Frågor och svar om krisberedskap

Bild av skyddsrumssymbol

I dagsläget är det enligt regeringen fortfarande lågt hot mot Sverige, men det är bra att vara påläst och förberedd när omvärldsläget i Europa är så ostabilt som det är nu.

Här på vår sida, under fliken Din säkerhet finns information om hur kommunen jobbar med krisberedskap och hur du bäst förbereder dig för en krissituation. För mer frågor och svar om krisberedskap hänvisar vi till MSB:s webbplats: Krisberedskap & civilt försvar

På webbplatsen Krisinformation.se finner du verifierad information om kriget i Ukraina, från Sveriges myndigheter. Tänk gärna på att desinformation och falska nyheter i olika kanaler ökar under orostider. Var kritisk och granska påståenden innan du tar dem till dig eller sprider dem vidare.

Skyddsrum

Skyddsrum används i krig och finns i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter. I fredstid kan de användas till annat, exempelvis som cykel- och lägenhetsförråd, men måste kunna göras i ordning till skyddsrum inom 48 timmar om det skulle behövas.

I Sverige finns ungefär 65 000 skyddsrum med plats för cirka sju miljoner människor, tanken är inte att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen. Skyddsrummen är främst placerade i områden som kan vara svåra att utrymma, till exempel större städer och tätorter. I Eda kommun har vi flest skyddsrum i Åmotfors, detta på grund av ammunitionstillverkningen.

Bor man på landsbygden är det oftast så att man inte bor på en plats med hög risk för en attack. Ju färre skyddsrum det finns på en plats, ju mindre risk är det för att det kommer en attack just där.

Om du bor eller befinner dig på ett ställe där det inte finns skyddsrum ska du bege dig till ett annat skyddande utrymme, till exempel en källare. Alternativ kan också vara att bara hålla dig hemma eller evakuera.

På MSB:s webbplats finns en skyddsrumskarta där du kan se ditt närmaste skyddsrum: MSB:s skyddsrumskarta

Har man frågor kring skyddsrum finns många av svaren på MSB:s sida: Frågor och svar om skyddsrum

VMA

Utomhusvarning och signalen Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Av Sveriges befolkning bor cirka 50 procent inom hörbart avstånd från en ljudsändare (Hesa Fredrik) så att de kan höra signalen om de befinner sig utomhus.

I Eda kommun har vi inte längre någon utomhusvarning, då behovet inte har identifierats sedan den stora nedrustningen av totalförsvaret skedde. Det finns möjligheter att påbörja ett införande igen om behovet identifieras, och detta är något som i sådant fall sker i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Du ska inte vara orolig för att vi saknar Hesa Fredrik här i Eda för VMA går alltid ut på flera olika sätt. Det går ut via radio och TV, sms till mobiler som befinner sig i området och via appar, tex. 112-appen samt appen Krisinformation.

Har du frågor om VMA och Hesa Fredrik kan du läsa mer på MSB:s sida: Frågor och svar om utomhusvarning och VMA

Cyberattacker

Cyberattacker är till exempel attacker mot myndigheter och företags webbplatser eller mer sofistikerade attacker i form av försök att få tillgång till konfidentiell information eller orsaka krascher eller förstörelse. Det finns en risk att sådana attacker ökar i orostider. Som privatperson kan du skydda dig genom att:

  • Installera säkerhetsuppdateringar på din telefon, dator och andra enheter så fort det är möjligt.
  • Var vaksam mot försök till nätfiske och försök att plantera skadlig kod, till exempel via webbsidor eller länkar i e-post eller sms.
  • Skydda din e-legitimation

Jodtabletter

För personer under 40 år som befinner sig inom det närliggande området vid en kärnkraftsolycka kan jodtabletter minska risken för cancer i sköldkörteln. Det säkraste är dock att ta skydd inomhus. Vid en eventuell händelse på ett kärnkraftverk i Ukraina finns det ingen anledning att ta jodtabletter i Sverige, koncentrationen av radioaktiv jod i luften blir låg på så stora avstånd.

Kommunen distribuerar inte jodtabletter i Sverige, vi har inte samma system som i Norge. Det är Länsstyrelsen som är ansvariga här. Närmast kärnkraftverken delas jodtabletter på förhand ut, inom beredskapszonerna. Länsstyrelsen har också ett lager som vid behov kan användas för utdelning på större avstånd kring kärnkraftverken. Jodtabletter kan köpas receptfritt på apoteken, men just nu råder det brist i Sverige.

Skulle det mot förmodan hända något i Sverige kommer Länsstyrelsen ge besked om exakt vilka som behöver ta tabletter, och när.

För mer information hänvisas till Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats: Frågor och svar med anledning av händelserna i Ukraina

2022-04-05