Projekt Energicoach (CEK)

Grupp med händer

Är ni ett företag eller känner du någon som har ett mindre företag med en energiförbrukning mellan 200-300 mWH/år? Ta chansen att bli ett av de utvalda företag för att kostnadsfritt få tips och råd av kommunens energicoach, helt kostnadsfritt!

Nu eftersökes deltagare i Eda kommun för att delta i ett projekt där coacher ska hjälpa små och medelstora företag att energieffektivisera. Tillsammans med kommunens energirådgivare/energicoach anordnas nätverksträffar för att tillsammans jobba med energifrågor för att stärka er som företag och utbyta erfarenheter.

Projektet är kostnadsfritt och i samarbete med Eda, Arvika, Årjäng och Säffle kommun.

Vad innehåller projektet?

  • En första analys av befintlig energistatistik
  • Platsbesök i er verksamhet
  • Skriftlig sammanställning med åtgärdsförslag
  • Ett nätverk för energieffektivisering med andra företag eller föreningar
  • Information om energikartläggningsstödet

Fakta om projektet

Projektet som är ett EU-projekt, riktar sig till företag som har en energianvändning på ≤ 300 MWH/år som går under SMF-kriterierna (små- och medelstora företag). Projektet sträcker sig i tre åre och totalt ska 40 företag ingå, fördelat lika i två omgångar. Ett nätverk med likasinnade företag kommer upprättas där fokus kommer vara på energi och försöka minska er energiaväning på företaget.

Under projektets gång träffas nätverket för att hjälpas åt och försöka spara energi. Tanken är att ni efter projektets slut ska fortsätta jobba med energifrågor, stärka er som företag och även bygga upp ett nätverk. 

CEK-projektet innehåller bl.a:

  • En första analys av befintlig energistatistik
  • Ett platsbesök med energirundvandring i din verksamhet
  • En skriftlig sammanställning med åtgärdsförslag som redovisas på plats
  • Nätverk för energieffektivisering genom kontakter och utbildningstillfällen med andra företag eller föreningar
  • Information om energikartläggningsstödet

Kontakta energi- och klimatrådgivaren för att få veta mer!