Mottagande av flyktingar

Pojke med målad ukrainsk flagga på kinden tittar ut genom fönster

Vi får många frågor till oss om vad som exempelvis gäller när man som privatperson hjälper till att ta emot flyktingar från Ukraina eller hur de som kommer kan få ersättningar. Här har vi sammanställt några av svaren. Vi vill poängtera att det i första hand är Migrationsverket som ska kontaktas vid mottagande av flyktingar.

Det är jättefint att så många människor vill ställa upp och hjälpa, bland annat genom att själva köra och hämta flyktingar. Om man ska göra detta är det dock viktigt att man har koll på hur personerna man hämtar ska få sitt skydd och sina grundläggande mänskliga rättigheter tillgodosedda här i Sverige. Nyckeln är att de registrerar sitt skyddsbehov hos Migrationsverket, vilket tyvärr inte går att göra på plats här i Värmland. Nu finns dock möjlighet att registrera sig via Migrationsverkets e-tjänst, se nedan.

Ukrainska medborgare är visserligen viseringsfria och kan besöka Sverige under 90-dagar utan att registrera sig eller söka asyl. Men då får man ingen hjälp av svenska myndigheter och måste stå för sin egen försörjning.

För att komma med i systemet och få rätt till skydd, som möjlighet till evakueringsboende i väntan på permanent lösning, utbildning till barnen, vård och ekonomiskt bistånd behöver man registrera sig hos Migrationsverket.

Registrering hos Migrationsverket

Man kan ansöka om till­fäl­ligt skydd enligt mass­di­rek­tivet på följande av Migra­tions­ver­kets kontor:

  • Örebro servicecenter
  • Göteborg, Kållered – ankomstenheten
  • Stockholm, Sundbyberg – servicecenter
  • Malmö – servicecenter
  • Norrköping – servicecenter
  • Sundsvall – servicecenter
  • Boden – servicecenter

Man kan nu också registrera sin ansökan på webben. Den som ansöker i e-tjänsten och har ordnat boende på egen hand behöver inte besöka Migrationsverket förrän efter att beslut är fattat. Den som behöver hjälp med boende måste besöka Migrationsverket personligen, men kan gärna göra en ansökan i e-tjänsten innan besöket så går det fortare.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats:

SvenskaAnsök om skydd enligt mass­flykts­di­rek­tivet
Engelska Apply for protec­tion under the Tempo­rary Protec­tion Directive

MASSFLYKTINGSDIREKTIVET

Efter Rysslands invasion av Ukraina beslutade EU:s medlemsländer att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Det innebär att ukrainska medborgare som lämnat landet efter den ryska invasionen omedelbart kan få skydd och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (ett år med möjlighet till förlängning) i bland annat Sverige.

För att omfattas av massflyktsdirektivet måste man ha lämnat Ukraina 30 oktober 2021 eller senare, och kunna visa upp ett giltigt pass eller annan id-handling. (Barn under 18 år kan få uppehållstillstånd trots att de inte har ett giltigt pass eller id-handling.)

Om man inte uppfyller de här kraven men ändå behöver skydd i Sverige kan man i stället ansöka om asyl.

En viktig skillnad på att registrera sig som massflykting och på att söka asyl är att Migrationsverket prövar asylsökande individuellt. Då behöver man vänta på att få ett beslut om man får uppehållstillstånd eller inte.

Den som omfattas av massflyktsdirektivet har samma rättigheter som den som är asylsökande i Sverige och får dessutom automatiskt tillstånd för att kunna arbeta här.

Ukrainska medborgare har fortsatt möjlighet att ansöka om asyl i Sverige enligt den ordinarie asylprocessen även när man registrerat sig enligt massflyktsdirektivet.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats: Infor­ma­tion med anled­ning av situ­a­tionen i Ukraina

Boende

Det är Migrationsverket som ansvarar för tillfälligt boende till de personer som är asylsökande eller har tillfälligt tillstånd enligt massflyktsdirektivet (de som inte väljer att bo i eget boende). När Migrationsverket skaffar fler platser sker det genom offentlig upphandling.

På uppdrag av Migrationsverket förbereder kommunen för tillfälliga boenden här. Sett till antalet personer som dagligen kommer som flyktingar till Sverige från Ukraina kontra tillgängliga platser för boende, är det rimligt att anta att flyktingar kommer till Eda. Både i vårt tänkta evakueringsboende och mera långvarigt på sikt. Eda har i nuläget anmält 120 platser i evakueringsboende.

I första hand löser kommunen boende i kommunal regi. Om situationen förändras framöver och behov uppstår kommer vi att efterlysa logi hos privatpersoner. Om du vill kan du redan nu anmäla att du har boende att erbjuda till FRG, frivillig resursgrupp. De har en lista man kan skriva upp sig på via telefon: 076-843 73 23 (telefontid vardagar 10.00-13.00).

Det finns inget stöd att söka från Eda kommun om du som privatperson, förening eller företag har bostad att erbjuda.

Är du fastighetsägare och har lägenheter för uthyrning till människor som flytt, ska du höra av dig till Migrationsverket: Fastig­hets­ä­gare och uthy­rare

Husdjur som kommer till Sverige

Det finns regler för att ta in djur till Sverige men just nu råder force majeure-undantag för sällskapsdjur som kommer med sina ägare från Ukraina. Vilka åtgärder som är nödvändiga bedöms från fall till fall.

I grunden handlar bedömningarna om hur stor risken är att djuren bär på rabies och hur den risken kan hanteras så att inte folkhälsan eller djurhälsan i Sverige äventyras. Ukraina är ett högriskland för rabies och har varje år flera fall hos både hundar och katter.

När djurägare kommer till gränsen med sina sällskapsdjur ska de anmäla dem till tullpersonalen. Om djuren inte uppfyller reglerna kontaktar tullpersonalen Jordbruksverket. De går då igenom djurets dokumentation, om det finns någon, och ställer frågor för att kunna göra de bedömningar som krävs.

Om anmälan inte skedde vid gränsen måste djuret till veterinär för bedömning. Jordbruksverket står för denna kostnad. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats: Rysslands invasion av Ukraina

Gratis kollektivtrafik

Region Värmland erbjuder ukrainska flyktingar kostnadsfria resor inom Region Värmlands kollektivtrafik. Det innebär att personer som kan uppvisa pass eller id-handling från Ukraina får resa gratis på samtliga av Karlstadsbuss och Värmlandstrafiks bussar och tåg. Här kan du söka på lokala resor: Värmlandstrafik

Jobs in Värmland, Sweden

På LinkedIn och Facebook finns gruppen Jobs in Värmland, Sweden, for people from Ukraine. Syftet med gruppen är att hjälpa personer som flytt från Ukraina att hitta arbete i Värmland och samtidigt skapa möjligheter för värmländska arbetsgivare att hitta ny kompetens och arbetskraft. Bakom initiativet står klustren Compare och IUC Stål & Verkstad genom projektet Attraktionskraft Värmland som finansieras av Region Värmland.

Gå med och tipsa gärna andra om gruppen. Alla är välkomna!

LinkedIn: Jobs in Värmland, Sweden, for people from Ukraine
Facebook: Jobs in Värmland, Sweden, for refugees from Ukraine

2022-04-27