Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Överförmyndarnämnden Skriv ut

 

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Enligt lag ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. 


From 1 januari 2019 har Arvika och eda kommuner en gemensam överförmyndarnmnd, Arvika-Eda Överförmyndarnämnd.

Överförmyndarnämnden ska genom tillsynen över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap motverka rättsförluster för de svagaste i samhället.


Bland arbetsuppgifterna ingår att ansöka hos tingsrätten om anordnande och upphörande av godmanskap och förvaltarskap, att bevilja uttagstillstånd från överförmyndarspärrade konton, att godkänna fastighets- och bostadsrättsförsäljningar, att utfärda förvaltarfrihetsbevis med mera.


Den löpande verksamheten sköts av överförmyndarkansliets personal. Många beslut är delegerade till kansliets tjänstemän. Övriga beslut tas av överförmyndarnämnden på dess sammanträden.
Sidansvarig: Anna Bryntesson