Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Detaljplan för Koppom maskin, Charlottenberg Skriv ut

 
Flygbild över planområde

Flygbild över planområdet.

Vad innebär detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är pröva möjligheten att upprätta en detaljplan för markanvändning småindustri och bilservice (ej drivmedel) samt natur inom fastigheten Nolby 1:38. Inom fastigheten Notan 2 (strax norr om planområdet) föreslås markanvändningen ändras från lokalgata till industri.


Planen överensstämmer inte med gällande fördjupad översiktsplan för Charlottenberg och handläggs därför med utökat förfarande. Samrådshandlingar har nu tagits fram och kommer ställas ut på på samråd mellan 7 januari till 28 januari 2019. Nedan visas processen för att ta fram en detaljplan samt vart i processen vi befinner oss i nuläget.


Planprocessen, samråd


Inbjudan till samrådsmöte

Kommunen bjuder också in till ett samrådsmöte där planförslaget kommer presenteras där möjligheter att ställa frågor finns.


Datum och tid: 15 januari 2019, kl. 18.00

Plats: Folkets hus i Charlottenberg
Kommunen bjuder på fika. Välkommen!När och hur lämnar jag synpunkter?

Om du har synpunkter på planförslaget ska du framföra dessa skriftligen till kommunen senast den 28 januari 2019.

Du kan lämna dina synpunkter via mail, kommun@eda.se, men du kan även skicka in dina synpunkter via post till:

Eda kommun

Att. Plansektionen
Box 66

673 22 Charlottenberg


Vilka handlingar tillhör detaljplanen?

Samrådshandlingarna finns här nedan, men också att tillgå hos kommunens medborgarkontor. Sidansvarig: Elin Fredriksson
Mer information

Elin Fredriksson

Samhällsplanerare

elin.fredriksson@eda.se

0571-281 90


Mina favoriter
Spara sidan som favorit