Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Valresultat och mandatfördelning Skriv ut

 

 

 2018 2014 2010

 

 Mandat (%) Mandat (%)

 

Mandat (%)

Hela Edas lista (HEL), lokalt parti
5 (13,49) 10 (27,72)  8 (21,61)
Vänsterpartiet (V) 2 (5,45) 3 (7,21)  0 (1,48)
       
Centerpartiet (C) 7 (18,75) 5 (14,27)  10 (27,86)
Kristdemokraterna (KD)
2 (4,29) 1 (2,85)  1 (2,68)
       
Socialdemokraterna (S)
10 (29,98) 10 (28,90)  11 (30,09)
Moderaterna (M) 4 (12,33) 3 (9,82)  4 (11,57)
Liberalerna (L) 1 (3,38) 1 (2,29)  1 (2,09)
       
Sverigedemokraterna (SD) 4 (11,92)  2 (6,02)  0
       

Valdeltagande:

70,46%

68,56 %

 66,99 %


Valresultat och mandatfördelning

Den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige bestäms av medborgarna genom de allmänna val som hålls vart fjärde år.


Mandatfördelningen i Eda

Mandaten i kommunfullmäktige fördelas proportionellt efter antalet röster som varje parti får i kommunvalet.
Det finns 35 ledamöter i kommunfullmäktige i Eda.

Mandatfördelningen styr också hur många ledamöter ett parti har i en nämnd eller styrelse, liksom fördelningen av posterna som ordförande, förste och andre vice ordförande.


Politiskt styre

Eda kommun styrs sedan valet 2014 av ett minoritetsstyre bestående av förtroendevalda från Hela Edas Lista och Vänsterpartiet. Det innebär att ordföranden i nämnder och styrelser och utskott kommer från något av dessa partier.


Minoritetsstyre

Det parti eller den samarbetande koalitionen som har den styrande makten, är i minoritetsställning i kommunfullmäktige.

När ett minoritetsstyre vill driva igenom ett politiskt beslut behöver de ofta söka stöd från andra partier, för att försäkra sig om att förslaget får tillräckligt många röster.