Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Hantering av slaktavfall från älgjakt Skriv ut

 
Älg

Då slaktavfall inte längre får tas emot på Lundens avfallsanläggning har följande rekommendationer tagits fram för hantering av slaktavfall från älgjakten inom Eda Kommun.


I första hand bör hudar och benrester grävas ner medan slaktbiprodukter från älg kan användas till utfodring av rovdjur enligt följande:

  • Hela kroppar eller delar från vilda djur samt slaktbiprodukter från vilda djur får användas till utfodring av rovdjur inom Eda Kommun under förutsättning att materialet uppkommit eller påträffats inom kommunen.

Tänk på att inte lägga slaktavfallet i närhet av hus och allmän bebyggelse eller i närhet av områden där allmänheten färdas som stigar, vägar med mera.

Kontakta markägaren innan utläggning sker!


Nedgrävning av slaktavfall från älgjakt får ske enligt följande anvisningar:

  • Platsen bör väljas med omsorg och avstånd till hus och allmän bebyggelse bör vara så stort som möjligt.

  • Det ska inte finnas någon risk för förorening av vattentäkt, vattendrag eller grundvatten. Avstånd till närmsta vattentäkt bör vara minst 100 meter. Marken bör vara plan och sluttningar ska helst inte användas vid nedgrävning av kadaver.

  • Nedgrävning bör ske så snart som möjligt. Den grav som grävs ska vara så djup att kadavret kan täckas med minst 1,5 meter jord. Jorden bör grävas upp och läggas på ena sidan så att det lätt går att få i kadavret i graven. Gropen skall täckas med jord så att det bildas en svag ås över den och jorden skall packas så att rovdjur inte kan gräva upp slaktavfallet.
Sidansvarig: Maja Halling
Mer information

Sofi Hjelte

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

tfn 0571-282 08

sofi.hjelte@eda.se

 


Mina favoriter
Spara sidan som favorit