Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Skadedjur utomhus Skriv ut

 

För information om skadedjur inomhus se sida om skadedjur under rubriken Inomhusmiljö.


Vad är skadedjur?

Med skadedjur avses vilda djur som uppehåller sig i närheten av bostäder eller andra lokaler och som medför olägenhet med oväsen, nedskräpning, skadegörelse med mera. Det kan handla om exempelvis kråkfåglar, duvor, rådjur, grävlingar.


Ansvar och lagstiftning

Enligt gällande lagstiftning är det fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder för sanering av skadedjur på den egna fastigheten:

"Bostäder och lokaler för allmänna ändamål skall brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Ägare eller nyttjanderättsinnehavare till berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa" (Miljöbalken 9 kap 9 §).


Åtgärder vid fågelproblem

Avskjutning med hjälp av skadedjursskyttar har endast kortvarig effekt. Vad en fastighetsägare själv kan göra är att blockera eller ta bort vanliga sittplatser som fåglarna använder på fastigheten. Man kan till exempel sätta upp nät eller utspända trådar, glesa ut grenar på höga träd eller försvåra häckning i skorsten genom att täcka skorstensöppningen med nät tidigt på våren innan fåglarna börjar häcka.


Åtgärder vid grävlingproblem

Om det finns en äldre torpargrund på fastigheten, med så kallade kattgluggar, bör dessa täppas över med stabilt nät eller sten när grävlingen inte är inne.

Grävlingen är en allätare och en plockare. Därför bör man hålla rent i trädgården och runt husen på fastigheten. Vanlig föda för grävling är säd, lökar, frukt och bär.


Kan jag få hjälp?

Om dina egna åtgärder mot skadedjur inte hjälper, kan du kontakta miljösektion.
Sidansvarig: Helena Magnusson

Mina favoriter
Spara sidan som favorit