Pillret

Förskolan Pillret

Välkommen till vår förskola

Förskolan Pillret består idag av 2 avdelning,Lyktan och Båten. På Lyktan går barn 1-3 år, Båten går barn från 3-5 år. Vi har ett ekonomi biträde som städar, handlar och dukar till lunch.

Under hösten 2020 kommer barn och personal på förskolan Pillret att flytta ur sina lokaler, och istället flytta in på Förskolan Hjorten, som just nu håller på att byggas ut, så att Pillret kan flytta in i nya fina lokaler. Spännande för stora och små. I samband med flytten avslutas förskolan Pillret och Lyktan blir avdelning Lärken och Båten blir avdelning Aspen på förskolan Hjorten. 

Idag ligger Pillret ligger  i ett  bostadsområde med närhet till biblioteket och skogen. Vi har en stor uteplats som lockar till lek och fantasi. På vår uteplats finns en vattenränna där barnen kan leka och experimentera om vattnets olika egenskaper från våren till hösten. Vi har balansgångar, balansvåg, material till kojbygge, kompost och asfalterat bana till cykling och bollspel. Vi har en stor paviljong med tillhörande grill som vi använder när det passar vår verksamhet.

Vi på Pillret anser att utevistelse är bra för barnens och personalens hälsa och välbefinnande och skall vara en viktig del i verksamheten. Därför är vi ute minst en gång om dagen. Vi går till skogen några gånger i månaden. En del av utegården har kuperad terräng som är bra för båda större och mindre barn med tanke på att utveckla barnens motorik. Terrängen är även lämplig att använda som bana till madrass och pulkaåkning på vintertid.

Pillret är en mångkulturell förskola med barn från olika länder. Vi jobbar med att ta tillvara det kulturella variationerna till exempel genom den årliga sommarfesten där alla föräldrar bjuder maträtter från hemlandet.