Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Kommunstyrelsen Skriv ut

 

Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige och ska ansvara för verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut.

 

Enligt reglementet som styr kommunstyrelsens verksamhetsområde har kommunstyrelsen till uppgift att leda och samordna b.la:

 • utvecklingen av den kommunala demokratin
 • personalpolitiken
 • den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten
 • mark- och bostadspolitiken
 • förvaltningen av kommunens fasta egendom och anläggningar
 • energiplaneringen, främja energihushållningen
 • räddningstjänsten
 • trafikpolitiken
 • informationsverksamheten
 • arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet
 • arbetet med att effektivisera administrationen
 • utvecklingen av informationssystem och kommunikation
 • utvecklingen av brukarinflytande
 • naturvårdspolitiken

Kommunstyrelsens arbete regleras i reglementet för kommunstyrelsen som är fastställt av kommunfullmäktige.


Sammanträden

Kommunstyrelsen sammanträder första tisdagen  varje månad med undantag för juli månad.


Sammanträdet börjar kl 13.00 och sammanträdeslokalen är KS-salen i kommunhuset i Charlottenberg. Sammanträdena är offentliga. Dagordning över vilka ärenden som tas upp på sammanträdena finns på bibliotekens anslagstavlor, kommunens officiella anslagstavla och kommunens hemsida ca en vecka innan sammanträdet. 

 
Sidansvarig: Anna Bryntesson
Mer information

Anna Bryntesson

Sekreterare 
tfn 0571-28106

anna.bryntesson@eda.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit