Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider
mån-fre 8.00-16.00

 

 

 

Detaljplan för Eda Supermarket m.fl, Eda Glasbruk Skriv ut

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en framtida utbyggnad av Eda Supermarket, samt skapa en säkrare och smidigare trafiksituation för boende intill planområdet, besökare och lasttrafik.


Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 30 maj 2018. Protokoll hittar du här.


Sakägare som lämnat yttranden senast innan granskningstidens utgång som inte blivit tillgodosedda har möjlighet att överklaga beslut om antagande till Mark- och miljödomstolen.


Överklagan ska vara skriftlig och det ska framgå vilken nämnd och paragraf i protokollet som överklagas. Ange också varför ni anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga eventuella handlingar som ni anser stöder er uppfattning. Uppge i skrivelsen namn, personnummer, adress och telefonnummer samt underteckning.


Er överklagan ska lämnas eller skickas in till:
Eda kommun
Box 66
673 22 Charlottenberg


Märk kuvertet med ”Överklagan av detaljplan”.


För att överklagan ska kunna prövas måste handlingarna inkommit senast inom tre veckor från protokollets tillkännagivande på kommunens anslagstavla. Kommer överklagan in i rätt tid skickas den vidare till Mark- och miljödomstolen för prövning om beslutet inte ändras.


Överklagandet ska vara kommunen tillhanda senast 2018-07-02.


För att ta del av övriga handlingar tillhörande detaljplanen, kontakta kommunen.

Antagande.jpgSidansvarig: Elin Fredriksson
Mer information

Mattias Persson

Plan- och fastighetsschef

0571- 281 14

mattias.persson@eda.se


Elin Fredriksson

Samhällsplanerare

0571-281 90

elin.fredriksson@eda.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit