Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Ängsmarken i Boda, Skillingmark Skriv ut

 
Ängsmark i Boda

Väl hävdade ängar med stor artrikedom.

Ängsmarken här i Boda är den mest artrika vi har i Eda kommun. 

På ängarna har djur betat och slåtter bedrivits i generationer och slåtter av Boda ängar utövas fortfarande av ägarna varje år. Det är tack vare denna årliga slåtter som floran och faunan finns kvar.


Boda ängar har de senaste åren slagits runt vecka 29, dock tidigast 15 juli, och är vädret bra hela veckan så är slåttern klar och höet bärgat samt bortforslat på ca 4-5 arbetsdagar.


Slåttern görs manuellt och ska genomföras mellan 15 juli och 15 augusti. Det är viktigt att ängen slås vid rätt tidpunkt för att behålla florans sammansättning.


Det slagna höet ska ligga och fröa av sig i 3-5 dagar och sedan forslas bort från ängen. Bärgat hö från en artrik äng kan innehålla 40-80 olika arter av gräs och örter. Detta jämfört med modernt vallhö odlat på åkermark, som oftast innehåller två gräs- och en eller två klöversorter.


Slåtterängarna Boda Ängar ingår i Eda kommuns LONA projekt ”Besök naturpärlor i Eda kommun”. 


Fjärilar visar vägen

Fjärilar visar vägen

Kommunen har genom statligt LONA bidrag från Länsstyrelsen satt upp informationsskyltar och anlagt parkeringsplats och blomsterstig för besökande.


Medan du njuter av blomsterprakten så ber vi dig dock att visa hänsyn och följa de markerade stigarna då gården är privat område. Boda ängar är ett skyddat område vilket innebär att du inte får plocka växter här och att hundar ska hållas kopplade. 


En utförlig lista av funna arter kan ses i Dan Mangsbos rapport som kan laddas ner här till höger.


Bästa tidpunkt för att besöka ängarna och se blommorna är från mitten av juni och fram till slåttern som börjar tidigast 15 juli.


Rekommenderad klädsel: Långbyxor, stövlar ev kängor då gräset kan vara högt på sina ställen.


Lona.jpgProjektet "Eda kommun pärlor" har finansierats av statliga medel från den lokala naturvårdssatsningen sk. LONA. LONA bygger på att statliga medel matchas med lokala initiativ. Det är en särskild satsning för att stimulera det lokala engagemanget och medverka till att nå de miljökvalitetsmål som är knutna till naturvård.

 
Sidansvarig: Marcus Brolin