Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Dricksvatten från enskild brunn Skriv ut

 
Vattendroppe

Att ha ett bra dricksvatten är en avgörande faktor för människors hälsa. Det är inte ovanligt att det är problem med vattnet i enskilda brunnar. Var femte enskild vattentäkt har otjänligt vatten enligt en studie gjord av Socialstyrelsen från 2007. Vanligaste problemet är mikrobiologisk tillväxt, vilket kan leda till magsjuka. Andra problem är av kemisk art, såsom höga halter av arsenik, uran, flourid och mangan. Förhöjda halter av kemiska ämnen kan på längre sikt påverka exempelvis njurar, skelett och tänder.


Det är brunnsägaren som ansvarar för att dricksvattnet håller god kvalitet. Brunnsägaren ansvarar för att sköta om brunnen och kontrollera så att vattnet verkligen är tjänligt samt att åtgärda eventuella problem. Miljösektionen kan bidra genom att svara på frågor om provtagning i enskilda vattentäkter.


Det är Livsmedelsverket som har ansvar för normgivning och 

tillsynsvägledningar för dricksvatten i enskilda vattentäkter. Detsamma gäller för vatten som används till hushållsgöromål som disk, dusch, tvätt och rengöring. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning kan man läsa om på Livsmedelsverkets hemsida. På hemsidan kan man även få råd om vad man ska tänka på vid köp av hus med egen brunn, samt ta del av informationsbroschyrerna  ”Att anlägga brunn” samt ”Sköt om din brunn”.
Sidansvarig: Marcus Brolin
Mer information

Maria Björling

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

tfn 0571-281 87

maria.bjorling@eda.se

Relaterade sidor

Mina favoriter
Spara sidan som favorit