Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Djurhållning Skriv ut

 
Häst

Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs särskilt tillstånd för att hålla djur som inte är sällskapsdjur.  För att få hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur, orm eller fjäderfä måste man ansöka om särskilt tillstånd hos miljösektionen. 

 

En ansökan om tillstånd enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter måste vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som krävs för att bedöma de anordningar eller anläggningar som avses i ansökan.

 

Avgifter

Avgift tas ut för prövning av ansökan om tillstånd eller dispens för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn som

Kommunfullmäktige antagit. 
Sidansvarig: Sofia Andersson
Mer information

Catrin Anglid

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

tfn 0571-281 36

catrin.anglid@eda.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit