadsrättslägenheter krävs fastighetsägarens skriftliga medgivande.
 

Exempel på åtgärder

Tröskelborttagning, breddning av dörrar, ersätta badkar med duschplats, ramper, lyftanordningar, dörrautomatik m.m.

 

Begränsningar av bidraget

När man flyttar förväntas att man väljer en bostad som är lämplig med hänsyn till funktionshindret. Bidrag lämnas inte till åtgärder som betraktas som normalt fastighetsunderhåll eller till så kallade tekniska brister t.ex. fukt- och mögelskador.
 

Bidrag lämnas inte till lösa inventarier (sådant man normalt tar med vid en flytt) utan endast till bostadens fasta funktioner.
 

Vem beslutar om bostadsanpassning?

I Eda kommun handläggs bostadsanpassningsärenden inom vård och omsorg. Handläggaren ansvarar för bedömning, utredning samt beslut i ärenden understigande tre basbelopp. Ärenden som överstiger tre basbelopp beslutas av kommunstyrelsens vårdutskott.
Sidansvarig: Yvonne Andersson-Gran
Mer information

Bo Mörling


Mina favoriter
Spara sidan som favorit