Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Överförmyndarnämnden Skriv ut

 

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Enligt lag ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. 


Eda kommun har valt att ha en överförmyndarnämnd med tre ledamöter och tre ersättare. Överförmyndarnämnden har ett gemensamt kansli med Arvika kommun.


Överförmyndarnämndens ska genom tillsynen över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap motverka rättsförluster för de svagaste i samhället.


Bland arbetsuppgifterna ingår att ansöka hos tingsrätten om anordnande och upphörande av godmanskap och förvaltarskap, att bevilja uttagstillstånd från överförmyndarspärrade konton, att godkänna fastighets- och bostadsrättsförsäljningar, att utfärda förvaltarfrihetsbevis med mera.


Den löpande verksamheten sköts av överförmyndarkansliets personal. Många beslut är delegerade till kansliets tjänstemän. Övriga beslut tas av överförmyndarnämnden på dess sammanträden.


Överförmyndarnämnden sammanträder 6 ggr per år och sammanträdena är inte offentliga.
Sidansvarig: Anna Bryntesson
Mer information

Anna Elmqvist

Sekreterare
tfn 0571-281 47

anna.elmqvist@eda.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit