Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 
 

Plus i Eda kommun 2016Skriv ut

 
Slut med texten Eda kommun

Eda kommuns förslag till bokslut för 2016 redovisar ett plus på 7 miljoner kronor efter avskrivningar. Därmed är det lagstadgade balanskravet uppnått.


Under nästa vecka slutförs kommunens bokslutsarbete vid torsdagens bokslutsberedning.


Budgeterat resultat för 2016 var 6,4 miljoner kronor. Detta överträffas nu något. Verksamheternas resultat varierar dock stort med hänsyn till ökande behov av barnomsorg och omsorg för äldre och de med särskilda behov.


Bildning redovisar därför ett minus på 2,4 miljoner kronor och Vård och stöd ett minus på 3,5 miljoner kronor

Kommunledningsstaben och samhällsbyggnad redovisar överskott på 2,7 respektive 12 miljoner kronor.


Under 2016 har kommunen gjort investeringar på cirka 49 miljoner kronor.
I detta ingår bland annat medfinansiering av riksväg 61 (8,9 miljoner kronor), påbörjandet av nya förskolor (del av 25 miljoner kronor) och stöd till bredbandsutbyggnad (7,7 miljoner kronor).

Tillbaka