Så kan du bidra

Blå fjäril på gula blommor

Det är många som på olika sätt vill hjälpa till just nu. Du kan till exempelvis skänka pengar till hjälporganisationer eller engagera dig i en frivillig försvarsorganisation.

FRG, Frivillig resursgrupp, hanterar nu samordningen av frivilliginsatser i Eda kommun. För allmänna frågor kring läget, hemberedskap, skyddsrum och sätt att hjälpa flyktingar, kontakta FRG på telefon: 076-843 73 23 (telefontid vardagar 10.00-13.00).

Du kan också nå Säkerhetssamordningen/Räddningstjänsten på: 0570-827 90 eller via e-post: raddningstjansten@arvika.se

Engagera dig i en frivillig försvarsorganisation

Som medlem i en frivillig försvarsorganisation kan du bidra till att samhället fortsätter att fungera under kris och krig och att dina medmänniskor får stöd och hjälp.

Läs mer om frivilliga försvarsorganisationer på MSB webbplats: Engagera dig i en frivillig försvarsorganisation Även FRG här i Eda tar såklart emot nya medlemmar.

Hjälporganisationer

Du kan skänka pengar till hjälporganisationer som är på plats i Ukraina för att stödja befolkningen. Tänk på att stötta en organisation som är välkänd, har hög transparens och god pålitlighet.

Länkar till några hjälporganisationer:
Röda korset
Rädda barnen
Unicef
UNHCR
SOS Barnbyar

Insamlingar

Eda kommun samordnar inte någon insamling, men det finns second hand-butiker som tar emot saker som du vill skänka. Det finns också lokala företag och privatpersoner som anordnar insamlingar, håll koll på sociala medier, webbsidor och tidningar. Det största behovet just nu är dock pengar till organisationer på plats.

Boende för flyktingar

I första hand löser kommunen boende i kommunal regi. Om situationen förändras framöver och behov uppstår kommer vi att efterlysa logi hos privatpersoner. Om du vill kan du redan nu anmäla att du har boende att erbjuda till FRG, frivillig resursgrupp. De har en lista man kan skriva upp sig på via telefon: 076-843 73 23 (telefontid vardagar 10.00-13.00).

Det finns inget stöd att söka från Eda kommun om du som privatperson, förening eller företag har bostad att erbjuda.

Är du fastighetsägare och har lägenheter för uthyrning till människor som flytt, ska du höra av dig till Migrationsverket: Fastig­hets­ä­gare och uthy­rare

Hjälpa personer till Sverige

Om man väljer att själv köra och hämta flyktingar är det viktigt att man har koll på hur personerna ska få sitt skydd och sina grundläggande mänskliga rättigheter tillgodosedda här i Sverige.

För att komma med i systemet och få rätt till skydd, som möjlighet till evakueringsboende i väntan på permanent lösning, utbildning till barnen, vård och ekonomiskt bistånd behöver man registrera sig på Migrationsverkets kontor i Örebro, Göteborg, Stockholm, Malmö, Norrköping, Sundsvall eller Boden. Mer information finns på Migrationsverkets webbplats: Infor­ma­tion med anled­ning av situ­a­tionen i Ukraina

Tolk

Om du talar ukrainska eller ryska och vill hjälpa till som tolk, kontakta Migrationsverket: Kontakta oss. Du kan också anmäla dig till FRG:s lista, via telefon: 076-843 73 23 (telefontid vardagar 10.00-13.00).

Flagga för Ukraina

Många kommuner och många människor visar på olika sätt sin solidaritet med Ukraina. Det gör också Eda kommun. Varje måndag framöver hissas Ukrainas flagga tillsammans med den svenska, utanför kommunhuset i Charlottenberg.

2022-04-01