Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider
mån-fre 8.00-16.00

 

 

 

Detaljplan för Tallmon- Morast, Charlottenberg Skriv ut

 
Flygfoto över planområde

Planens syfte är att möjliggöra en lokalgata och vägbro med separat gång- och cykelväg för trafik mellan Tallmon- och Morastområdet. Planen ska också säkerställa rätten att bygga samman handelshusen på Tallmon och Morast med nya handels- eller hotellokaler samt en väderskyddad passage över Vrångsälven. Planärendet behandlas med ett utökat förfarande och det finns nu möjlighet att framföra synpunkter på förslaget till detaljplan.


Samrådshandlingar fanns tillgängliga för samråd från 22 januari 2018 till 23 februari 2018. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse. Dessa handlingar finns längst ner på sidan.


Granskningshandlingar har tagits fram och finns tillgängliga för granskning mellan 11 juli till 31 augusti. Eventuella synpunkter på detaljplaneförslaget skall lämnas skriftligen till senast 31 augusti 2018 till:


Eda kommun, Plansektionen
Box 66
673 22 Charlottenberg


Synpunkter kan också lämnas via mail till kommun@eda.se

Märk ditt brev eller mail med "Yttrande DP Tallmon-Morast".


Den som inte framfört sina synpunkter skriftligen senast under granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.


Granskning.jpg


Sidansvarig: System
Mer information

Elin Fredriksson

Samhällsplanerare

0571-281 90

elin.fredriksson@eda.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit