Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Revision Skriv ut

 

Eda kommuns kommunrevision består av 5 förtroendevalda revisorer som har valts av kommunfullmäktige efter förslag från de politiska partierna. De är kommunfullmäktiges kontrollinstrument över den kommunala verksamheten

Kommunrevisionens arbetar självständigt enligt lagar och god revisionsed med att granska kommunen och dess bolag. Uppgiften är att granska om verksamheten i kommunen är laglig och följer de uppsatta mål för verksamheten.

Kommunrevisionens uppgift är att årligen avge en revisionsberättelse som berättar om ansvarsfrihet kan tillstyrkas. Varje revisor är självständig men man samarbetar i ett kollegium och biträdes av sakkunniga revisorer från KPMG.
 
Verksamheten granskas och redovisas i revisionsrapporter. I granskningen prövas också om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Om verksamheten bidrar till att kommunmedborgarna får den service och de tjänster som kommunfulllmäktige och nämnder beslutat om, till ett pris som inte är högre än nödvändigt.

Kommunrevisionens granskningar är också demokratiska kontroller. Man bedömer om den verksamhet som betalas av skatter, avgifter och bidrag följer kommunfullmäkties beslut, lagar och förordningar. Kommunfullmäktiges mål och beslut samt lagar och föreskrifter ligger till grund för revisionens granskning. Revisionens reglemente är det dokument som styr revisionen. Reglementet finns i kommunens författningssamling.


Sidansvarig: Anna Bryntesson
Mer information

Gunnar Andersson (M)

Ordförande 

tfn 073-8289547

gunnar.andersson@eda.se

Relaterade sidor

Mina favoriter
Spara sidan som favorit