Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Krisledningsnämnden Skriv ut

 

Vad ansvarar krisledningsnämnden för?

Krisledningsnämnden träder i funktion först när en "extraordinär händelse" inträffar.
 
Med extra ordinär avses en händelse som "avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting". Krisledningsnämnden träder i funktion först när en "extraordinär händelse" inträffar.
 

Vid extraordinära händelser i fred ska krisledningsnämnden:

  • ansvara för BIS - beslut i stort,
  • ansvara för informationsinsatserna,
  • besluta om mer omfattande prioriteringar,
  • besluta om långsiktiga åtgärder för att reducera de negativa konsekvenserna av inträffad händelse,
  • tillse att författningsenliga skyldigheter iakttas,
  • följa händelseutvecklingen,
  • ge riktlinjer och
  • fatta beslut, delegera.
  • Sammanträden

Krisledningsnämnden sammanträder endast vid behov.





Sidansvarig: Anna Bryntesson
Mer information

Anna Bryntesson

Sekreterare
tfn 0571-28106

anna.bryntesson@eda.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit