Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Kommunfullmäktige Skriv ut

 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska församling och beslutar i alla ärenden och frågor av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, budget, skattesats, taxor och avgifter, organisation och arbetsformer samt årsredovisning och val av ledamöter och ersättare i kommunens utskott och nämnder.
 

Budgeten fastställs en gång per år. Fullmäktige fördelar pengarna mellan de olika utskotten. Verksamheterna får sedan använda pengarna enligt de riktlinjer och beslut som fullmäktige har fastställt.


Sammanträden

Fullmäktiges sammanträden hålls runt om i Eda kommun. Normalt hålls ett sammanträde varje månad, med sommaruppehåll under juli. Sammanträdena börjar kl 19.00. Sammanträdenas längd varierar beroende på vilka frågor som behandlas, i regel avslutas de senast klockan 22.00.
 

Fullmäktiges sammanträden är öppna för alla att lyssna till. Från åhörarstolarna kan du följa debatt och beslut i ärendena. Varje sammanträde annonseras i Arvika Nyheter och här på kommunens webbplats. Dessutom sätts en kungörelse upp på kommunens officiella anslagstavla i kommunkontorets entré. Handlingar till sammanträdet finns att läsa på biblioteken i kommunen, kommunkontoret samt vid sammanträdet. 
Sidansvarig: Anna Bryntesson
Mer information

Anna Bryntesson

Sekreterare 
tfn 0571-281 06

anna.bryntesson@eda.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit