Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Så upprättas en översiktsplan Skriv ut

 

Det formella arbetet med att framta en översiktsplan är en lång och demokratisk process som sker i flera steg.


Samråd

När ett förslag till översiktsplan tagits fram ska det ges möjlighet att yttra sig om planen. Samråd ska ske med länsstyrelsen, berörda kommuner och andra sammanslutningar. Även allmänheten och intresseorganisationer ges möjlighet att lämna synpunkter.


Syftet med samråd är att ge möjlighet till insyn och påverkan samtidigt som det ger ett förbättrat beslutsunderlag. Inkomna synpunkter sammanställs efter samrådet i en samrådsredogörelse.


Utställning

Förslaget bearbetas utefter de inkomna synpunkterna och ställs därefter ut för granskning. Planförslaget ska vara utställt i minst två månader och här finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Inkomna synpunkter ska sammanställas i ett utställningsutlåtande.


Ändras planen väsentligt efter granskningen ska planförslaget åter ställas ut för granskning.


Antagande

Inkomna synpunkter arbetas in efter utställningen och därefter antas översiktsplanen av kommunfullmäktige. Planen vinner laga kraft tre veckor efter att planen antagits under förutsättning att ingen överklagan inkommit.
Sidansvarig: Elin Fredriksson

Mina favoriter
Spara sidan som favorit