Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider
mån-fre 8.00-16.00

 

 

 

PSYKISK LIVRÄDDNING – att tala om självmord Skriv ut

 
fotgangare.jpg

Under långa tider var självmord något vi talade tyst om. Idag talar vi alltmer öppet om detta ämne, men självmord är fortfarande förknippat med mycket oro och osäkerhet. Den här kursen är för dig som vill känna en större trygghet i mötet med en människa som befinner sig i en suicidal kris. Psykisk Livräddning är en baskurs om suicidprevention som hålls av erfarna föreläsare från Suicidprevention i Väst.


Målgrupp

Kursen riktar sig till allmänheten, men lämpar sig även för ideella organisationer och olika typer av brukarorganisationer.

 

Mål

Efter kursen ska du känna till suicidalitetens grunder, känna dig mer bekväm med att tala om självmord och bemöta en människa i olika skeden av den suicidala processen, samt veta var du kan finna ytterligare stöd.

 

Innehåll och arbetssätt

Under kursen kommer du att få aktuell och grundläggande kunskap inom ämnet suicidprevention. Vi tar upp ämnesområden som: risk- och friskfaktorer, bedömning av suicidrisk, vetenskapliga förklaringsmodeller och etiska frågeställningar, men framförallt hur vi kan tala om självmord och bemöta en människa som tänker på, planerar eller är på väg att ta sitt eget liv. Kursen består framför allt av föreläsningsmoment, men exempelfilmer och gruppdiskussioner förekommer också.


Litteratur och material

Förslag på litteratur till fördjupning kommer att ges i samband med kurstillfället.


När och var?

Måndagen den 24 september klockan 18:00-20:00 på Scandic i Arvika.  
Sidansvarig: Marcus Brolin

Mina favoriter
Spara sidan som favorit