Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Frågor & synpunkter Skriv ut

 

Hjälp oss genom att lämna din synpunkter!

Eda kommun strävar efter att tillgodose kommuninvånarnas behov och önskemål i största möjliga utsträckning. Därför är det viktigt att dina synpunkter och förslag når fram till oss.

 

Har du en idé, ett förslag, en synpunkt eller kanske bara en fråga till någon inom kommunförvaltningen. Kanske vill du nå en politiker? Här har du möjligheten att göra din röst hörd och föra en dialog med oss.

 

Du kan utnyttja våra e-formulär för att kommunicera med oss, eller också sänder du ett vanligt brev eller e-post.


Du är givetvis även välkommen att besöka oss på kommunhuset för att överlämna ditt material.


Förslag och synpunkter

För att fortlöpande kunna utveckla vår kommunala service vill vi gärna ha dina synpunkter och förslag. Ditt beröm, klagomål, idé eller konkreta förslag på förbättringar hjälper oss att se vår verksamhet från ditt perspektiv, vilket ger oss möjlighet att tillsammans vidareutveckla den kommunala servicen.

 

 

Medborgarförslag

Om du är folkbokförd i Eda kommun har du möjlighet att lämna ett medborgarförslag, vilket är något av en motsvarighet till politikernas motion. Det kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för, och är ett mer formellt, konkret och offentligt förslag på åtgärd som går direkt till kommunfullmäktige för vidare behandling.

 

Till sist

I princip all post till Eda kommun är en allmän handling. Det innebär att allmänheten och massmedia har rätt att få ta del av de synpunkter som kommunen får in.

 

De uppgifter som du lämnar kan komma att lagras i en databas. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204).

 
Sidansvarig: Marcus Brolin
Eda kommun

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

 

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg


Mina favoriter
Spara sidan som favorit