Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Avfall Skriv ut

 
Sopsäckar

Avfall är restprodukter av mänsklig verksamhet som man måste göra sig av med. Avfall delas upp i hushållsavfall och verksamhetsavfall. 


Hushållsavfall

Med hushållsavfall menas sådant avfall som regelmässigt uppkommer vid nyttjande av bostad. Hushållsavfall uppkommer vid permanent- och fritidsbebyggelse men också vid campingplatser, livsmedelsbutiker etc. (Miljöbalken 15 kap 2§)
 

Avfall som uppkommer från hushåll utgörs av, t.ex.:

  • Köksavfall: matavfall, hushållspapper
  • Grovavfall är skrymmande avfall som normalt kan uppkomma i hushåll i färdigbyggd bostad och som inte kan lämnas i den ordinarie behållaren t.ex. möbler, cyklar, trädgårdsavfall, byggnadsavfall från mindre reparationer, trä- och skrotavfall. Till grovavfall räknas även icke brännbart material till exempel porslin, metall, glas, gips mm. Grovavfall får inte lämnas i kärlet för hushållsavfall utan lämnas på Lundens avfallsanläggning. 
  • Farligt avfall, t.ex. rester av olja, färger och bekämpningsmedel, kyl/frysskåp, etc.
  • Läkemedel och läkemedelsrester. 
  • Slam från enskilda avloppsanläggningar. 
  • Latrin från torrklosetter. 
  • Aska från förbränningstoaletter. 

 
Sidansvarig: Sofia Andersson
Mer information

Catrin Anglid

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

tfn 0571-281 36

catrin.anglid@eda.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit