<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://eda.se/Templates/NewsArchive.aspx?rss=1/nyhetsarkiv?rss=1" /> <link>https://eda.se/Templates/NewsArchive.aspx?rss=1</link> <description /> <generator>Cavagent CMS</generator> <item> <title>Förskolekön växer https://www.eda.se/forskolekon-vaxer__38325 Tyvärr blir bygget nu försenat med minst 6 månader p.g.a överklagan av upphandlingen.


Förskolekön växer därför mer än beräknat, och kommunen arbetar nu intensivt med att hitta tillfälliga ersättningslokaler så att föräldrar kan erbjudas förskoleplats till sina barn inom de lagstadgade 4 månaderna. 

]]>
marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/forskolekon-vaxer__38325 Tue, 19 Mar 2019 07:49:18 GMT Rekryteringssatsning i Eda https://www.eda.se/rekryteringssatsning-i-eda__38303 Kommunstyrelsen i Eda har nu beslutat att satsa på att erbjuda vidareutbildning för personal. Erbjudandet innefattar viss studielön samt möjlighet att jobba deltid under utbildningstiden.


För hösten 2019 har Eda kommun avsatt 500.000kr i budget för att bekosta viss studielön för anställda som utbildar sig till förskollärare, fritidspedagog, SVA/SFI-lärare och specialpedagog. Studielönen gäller under det avslutande studieåret, och uppgår till 32-64% av lönen beroende på studietakt.


Parallellt med studierna ges möjlighet att jobba deltid. När utbildningen är avslutad med examen, erbjuds antingen fast anställning i kommunen (för den som inte redan har en sådan anställning) eller anställning på ny befattning med löneökning.


Vi börjar med dessa yrkeskategorier under hösten 2019, för att – om det faller väl ut - senare kunna fortsätta satsa på utbildning inom fler bristyrken även inom andra verksamheter i kommunen än skola/förskola.

]]>
marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/rekryteringssatsning-i-eda__38303 Tue, 29 Jan 2019 15:08:50 GMT
Eda kommuns skolutredning presenterad https://www.eda.se/eda-kommuns-skolutredning-presenterad__38278 I anslutning till Kommunstyrelsen möte den 4 december presenterades utredning för kommunstyrelsen, fackliga representanter och skolledningen.


-Vi har nu fått ett omfattande underlag som vi närmare behöver analysera. Kommunstyrelsen har därför idag fattat beslut att bildningsutskottet påbörjar denna analys med ett brett stöd från kommunens olika verksamheter. Utskottet skall återkomma till kommunstyrelsen under våren med sin analys och förslag till hur skolstrukturen kan utvecklas säger kommunalrådet Hans Nilsson (HEL) i en kommentar.


- Utöver frågan om organisation finns det i utredningen även olika perspektiv på rektorsorganisation och kvalité säger bildningsutskottets ordförande Bo-Inge Nilsson (HEL).


Sammanfattning av förslagen på skolstruktur


Idag
Gunnarsbyskolan (Charlottenberg) F-9, Gärdeskolan (Åmotfors) F-6, Hierneskolan (Koppom) F-9, Adolfsfors skola (Adolfsfors/Köla) F-5


Förslagen


Alt 1
Gunnarsbyskolan F-9, Gärdeskolan F-6, Hierneskolan F-6, Adolfsfors skola läggs ner


Alt 2
Gunnarsbyskolan F-9, Gärdeskolan F-6, Hierneskolan F-9, Adolfsfors skola läggs ner


Alt 3
Gunnarsbyskolan F-9, Gärdeskolan F-6, Hierneskolan F-6, Adolfsfors skola F-3


Utredningen kan du ladda ner här

]]>
marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eda-kommuns-skolutredning-presenterad__38278 Tue, 04 Dec 2018 13:32:17 GMT
Invigning för resecentrum i Charlottenberg https://www.eda.se/invigning-for-resecentrum-i-charlottenbe__38270 Efter ett inledande tal av Edas kommunalråd, Hans Nilsson höll han och Värmlandstrafiks Vd Jessika Lundgren i bandet som Värmlandstrafiksbussen ”klippte”.


Busskurerna och biljettautomaten har flyttats och den nya bussterminalen i Charlottenberg som numera består av fem tillgänglighetsanpassade hållplatser.


Fler bilder finns på vår facebooksida

]]>
marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/invigning-for-resecentrum-i-charlottenbe__38270 Tue, 20 Nov 2018 07:42:08 GMT
Ny chef vård och stöd i Eda kommun https://www.eda.se/ny-chef-vard-och-stod-i-eda-kommun__38268 Malin kommer att påbörja sin anställning i skiftet januari-februari nästa år.


-Det är mycket glädjande att vi lyckats rekrytera Malin Eklund till denna viktiga befattning i kommunen säger kommunchef Anders Andersson i en kommentar.

]]>
marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/ny-chef-vard-och-stod-i-eda-kommun__38268 Wed, 07 Nov 2018 07:48:34 GMT
Företagen i Eda är näst mest lönsamma i landet https://www.eda.se/foretagen-i-eda-ar-nast-mest-lonsamma-i-__38257 Slutsatsen i undersökningen är att det går bra för Sveriges företag och detta förklaras av de relativt goda tiderna som råder för ekonomin. Värmland är det län som toppar länsligan.


Undersökningen kan du läsa här

]]>
marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/foretagen-i-eda-ar-nast-mest-lonsamma-i-__38257 Mon, 15 Oct 2018 10:57:23 GMT
Sommarblommor 2019! https://www.eda.se/sommarblommor-2019-__38256 Stort tack till er alla som deltagit i röstningen!

]]>
marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/sommarblommor-2019-__38256 Mon, 15 Oct 2018 07:30:25 GMT
Ny karta för detaljplaner https://www.eda.se/ny-karta-for-detaljplaner__38253
Vi har omvandlat traditionella detaljplaner i kommunens arkiv till ett sammanhängande digitalt kartlager med information om hur mark och vatten får användas. Hela arbetet bygger på Boverkets planbestämmelsekatalog så att vi enkelt kan dela med oss av materialet till Länsstyrelsen, våra grannkommuner eller andra intressenter som kan ha användning av informationen. Utvecklingen av detta material bygger på tanken på att ge allmänheten ett enkelt verktyg för söka information om kommunens planarbete. Det ger också våra handläggare ett bra verktyg för att förenkla och effektivisera sitt arbete. Med det digitala kartlagret kan vi enkelt ställa frågor mot en databas och söka ut en speciell typ av markanvändning till någon som efterfrågar t.ex. byggbar mark för bostäder.

Inom kort återkommer vi med ett datum där intresserade kan få en mer ingående visning av plattformen samt information om processen för planarbete, bygglov och kommunens översiktsplanering.


Klicka här för att komma till kartan

]]>
Anne.Fager-Lind@eda.se () https://www.eda.se/ny-karta-for-detaljplaner__38253 Fri, 05 Oct 2018 12:14:26 GMT
Medlemskap i federationen Sambi https://www.eda.se/medlemskap-i-federationen-sambi__38225 Ett medlemskap i Sambi krävs av eHälsomyndigheten för att kommunen ska kunna fortsätta använda och hantera dosdispenserade läkemedel i framtiden. Dosdispenserade läkemedel innebär att läkemedel är färdigdoserade av apotek i påsar för 14 dagarsperioder. Inom vård och stöd finns många patienter som har dosdispenserade läkemedel då den hanteringen är patientsäker samtidigt som det är mindre resurskrävande än t.ex. delning av läkemedel i dosett.


Arbetet med att förbereda en ansökan om medlemskap och tillitsgranskning har pågått under hela våren i samverkan mellan verksamheten vård och stöd, kommunens IT-enhet och säkerhetssamordnare på Räddningstjänsten Arvika-Eda-Säffle. För att bli godkänd krävs att många olika delar finns på plats och fungerar t.ex. att det finns en informationssäkerhetspolicy och giltiga avtal med leverantörer av tjänster. Det ska även finnas ett ISO-certifierat ledningssystem för informationssäkerhet med tillhörande riskanalys samt att internrevisioner genomförs. Genom en godkänd tillitsgranskning har Eda garanterat att digital information som bl.a. berör dosdispenserade läkemedel hanteras på ett säkert sätt.


- Det är förstås väldigt roligt att Eda ligger i framkant när det gäller den digitala säkerheten men det innebär först och främst en trygghet för kommuninvånarna säger kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska Anna-Lena Bryntesson.


 

]]>
Anne.Fager-Lind@eda.se () https://www.eda.se/medlemskap-i-federationen-sambi__38225 Wed, 25 Jul 2018 10:05:30 GMT
Ny chef för Bildning i Eda kommun https://www.eda.se/ny-chef-for-bildning-i-eda-kommun__38223 I konkurrens med ett antal kvalificerade sökande har Eda kommun nu valt att anställa Ingrid Elmgren som verksamhetschef för bildning (skolchef).


Ingrid är legitimerad lärare och har genomfört rektorsutbildning. Därutöver har hon lång facklig erfarenhet samt ytterligare högskoleutbildning inom skolområdet.


Ingrid har bland annat arbetat som lärare i Järfälla kommun, rektor i Torsby och Hedemora kommun samt som skolchef i Älvdalens kommun.

Sedan många år har Ingrid sin fasta punkt i Höljes.

- Jag är glad att vi lyckats rekrytera Ingrid till denna viktiga befattning säger kommunchef Anders Andersson.

- Ingrid har en lång erfarenhet av skolverksamhet och mycket goda kunskaper inom systematiskt kvalitetsarbete tillägger Anders Andersson.


Ingrid kommer att påbörja sin introduktion i befattningen efter semestrarna (första dag 6 augusti) och tillträda befattningen den 1 september

]]>
Anne.Fager-Lind@eda.se () https://www.eda.se/ny-chef-for-bildning-i-eda-kommun__38223 Wed, 18 Jul 2018 13:26:35 GMT
Information till jordbrukare med hänsyn till torkan https://www.eda.se/information-till-jordbrukare-med-hansyn-__38220 OBS! kommunen har ingen uppfattning om gräsets kvalitet. I områdena kan finnas ojämnheter, stenar och skräp.


Anmäl intresse till Eda kommun växel 0571-281 00 alt mail kommun@eda.se senast torsdag 12 juli.


Kommunens landsbygdsrådgivare Bengt Nilsson finns till ditt förfogande för rådgivning och samtal. Han nås på 070-829 1717.


Detaljer framgår av kartskiss

]]>
marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/information-till-jordbrukare-med-hansyn-__38220 Mon, 09 Jul 2018 09:24:00 GMT
Eldningsförbud i Värmlands län https://www.eda.se/eldningsforbud-i-varmlands-lan__38215
 • Grillen ska vara upphöjd från marken så att inte strålningsvärmen från elden antänder marken under.
 • Grillen ska inte stå på brännbart underlag, och släckmateriell ska finnas till hands.
 • Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

  • använda engångsgrill
  • använda stormkök
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
  • elda och grilla utomhus på campingplatser.

  Var extra försiktig med hur du fimpar cigaretter och när du parkerar ditt fordon, katalysatorn kan antända underlaget.  Undantag medges för eldning utomhus på egen tomt i trädgårdsgrill och motsvarande anordning som inte kan överföra värme till brännbart underlag. Undantag medges även för naturvårdsbränning om särskilda villkor är uppfyllda.


  Upplysningar om brandrisk och eldningsförbud lämnas av SOS Alarm på telefonsvarare 054-15 50 15.


  Denna föreskrift träder i kraft klockan 08.00 den 3 juli 2018 och gäller tills vidare.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eldningsforbud-i-varmlands-lan__38215 Mon, 02 Jul 2018 11:58:23 GMT
  Kommunen pyntas! https://www.eda.se/kommunen-pyntas__38211 Den vinnande kombinationen blev rosa, gul och blå. Resultatet kan ni se på bilden, mycket fint blev det.


  Tack till alla som varit med och röstat!

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/kommunen-pyntas__38211 Wed, 20 Jun 2018 13:09:54 GMT
  Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet i Värmland https://www.eda.se/lansstyrelsen-upphaver-eldningsforbudet-__38210 Länsstyrelsen Värmland har, måndag 18 juni, beslutat att upphäva det tidigare beslutet om eldningsförbud.


  Detta på grund av senaste tidens förändrade väderlek som gör att det inte längre råder lika stor risk för brand i skog och mark. Brandriskprognosen har sjunkit i flera delar av länet.


  Beslutet om eldningsförbudet togs den 23 maj och innebar att all eldning utomhus förbjöds på grund av den mycket stora brandrisken som rådde i stora delar av länet.

   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/lansstyrelsen-upphaver-eldningsforbudet-__38210 Wed, 20 Jun 2018 13:01:28 GMT
  Matrester kan sprida dödlig djursjukdom https://www.eda.se/matrester-kan-sprida-dodlig-djursjukdom__38207 – Om afrikansk svinpest sprids till svenska tamgrisar eller etableras hos vildsvinen skulle det ge stora konsekvenser för svensk livsmedelsexport i allmänhet och svensk grisnäring i synnerhet. Ett positivt fall skulle nämligen kunna begränsa vår export starkt. Ett hårt slag mot Sverige i stort med andra ord, berättar Maria Cedersmyg, handläggare på Jordbruksverket.


  Sjukdomen sprids via mat, med människor

  Alla typer av charkvaror med griskött som inte upphettats tillräckligt under tillverkningen kan bära på virus. Exempel på sådana produkter är kallrökta korvar och torkad skinka


  En kvarlämnad korvmacka kan i värsta fall orsaka inte bara ett enormt lidande för vildsvin och grisar, utan också slå hårt mot svensk ekonomi. Därför vädjar vi nu till allmänheten att vara noggranna med att aldrig lämna eller slänga matrester innehållande charkvaror så att vildsvin eller grisar kan komma åt dem. Exempel på charkvaror är rökt korv och skinka, säger Maria Cedersmyg.


  EU och myndighetssverige står enade: smittan ska inte hit!

  De senaste åren har sjukdomen spridit sig i Europa. Den finns nu i Sveriges närområde – till exempel hos vildsvin i Baltikum, Polen, Tjeckien, Ungern och Ryssland. EU är bekymrade över spridningen och har bestämt att alla medlemsländer ska genomföra informationsinsatser för att förhindra ytterligare spridning.


  Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Skogsstyrelsen, Transportstyrelsen, Tullverket, Trafikverket och Naturvårdsverket gör gemensam sak för att via sina kanaler och nätverk sprida information.


  Tillsammans kan vi nå ut till de personer som löper störst risk att ta med afrikansk svinpest till Sverige från andra länder. Det rör sig om resenärer som av olika anledningar rör sig mellan Sverige och länder som har smittan, berättar Maria.


  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/matrester-kan-sprida-dodlig-djursjukdom__38207 Thu, 14 Jun 2018 16:10:21 GMT
  Morokulien - Värmlands bästa rastplats https://www.eda.se/morokulien---varmlands-basta-rastplats__38201 – Inventeringen av rastplatserna är en del i Motormännens trafiksäkerhetsarbete. Det är viktigt att det finns bra och fräscha ställen för bilister att rasta på vid längre körningar. Trötthet bakom ratten kan vara lika farligt som rattonykterhet. Därför kan en paus vara avgörande för trafiksäkerheten, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.


  Motormännens vägombud har bland annat bedömt parkerings- och uppställningsmöjligheter, säkerhet, toaletter, lekutrustning, promenadstråk, belysning och skyltning. Skötseln, städningen och hygien på rastplatserna har också granskats.


  Under försommaren kommer Motormännens vägombud att sätta upp skyltar med texten ”Länets bästa rastplats” på 20 rastplatser runt om i landet. Samtidigt drar årets inventeringar igång.


  Morokuliens rastplats erbjuder gott om parkeringsplatser, bord och stolar, belysning, lekpark, toaletter,duschar, latrintömning, färskvatten, turistservice, bensin, värdshus, camping, stugor och sevärdheter.


  Morokulien Infocenter ligger integrerad som en del av rastplatsen, där man kan köpa souvenirer, växla pengar, få tillbaka pengar på tax-free, få hjälp med turist- och väginformation samt bokningar.


  Eda kommun ansvarar för centret liksom för rastplatsens sanitära utrymmena.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/morokulien---varmlands-basta-rastplats__38201 Mon, 11 Jun 2018 06:51:07 GMT
  Student 2018 https://www.eda.se/student-2018__38200 De fyra elever som genomför två av sina tre år på industriprogrammet lämnar nu också skolan. De kommer alla att slutföra sin gymnasieutbildning i Sunne.

  Med detta avslutas en epok av teknikutbildning in Eda kommun. På 1950-talet startade det som en teknikutbildning för gjuteriet Fundos behov. Genom olika gymnasiereformen har den tvååriga utbildningen blivit treårig. Utbildningen har sedan ett antal år bedrivits i Åmotfors i nära samarbete med företagen. Men med alltför få sökande tvingas nu kommunen lägga ner verksamheten.

  Även i fortsättningsvis kommer kommunen att bedriva SFI i Åmotfors.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/student-2018__38200 Fri, 08 Jun 2018 05:45:22 GMT
  Ny ambassadör för Eda kommun https://www.eda.se/ny-ambassador-for-eda-kommun__38196 - Det är roligt att Eda kommun än en gång kan presentera en duktig sångare
  och musiker som ambassadör, säger kommunalrådet Hans Nilsson. Jon
  Nilsson sjunger inte bara opera utan har även gestaltat Erik i
  Värmlänningarna.


  Jon Nilsson är uppvuxen i Kortlanda strax utanför Charlottenberg. Han har
  en musikalisk bakgrund som spelman. Efter examen som kammarmusiker
  och solist vid Edsbergs musikinstitut började han i Kungliga Filharmoniska
  orkestern i Stockholm. Hans stora passion för sång ledde honom vidare till
  Operahögskolan i Stockholm. Under säsongen 2017-18 har han bland annat
  roller i Glada änkan, Dracula och Rosenkavaljeren. Mer information om Jon
  Nilsson finns på Kungliga Operans webbplats.


  För att blir ambassadör ska personen ha anknytning till kommunen, vara
  uppmärksammad både i Sverige och gärna utanför landets gränser.


  Ambassadörer utses för ett år i taget och i år sker utnämnandet i samband
  med Nationaldagsfirandet den 6 juni på Eda Hembygdsgård kl 18:00.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/ny-ambassador-for-eda-kommun__38196 Mon, 04 Jun 2018 10:46:50 GMT
  Varning för höga temperaturer! https://www.eda.se/varning-for-hoga-temperaturer__38191 Man bör vara extra observant vid höga temperaturer om man har:


  • sjukdom i andningsorganen, framför allt KOL
  • hjärt-kärlsjukdom
  • psykisk sjukdom
  • diabetes
  • demens
  • övervikt
  • cirkulationsrubbningar
  • missbruksproblem


   termometer
   

  TIPS vid höga temperaturer

  Tänk på att vara uppmärksam även på inomhustemperaturen.

       
  Illustration vattenkanna
   

  Öka vätskeintaget – vänta inte på att bli törstig

  Undvik söta drycker och alkohol. Mineralvatten och sportdrycker fungerar bra då de  även hjälper till att ersatta förlorade mineraler och salt. Servera gärna vätskerik mat t.ex. grönsaker och frukt. Tänk på att en del personer behöver påminnas om eller få hjälp med att dricka.

       
  Illustration jaulsi
   

  Försök ordna en sval miljö

  Dra för gardiner och fäll ner persienner och markiser. Försök att vistas i bostadens svalaste plats. Vädra nattetid när det är svalt.

       
  Illustration dusch
   

  Ordna svalkande åtgärder

  En kall dusch är mest effektiv. Lägg annars en blöt handduk i nacke eller under armar. Använd löst sittande kläder i naturmaterial.

       
  Illustration fotölj
   

  Minska den fysiska aktiviteten

  Undvik onödig ansträngning, framför allt under de varmaste timmarna.

       
  Illustration sol
   

  Var uppmärksam på tecken på värmepåverkan

  Varningssignaler kan vara förhöjd kroppstemperatur, ökad puls och ansträngd andning samt nytillkommen yrsel och onormal trötthet.


  Muntorrhet och minskad urinmängd kan vara tecken på uttorkning. Vissa läkemedel t.ex. vätskedrivande kan behöva justeras vid höga temperaturer.


  Vid nytillkomna eller förvärrade besvär enligt ovan eller vid frågor om läkemedel kontaktas sjukvården.


  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/varning-for-hoga-temperaturer__38191 Thu, 31 May 2018 07:21:33 GMT
  Sjökabelläggning i Skillingmark https://www.eda.se/sjokabellaggning-i-skillingmark__38189 Nu finns stamfibernät för den norra delen från Skillingsfors upp till Högsäter och arbetet med att förse de fastigheter som önskar fiber kan påbörjas. 


  Stort tack till alla som bidragit till en levande bygd i Skillingmark.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/sjokabellaggning-i-skillingmark__38189 Wed, 30 May 2018 10:20:29 GMT
  Klass 4 Hierneskolan vann första pris! https://www.eda.se/klass-4-hierneskolan-vann-forsta-pris__38186 Vi diskuterade först vilka uppgifter banken har idag och sen gick vi över till att fundera över framtiden. Alla kom på något förslag som vi sedan drog lott om och målade en bild till texten, tex att man kommer kunna sätta in kontanter själv i framtiden på sitt kort.


  Tre elever målade en stor bank på ett plakat och därefter satt vi upp alla andra småbilder runt omkring så det bildade ett fint kollage.


  Vårt bidrag var idérikt ock kreativt tyckte bankens jury vilket resulterade i att vi vann första pris på 1500kr!


  Banken kom till oss med pengar och bjöd oss på fika. Nu återstår bara att fundera på vad vi ska göra för pengarna.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/klass-4-hierneskolan-vann-forsta-pris__38186 Thu, 24 May 2018 14:03:31 GMT
  Eldningsförbud i länet https://www.eda.se/eldningsforbud-i-lanet---more-infomehr-i__38184 Trädgårdsgrillar på egen tomtmark är undantagna från beslutet och i övrigt kan räddningstjänsten medge undantag i särskilda fall.


  Denna föreskrift träder i kraft klockan 08.00 den 24 maj 2018 och gäller tills vidare.


  English

  The County Administration of Värmland made a decision to prohibit open fire in the whole province of Värmland from the 24th May, 8 am. This prohibition is valid until further notice. Fire is only allowed for barbeque in the garden or private ground.


  The County Administration refers to chapter 2, 7 § (SFS 2003:789) of The Objective of Civil Protection Act. Open fire is only allowed on private ground and gardens with garden barbeque equipment which cannot lead any heat to flammable substrates.


  Any exceptions from the prohibition can be made by the fire department of each community.

  Deutsch

  Die Kreisverwaltung von Värmland hat ein Feuerverbot verhängt. Das Verbot gilt für ganz Värmland ab dem 24. Mai, 8.00 Uhr und gilt bis auf weiteres. Feuer ist nur für Gartengrille auf privaten Grundstücken erlaubt.


  Die Verwaltung bezieht sich auf Kapitel 2, 7 § der Verordnung über die Verhütng von Unfällen und Bränden. Offenes Feuer im Freien ist nur auf privaten Grundstücken auf Gartengrillen oder ähnliche Anordnungen zugelassen, wo keine Wärme auf brennbare Flächen geleitet werden kann.


  Ausnahmen vom Feuerverbot können in besonderen Fällen nur von der Feuerwehr in der jeweiligen Gemeinde genehmigt werden.

   

  Övriga språk - other languages

  Använd webbplatsens Google translate/Use Google translate on the web site.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eldningsforbud-i-lanet---more-infomehr-i__38184 Wed, 23 May 2018 10:45:39 GMT
  De utgör basen i det framtida demensarbetet https://www.eda.se/de-utgor-basen-i-det-framtida-demensarbe__38173 Ann och Maria är båda mycket kompetenta medarbetare som kommer att hantera demensfrågorna i kommunen framledes.


  Inriktningen är att vård och stöd ska bygga en väl fungerande organisation inom demensvården. Initialt handlar mycket åt att skapa relationer med primärvården för att gemensamt kunna erbjuda personer med minnesproblematik en utredning av problemen samt att dessa får behandling i de fall där det är möjligt.


  Vidare ska Ann och Maria bl.a. vidareutveckla stöd till både anhöriga och andra verksamheter i kommunen som är berörda.


  Om en person med minnesproblematik, eller dennes närstående, vill ha kontakt med Ann eller Maria sker detta via kommunens växel på tfn 0571-281 00.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/de-utgor-basen-i-det-framtida-demensarbe__38173 Fri, 27 Apr 2018 13:01:12 GMT
  När kommer sopbilen? https://www.eda.se/nar-kommer-sopbilen__38168 marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/nar-kommer-sopbilen__38168 Tue, 24 Apr 2018 12:09:21 GMT Digitaliseringsstrategi Eda kommun https://www.eda.se/digitaliseringsstrategi-eda-kommun__38151 I februari beslutade kommunfullmäktige i Eda kommun om en kommunövergripande digitaliseringsstrategi. Samhället har förändrats, informationsteknik och internet fyller en viktig roll i anställdas, medborgares och företagares vardag och betraktas som en självklarhet. Syftet med strategin är att beskriva inriktningen för kommunens digitala utveckling och sätta takten för kommunens digitaliseringsarbete.


  Strategin har tagits fram gemensamt av representanter från kommunens samtliga verksamheter och bolag och omfattar tre prioriterade områden för den digitala utvecklingen: digital infrastruktur, offentlig service, samt kompetensförsörjning. Exempel på prioriterade aktiviteter är utbyggnad av wifi i kommunens lokaler, ökat införande av digitala verktyg i kommunens verksamheter, mobilt arbetssätt för personalen, samt aktiviteter för att öka den digitala kompetensförsörjningen bland både personal, medborgare och företagare. Varje verksamhet ska ta fram 2-åriga handlingsplaner för att beskriva de aktiviteter och satsningar som önskas genomföras inom ramen för den 5-åriga strategin.


  - Digitaliseringen är en strategiskt viktig fråga framförallt för verksamheterna och digitaliseringsstrategin utgör en viktig bas för en bra följsamhet mellan IT och verksamhet, så att de satsningar som görs är möjliga att genomföra och får så bra effekt som möjligt. Kortfattat är strategin ett hjälpmedel för att prioritera vad vi ska göra och använda våra resurser på ett så effektivt sätt som möjligt, säger IT chef Henrik Ohlsson.


  - För oss inom Vård och stöd kommer digitaliseringsstrategin att vara ett viktigt stöd för prioritering och planering av den långsiktiga verksamhetsutvecklingen. Att strategin är kommunövergripande gör också att vi kan gå i takt med IT, så att även deras satsningar hamnar i linje med de behov vi har i verksamheten, säger digitaliseringsstrateg Marie Granander.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/digitaliseringsstrategi-eda-kommun__38151 Mon, 19 Mar 2018 09:38:01 GMT
  EM-silver till Jens Aarhus https://www.eda.se/em-silver-till-jens-aarhus__38150 Jens tränar och tävlar för Charlottenbergs Atletklubb. Han har tränat styrkelyft mer eller mindre från 15 års ålder, och började tävla år 2000. Och det har gått mycket bra. Han innehar sen tidigare 3 VM-guld, åtta SM-guld och ett par VM-brons.


  Fortsättningen på den här säsongen bjuder på tre mästerskap, SM i slutet av april, VM i Kanada i juni och EM i Tjeckien i juli.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/em-silver-till-jens-aarhus__38150 Fri, 16 Mar 2018 09:00:11 GMT
  Charlottenbergs station tillgänglighetsanpassas https://www.eda.se/charlottenbergs-station-tillganglighetsa__38146 Eda kommun, som under lång tid krävt att få en hiss till perrong 2, välkomnar denna satsning. Den kommer rätt i tiden eftersom Eda kommun och Värmlandstrafik håller på att projektera för ett nytt resecentrum i Charlottenberg.


  - Vi har länge krävt en hiss till perrong 2 för att möjliggöra för handikappade, barnfamiljer och resande med mycket bagage att enkelt kunna åka tåg. Jag är glad att det äntligen blir verklighet, säger Hans Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Eda kommun.


  Ombyggnaden vid Charlottenbergs station skapar helt nya förutsättningar för ett ökat kollektivt resande. Det blir lättare att övertyga SJ eller NSB om att utnyttja Charlottenbergs stora potential som besöksmål. Över gränsen vid Eda passerar årligen 3,1 miljoner fordon. Många av dessa söker sig till butikerna i Charlottenberg. Shoppingtåg från Oslo, Lilleström och Kongsvinger skulle minska trycket på riksväg 61.


  Tillgänglighetsanpassningen i kombination med det nya resecentret möjliggör en smidigare arbetspendling med tåg och buss både inom Värmland och över gränsen mot Norge, avslutar Hans Nilsson. 

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/charlottenbergs-station-tillganglighetsa__38146 Mon, 12 Mar 2018 10:28:15 GMT
  Kurs i livsmedelshygien https://www.eda.se/kurs-i-livsmedelshygien__38145 Kursen berörde bl.a områden såsom; allergi och överkänslighet, märkning, egenkontroll, personlig hygien, rengöring, temperatur och tid, kritiska steg i livsmedelshantering, matförgiftningar, smittkällor och skadedjur.  


  Totalt närvarade 137 personer vid fyra kurstillfällen. Deltagarna representerade allt ifrån vård, skola, restaurang, butik och café. Kursen var uppskattad och upplevdes enligt många som givande.  


  Miljösektionen vill tacka alla som hade möjlighet att delta under dessa dagar!

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/kurs-i-livsmedelshygien__38145 Thu, 08 Mar 2018 14:34:49 GMT
  Befolkningsökning 2017 https://www.eda.se/befolkningsokning-2017__38142 anna.bryntesson@eda.se () https://www.eda.se/befolkningsokning-2017__38142 Tue, 27 Feb 2018 15:27:19 GMT Svenskt OS-silver i skidskyttet https://www.eda.se/svenskt-os-silver-i-skidskyttet-__38140

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/svenskt-os-silver-i-skidskyttet-__38140 Thu, 22 Feb 2018 13:11:32 GMT
  Kölaloppet 2018 https://www.eda.se/kolaloppet-2018__38139 PA Blomqvist i arrangerande Köla AIK är nöjd med att äntligen få genomföra loppet på hemmaplan igen efter några snöfattiga år och tycker det är kul att det finns ett lopp för vardagsmotionärer på nära håll. 

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/kolaloppet-2018__38139 Thu, 22 Feb 2018 06:40:23 GMT
  Grattis Pontus! https://www.eda.se/grattis-pontus__38138 Eda kommun vill gratulera Pontus Tidemand till 2:a platsen i WRC2 i RallySweden!

  ]]>
  anna.bryntesson@eda.se () https://www.eda.se/grattis-pontus__38138 Mon, 19 Feb 2018 13:42:45 GMT
  Hotspot 2018 https://www.eda.se/hotspot-2018__38137 Kommunen hade med sig fyra olika saker som finns inom organisationen som det skulle kluras ut vad detta var eller vad det användes till.


  Vinsten i denna tävling var två dagskort till Valfjällets Skicenter.


  De rätta svaren var:

  • Avståndsmätare
  • Uridom
  • Provtagningskanyl
  • Vattenkikare

  Vinnare av tävlingen blev Malin Svensson som läser till samhällsplanerare. Stort grattis!

  Eda kommun vill tacka alla som ville prata med oss och tack till alla er som lämnat er intresseanmälan.


  Vi önskar er alla ett stort lycka till i era fortsatta studier!

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/hotspot-2018__38137 Mon, 19 Feb 2018 05:55:34 GMT
  Fritidsbankens 1-årskalas - Hjärtliga veckan https://www.eda.se/fritidsbankens-1-arskalas---hjartliga-ve__38136 I källaren anordnade Breviks SK bordtennisturnering där ett tjugotal barn och unga deltog.


  Den dagliga verksamheten inom LSS stekte våfflor på löpande band och ca 120 besökare fann hit denna kväll. Flyktingmottagningen fanns på plats och erbjöd pyssel för stora och små.


  Priset för 2017 års Behjärtansvärda insats delades ut och i år delades priset mellan Catarina ”Titti” Lind och Muwafak Hamini. Titti har i många år på ett engagerat och enträget sätt arbetat för att skapa mötesplatser för alla nationaliteter och alla åldrar. Detta har hon lyckats bra med, dels i sitt arbete inom Röda korset, plus att hon har lagt ner många timmar på sin fritid för att arbeta mot målet att människor ska mötas i vardagen och känna sig välkomnade i Eda.


  Muwafak Hamami arbetar med integrationsfrågor och vid sidan av detta lägger han ner många timmar på att få barn- och unga att delta i idrottsverksamhet i Åmotfors. Muwafak har visat att idrott är ett bra verktyg att nå bra integration och att en meningsfull fritid är viktigt för barn- och unga.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/fritidsbankens-1-arskalas---hjartliga-ve__38136 Thu, 15 Feb 2018 14:29:12 GMT
  Kommunalrådet intervjuad i BBC https://www.eda.se/kommunalradet-intervjuad-i-bbc__38116 Det är bakgrunden till att han nyligen var med i ett långt radioinslag i BBC.


  Här kan du lyssna på intervjun

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/kommunalradet-intervjuad-i-bbc__38116 Thu, 28 Dec 2017 08:02:17 GMT
  Grattis Matts Olsson till första världscupsegern! https://www.eda.se/grattis-matts-olsson-till-forsta-varldsc__38113 Matts Olsson debuterade i världscupen 2007 och efter att ha varit talangfull som junior med bland annat ett JVM-guld 2008 så fick han igår stå allra högst upp på prispallen för första gången i en VC-tävling. 

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/grattis-matts-olsson-till-forsta-varldsc__38113 Tue, 19 Dec 2017 07:03:35 GMT
  Du släckte väl ljusen? https://www.eda.se/du-slackte-val-ljusen__38110 Levande ljus – vanligaste brandorsaken

  De flesta svenska hem har numera brandvarnare. Men det är bara varannan person som har en brandsläckare och var femte som har en brandfilt.

  Sett över hela året är levande ljus den vanligaste brandorsaken och källan till mer än var fjärde brand i svenska hem.


  Du släckte väl ljusen?

  Lämna aldrig ett rum med levande ljus. En god regel är att den som tänder ljuset också släcker det.


  Tänd bara ljus som står stadigt i obrännbara ljusstakar. Ta bort alla brandfarliga dekorationer.


  Ha inget brännbart i närheten av ljusstaken.

  • Om du tänder värmeljus, använd då bara hållare som är avsedda för detta. De klarar värmen och har tillräckligt med lufthål.
  • Ha koll på de mindre barnen. Att en ljusstake välter är ett ögonblicksverk.
  • Se över sladdar och kontakter till elektriska adventsljusstakar och stjärnor. Släck dem med en strömbrytare eller genom att ta ur stickkontakten ur vägguttaget. Elfel är en av de vanligaste brandorsakerna.
  • Ställ inga föremål på tv:n.
  • Utrusta ditt hem med brandvarnare, brandsläckare och brandfilt!
  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/du-slackte-val-ljusen__38110 Wed, 06 Dec 2017 07:28:06 GMT
  Barnkalaset 2017 https://www.eda.se/barnkalaset-2017__38107 Pyssel och fika från olika länder bjöd Familjecentralen och Confettigruppen på och på biblioteket trollade Simon Söderqvist och barnen fick figurballonger.


  På Kyrkans Hus kunde man värma sig och äta våfflor och grilla korv. Årets konfirmander ansvarade för både fika och redskapsbanor i idrottshallen och skötte detta med bravur!


  Ett stort tack till alla som bidrog till årets kalas med både arbetsinsatser och/eller bidrag.


  bilder finns på vår facebooksida

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/barnkalaset-2017__38107 Tue, 28 Nov 2017 13:13:01 GMT
  Medborgarlöfte 2018 https://www.eda.se/medborgarlofte-2018__38100 Inför 2018 har ingen ny medborgardialog genomförts utan det material som samlades in under 2017 har använts.

  Utifrån resultaten av de genomförda dialogerna 2017 kommer kommunens och polisens gemensamma arbete inrikta sig särskilt på följande områden under 2018:

  • Minska risken för unga att hamna i missbruk
  • Arbeta för en minskning av antalet drog- och alkoholpåverkade i trafiken
  • Arbeta för en bättre trafik- och levnadsmiljö

  Medborgarlöftet börjar gälla den 1 januari 2018 och gäller fram till dess att nytt löfte tecknas.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/medborgarlofte-2018__38100 Tue, 21 Nov 2017 14:19:51 GMT
  Kartongmatchen https://www.eda.se/kartongmatchen__38099 Det var elever från Gunnarsbyskolan som under dagen besökte bland annat shoppingcentret, utklädda som mjölkkartonger och med uppmaningar om att återvinna mera.


  Klass 6A från Gunnarsbyskolan deltar i "Kartongmatchen", som är en tävling för förskolor och årskurs F-6 där målet är att återvinningen av dryckeskartonger ska öka, och att informera om återvinning är en del i tävlingen.


  ]]>
  Anne.Fager-Lind@eda.se () https://www.eda.se/kartongmatchen__38099 Tue, 21 Nov 2017 14:09:54 GMT
  Eda kommuns idrotts & kulturpris 2017 https://www.eda.se/eda-kommuns-idrotts--kulturpris-2017__38093 Eda kommuns Idrottspris 2017 tilldelas 
  Pontus Tidemand


  Motivering

  Pontus Tidemand tilldelas priset för sina stora idrottsliga framgångar.

  Pontus har under de senaste åren etablerat sig inom motorsporten både nationellt och internationellt och svarat för en rad fina tävlingsresultat.

  2017 års Världsmästare i WRC 2 är karriärens höjdpunkt så långt.....

  Pontus är en fin representant och ambassadör för Eda kommun och en värdig mottagare av Eda kommuns Idrottspris 2017.


  Eda kommuns Kulturpris 2017 tilldelas 
  styrelsen i Åmotfors Folkets Park


  Motivering

  Styrelsen i Åmotfors Folkets Park utför ett stort ideellt kulturarbete vid Parken i Åmotfors. Förutom som arrangör av en rad olika kulturarrangemang har föreningen utfört ett omfattande arbete med de olika kulturbyggnaderna i Parken.

  Styrelsen i Åmotfors Folkets Park är en värdig mottagare av Eda kommuns Kulturpris 2017.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eda-kommuns-idrotts--kulturpris-2017__38093 Mon, 13 Nov 2017 11:43:35 GMT
  Seniordag i Charlottenberg https://www.eda.se/seniordag-i-charlottenberg-__38084 Maja Olsson Friskvården i Värmland körde ett pass med sittdans från scenen, där informerade hon också om alla positiva effekter av 30 minuters träning 5 dagar i veckan.


  Polis Mats Sjöblom tipsade sedan om hur man bäst skyddar sig mot inbrott, bedrägerier och stölder. - Statistiken visar att ni Edabor inte behöver oroa er för att utsättas av våldsbrott eller överfall, menar Mats och de flesta stölder i Eda sker i anslutning till Charlottenbergs shoppingcenter. Mats berättade vidare kring händelser och fall från sitt yrkesliv inom polisen på ett underhållande sätt.

   

  Svenska kyrkan bjöd som vanligt på god soppa och hembakat bröd som Anna-Karin Lövgren med hjälp serverade alla ca 130 deltagare.


  Britt Granum, sjukgymnast på Rehabavdelning i kommunen informerade om hur det fungerar med hjälpmedel samt kring kommunens balansgrupper.


  Dagen avslutades med att skönsjungande Anders Andersson med rötterna i Arvika, tillsammans med pianist Daniel Nolgård, framförde allt från Beppe Wolgers till Chess.


  Anders arbetar åt  Betaniastiftelsen och sprider kunskap kring Kulturarenan. Kulturarenan är en samlingsplats för kulturupplevelser online för dig som inte kan ta dig till scenerna.


  - Att göra kulturen tillgänglig för alla är viktigt, menar Anders och med tanke på kulturens hälsoeffekter är det en viktig fråga att även Edabor med långt till våra storstäder kan ta del av exempelvis en pianokonsert i Tyskland eller opera i Italien.   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/seniordag-i-charlottenberg-__38084 Thu, 26 Oct 2017 13:36:06 GMT
  Stolpjakten 2017 https://www.eda.se/stolpjakten-2017__38078 Vi har tacksamt tagit emot info kring försvunna stolpar från er deltagare och vi tackar orienteringsklubbarna som även i år gjort ett bra jobb kring Stolpjakten!


   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/stolpjakten-2017__38078 Wed, 25 Oct 2017 06:06:51 GMT
  Sommarblommor 2018! https://www.eda.se/sommarblommor-2018__38075 Vi beställer alla frö och småplantor den här veckan och hoppas på ett fint blomsterår 2018.


  Stort tack till er alla som deltagit i röstningen!

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/sommarblommor-2018__38075 Tue, 24 Oct 2017 08:14:41 GMT
  Läggning av Sjökabel i Skillingmark vid Hångstad https://www.eda.se/laggning-av-sjokabel-i-skillingmark-vid-__38067 Skillingmarks Fiberförening ställde upp med ett stort antal medlemmar som bidrog med både båt, traktor och massor av handkraft.

   

  Imponerande uppslutning och Trude Magnusson, Spinnhjulet servade med dricka, korv och hamburgare till alla frivilliga arbetare.

   

  Relacom AB som är entreprenör för projektet öser lovord över bygden som verkligen ställer upp för att få fiber.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/laggning-av-sjokabel-i-skillingmark-vid-__38067 Wed, 18 Oct 2017 06:48:43 GMT
  Bästa skolkommun 2017 - Eda kommun 112:a https://www.eda.se/basta-skolkommun-2017---eda-kommun-112a__38061 De kriterier som ligger till grund för undersökningen är:

  1. Resurser till undervisningen.
  2. Utbildade lärare.
  3. Lärartäthet.
  4. Friska lärare.
  5. Lärarlöner.
  6. Kommunen som avtalspart.
  7. Andel barn i förskola.
  8. Betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9.
  9. Betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, Likvärdighetsindex.
  10. Andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9.
  11. Andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till Likvärdighetsindex.
  12. Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år.
  13. Andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier.


  Läsa mer om undersökningen har du göra på lärarförbundets
  webbplats


  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/basta-skolkommun-2017---eda-kommun-112a__38061 Tue, 10 Oct 2017 09:06:27 GMT
  Nya telefonnummer https://www.eda.se/nya-telefonnummer__38059 Från och med tisdagen den 10/10 finns Individ- och familjeomsorgen på Storgatan 5 i Charlottenberg och de nya telefonnumrena är:


  0571-180 765 Reception
  0571-180 766 Sundh Marie-Louise
  0571-180 767 Sandi Kajin

  0571-180 768 Sylvén Sara

  0571-180 769 Rickardsson Martin

  0571-180 770 Olsson Lisa 

  0571-180 771 Olofsson Fredrik

  0571-180 772 Olinge Evelina

  0571-180 773 Nygren Erica

  0571-180 774 Kristiansson Amanda

  0571-180 775 Karlsson Jerry

  0571-180 776 Karlsson Anna

  0571-180 777 Söderberg Kerstin

  0571-180 778 Högdahl Madelen

  0571-180 779 Gonzalez Marianela

  0571-180 780 Fjellvang Hilde

  0571-180 781 Eklund Anita

  0571-180 782 Ekelund Madelene

  0571-180 783 Durendal Erika

  0571-180 784 Crafoord Malin

  0571-180 785 Jovanneli-Johansson Maria


  0571-180 764 Fax


  Observera att våra gamla nummer inte längre fungerar.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/nya-telefonnummer__38059 Tue, 10 Oct 2017 07:23:05 GMT
  Årets Lilla Tallmolopp en succé https://www.eda.se/arets-lilla-tallmolopp-och-invigningen-a__38053 - ”Fantastiskt att 174 barn kom till start. Medaljerna tog slut, men alla kommer att få i efterhand”, säger Helena Brunzell IFK Ås.


  Fina förhållanden och det fina området i Tallmon gör ju också sitt fortsätter Helena som tillsammans med ett 20-tal funktionärer kan känna sig nöjda med arrangemanget och med tanke på deltagarantalet får ladda om till nästa år!


  I samband med loppet invigdes det nya utegymmet som Eda kommun i samverkan med Charlottenbergs Hockeyclub arbetat fram.


  Medel från Värmlands Idrottsförbund möjliggjorde denna attraktion och kommunchef Anders Andersson klippte bandet.


  Maja Olsson Friskvården i Värmland och grabbar från CHC visade sen hur man kan använda gymmet, som redan nu har många besökare. 

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/arets-lilla-tallmolopp-och-invigningen-a__38053 Thu, 28 Sep 2017 07:08:43 GMT
  Edaklassikern - Edatrampet 2017 https://www.eda.se/edaklassikern---edatrampet-2017__38051

  Edatrampet ingår i Edaklassikern, tillsammans med Häljebodaloppet (löpning 7,3) Kölaloppet (skidor 15 km) och Åmotforsjoggen (löpning 7 km).


  Man kan börja med valfritt lopp under året och avverka minst tre av fyra delmoment. Lyckas man med detta erövrar man den eftertraktade Klassikermedaljen.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/edaklassikern---edatrampet-2017__38051 Wed, 20 Sep 2017 08:27:06 GMT
  Turismen i Eda omsatte 188 miljoner kronor 2016 https://www.eda.se/turismen-i-eda-omsatte-188-miljoner-kron__38041 en visar att turismen i Eda omsatte 188 miljoner kronor och skapade sysselsättning för 143 årssysselsatta, främst inom restaurang och logi. Turismen ger 15,6 miljoner kronor i totala skatteintäkter till kommunen.


  Omsättningen för samtliga kommersiella övernattningar har ökat med 9,3 miljoner kronor 2016 jämfört med 2011, då den senaste rapporten från Resurs gjordes. Samma mätning kommer att göras för innevarande år för att få en jämförelse.


  Läs mer om undersökningen här

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/turismen-i-eda-omsatte-188-miljoner-kron__38041 Mon, 04 Sep 2017 06:22:50 GMT
  Eda kommun uppvaktar två världsmästare https://www.eda.se/eda-kommun-uppvaktar-tva-varldsmastare__38040 jens

  Jens Aarhus är världsmästare i styrkelyft, veteraner 60-69 år. Han tog sin titel vid VM i Minsk. Där slog han med sitt resultat 220,5 kg även världsrekordet i knäböj. Sedan tidigare har han världsrekordet totalt på 592,5 kg.


  pontus

  Pontus Tidemand, som kör Skoda, är redan, trots att några tävlingar återstår, världsmästare i Rally WRC 2 tillsammans med sin kartläsare Jonas Andersson .

  Pontus vann även junior VM 2013 i rally.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eda-kommun-uppvaktar-tva-varldsmastare__38040 Fri, 01 Sep 2017 10:49:01 GMT
  Pontus Tidemand världsmästare i WRC2 https://www.eda.se/pontus-tidemand-varldsmastare-i-wrc2__38029 ŠKODA Motorsport-förarna och värmlänningarna Pontus Tidemand och kartläsaren Jonas Andersson har sedan segern i säsongspremiären i svenska rallyt i februari varit favoriter till VM-titeln i WRC2-klassen. Och efter fyra segrar och två pallplatser hittills under säsongens sex tävlingar har duon redan säkrat världsmästartiteln – som första svenskar någonsin i WRC2-klassen.


  Förhållandena under tyska VM-rallyt har varit utmanande och tuffa med asfalt, lera och stundtals glashal betong som underlag. Sträckorna skiljer sig stort mellan dagarna och enligt kartläsaren Jonas Andersson är helgens tävling som tre rallyn i ett.


  - Underlagen och förhållandena skiljer sig så mycket åt dagarna emellan, från Moseldalens vingårdar på fredagen till lördagens tuffa militärvägar inom Panzerplatte, säger Jonas.


  Trots en punktering under lördagen på de ökänt tuffa vägarna inom militärområdet Panzerplatte höll både Pontus och Andersson huvudet kallt och tempot uppe. Efter 21 körda sträckor och drygt 30 mil korsade de mållinjen med en tredjeplacering – vilket ger dem tillräckligt med poäng för att säkra titeln som världsmästare.


  - Det var tuffa förhållanden och efter lördagens punktering gällde det att hålla sig fokuserad, att ta sig i mål, säger Pontus Tidemand.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/pontus-tidemand-varldsmastare-i-wrc2__38029 Tue, 22 Aug 2017 07:47:07 GMT
  Eda växer snabbare än Stockholm https://www.eda.se/eda-vaxer-snabbare-an-stockholm__38027 Enligt SCB:s halvårsstatistik som publicerades idag har Edas befolkning ökat med 76 personer under första halvåret 2017. Det är en ökning med 0,89% till 8 602 invånare. Under samma period har Stockholms befolkning ökat med 0,72%, Göteborgs med 0,58%, Malmös med 0,82% och Karlstads med 0,29%.


  Under juli och augusti har befolkningsökningen fortsatt. Denna vecka visar invånarregistret att det bor 8 610 personer i Eda.


  Eda kommun växer av egen kraft. Av de drygt 200 personer som flyttade in under första halvåret är 129 svenska medborgare och 30 norska. Personer med utomeuropeisk bakgrund står för en mindre andel av inflyttningen.


  - Det är glädjande att allt fler upptäcker att Eda är en bra plats att bo och leva i, säger Hans Nilsson kommunstyrelsens ordförande i Eda kommun. Det kanske är så att urbaniseringstrenden har vänt. Den livskvalitet som landsbygden erbjuder blir viktigare än storstadens lockelser. Närheten till Oslo och Gardermoens flygplats ger också möjlighet för Edaborna att snabbt och enkelt ta sig ut i världen eller att arbeta i Norge


  Eda kommun har en stark arbetsmarknad. Både kommunen och företag behöver nyanställa. Eda kommun behöver till exempel rekrytera mer än 20 personer varje år för att ersätta pensionsavgångar. Här är det också lätt för ungdomar att få ett första arbete inom handeln.


  För ett år sedan invigdes 32 nybyggda lägenheter i Charlottenberg. De är alla uthyrda. Eda Bostads AB har planer på både nybyggnation och renovering av äldre befintliga fastigheter. Det kan bli ytterligare ett 30-tal nya lägenheter i olika storlekar under det närmaste året.

  ]]>
  Anne.Fager-Lind@eda.se () https://www.eda.se/eda-vaxer-snabbare-an-stockholm__38027 Fri, 18 Aug 2017 13:19:14 GMT
  Forhåndsstemme Stortingsvalet https://www.eda.se/forhandsstemme__38025 Eda kommun har tyvärr ingen möjlighet att ta emot era röster.


  OBS!

  Inget valkort behövs men glöm inte att ta med legitimation.


  Eidskog Rådhus

  Rådhusvegen 11

  2230 Skotterud  ]]>
  Anne.Fager-Lind@eda.se () https://www.eda.se/forhandsstemme__38025 Thu, 17 Aug 2017 11:22:09 GMT
  O-ringen 2017 har nu genomförts på ett mycket bra sätt. https://www.eda.se/o-ringen-2017-har-nu-genomforts-pa-ett-m__38021 för era insatser under långa förberedelser och under tävlingsveckan.

  Allt detta gav tävlande och övriga besökare en mycket positiv bild av

  Eda Kommun.


  Hans Nilsson                                              Anders Andersson

  Kommunalråd                                             Kommunchef

  ]]>
  Anne.Fager-Lind@eda.se () https://www.eda.se/o-ringen-2017-har-nu-genomforts-pa-ett-m__38021 Mon, 31 Jul 2017 10:01:55 GMT
  Invigning av Eda kommuns etapp i O-ringen 2017 https://www.eda.se/invigning-av-eda-kommuns-etapp-i-o-ringe__38020 I talet som Edas kommunalråd, Hans Nilsson höll poängterades bla att det finns mycket mer att upptäcka i Eda kommun och han uppmanade deltagare och besökare att besöka Eda kommuns tält, för mer information om sevärdheter, evenemang, lediga jobb och bostäder.


  oringen-annalena.jpg

  Efter Hans Nilssons tal sköt Värmlands Fältjägare Anno 1808 invigningssalut och sedan framförde Annalena Persson nationalsången.


  Eda kommun har  också att ha en monter på O-Ringenstaden vid flygfältet i Arvika. Montern är öppen under hela O-Ringenveckan den 21-28 juli. Öppettider: 21-22/7 samt 25/7 kl. 10-21, 23-24/7, 26-27/7 kl. 15-21 och 28/7 kl. 10-17.

   

  Varmt välkommen att besöka oss under O-Ringenveckan!

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/invigning-av-eda-kommuns-etapp-i-o-ringe__38020 Wed, 26 Jul 2017 14:45:28 GMT
  Nationell tyst minut https://www.eda.se/nationell-tyst-minut__37961 marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/nationell-tyst-minut__37961 Thu, 29 Jun 2017 08:13:27 GMT Morokulien - Värmlands bästa rastplats https://www.eda.se/morokulien---varmlands-basta-rastplats__38008 Länets bästa rastplats skyltar

  I Värmland är det rastplatsen i Morokulien som utsetts till bästa rastplats och i torsdags besökte Motormännens vägombud Eda kommun och Morokulien för att sätta upp den röda skylten "Länets bästa rastplats" som ett officiellt bevis på utmärkelsen.


  – Inventeringen av rastplatserna är en del i Motormännens trafiksäkerhetsarbete. Det är viktigt att det finns bra och fräscha ställen för bilister att rasta på vid längre körningar. Trötthet bakom ratten kan vara lika farligt som rattonykterhet. Därför kan en paus och en kopp kaffe vara avgörande för trafiksäkerheten, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.


  Motormännens vägombud har bland annat bedömt parkerings- och uppställningsmöjligheter, säkerhet, toaletter, lekutrustning, promenadstråk, belysning och skyltning. Skötseln, städningen och hygien på rastplatserna har också granskats.


  – När vi inspekterar rastplatserna är det tillgänglighet, utrustning, funktionalitet och skötsel som ger störst utslag i bedömningen. Rastplatserna måste ha en sådan standard att det känns trevligt att stanna till under långa resor, säger Carl Zeidlitz.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/morokulien---varmlands-basta-rastplats__38008 Mon, 19 Jun 2017 12:48:11 GMT
  Fredsmonumentet i Morokulien https://www.eda.se/fredsmonumentet-i-morokulien__38006 År 2014 arrangerade kommunerna tillsammans det norska firandet av och den svenska markeringen av 200 års jubileum för Grunnloven samt även firandet av Fredsmonumentets 100-årsjubileum.


  Under arbetet inför arrangemanget konstaterades att det fanns ett behov av en restaurering och rengöring av monumentet. Besiktningen som genomfördes för något år sedan visar på ett stort renoveringsbehov. Detta förutsätter dock stöd från olika instanser i Norge och Sverige vilket kommunerna nu arbetar med.


  - Det är angeläget att svenska och norska staten tar sitt ansvar för Fredsmonumentet i Morokulien, säger Hans Nilsson, kommunstyrelsens ordförande. Fredsmonumentet som står på gränsen mellan två länder är unikt i sitt slag och står för trygghet i en allt oroligare värld.


  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/fredsmonumentet-i-morokulien__38006 Mon, 19 Jun 2017 06:46:20 GMT
  Seniorcruising 2017 https://www.eda.se/seniorcruising-2017__38003 Köla hembygdsförening serverade klengås och bakelse och Staffan Magnusson från Charlottenberg underhöll publiken med allt från rock till finstämda visor. 


  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/seniorcruising-2017__38003 Mon, 12 Jun 2017 15:17:37 GMT
  Medborgarskapsceremoni i Eda https://www.eda.se/medborgarskapsceremoni-i-eda__38002 Kommunchefens höll tal och nya svenska medborgare bosatta i Eda kommun välkomnades av kommunfullmäktiges ordförande. Efteråt bjöds alla på kaffe och tårta i det fina vädret. 

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/medborgarskapsceremoni-i-eda__38002 Fri, 09 Jun 2017 07:39:44 GMT
  Cancergalan 2017 https://www.eda.se/cancergalan-2017__38001 Innan galan bjöds företagarna som köpt guldpaket på ett företagsmingel där man fick träffa Pontus Tidemand tillsammans med lokala idrottstalanger från orten.


  Galan leddes av Michael Edvardsson som på ett galant sätt presenterade kvällens program som inleddes med en modevisning, där lokala butiker och modeller visade vårens och sommarens mode.


  Efter paus med mingel och förtäring underhöll ett antal artister i ett varierat program. Först ut var Anton Carlsson med sång och piano och därefter The Conwoys, som bjöd på ett rockigt, soulinspirerat program.


  Hanne Hermansson bjöd på skönsång och kvällen avslutades med Vikenpojkarna. Lotteriet som Lions Club ansvarade för inbringade en stor summa pengar och många fina priser hade skänkts.


  Jasmine Carlsson, galans grundare avslutade med att tacka alla som på något sätt bidragit till denna fantastiska summa och till denna magiska galakväll med stor gemenskap och värme.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/cancergalan-2017__38001 Wed, 07 Jun 2017 06:49:31 GMT
  Skolprojektet ”Energi och miljö” https://www.eda.se/skolprojektet-energi-och-miljo-__37992 Med sig hade man även  elcyklar som barnen fick prova på att cykla på samt att man hade ett race med de solcellsbilar som barnen byggde vid föregående besök.

   

  Man hade även med en riktig elbil där alla barnen fick åka med en sväng runt skolområdet samt genomgång av olika elbilar (hybrid och laddhybrid), samt tittat under huven vad som fanns där och hur man laddar elbilar samt övrig information om dessa bilar.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/skolprojektet-energi-och-miljo-__37992 Tue, 30 May 2017 13:39:29 GMT
  Åmotforsjoggen 2017 https://www.eda.se/amotforsjoggen-2017__37991 Först ut var de minsta barnen (0-6 år) som hade en bana på ca 500 m att ta sig an. 23 barn tog sig runt Forsvallen i sin egen takt och väl i mål väntade saft, frukt och vattenflaska i pris.


  Nästa gäng att ge sig ut på sin bana var barn 7-14 år. Deras bana mätte ca 1,5 km och snabbast tillbaka till målet i den klassen var Oskar Gärdt bland killarna och Wilma Karlsson bland tjejerna.


  19 glada motionärer utan tidtagning och 31 startade i tävlingsklassen tog sig runt den natursköna banan på ca 6,7 km.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/amotforsjoggen-2017__37991 Tue, 30 May 2017 10:59:28 GMT
  Nya ambassadörer för Eda kommun https://www.eda.se/nya-ambassadorer-for-eda-kommun__37985 Mathias Holmgren som är uppväxt utanför Koppom, men sedan länge bosatt i Stockholm slog igenom 2002 i dokusåpan Fame Factory och har haft hits som "Jag tillhör dig" och "Något som kan hända". Mathias tog över som sångare i dansbandet Barbados 2002. Han har medverkat i Melodifestivalen två gånger och gett ut flera album.

   

  Elin Brask har tränat och tävlat i skytte sen hon var fem års åldern och har nått stora framgångar med segrar och medaljer. Bland annat  guld, silver och brons  i både distriktsmästerskap och på SM-nivå.

   

  För att blir ambassadör ska personen ha anknytning till kommunen, vara uppmärksammad både i Sverige och gärna utanför landets gränser. Ambassadörer utses för ett år i taget och utnämns i samband med Charlottafirandet.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/nya-ambassadorer-for-eda-kommun__37985 Fri, 19 May 2017 10:03:21 GMT
  Kulturkalaset 2017 https://www.eda.se/kulturkalaset-2017__37980 Musikskolan arrangerade i samarbete med Röda korset, Svenska Kyrkan, ABF, flyktingverksamheten och Eda kommuns fritids- och kulturavdelning detta kulturkalas för andra gången.


  Återigen blev denna dag var ett lysande exempel på vad samverkan kan resultera i och förhoppningsvis blir detta ett återkommande inslag i Edas kulturliv.


  Många uppskattade arrangemanget och kön till ansiktsmålningen var stundtals lång.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/kulturkalaset-2017__37980 Fri, 12 May 2017 08:05:31 GMT
  Krisberedskapsveckan 2017 https://www.eda.se/krisberedskapsveckan-2017__37976 Ses vi på Charlotta?

  Den 13 maj hittar du kommunens säkerhetssamordnare på Storgatan om du vill prata mer om krisberedskap.


  Du kan då passa på att kolla på en färdigpackad krislåda med saker som kan vara bra att ha hemma för att klara sig några dygn.


  Bra att ha hemma är till exempel:

  • Vattendunk
  • Campingkök
  • Stearinljus, värmeljus och tändstickor
  • Varma kläder och filtar
  • Radio med extra batterier
  • Telefonlista
  • Powerbank för laddning av mobiltelefon
  • Husapotek
  • Hygienartiklar
  • Kontanter

  Svensk krisberedskap bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt land, vår egen och anhörigas säkerhet. Det egna ansvaret innebär att du bör vara förberedd på att klara de omedelbara behov som kan uppstå. Och det kan vi, bara vi tänker efter före.


  Mer information om krisberedskap finns på webbplatsen

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/krisberedskapsveckan-2017__37976 Tue, 09 May 2017 08:14:00 GMT
  173 000 kr till sommarlovsaktiviteter https://www.eda.se/173-000-kr-till-sommarlovsaktiviteter__37969 Beloppet fördelas efter en fördelningsnyckel och Eda kommun har tilldelats 172 903 kronor. Pengar som ska gå till att erbjuda aktiviteter och ett meningsfullt och roligt sommarlov till alla barn och ungdomar i vår kommun.

  Fritids- och kulturavdelningen har sökt och tilldelats beloppet och arbetet med att planera sommarens alla aktiviteter är nu i full gång.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/173-000-kr-till-sommarlovsaktiviteter__37969 Mon, 24 Apr 2017 06:12:30 GMT
  För ditt hjärtas skull https://www.eda.se/for-ditt-hjartas-skull__37967 För varje deltagare gav Folkhälsorådet 5 kr och detta genererade

  4 260 kr till Korpen Eda/Arvikas uppskattade aktivitet Ninjaskolan, som lockar drygt 70 barn till sin verksamhet i Charlottenberg och Koppom varje vecka.


  Ninjaskolan är ett utmärkt exempel på rörelseglädje och motorikträning, där barnen utmanar sig själva genom roliga hinderbanor.


  Folkhälsorådet uppvaktade Jimmy Hjalmarsson Korpen, samt ungdomsledarna Gustav Svendsrud och Marcus Andersson i Gunnarsbyhallen under barnens och föräldrarnas jubel. 

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/for-ditt-hjartas-skull__37967 Fri, 21 Apr 2017 07:49:48 GMT
  Skolprojektet ”Energi och miljö” igång https://www.eda.se/skolprojektet-energi-och-miljo-igang__37963 Det visade sig att energi inte förbrukas utan omvandlas till andra energiformer som exempelvis värme.

   

  10-12 april styr resan mot Dotterviksskolan, Långserudsskolan och Gunnarsbyskolan för ett första besök och fortsatt diskussion. 


  - Vi kommer att fokusera på energifrågorna och miljöfrågor i stort som smått, med flera olika aktiviteter. Effekten vi vill uppnå är att eleverna ska bli mer energi- och miljömedvetna, men samtidigt få med sig energitänket i framtiden, säger Robin.


  Några av aktiviteterna i projektet är:

  • Energijakten - en skärm sätts upp på lämplig plats i skolan, där eleverna ser den tydligt och kan följa elförbrukningen i realtid och diskutera statistiken.
  • Energi i hushållet - en checklista till hushåll tas fram där eleverna ska ta reda på och anteckna energiförbrukare i hemmet tillsammans med en vuxen.
  • Bygg din el-bil - varje elev får en egen mini el-bil byggsats där de får bygga ihop den själva och testköra
  • Energihusvagnen – husvagnen besöker skolan och i den finns material om energi och miljö
  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/skolprojektet-energi-och-miljo-igang__37963 Mon, 10 Apr 2017 15:59:59 GMT
  Edaungdomar vidare i UKM https://www.eda.se/edaungdomar-vidare-i-ukm__37942 Samtliga tog sig vidare till länsfestivalen och får ytterligare en möjlighet att visa sina kulturella kunskaper för en värmlandspublik i Grums i maj.


  UKM står för Ung Kultur Möts och här erbjuds en arena för ungdomar i åldern 13-20 år där de ges möjligheten att delta med sina kulturella uttryck i en proffsig festival och inför en stor publik.


  Man får knyta kontakter och träffa nya spännande människor. UKM är ett utmärkt första steg i jakten på att nå sina drömmars mål.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/edaungdomar-vidare-i-ukm__37942 Wed, 22 Mar 2017 09:52:49 GMT
  Plus i Eda kommun 2016 https://www.eda.se/plus-i-eda-kommun-2016__37933 Under nästa vecka slutförs kommunens bokslutsarbete vid torsdagens bokslutsberedning.


  Budgeterat resultat för 2016 var 6,4 miljoner kronor. Detta överträffas nu något. Verksamheternas resultat varierar dock stort med hänsyn till ökande behov av barnomsorg och omsorg för äldre och de med särskilda behov.


  Bildning redovisar därför ett minus på 2,4 miljoner kronor och Vård och stöd ett minus på 3,5 miljoner kronor

  Kommunledningsstaben och samhällsbyggnad redovisar överskott på 2,7 respektive 12 miljoner kronor.


  Under 2016 har kommunen gjort investeringar på cirka 49 miljoner kronor.
  I detta ingår bland annat medfinansiering av riksväg 61 (8,9 miljoner kronor), påbörjandet av nya förskolor (del av 25 miljoner kronor) och stöd till bredbandsutbyggnad (7,7 miljoner kronor).

  ]]>
  Anders.Andersson@eda.se (Anders Andersson) https://www.eda.se/plus-i-eda-kommun-2016__37933 Fri, 03 Mar 2017 08:36:02 GMT
  Vill du spara pengar och miljön? https://www.eda.se/vill-du-spara-pengar-och-miljon__37928 Skolprojektet ”Energi och miljö”

  I Eda genomförs skolprojektet tillsammans med Gunnarsbyskolan. Projektet pågår under ett år och handlar om energi och miljö.

  - Vi kommer att fokusera på energifrågorna och miljöfrågor i stort som smått, med flera olika aktiviteter. Effekten vi vill uppnå är att eleverna ska bli mer energi- och miljömedvetna, men samtidigt få med sig energitänket i framtiden, säger Robin.

  Några av aktiviteterna i projektet är:

  • Energijakten - en skärm sätts upp på lämplig plats i skolan, där eleverna ser den tydligt och kan följa elförbrukningen i realtid och diskutera statistiken.
  • Energi i hushållet - en checklista till hushåll tas fram där eleverna ska ta reda på och anteckna energiförbrukare i hemmet tillsammans med en vuxen.
  • Bygg din el-bil - varje elev får en egen mini el-bil byggsats där de får bygga ihop den själva och testköra
  • Energihusvagnen – husvagnen besöker skolan och i den finns material om energi och miljö

  Coacher för energi och klimat (CEK)

  Projektet är särskilt riktat till små- och medelstora företag som har en energianvändning under 300 megawattimmar (MWh).

  - Vi kommer att identifiera och kontakta företag i de olika kommunerna under våren och sedan boka in besök. Vi gör då en enklare genomgång av den nuvarande energianvändningen och ger förslag på lönsamma energi- och klimatåtgärder. Hör gärna av dig om ditt företag har intresse av att delta, avslutar Robin.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/vill-du-spara-pengar-och-miljon__37928 Tue, 28 Feb 2017 10:35:15 GMT
  Hjärtliga veckan 2017 https://www.eda.se/hjartliga-veckan-2017__37923 I samband med invigningen delades även pris för behjärtansvärda insatser i Eda ut.


  För 2016 delades tre pris ut, ett till Anita Höglund och Marianne Wallentin, för sin stora insats med gruppverksamhet kring demenssjuka och deras anhöriga.

  Ett pris gick till Kajsa Persson för sitt arbete inom Röda korset (60 år!) och PRO, med olika aktiviteter som förgyller andras vardag.

  Det tredje priset delades ut till fixaren Rogne Lundin som på ett fantastiskt sätt hjälper sina medmänniskor med vardagssysslor i Åmotfors.


  Fritidsbankens invigning inleddes med att föreningen Fritidsbankens ordförande Mia Brodin berättade hur Fritidsbanken växt fram och nu äntligen är i gång!


  Kommunalrådet Hans Nilsson gratulerade och Henric Byström från Fritidsbanken Värmland önskade lycka till innan Pontus Tidemand klippte bandet.


  Nu är det fritt fram att låna fritidsprylar du behöver och kom ihåg att du även kan lämna in prylar du inte längre behöver. 


  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/hjartliga-veckan-2017__37923 Mon, 20 Feb 2017 15:57:46 GMT
  Lyckad start på vintersäsongen för Valfjället https://www.eda.se/lyckad-start-pa-vintersasongen-for-valfj__37909 Samtidigt som vi kan glädjas åt hemmaåkaren Matts Olssons framgångar i Världscupen har det skett många positiva framsteg i hans hemmabacke, Valfjället i Eda kommun.


  Sedan nystarten förra året med aktivare marknadsföring, uppfräschning av anläggningen och restaurang i ny regi har det skett en betydande ökning av såväl bokningar i stugor som antal besökare i backen.


  - Det märks redan nu att våra åtgärder gett effekt, säger Bertil Börjeson, ordförande i Valfjället Skicenter AB. Under hösten har vi haft en kraftigt ökad beläggning i våra stugor Drömbyn.


  Tack vare en tidig snöläggning har vi haft en mycket bra omsättning under januari. Fler och fler får upp ögonen att det är nära till Valfjället och många uppskattar också möjligheten att bo i princip i backen.


  Vi ser nu fram emot vårens skidåkning samtidigt som vi planerar nya sommaraktiviteter som cykling och hälsa.

  ]]>
  Margareta.Bergman@eda.se (Margareta Bergman) https://www.eda.se/lyckad-start-pa-vintersasongen-for-valfj__37909 Thu, 02 Feb 2017 07:56:03 GMT
  Ny chef för Vård och stöd https://www.eda.se/ny-chef-for-vard-och-stod__37905 Då nuvarande chefen för Vård och stöd May Hansson aviserat sin pensionsavgång under våren, har rekrytering av hennes efterträdare nu genomförts. 


  I konkurrens med ett antal kvalificerade sökande har Eda kommun nu valt att anställa Jan Andreasson som verksamhetschef. Jan är utbildad socionom och har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten i ett antal kommuner. Jan är född 1961 och uppväxt i Trollhättan men bor sedan 1980-talet strax utanför Årjäng. 


  - Jag är glad att vi lyckats rekrytera Jan till denna viktiga befattning, säger kommunchef Anders Andersson.


  Jan är en erfaren och trygg ledare som nu tar över efter det utmärkta arbete May Hansson gjort under sin tid i kommunen, tillägger Anders Andersson.

  ]]>
  Margareta.Bergman@eda.se (Margareta Bergman) https://www.eda.se/ny-chef-for-vard-och-stod__37905 Fri, 27 Jan 2017 08:58:30 GMT
  Förskolebarn i glesbygd får se professionella föreställningar https://www.eda.se/forskolebarn-i-glesbygd-far-se-professio__37890 Tillgången till kultur för barn i hela landet är ojämn. På mindre orter saknas ofta möjligheter att visa teater-, dans-, musik,- och cirkusförställningar. Resorna till större orter, där den professionella scenkonsten finns, blir orimligt långa speciellt för yngre barn.


  Kulturrådet gör därför en satsning med scenkonst som turnerar till förskolor, framförallt i glesbygd, med långa avstånd till professionell kultur. Samtidigt som barnen får se föreställningar får förskolans personal introduktion, inspiration och material att arbeta vidare med i den dagliga verksamheten. Konceptet prövades första gången 2016 och fortsätter under 2017.


  Jag sökte 13 föreställningar och fick detta till våra förskolebarn, personal och familjer. Eda fick 402 000 kr och var en av tre värmländska kommuner som blev beviljade pengar. Övriga kommuner är Årjäng och Grums.


  Tintin Rönning

  ]]>
  Ewy.johansson@eda.se (Ewy Johansson) https://www.eda.se/forskolebarn-i-glesbygd-far-se-professio__37890 Tue, 20 Dec 2016 13:06:58 GMT
  Tävling för att minska tallrikssvinnet! https://www.eda.se/tavling-for-att-minska-tallrikssvinnet__37874 Samtliga deltagande klasser hade ett svinn under 10g/tallrik och dag, vilket är ett jättebra resultat!


  Vann gjorde klass 5 som inte slängde ett enda gram under tävlingen, tätt följda av klass 6 som kastade endast 5 gram totalt under dessa tre veckor.
  Elevrådet har delat ut frukt till deltagande klasser som uppskattning på resultatet.


  Klass 5 kommer att få bestämma (tillsammans med köket) vad dom vill ha i pris för sin fantastiska insats. Vi anar att det kan bli något som alla gäster får ta del av...... Det kommer att genomföras efter jullovet.


  Personalen i i köket är mycket imponerade av resultatet och framförallt engagemanget med många trevliga samtal kring maten som tävlingen bidragit till.


  Vi hoppas och tror på en fortsättning av den positiva utvecklingen!

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/tavling-for-att-minska-tallrikssvinnet__37874 Mon, 05 Dec 2016 06:59:26 GMT
  Barnkalaset 2016 https://www.eda.se/barnkalaset-2016__37870 I Gunnarsbyhallen fanns ex Korpen på plats med sin Ninjaskola, där barnen kunde testa en utmanande redskapsbana. På biblioteket letade barnen Pokémons bland hyllorna och fick figurballonger.


  Brandkår och polis fanns på plats och visade sina bilar. På Familjecentralen kunde man fika och få fina ansiktsmålningar och våfflor serverades av konfirmander i Kyrkans hus.


  Dagen avslutades på biblioteket, där blåsorkestern Blår 5 delux underhöll.


  Ett lyckat kalas och ett stort tack till alla som bidrar och gör detta möjligt!

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/barnkalaset-2016__37870 Tue, 29 Nov 2016 06:48:24 GMT
  Värmlands landshövding besökte Eda kommun https://www.eda.se/varmlands-landshovding-besokte-eda-kommu__37846 Det är landshövdingen och fylkesmannen i Hedmark som tillsammans med Grensetjänstene anordnade mötet om gränsöverskridande samarbeten.
  Landshövdingen har under besöket planterat ett träd, en berättarek i Morokulien.


  Frukostmöte Lamperudsgården


  Landshövdingen har också hunnit med att prata integration och handel, träffa lokala entreprenörer, uppleva "spökstämningen" på Hembygdsgården i Skillingmark, ätit middag på Bruksgården, lyssnat till skrönor på bredaste värmländska och njutit frukost framför brasan på Lamperudsgården!

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/varmlands-landshovding-besokte-eda-kommu__37846 Fri, 25 Nov 2016 07:40:47 GMT
  Planerarträffen 2016 https://www.eda.se/planerartraffen-2016__37843 guidning i Morokulien

  Dagen avslutades med ett besök på Morokuliens infocenter där en guidad tur genomfördes med Christina Öster som guide.


  Dagen blev mycket uppskattad och många av Värmlands planerare fick för första gången sätta sin fot i Eda kommun.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/planerartraffen-2016__37843 Thu, 24 Nov 2016 14:55:41 GMT
  Uppdrag från regeringskansliet https://www.eda.se/uppdrag-fran-regeringskansliet__37837 Detta är ett uppdrag från Samordnare för unga som varken arbetar och studerar.


  Filmerna som skapas under dagarna i Åmotfors kommer att används av regeringskansliet i arbetet med att beskriva ungas livsvillkor idag. Tidigare har likartade filmer gjorts i Stockholm och Malmö.


  Nu fick EU-projekten Värmlands framtid i Eda, Arvika och Årjäng möjligheten att göra de ungas röst i Västra Värmland hörd!  

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/uppdrag-fran-regeringskansliet__37837 Thu, 17 Nov 2016 06:29:53 GMT
  Årets idrottspristagare och årets kulturpristagare https://www.eda.se/arets-idrotts-och-kulturpristagare__37833 Motivering idrottspris

  Skidskytten Mona Brorsson tilldelas priset för sina stora idrottsliga framgångar. Mona har under de senaste åren etablerat sig i Svenska skidskyttelandslaget och svarat för en rad fina tävlingsresultat i världscupen. En sjätteplats i sprint vid VM i skidskytte 2016 är karriärens höjdpunkt så långt. Mona är en fin representant och ambassadör för Eda kommun.
  Mona är en värdig mottagare av Eda kommuns Idrottspris 2016.


  Motivering kulturpris

  Fotografen Tommy Johansson berikar oss med fantastiska bilder från både när och fjärran, allt från Muraråsen i Charlottenberg till Kenya och Alaska.

  Han är en mycket duktig föreläsare för sina foton och verkar ha ett outtröttligt engagemang i sitt fotograferande. Tommy är en värdig mottagare av Eda kommuns Kulturpris 2016.


  Pristagarna får 6 000 kr vardera och priserna delas ut på kommunfullmäktige den 14 december kl 19:00 i Järnskogs församlingshem.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/arets-idrotts-och-kulturpristagare__37833 Tue, 15 Nov 2016 13:47:53 GMT
  Medborgarlöfte https://www.eda.se/medborgarlofte-__37812 Lägesbilden har hämtats in via dialog med kommunens medborgare, medarbetare och polisens medarbetare samt tillgänglig statistik.


  Medborgardialogerna genomfördes vid flera tillfällen under året, bland annat under Charlottadagen, marknaden i Skillingmark, skolbesök och träffar med hyresgästföreningen.


  Av de som deltog i dialogen lyfte 28 % problem med narkotika och alkohol, därefter lyftes trafikproblem med höga hastigheter, rattfylleri och störande musik (19 %). Flera har även lyft att undergången vid järnvägsstationen i Charlottenberg är obehaglig.


  Utifrån resultaten av de genomförda dialogerna kommer kommunens och polisens gemensamma arbete inrikta sig särskilt på följande områden under 2017:

  • Unga och missbruk
  • Alkohol och droger i trafiken
  • Undergången vid järnvägsstationen i Charlottenberg
  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/medborgarlofte-__37812 Thu, 10 Nov 2016 14:31:50 GMT
  O-Ringen Värmland 2017 på väg mot Eda https://www.eda.se/o-ringen-varmland-2017-pa-vag-mot-eda__37804 O-Ringen är världens största orienteringsäventyr och en familjefest som lockar mer än 20 000 deltagare i åldern 5-95 år. Det är en gyllene möjlighet att visa upp vår vackra kommun och ge besökarna en fin upplevelse.


  Läs mer om O-ringen här


  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/o-ringen-varmland-2017-pa-vag-mot-eda__37804 Fri, 21 Oct 2016 07:43:54 GMT
  Stolpjakten 2016 https://www.eda.se/stolpjakten-2016__37794 Vi har tacksamt tagit emot info kring försvunna stolpar från er deltagare och vi tackar orienteringsklubbarna som även i år gjort ett bra jobb kring Stolpjakten!

  Vi satsar vidare 2017 och hoppas vi syns i skogarna även då.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/stolpjakten-2016__37794 Wed, 05 Oct 2016 12:18:40 GMT
  Eda kommun säger nej till Västra Götaland https://www.eda.se/eda-kommun-sager-nej-till-vastra-gotalan__37778 - Det är med en stor tillfredsställelse att så många partier i Eda kunde enas om att säga nej till förslaget om storregioner, säger Hans Nilsson, Hela Edas Lista, kommunstyrelsens ordförande.


  Jag hoppas att vi tillsammans med övriga demokratiska krafter i Sverige kan stoppa förslaget.


  Åtta ledamöter från S och tre ledamöter från C reserverade sig mot beslutet.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eda-kommun-sager-nej-till-vastra-gotalan__37778 Fri, 30 Sep 2016 06:25:55 GMT
  Eda kommun klättrar i företagsranking https://www.eda.se/eda-kommun-klattrar-i-foretagsranking__37775 I veckan presenterade Svenskt Näringsliv sin ranking över företagsamhet i svenska kommuner. Eda kommun klättrar 17 placeringar och hamnar på plats 266.


  För 15:e året publicerar Svenskt Näringsliv rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Eda kommun går framåt med 17 placeringar till plats 266. Det är den bästa placeringen någonsin.


  Eda kommun har förbättrar sig på samtliga enkätfrågor och främst inom ”Skolans attityder till företagande” (klättrat 82 platser), ”Tillgång till kompetens” (75 platser) och ”Service till företag” (58 platser).


  Samtliga betyg för Eda kommun finns på Svenskt Näringslivs hemsida www.foretagsklimat.se


  - Jag är glad att Eda kommun klättrar i rankingen. Det visar att det går att vända en negativ utveckling. Vår satsning på företagsklimatet har börjat ge resultat. Vi är väl medvetna om att det är ett långsiktigt arbete. Vårt mål är att fortsätta klättra och säkerställa att företagarna trivs i Eda.


  Tack vare kommunens blomstrande näringsliv har Eda till exempel den lägsta ungdomsarbetslösheten i Värmland. Det är vi stolta över, säger Edas kommunalråd Hans Nilsson.


  De åtgärder som tidigare gjorts under året är:

  • Alla direktupphandlingar över 100 000 kr läggs ut på hemsidan.
  • Upphandlingsutbildningar för företagare har genomförts.
  • Servicedeklarationer finns, som berättar vad företagen kan förvänta sig av kommunen.
  • En kommuntidning går ut till samtliga hushåll två gånger per år.

  Från och med september finns Anneli Andersson på plats som näringslivs- utvecklare. Anneli har lång och bred erfarenhet från varumärkesarbete och strategisk kommunikation. Annelis ansvar är att i samarbete med företagare, 

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eda-kommun-klattrar-i-foretagsranking__37775 Thu, 22 Sep 2016 06:26:25 GMT
  Många med spring i benen https://www.eda.se/manga-med-spring-i-benen__37771 - ”Kul att det kommer så många barn när vi anordnar en aktivitet”, säger en nöjd general för loppet, Lars Andersson IFK Ås.


  Fint väder och det fina området i Tallmon gör ju också sitt fortsätter Lars, som tillsammans med ett 20-tal funktionärer kan känna sig nöjda med arrangemanget och med tanke på deltagarantalet får ladda om till nästa år!

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/manga-med-spring-i-benen__37771 Tue, 20 Sep 2016 08:46:12 GMT
  Edaklassikern - Edatrampet 2016 https://www.eda.se/edaklassikern---edatrampet-2016__37770 Edatrampet ingår i Edaklassikern, tillsammans med Häljebodaloppet (löpning 7,3) Kölaloppet (skidor 15 km) och Åmotforsjoggen (löpning 7 km). Man kan börja med valfritt lopp under året och avverka minst tre av fyra delmoment. Lyckas man med detta erövrar man den eftertraktade Klassikermedaljen som nu 77 personer fått.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/edaklassikern---edatrampet-2016__37770 Tue, 20 Sep 2016 06:55:23 GMT
  Invigning av park i Skillingmark https://www.eda.se/invigning-av-park-i-skillingmark__37744 En plan för hur området mellan Konsumbutiken och Bruksgården skulle kunna göras snygg och trygg togs fram. Tillsammans med Byalaget, företagare och kommunen började arbetet som pågått i ett år.


  Grillplats
  Idag är Statsparken klar med grillplats, bord och bänkar och Sveriges första kanotparkering. Fler bänkar kommer att sättas upp och det finns önskemål om att få tillbaka den gamla telefonkiosken på sin gamla plats.


  I planen är det även tänkt att Skillingmarks egna äppelsorter ska planteras.


  Att området kallas för ”statspark” kommer från frasen ”Skillingmark landet mellan Sverige och Norge”

  statsparkens logo  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/invigning-av-park-i-skillingmark__37744 Wed, 27 Jul 2016 09:53:40 GMT
  Anders Andersson ny kommunchef i Eda https://www.eda.se/anders-andersson-ny-kommunchef-i-eda__37743 - Jag skulle vilja beskriva mig som en ideellt engagerad småbrukarson från Sjuhäradsbygden, gymnasieingenjör, före detta militär med erfarenhet från regeringskansliet, kommunchef sedan 10 år säger nye kommunchefen Anders Andersson


  -Efter 18 år i Norrland, med snart utflugna barn har vi, jag och min fru Anna-Karin valt att flytta söderut tillägger han


  Det är med glädje jag nu fått erbjudandet om att bli kommunchef i Eda kommun. Under mina besök i kommunen så har jag känt mig mycket välkomnad.


  - Som i alla kommuner finns det oerhört mycket som är bra och en del som vi tillsammans behöver utveckla. Under den första tiden kommer jag att lägga mycket tid på att lära mig kommunen och få en uppfattning om läget säger Anders Andersson


  -Jag vet av erfarenhet att alla kommuner har stora utmaningar som ekonomi och demografi. Eda har dock jämfört med många andra kommuner, som jag ser det; bra kommunikationer, ett bra läge mellan Karlstad och Oslo och ett mycket stort serviceutbud säger nye kommunchefen Anders Andersson.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/anders-andersson-ny-kommunchef-i-eda__37743 Fri, 22 Jul 2016 12:16:03 GMT
  Sommarskôj i Eda https://www.eda.se/sommarskj-i-eda__37728 Under veckan har barnen testat på boxning, kört en variant av "Fångarna på fortet", testat Bumper Ball, lekt lekar, kört samarbetsövningar och såklart massa bad!


  Hela arrangemanget avslutades med en övernattning i tält på Eda golfklubb.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/sommarskj-i-eda__37728 Mon, 20 Jun 2016 10:53:38 GMT
  SMARTIS-veckan i Eda https://www.eda.se/smartis-veckan-i-eda__37724 Ett genomsnittsresultat för klasserna togs fram och vinnande klassen blev 3 a på Gunnarsbyskolan, som hoppade 3667 hopp i snitt under veckan.


  Klassen vann en äventyrsdag i Tallmon i höst och alla klasser som deltog fick en goodiebag med uteleksaker. Lågstadiet på Gunnarsbyskolan blev bästa lågstadie och Gärdeskolan blev bästa mellanstadie.


  Sammanlagt hoppade alla grundskoleelever 1 161 745 hopp under veckan och uppfyllde därmed målet om daglig fysisk aktivitet i SMARTIS-konceptet, som leder till starka och friska elever i Eda kommun.


  Vi säger grattis till 3 a och mentor Helena Olsson och bra hoppat alla som deltagit!  

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/smartis-veckan-i-eda__37724 Wed, 08 Jun 2016 15:30:15 GMT
  Medborgarskapsceremoni 2016 https://www.eda.se/medborgarskapsceremoni-2016__37723 Ceremonin ägde rum i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni vid Eda Hembygdsgård. 7 nya svenska medborgare hälsades välkomna och fick motta en gåva av kommunen. 

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/medborgarskapsceremoni-2016__37723 Wed, 08 Jun 2016 13:16:26 GMT
  Seniorcruising 2016 https://www.eda.se/seniorcruising-2016__37722 seniorcrusing bilar parkerade

  Åmotfors motorklubb ställde upp med ett tjugotal fina bilar i olika modeller och cruisade från Charlottenberg, Åmotfors och Koppom till Köla församlingshem.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/seniorcruising-2016__37722 Thu, 02 Jun 2016 15:18:05 GMT
  Åmotforsjoggen 2016 https://www.eda.se/amotforsjoggen-2016__37721 Åmotfors IF lyckades som vanligt arrangera en uppskattad och gemytlig aktivitet som passar både stora och små!

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/amotforsjoggen-2016__37721 Thu, 02 Jun 2016 15:17:58 GMT
  Uppvaktning av Sagesätra SK https://www.eda.se/uppvaktning-av-sagesatra-sk__37710 Trots besvärliga vintrar klarar föreningen att erbjuda fina spår i en fjälliknande och snösäker terräng mellan Koppom och Östervallskog. Förutom skidspåren som idag mäter 6,6 och 8,8 km finns det grillplatser och vindskydd längs spåren.


  Föreningen hade några kämpiga år med gammal utrustning, då man var nära att lägga ner. Man fick tips om att söka medel ur Olof Thons samfunnsnyttige stiftelse och glädjande nog fick man de 180 000 kr man ansökte om.


  sagesattra-kalke.jpg


  Pengarna gick till att köpa ny skoter och spårkälke och två av klubbens trotjänare och entusiaster, Per-Åke Olsson och Mats Keller tog emot pengarna som kommer väl till pass eftersom man på en vinter gör av med bensin för ca 15 000 kronor. 

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/uppvaktning-av-sagesatra-sk__37710 Tue, 17 May 2016 14:04:31 GMT
  Charlottafirandet på bibliotket Charlottenberg https://www.eda.se/charlottafirandet-pa-bibliotket-charlott__37708 Solveig Tärnström

  Figurballonger för alla barn, release och utdelning av Stolpjakten och skratt- och gråtfest med Solveig Tärnström, Carina Ekman och Eva-Mi Tapper stod bland annat på programmet.


  Folkhälsorådet uppvaktade föreningen Sagesätra SK som mottog 4 500 kr från motionskampanjen under Hjärtliga veckan. Sagesätra SK lägger ner många ideella timmar på att hålla de fina skidspåren i Järnskog öppna för allmänheten.


  Drygt 600 personer besökte biblioteket under dagen, där även två vernissager ägde rum. Jan Maniak visar sina tavlor och Bertil Åkesson sina träskulpturer under maj månad. Den populära Charlottautställningen med material från de 49 åren som Charlotta har arrangerats, visades traditionsenligt.  

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/charlottafirandet-pa-bibliotket-charlott__37708 Tue, 17 May 2016 12:43:50 GMT
  Ny ambassadör för Eda kommun https://www.eda.se/ny-ambassador-for-eda-kommun__37707 I rollen som ambassadör kommer Julia att hjälpa till i marknadsföringen av kommunen. Hon övertar ambassadörsrollen från Fredrik Helgesson, GöteborgsOperan, som innehaft den sedan juni 2015.


  - Julia har en betydelsefull roll i FBK:s spel på elitnivå i näst högsta serien. Hon är ett föredöme för ungdomar i kommunen, säger Edas kommunalråd Hans Nilsson.


  Julia, som är Charlottenberg och Eda trogen, pendlar till både matcher och träningar. Hon beskrivs som en en energispelare, som är ett ständigt orosmoment för motståndarlaget. Julia är en riktig måltjuv som vänder ut och in på försvaret och skjuter i steget.


  Julia Martinsson är uppvuxen i Charlottenberg. Hon började spela hockey i 12-års åldern för Charlottenbergs HC innan hon gick över till FBK. Nu har hon spelat två säsonger och laget har vunnit serien båda säsongerna och gått till kval i högsta serien. Julia har gått fotbollsgymnasiet i Torsby. Förra året fick hon pris som årets spelare på Eda IF:s och IF Örnens fotbollsgala.


  Till framtidsplanerna hör fortsatt hockeyspelande och drömmen är att åka till USA och spela collegehockey. Hon är flitig, positiv och mycket engagerad inom damhockeyn.


  För att blir ambassadör ska personen ha anknytning till kommunen, vara uppmärksammad både i Sverige och gärna utanför landets gränser. Ambassadörer utses för ett år i taget och utnämns i samband med Charlottafirandet.


  I år sker utdelningen den 14 maj kl 13:00 på biblioteket i Charlottenberg.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/ny-ambassador-for-eda-kommun__37707 Thu, 12 May 2016 14:39:19 GMT
  Kulturkalaset 2016 https://www.eda.se/kulturkalaset-2016__37699 Besökarna kunde smaka på kaffebröd från flera olika länder som flyktingguiden bjöd på, spela olika spel som fritidsgården visade upp, ansiktsmålning samt lyssna på alla duktiga elever från musikskolan samt Charlottenbergs musikkår.


  Två pojkar från Afghanistan visade upp sina bilder och allmänkultur och Folkhälsa fanns på plats med information.


  Biblioteket höll öppet och där fick man dagen till ära en bok som gåva, med anledning av Världsbokdagen.


  Denna dag var ett lysande exempel på vad samverkan kan resultera i och förhoppningsvis blir detta ett återkommande inslag i Edas kulturliv.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/kulturkalaset-2016__37699 Wed, 27 Apr 2016 09:22:50 GMT
  Förändringar av riktlinjer för hjälpmedel https://www.eda.se/forandringar-av-riktlinjer-for-hjalpmede__37691 Hjälpmedel som övergår till egenansvar 

  Det betyder att du får köpa hjälpmedlet själv, till exempel

  • Matlagnings- och diskhjälpmedel

  • Bestick, muggar och sax

  • Griptång och strumppådragare

  • Enkel duschpall

  • Stödkäpp

  • Förhöjningsdynor

  Många av dessa produkter går att köpa i affärer, apotek, postorder och via webshop.


  Vid behov av hjälpmedel under en kortare tid kan du hyra från kommunens hjälpmedelsverksamhet

  Du kan ha brutit något ben, genomgått en operation eller liknande och märker att du behöver någon form av hjälpmedel för att klara vardagen lättare. De hjälpmedel du kan hyra är

  • Manuell rullstol och transportrullstol

  • Arbetsstol

  • Portabel ramp

  • Duschpall

  • Toaförhöjning

  • Förhöjningsklossar till säng

  • Gåstativ och rollator.

  Har du ett långvarigt behov av hjälpmedel sker som vanligt en förskrivning av legitimerad personal

  Du betalar en avgift för bedömningen men inte för hjälpmedlet. Förskrivning innebär att prova ut, anpassa och ge val till lämplig produkt, informera, instruera och träna, följa upp och utvärdera funktion och nytta. Allt dokumenteras i journal och detta innebär att du blir patient inom hälso- och sjukvården.


  Beslutet är fattat av Hjälpmedelsnämnden i Värmland november 2015

  Landsting och kommunerna i Värmland samverkar i en gemensam nämnd, Hjälpmedelsnämnden i Värmland. Nämnden beslutar vilka hjälpmedel som kan förskrivas oavsett var du bor i Värmland.


  Vill du veta mer?

  Kontakta rehabiliteringsenheten via kommunväxel

  0571-28100

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/forandringar-av-riktlinjer-for-hjalpmede__37691 Tue, 29 Mar 2016 12:25:09 GMT
  Eda kommun är en del av Ett jämställt Värmland! https://www.eda.se/eda-kommun-ar-en-del-av-ett-jamstallt-va__37687 För att vara en attraktiv arbetsgivare krävs att vi tänker till i jämställdhetsfrågorna för att kunna rekrytera och behålla medarbetare. Eda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det betyder en arbetsgivarpolitik med ett öppet klimat med inriktning på god arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet, ledarskap och mångfald.


  Företag, föreningar, organisationer, myndigheter och kommuner kan ansluta sig. Gör som vi och bli en del av Ett jämställt Värmland.


  Det är enkelt att ansluta sig på
   www.ettjamstalltvarmland.nu

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eda-kommun-ar-en-del-av-ett-jamstallt-va__37687 Fri, 18 Mar 2016 10:53:40 GMT
  "Vi har råd med varandra!" https://www.eda.se/vi-har-rad-med-varandra__37682 I sitt anförande under kvällen refererade den tidigare partiledaren till verksamheten och beskrev den som mycket bra.


  Håkan fick en genomgång av verksamhetens organisation, innehåll och utmaningar. Han fick även möjlighet till en liten pratstund med några av de boende, ett par av de gode män som förordnats. 


  Sammanfattningsvis ett uppskattat besök från riksdagen.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/vi-har-rad-med-varandra__37682 Tue, 15 Mar 2016 06:08:15 GMT
  Kommunchefen avtackades https://www.eda.se/kommunchefen-avtackades__37666 Birgitta går vidare till en tjänst som Chef för ekonomi och verksamhetsstyrning i Karlstad kommun.


  Eda kommun tackar Birgitta för dessa år och önskar henne lycka till i sin nya position.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/kommunchefen-avtackades__37666 Thu, 25 Feb 2016 13:14:16 GMT
  Pristagare av Behjärtansvärd insats 2015 https://www.eda.se/pristagare-av-behjartansvard-insats-2015__37655 klassen!


  Ungdomarna får priset med motiveringen "Elin och Arvid har med ett fantastiskt engagemang och stor insats samlat in pengar till Barncancerfonden (126 000 kr idag) och därmed visat att man kan göra skillnad om man vill."


  Fantastiska ungdomar och värdiga pristagare! 

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/pristagare-av-behjartansvard-insats-2015__37655 Thu, 18 Feb 2016 09:19:31 GMT
  Emma Igelström föreläste inför 170 åhörare https://www.eda.se/emma-igelstrom-forelaste-infor-170-ahora__37652 Sina erfarenheter och sin resa tillbaka till livet delade hon frikostigt med sig av och på ett mycket inspirerande sätt fick publiken ta del av hennes kloka tankar, ex -"Vi måste lära oss att titta på de dörrar som är öppna och inte bara på de som är stängda." -"Vi är experter på att lägga lyckan utanför oss själva".


  Numera arbetar Emma med sitt företag Girls Wellnes Academy och satsar på att genomföra en Ironman i sommar.


  Föreläsningen arrangerades tillsammans med Thon Hotel, Westra Wermlands Sparbank och SISU idrottsutbildarna.


  En riktigt bra kväll med nöjd publik. 

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/emma-igelstrom-forelaste-infor-170-ahora__37652 Thu, 11 Feb 2016 13:36:32 GMT
  Med gemensamma krafter ska vi minska antalet bostadsbränder och dess konsekvenser https://www.eda.se/med-gemensamma-krafter-ska-vi-minska-ant__37646 Varje år inträffar omkring 6 000 bostadsbränder i Sverige och många av dem sker under december och januari. Motsvarade statistik för Värmlands del är cirka 200. Enligt preliminära siffror omkom 113 personer i bränder under 2015 i Sverige.


  Det är den högsta siffran på fyra år. Motsvarande siffra för Värmland är sju personer. (2014 två) Det finns alltså all anledning att, med gemensamma krafter, göra vad vi kan för att minska antalet bostadsbränder och dess konsekvenser.


  Läs mer om vikten att ha en fungerande brandvarnare här  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/med-gemensamma-krafter-ska-vi-minska-ant__37646 Mon, 25 Jan 2016 11:12:46 GMT
  Eda kommun inför servicedeklarationer https://www.eda.se/eda-kommun-infor-servicedeklarationer__37641 Servicedeklarationer är en del i Eda kommuns kvalitetsarbete som ska säkerställa att Edaborna får bästa möjliga service och tjänster inom givna ekonomiska ramar.


  Fler servicedeklarationer kommer att införas framöver. Deklarationerna talar om vad invånarna kan förvänta sig av kommunen inom olika områden. De talar även om vad kommunen förväntar sig av den som t ex söker bygglov.


  - Servicedeklarationer är ett led i arbetet med att förbättra företagsklimatet i kommunen. Det handlar om att kommunen gör ett åtagande av vilken service vi erbjuder inom olika områden, säger Hans Nilsson (HEL), kommunstyrelsens ordförande.


  Kommunen har också gjort en översyn av riktlinjerna för synpunktshantering. Dessa är ett verktyg i kommunens förbättringsarbete. Genom att utveckla synpunktshantering ökar medborgarens inflytande och det ökar kommunens möjligheter att rätta till fel samt stärker medarbetarnas engagemang utifrån ett medborgarperspektiv.


  servicedeklarationerna finns på eda.se/servicedeklarationer

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eda-kommun-infor-servicedeklarationer__37641 Wed, 20 Jan 2016 09:22:33 GMT
  Telia satsar på fiber till villaägarna i Eda https://www.eda.se/telia-satsar-pa-fiber-till-villaagarna-i__37635 Kampanjen som startar nu berör villahushåll i tätorterna Charlottenberg, Koppom samt Åmotfors och ger hushållen möjlighet att ansluta villan till snabbt bredband med hastigheter på upp till 1000 Mbit/s. Det är ett öppet nät som innebär att varje kund kan välja mellan flera olika tjänsteleverantörers erbjudanden för bredband, digital-tv och bredbandstelefoni. Utbyggnaden påbörjas nu i vår och beräknas vara klar senast 30 juni 2017.


  – Fiberutbyggnaden har väldigt stor betydelse för Eda kommun som kan fortsätta utvecklas, och för invånarna och företagarna som får nya kommunikationsmöjligheter och tillgång till framtidens digitala tjänster. Men även våra sommargäster vill ha fiber. Alla är beroende av snabb kommunikation idag, säger Jan Hellström, bredbandssamordnare för Eda kommun.


  Eda kommun samverkar med Telia kring fiberutbyggnaden till hushåll och företag. Utbyggnaden baseras på efterfrågan. Samarbetet är långsiktigt och gäller både tätorter och landsbygd, vilket innebär att även fiberföreningar har möjlighet att ansluta sig.

  – Vi har ett väldigt bra samarbete med Skanova när det gäller utbyggnaden av stamnätet, vilket förenklar för fiberföreningarna på landsbygden att komma vidare i sin resa mot fiber, säger Jan Hellström.


  Eda kommun har samma målsättning som regeringen fastslagit för hela landet - att 90 % ska ha tillgång till höghastighetsbredband år 2020. Idag har 20 % av invånarna i Eda tillgång till snabbt bredband.

  – Vi är inne i ett mycket expansivt utbyggnadsläge när det gäller stamnätet i kommunen och om inget oförutsett inträffar så kommer vi att färdigställa det under året. Ett flertal fiberföreningar kommer också att starta sitt grävarbete under våren så målsättningen är att vi ska nå upp till 70 % innan årsslutet, säger Jan Hellström.


  Telia satsar totalt nio miljarder kronor på utbyggnaden av fiberbredband i Sverige mellan 2015 och 2018. Villafibersatsningen i Eda är en del av detta.

  – Det är roligt att få vara med på Edas resa mot bredbandsmålet. Det finns ett starkt lokalt intresse här och det är viktigt när vi satsar. Nu tar vi nästa steg med att skapa förutsättningar för att så många som möjligt i Eda får tillgång till den nya tekniken med alla dess möjligheter, säger Linda Hernström, ansvarig för Telias fiberaffär.


  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/telia-satsar-pa-fiber-till-villaagarna-i__37635 Thu, 14 Jan 2016 10:45:23 GMT
  Ökad tillgänglighet & förbättrad service 2015 https://www.eda.se/eda-kommun-har-okat-tillgangligheten-och__37634 Enligt servicemätningen hamnar Eda på plats 43 av de 144 deltagande kommunerna. Förgående år hamnade vi på plats 47 av 131 kommuner.


  Läs mer i bifogade Exceldokument

  Teleundersökning

  E-postundersökning

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eda-kommun-har-okat-tillgangligheten-och__37634 Mon, 11 Jan 2016 13:59:04 GMT
  Nytt tågförslag från Värmlandstrafik https://www.eda.se/nytt-tagforslag-fran-varmlandstrafik__37633 Norska NSB kör idag tågtrafik en gång i timmen mellan Oslo och Kongsvinger. I förslaget förlängs vartannat tåg till Karlstad, åtta gånger per dag, vilket frigör fordon och skapar möjlighet till utökad trafik mellan Karlstad och Örebro med åtta dubbelturer per dag.


  Samtidigt får trafiken på Fryksdalsbanan utökat antal turer och kopplas mot trafiken på Värmlandsbanan i Karlstad eller i Kil.

  Ökar regionens attraktivitet


  - Värmlands geografiska tillgänglighet är bristfällig, vilket minskar regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Detta har visats i flera utredningar under senare tid. Vi måste förändra den bilden om befintliga företag ska kompletteras av nya, om befintliga medborgare, gamla och nya, äldre och yngre, ska välja att satsa på Värmland.


  - Det är av största vikt att vi på ett effektivt och för våra resenärer bra sätt kan binda ihop Värmland med både den norska arbetsmarknaden och arbetsmarknaden i Örebro för att ytterligare stärka regionen, säger Lars Bull.


  - Om vi kan åstadkomma den förändringen, då växer skattekraften och hjälper både kommuner och landsting att klara välfärdssamhället. Skillnaden mellan kollektivtrafiken och andra samhällsfinansierade verksamheter är att kollektivtrafiken kan bidra till en ökad skattekraft, medan andra verksamheter som vård, skola och omsorg är beroende av ökad skattekraft.


  Utvidgad arbetsmarknad

  Kollektivtrafikens viktigaste uppgift är att bidra till en hållbar regional utveckling. Det viktigaste verktyget när det gäller att åstadkomma utvidgade arbetsmarknader med ökad rörlighet, ökad regional tillväxt och konkurrenskraft är tågtrafik.


  Den värmländska tågtrafiken är i sin nuvarande utformning inte tillräckligt effektiv. Den enda kommersiellt gångbara tågtrafiken är den mellan Stockholm och Karlstad. Tågtrafikens avreglering fortsätter internationellt och nationellt i syfte att skapa ett öppet, fungerande marknadstillträde. Såväl trafik som affärsmodeller måste därför utvecklas vidare om tågtrafiken ska utvecklas mot den marknadsmodell som lagstiftaren eftersträvar.


  Förslaget är beroende av ett finansieringsbeslut i april 2016, i samband med regionfullmäktiges planerade beslut om nytt trafikförsörjningsprogram för perioden 2017-2021.


  - Med förslaget vill Värmlandstrafik erbjuda en bättre lösning än idag. En lösning som erbjuder en attraktivare tågtrafik och uppfyller målbilden för trafik till och från Oslo och till och från Örebro. Trafiken blir också en kraftfull drivkraft för genomförandet av väsentliga investeringar i järnvägens infrastruktur i Värmland, säger Lars Bull, vd för Värmlandstrafik.


  Förslaget innebär i korthet:

  • Kraftigt förbättrad tågtrafik till/från och inom Värmland. Möjlighet för fler resenärer i tågtrafiken.
  • Ny tågtrafik till Oslo.
  • Förbättrad tågtrafik till Örebro.
  • Fler tågturer på helgerna.
  • Tätare tågtrafik på Fryksdalsbanan kopplat till byte mot både öster och väster på Värmlandsbanan.
  • Samarbete mellan NSB/Tågkompaniet och Värmlandstrafik.
  • Avtalet kräver inga inköp av tåg under perioden fram till 2020.
  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/nytt-tagforslag-fran-varmlandstrafik__37633 Mon, 11 Jan 2016 13:37:09 GMT
  Eda kommuns största underverk https://www.eda.se/eda-kommuns-storsta-underverk__37624 Edas sju underverk är:
  • Fredsmonumentet i Morokulien15,9% av rösterna
  • Hällekyrkan15,2%
  • Klöftasprecka i Beted12,8%
  • Noresunds golbana12,5%
  • Bryelsegrottan i Skillingmark11,5%
  • Eda Skans11,1%
  • Valfjället 5,8%
  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eda-kommuns-storsta-underverk__37624 Tue, 15 Dec 2015 07:44:15 GMT
  Du släckte väl ljusen? https://www.eda.se/du-slackte-val-ljusen__37611 Levande ljus – vanligaste brandorsaken

  De flesta svenska hem har numera brandvarnare. Men det är bara varannan person som har en brandsläckare och var femte som har en brandfilt.


  Sett över hela året är levande ljus den vanligaste brandorsaken och källan till mer än var fjärde brand i svenska hem.


  Du släckte väl ljusen?

  • Lämna aldrig ett rum med levande ljus. En god regel är att den som tänder ljuset också släcker det.
  • Tänd bara ljus som står stadigt i obrännbara ljusstakar. Ta bort alla brandfarliga dekorationer.
  • Ha inget brännbart i närheten av ljusstaken.
  • Om du tänder värmeljus, använd då bara hållare som är avsedda för detta. De klarar värmen och har tillräckligt med lufthål.
  • Ha koll på de mindre barnen. Att en ljusstake välter är ett ögonblicksverk.
  • Se över sladdar och kontakter till elektriska adventsljusstakar och stjärnor. Släck dem med en strömbrytare eller genom att ta ur stickkontakten ur vägguttaget. Elfel är en av de vanligaste brandorsakerna.
  • Ställ inga föremål på tv:n.
  • Utrusta ditt hem med brandvarnare, brandsläckare och brandfilt!
  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/du-slackte-val-ljusen__37611 Thu, 26 Nov 2015 07:02:58 GMT
  Seniordag 2015 med bra mat i fokus https://www.eda.se/seniordag-2015-med-bra-mat-i-fokus__37603 Vi bör äta mer grönsaker, fet fisk, baljväxter och fullkornsprodukter, samtidigt som vi bör begränsa intaget av socker och rött kött. Anna påtalade vikten av att äta allsidigt och även unna sig fika och sötsaker, men kanske byta ut fikat till nyttigare mellanmål.


  Lena Glenberg, verksamhetschef för kostenheten i kommunen, erbjöd provsmakning av smoothies, knäckebröd och ost. Lena informerade också om kommunens kostverksamhet, som varje år serverar 388 000 portioner till verksamheterna i kommunen.


  Det bjöds på kaffe och kaka som Gunnarsbyskolans kök bakat och dagen avslutades med att Kristina Öjstrand från Friskvården i Värmland höll ett kortare rörelseprogram.


  En dag med nyttigheter för både kropp och knopp i Eda som Folkhälsorådet tillsammans med Vård & stöd samt Friskvården i Värmland för fjärde året arrangerade med hjälp av medel från Parkfors fond.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/seniordag-2015-med-bra-mat-i-fokus__37603 Wed, 11 Nov 2015 11:46:19 GMT
  Idrottspristagare utsedd i Eda kommun https://www.eda.se/idrottspristagare-utsedd-i-eda-kommun__37579 Jens tävlar för Charlottenbergs Atletklubb. Han har tränat styrkelyft mer eller mindre från 15 års ålder och började tävla år 2000. Det har gått mycket bra med åtta SM-guld och ett par VM-brons. Nästa år går VM i Texas och då vill Jens finnas på plats för att försvara sitt guld.

   

  Idrottspriset delas ut till som stimulans till framgångsrikt idrottsutövande inom kommunen samt som uttryck för uppskattning av en god prestation.


  Priset uppgår till 6 000 kronor och kommer att delas ut på kommunfullmäktige den 16 december kl 19:00 på Thon Hotel Charlottenberg.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/idrottspristagare-utsedd-i-eda-kommun__37579 Thu, 22 Oct 2015 06:24:49 GMT
  Vinnare i Stolpjakten 2015 https://www.eda.se/vinnare-i-stolpjakten-2015__37569 Vi har under sommaren tacksamt tagit emot info kring försvunna stolpar från er som deltagit och vi tackar orienteringsklubbarna som har gjort ett bra jobb när det gäller utsättning av nya.


  Vi satsar nu på nästa års Stolpjakt och hoppas ni som deltagit i år även dyker upp nästa år och att vi kanske utökar antalet deltagare ett snäpp!

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/vinnare-i-stolpjakten-2015__37569 Wed, 14 Oct 2015 07:50:34 GMT
  Lägenhetsbygget igång https://www.eda.se/-lagenhetsbygget-igang-__37564 2 st kombohus har upphandlats genom branschorganisationen SABO, som byggs av JSB bygg håller på att uppföras. För tillfället håller underentreprenören Sten och vägarbeten AB på med grunderna, men i nästa vecka börjar man resa väggarna.


  Husen blir i 4 våningar och kommer att innehålla 32 lägenheter, hälften 2:or på 60,5 m2 och hälften 3:or på 72 m2 med balkong eller uteplats, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare och nätverksuttag i varje rum.


  Man kommer också att satsa lite extra på utemiljön som kommer att få en hög standard med bla sittplatser, grillplats, grönytor och rabatter. Staren kommer även att vara Eda Bostads första rökfria hyreshus vilket innebär att rökförbud råder i lägenheter, på balkonger och på gården.


  Lägenheterna kommer att finnas i Eda Bostads uthyrningsprogram inom några veckor, men redan har man fått ca 25 intresseanmälningar, så intresset för de nya lägenheterna verkar stort.


  Lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara den 1 juli nästa år.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/-lagenhetsbygget-igang-__37564 Tue, 06 Oct 2015 09:30:30 GMT
  Edatrampet 2015 https://www.eda.se/edatrampet-2015__37544 Nytt för i år var att ett flicklag från Köla/Koppom testkörde korta sträckan som en lagaktivitet. Detta gjorde dom med bravur och inför nästa år kommer fler ungdomslag i kommunen att utmanas!


  Edatrampet ingår i Edaklassikern, där Häljebodaloppet (löpning 7,3) Kölaloppet (skidor 15 km) och Åmotforsjoggen (löpning 7 km) förutom Edatrampet (cykel 45 eller 21 km) ingår. Man kan börja med valfritt lopp under året och avverka minst tre av fyra delmoment.


  Lyckas man med detta erövrar man den eftertraktade Klassikermedaljen som nu 70 personer fått. 

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/edatrampet-2015__37544 Thu, 17 Sep 2015 09:19:36 GMT
  Cancergalan 2015 https://www.eda.se/cancergalan-2015__37533 Vid överlämnandet fick vi en intressant rundvisning, fantastiskt att se hur personalen brinner för sitt jobb och hur bra de har lyckats ta bort den sterila sjukhusmiljön. 

  Vi skickar ett stort TACK till alla enskilda och företag i Eda kommun som på något sätt bidragit till den stora summa pengar och visat att vi tillsammans kan vi göra skillnad! Nu vet vi dessutom att pengarna går till en meningsfull och god sak!


  Arbetsgruppen genom Jasmine Carlsson

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/cancergalan-2015__37533 Fri, 28 Aug 2015 12:02:17 GMT
  Häljebodaloppet 2015 https://www.eda.se/haljebodaloppet-2015__37529 I damklassen tog Marie Kullgren hem segern för Maria Eriksson och Karin Jansson.


  Två löpare har deltagit samtliga år, dels ovan nämnda Lars-Olof Gävert och dels Bengt Martinsson. En stor eloge till Häljeboda IF och till alla deltagarna, en extra ros till de båda löparna som deltagit alla år!

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/haljebodaloppet-2015__37529 Mon, 24 Aug 2015 14:37:44 GMT
  SCB:s medborgarundersökning våren 2015 https://www.eda.se/scbs-medborgarundersokning-varen-2015__37511 Undersökningen genomfördes mellan den 16 mars och den 11 maj 2015.


  Eda kommuns resultat av undersökningen kan du läsa här


  Kommunernas resultat hittar finns på scb.se där kan du jämföra Edas resultat med andra kommuner som deltagit i undersökningen.

  Läs mer på scb.s webbplats 

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/scbs-medborgarundersokning-varen-2015__37511 Fri, 26 Jun 2015 06:41:55 GMT
  Visiteda.se har sett dagens ljus! https://www.eda.se/visitedase-har-sett-dagens-ljus__37488 Destinationswebben visiteda.se har skapats i en svensk, engelsk och tysk version som riktar sig främst till privatturister.


  Webbplatsen bygger på responsiv teknik som innebär att den anpassar sig till storleken på besökarens skärm och till den plats där besökaren befinner sig när den söker inspiration. Designen utgår ifrån visitvarmlands designmodell då man inom föreningen gärna ser att så många webbplatser som möjligt liknar varandra för igenkänningseffekt.


  – Vårt uppdrag är att sälja och marknadsföra Eda och den nya webbplatsen ger oss chansen att visa upp bygdens alla möjligheter, allt från stora möten till rekreation och nöje, säger Christina Öster på Morokulien Turistcenter, som har lett arbetet med den nya webbplatsen.


  Utvecklingen av sajten har gjorts i samarbete Cavagent i Borlänge som har stått för den tekniska utvecklingen, medans Eda kommun har tagit fram designen. Samarbetet har fungerat jättebra och vi är väldigt nöjda med resultatet.


  Besök visiteda.se här

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/visitedase-har-sett-dagens-ljus__37488 Wed, 17 Jun 2015 09:10:02 GMT
  Deltidsbrandmän i stridsåtgärder https://www.eda.se/deltidsbrandman-i-stridsatgarder-__37485 Stridsåtgärderna påverkar inte möjligheterna för räddningstjänsten att göra en första insats vid bränder och andra olyckor. Kommunen som arbetsgivare har en dialog med BRF lokalt om hur stridsåtgärderna ska hanteras.


  Båda parter är mycket måna om att undvika att nödställda drabbas och vi kommer att samverka för att se till att så inte blir fallet. 

   

  - Det är en central konflikt som inte bottnar i konflikter på det lokala planet, säger räddningschef Mattias Larsson i Eda kommun. Tvärtom har vi en god samverkan mellan fack och arbetsgivare här i västra Värmland.


  Båda parter är också väl medvetna om rekryteringsproblematiken och att det är vårt gemensamma intresse att underlätta rekrytering framöver.

   

  Eda kommun har tre brandstationer, Charlottenberg, Koppom och Åmotfors. Alla tre bemannas med deltidsanställd personal. 

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/deltidsbrandman-i-stridsatgarder-__37485 Tue, 16 Jun 2015 08:49:59 GMT
  En fortsättning av Grensetrafiken är viktig https://www.eda.se/en-fortsattning-av-grensetrafiken-ar-vik__37482 Grensetrafiken är viktig för hela Värmland


  Vi förutsätter att Region Värmland tar samma beslut som SJ och fortsätter med Grensetrafiken.


  Det finns ett stort behov av arbetspendling från Värmland till Norge. Både till Oslo, Kongsvinger och Gardermoen. SJ:s snabbtåg fungerar inte för den vanlige arbetspendlaren. Det första snabbtåget från Stockholm 5:55 som stannar i Karlstad 8:02 och Arvika 8:48 anländer till Oslo 10:28.


  I stället bör Värmlandstrafik tåg 8901 fortsätta trafiken över gränsen även nästa år. Det avgår Karlstad 5:41, stannar på fler stationer inklusive Kil 5:54, Arvika, 6:28, Charlottenberg 6:54 för att slutligen komma till Kongsvinger 7:25. Tåget ansluter till NSBs tåg 1008 som går från Kongsvinger 7:36 och ankommer Oslo S 8:56.


  Det mest optimala vore om Värmlandstrafiks tåg kan gå hela vägen till Oslo. Då behövs inte NSBs tåg 1008 vilket innebär oförändrat antal tåglägen in till Oslo jämfört med idag.


  Resenärer som ska vidare med flyg byter i Lilleström för att komma till Gardermoen flygplats.


  Charlottenberg är inkörsporten till EU från Norge och en naturlig och viktig station för tull, polis, näringsliv och medborgare. Med en fungerande tågtrafik mellan Oslo och Charlottenberg kan järnvägen även bli ett alternativ för inköpsturer. Det innebär minskad miljöbelastning och bättre framkomlighet på riksvei 2 i Norge och riksväg 61 på den svenska sidan.


  Hans Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande i Eda kommun och ordförande i ARKO-regionen

  Runar Johansson, vice ordförande i Eda Näringslivsförening

   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/en-fortsattning-av-grensetrafiken-ar-vik__37482 Fri, 12 Jun 2015 13:18:36 GMT
  Ökad norsk gränshandel https://www.eda.se/okad-norsk-granshandel-__37468 Detta visar Svensk Handels och HUI Researchs gränshandelsrapport som presenteras i veckan. Den ökade handeln har lett till att nya jobb skapats i flera gränskommuner.


  Den norska gränshandeln står för 3 procent av den totala svenska detaljhandeln, vilket skapar både jobb och exportinkomster i Sverige.

  - Handeln står för en stor andel av sysselsättningen i Sverige. Tack vare gränshandeln är det i vissa gränskommuner långt fler än i övriga landet som jobbar i handeln.


  I Strömstad är det exempelvis 22 procent som jobbar i detaljhandeln. I Eda är det 21 procent och i Årjäng 13 procent. Förutom för sysselsättningen har gränshandeln en stor positiv betydelse för kommunernas hela näringsliv och service till sina invånare, säger Karin Johansson, vd för Svensk Handel.


  Utvecklingen i gränshandeln har under den senaste 20-årsperioden varit betydligt starkare än utvecklingen i övrig detaljhandel i Sverige.


  De framtida förutsättningarna för norsk gränshandel i Sverige bedöms som goda då prisskillnaderna mellan Sverige och Norge förväntas fortsätta att vara gynnsamma. 

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/okad-norsk-granshandel-__37468 Fri, 29 May 2015 13:28:20 GMT
  Åmotforsjoggen https://www.eda.se/amotforsjoggen__37464 Först över mållinjen var Lars-Olof Gävert följd av Erik Nordlöf och Per Gärdt. I damklassen sprang Marie Kullgren först i mål följd av Emilia Eklund och Jenny Ström.


  8 deltagare fick dessutom Klassikermedaljen, då de fullföljt Hälgebodaloppet, Edatrampet och Åmotforsjoggen under ett år.

  Dessa var Susanne Andersson, Karin Olsson, Jenny Ström Jansson, Jenny Nilsson, Liselotte Eriksson, Karin Jansson, Lars Eriksson och Åshild Olausson.


  Grattis till er alla!

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/amotforsjoggen__37464 Wed, 27 May 2015 14:31:14 GMT
  Fredrik Helgesson ny ambassadör för Eda kommun https://www.eda.se/fredrik-helgesson-ny-ambassador-for-eda-__37461 Fredrik är uppvuxen i Charlottenberg och Häljeboda och fram till 20-årsåldern var det fotboll som gällde, då Fredrik spelade i IF Örnen. En skada satte dock stopp för fotbollen och sångarkarriären inleddes.


  Fredrik är utbildad på Ingesunds folkhögskola, musiklinjen och därefter på Kungliga musikhögskolan i Stockholm där han studerade sång. Efter fyra år på Musikhögskolan flyttade han till Ungern för att studera belcanto för den amerikanske tenoren Berle Sanford Rosenberg. Debuterade gjorde han på Vadstenaakademien sommaren 1997 som Greven i Carl Ditter von Dittersdorfs opera Spöket med trumman. 


  Helgesson är en flitigt anlitad konsertsångare och har bl a sjungit Faurés Requiem, Bachs Juloratorium, Mozarts Requiem och Förklädd gud av Lars-Erik Larsson och på Wermland Opera har Fredrik återkommande medverkat såväl i kören som solist, bland annat i konsertanta versioner av Verdis La forza del destino och Verdis I Masnadieri, sistnämnda i rollen som Francesco. 


  ​Sedan hösten 2013 har Helgesson vikarierat iGöteborgsoperans kör samt haft solistiska uppdrag och för tillfället sjunger Fredrik rollen som Alidoro i Rossinis Askungen på Göteborgsoperan.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/fredrik-helgesson-ny-ambassador-for-eda-__37461 Wed, 27 May 2015 06:09:14 GMT
  Länsrådet på besök i Eda https://www.eda.se/lansradet-pa-besok-i-eda__37458 Tre av de sju personer som arbetar på Grensetjänsten vid Morokulien är anställda av Länsstyrelsen. Två av de övriga är anställda av svenska Arbetsförmedlingen och två av norska NAV. 


  I Charlottenberg fördes diskussioner om riksväg 61 och framtida handelsetableringar. Länsstyrelsen bedömer miljöpåverkan av olika projekt. 


  Tidigare på dagen besöktes Boda i Järnskog, där två etapper av O-ringen 2017 kommer att arrangeras. I Skillingmark fick länsrådet träffa personalen på den nedläggningshotade Coop Nära butiken.


  Trude & fiberkartor
  På Spinnhjulet visade Trude Magnusson kommunens servicepunkt på Spinnhjulet och berättade varför det är viktigt att fiberutbyggnaden inte stannar av.


  När EU och Jordbruksverket har fatta beslut om fiberstödet så är det Länsstyrelsens uppgift att behandla ansökningarna och fördela stödet till de enskilda fiberföreningarna.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/lansradet-pa-besok-i-eda__37458 Sat, 23 May 2015 08:50:44 GMT
  Eda rankas 2:a i rapport om grundskolor https://www.eda.se/eda-rankas-2a-i-rapport-om-grundskolor__37437 Grundskolorna i Eda rankas på 2:a plats i Värmland, efter Hammarö kommun och på 42:a plats på nationell nivå, vilket är en förbätring mot fjolårets 59:e plats. 


  Läs mer om öppna jämförelser: grundskola 2015
  på skl´s webbplats

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eda-rankas-2a-i-rapport-om-grundskolor__37437 Mon, 04 May 2015 13:16:22 GMT
  Servicepunkterna i Eda kommun invigdes https://www.eda.se/servicepunkterna-i-eda-invigdes__37408 Servicepunkten ska vara den naturliga mötesplatsen på orten. Utgångspunkten är en utökad service på landsbygden och dess ort.

   

  Hit ska man kunna komma och träffas över en kopp kaffe, göra sina ärenden över nätet, ta del av information via broschyrer och mycket annat.

  En servicepunkt kan även ses som kommunens förlängda arm.

   

  Genom att etablera servicepunkter på strategiska platser ska behovet av resor till centralorten för enklare ärenden och tjänster minska. Det ger effekter inom många områden, framförallt tidsvinster och privatekonomiskt för användaren, minskad miljöpåverkan och en utökad medborgarservice för kommunens medborgare.

   

  På servicepunkterna i Eda finns även turistinformation. De båda servicepunkterna kommer att certifieras för att kunna bli InfoPoints – en enklare form av turistbyrå.


  Där kommer besökare kunna boka boende, biljetter till evenemang inte bara lokalt utan även regionalt och nationellt.  

   

  Välkommen att besöka våra servicepunkter!


  Fler bilder från invigningningarna kan du se på vår
  facebooksida


  Läs mer om servicepunkter här  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/servicepunkterna-i-eda-invigdes__37408 Mon, 30 Mar 2015 14:29:05 GMT
  Säkrare fyrverkerier i påsk https://www.eda.se/sakrare-fyrverkerier-i-pask__37407 Om du vill ha mer information om fyrverkerier, hittar du det på webbplatsen Din Säkerhet http://www.dinsakerhet.se/

  • Du måste vara minst 18 år för att få köpa och hantera utomhusfyrverkerier.
  • Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.
  • Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
  • Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
  • Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.
  • Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
  • Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.
  • Håll dig på behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det.
  • Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
  • Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.
  • Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

  Med detta önskar räddningstjänsten glad påsk!

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/sakrare-fyrverkerier-i-pask__37407 Mon, 30 Mar 2015 07:33:14 GMT
  Hjärtliga veckan 2015 https://www.eda.se/hjartliga-veckan-2015__37405 Behjärtansvärd insats 2014

  2014 års Behjärtansvärda insats och priset på 2 000 kronor går till Skönneruds Byalag i Koppom. Föreningen har under flera år byggt upp en mycket uppskattad tipspromenad som lockar många deltagare i alla åldrar. Byalaget tog initiativ till marknaden i Koppom, man har arrangerat buggkurs och iordningställt badplatsen vid Mjögsjön. Skönneruds Byalag är ett lysande exempel på att man med stort engagemang och vilja kan engagera invånarna och skapa nya aktiviteter och mötesplatser. Med detta arbete uppfyller föreningen väl kriteriet på priset, ”Någon som gjort en betydande insats för Edabor utan att kräva något tillbaka.”


  Dikttävling

  Över 200 dikter kom in i dikttävlingen på temat "Kärlek och vänskap", som riktade sig till barn och ungdomar upp till 18 år. 7 vinnande bidrog utsågs till segrare och här kommer två av bidragen.


  Jag vill ha en Mercedes

  Jag vill ha en Volvo

  Jag vill bo i en sommarstuga på vintern

  Och jag vill ha en radiostyrd hjullastare

  Och så vill jag ha en lastbil

  Det var allt.


  --------------------------------------------------


  Du och jag

  Vi är som ett par vantar

  Vi blir kompletta tillsammans

  om vi skiljs åt har

  vi ingen nytta


  Du och jag

  Det är så det ska va!

  Tillsammans som ett par vantar.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/hjartliga-veckan-2015__37405 Fri, 27 Mar 2015 14:15:06 GMT
  Eda kommun deltar i Earth Hour 2015 https://www.eda.se/eda-kommun-deltar-i-earth-hour-2015__37398 Earth Hour är Världsnaturfondens globala klimatmanifestation där människor och städer uppmanas att släcka ljuset under en timme.


  Att släcka lamporna under WWF:s Earth Hour är en symbolhandling som skickar en viktig signal till makthavarna om att ta klimatförändringarna på allvar.


  Som tidigare år deltar Eda kommun i manifestationen genom att under en timme släcka gatubelysningen i kommunen.


  Vill du veta mer om Earth Hour, läs mer på wwf´s webbplats

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eda-kommun-deltar-i-earth-hour-2015__37398 Wed, 25 Mar 2015 06:10:20 GMT
  Eda kommun bland de bästa i medborgardemokrati https://www.eda.se/eda-kommun-ar-bland-de-basta-i-medborgar__37365 Kommunens kvalitet i korthet är en undersökning för att mäta kommunens prestationer. Totalt har över 220 av landets kommuner deltagit i undersökningen.


  ”Det är flera faktorer som gör att Eda kommun ligger i topp. En viktig faktor är kommunfullmäktiges utvecklingsberedning som jobbar målinriktat för att få in medborgarnas synpunkter i beslutsprocessen. På kommunfullmäktige finns allmänhetens frågestund med på dagordningen vid varje sammanträde”, berättar Margareta Bergman, utvecklingschef på Eda kommun.


  Syftet med att delta i Kommunens kvalitet i Korthet är att visa hur kommunen använder sina skattemedel. Det är SKL, Sveriges kommuner och landsting, som varje år undersöker kommunernas kvalitet ur fem perspektiv: Tillgänglighet, trygghet, information, delaktighet, effektivitet samt kommunen som samhällsutvecklare.


  Eda kommun hamnade även i topp när det gäller att få svar på en fråga via mail och att få kontakt med rätt person och få svar på en enkel fråga när man ringer till kommunen. 

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eda-kommun-ar-bland-de-basta-i-medborgar__37365 Wed, 25 Feb 2015 12:56:36 GMT
  Landsbygdsdag https://www.eda.se/landsbygdsdag__37362 Per-Anders Blomqvist berättade om Leaderprojektet Skolskogen Adolfsfors och Michael Edvardsson om Allaktivitetshuset i Koppom. Finns det goda idéer går det att genomföra projekt! 


  Företagare från Rudskoga berättade om hur de samverkar för att få en levande bygd. Företag och föreningar borgar tillsammans för framtid. 

  Svante Karlsson från Umeå Universitet gav många aha-upplevelser och fakta om landsbygden men även inspiration till utveckling. 

  Hushållningssällskapet, LRF, Nordea och Westra Wermlands Sparbank presenterade sina verksamheter på en minimässa.

   

  Dagen kunde genomföras tack vare att kommunen är utsedd till en av 13 pilotkommuner i Tillväxtverkets serviceutvecklingsprojekt. 

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/landsbygdsdag__37362 Thu, 19 Feb 2015 06:02:13 GMT
  112-dagen https://www.eda.se/112-dagen__37353 - Vi ser en stor skillnad på bara några år när det gäller antalet skarpa nödsamtal, säger Johan Hedensiö, Vd SOS Alarm. Av alla samtal som rings till nödnumret 112 är cirka 40 procent inte egentliga nödsamtal utan samtal som skulle någon annanstans. Det gör att de som verkligen behöver hjälp får vänta längre.


  Att 60 procent av samtalen till 112 är skarpa nödsamtal kan låta lite, men Sverige är ledande i Europa med den siffran.

   

  - Naturligtvis är vi glada över vara bland de bästa i Europa, men faktum kvarstår att andelen icke-akuta samtal till nödnumret 112 är alldeles för hög. Det är något som vi måste arbeta ännu mer med, att informera allmänheten om när man ska ringa 112 och när man ska ringa andra hjälpnummer, såsom 1177, 114 14 och 113 13, fortsätter Johan Hedensiö.

   

  Fakta om 112 och övriga viktiga samhällsinformationsnummer


  Till nödnumret 112 ska man ringa vid fara för liv, miljö eller egendom. Genom ett enda samtal nås samhällets alla hjälpresurser som ambulans, räddningstjänst, polis men även andra hjälpinstanser såsom jourhavande präst, socialjour eller giftinformation.


  SOS Alarm har statens uppdrag att ta emot samtal på nödnumret 112 och förmedla samtal till rätt hjälpinstans.

  Om ärendet ej är akut finns det även andra samhällsinformationsnummer som allmänheten kan vända sig till.¨


  1177 – Sjukvårdsrådgivning via telefon

  114 14 – Polisens nummer vid icke-akuta ärenden

  113 13 – Informationsnummer vid stora olyckor och kriser


  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/112-dagen__37353 Wed, 11 Feb 2015 06:50:48 GMT
  Kickoff för "Flyktingguide Eda" https://www.eda.se/kickoff-for-flyktingguide-eda__37355 Kommunalråd Hans Nilsson presenterade sig och berättade lite reseminnen angående olika kulturer han mött på sina resor.


  Man informerade om hur man går tillväga för att anmäla sig och under kvällen kunde man göra anmälan direkt till oss via en anmälningsblankett som tagits fram.


  Efter informationen blev det mingel där man fick gå runt och prata med varandra och ställa frågor till Eskilstunas representanter samt till oss som arbetar med projektet i Eda. Vi bjöd på lite fika, frukt och godis.


  Under kvällen deltog ca 55-60 personer och resulterade i att 11 stycken direkt anmälde sig till att bli flyktingguider och 8 stycken nyanlända gav besked om att de vill ha flyktingguide. Några fann varandra direkt och har redan på eget initiativ börjat att träffas.


  Man hade även bjudit in organisationer och föreningar för att skapa en kontaktyta gentemot föreningslivet eftersom nyanlända inte känner till vad som finns på orten. Frivilliga organisationer som deltog var bl a ABF, Svenska kyrkan, Röda Korset, Eda Missionsförsamling, Åmotfors idrottsförening m fl. Även representanter från Sfi och fritidsgården fanns på plats.


  En person som vill bli flyktingguide anmäler sig till flyktingmottagningen via en blankett där man lämnar lite uppgifter om sig själv samt önskemål om ålder, kön m.m angående den person man vill bli flyktingguide åt.


  Man kan även som par eller familj anmäla sig. De som vill bli flyktingguider kommer sedan att intervjuas innan en matchning sker. Alla träffar sker på frivillig basis och vi som arbetar med detta kommer att arrangera träffar under våren så att man först kan träffas i en större grupp om man så vill. Sedan är det upp till var och en att bestämma hur ofta man vill ses och vad man ska hitta på tillsammans.


  Man förbinder sig inte till något utan kan när som helst avsluta det hela om det av någon anledning inte fungerar.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/kickoff-for-flyktingguide-eda__37355 Tue, 10 Feb 2015 11:49:44 GMT
  Kommunen anordnade jobbmässa https://www.eda.se/kommunen-anordnade-jobbmassa__37354 Jobbmässan är numera årlig återkommande och syftar till att skapa kontakt mellan intresserade och framförallt kommunens verksamheter som skola och vård, men även kökpersonal och deltidsbrandman.

   

  På plats på mässan fanns företrädare för kommunen samt Arbetsförmedlingen för att svara på frågor och informera de hundratals intresserad som besökte mässan.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/kommunen-anordnade-jobbmassa__37354 Mon, 09 Feb 2015 12:47:47 GMT
  Valfjällskväll 2015 https://www.eda.se/valfjallskvall-2015__37351 Nytt för i år var visning av dem nya Villavagnarna och även där var intresset stort. Visningsvagnen hade många besökare.


  Resultatet i differens slalomtävlingen:


  Flickor – 12 år

  1. Ellen Erlandsson

  2. Erika Andersson

  3. Ida Hansson


  Pojkar- 12 år

  1. Arvid Persson

  2. Alexander Andersson

  3. Manne Håkansson


  Damer och tävlingsåkare

  1. Saga Bryntesson

  2. Tuva Andersson

  3. Tanja Rosfeldt


  7. Birgitta Jansson (kommunchef)


  Herrar och tävlingsåkare

  1. Noah Rundh

  2. Oskar Söderberg

  3. Robin Molin


  7. Bo Inge Nilsson (Hel)

  9. Hans Nilsson (Hel)

  11. Mikael Johansson (S)


  Vi vill tacka alla anställda och förtroendevalda som deltog under kvällen och ett extra tack till Slalomklubben som hjälpte till med att genomföra tävlingen!


  Fler bilder finns på vår facebooksida.se

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/valfjallskvall-2015__37351 Fri, 06 Feb 2015 06:36:31 GMT
  Avslutning på vård och omsorgsutbildning https://www.eda.se/avslutning-pa-vard-och-omsorgsutbildning__37340 Utbildningen ska utveckla kunskaperna om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/avslutning-pa-vard-och-omsorgsutbildning__37340 Mon, 26 Jan 2015 07:39:32 GMT
  Ny renhållningsentreprenör i Eda kommun https://www.eda.se/ny-renhallningsentreprenor-i-eda-kommun__37329 Lars-Peter Bäckström kommer att köra sopbilen och om det uppkommer problem med tömningen så är ni välkomna att kontakta honom på                     tel 0730-93 93 30. Vid fakturafrågor kontaktar man kommunen som vanligt.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/ny-renhallningsentreprenor-i-eda-kommun__37329 Mon, 19 Jan 2015 12:39:36 GMT
  Tack för att du släcker ljusen! https://www.eda.se/tack-for-att-du-slacker-ljusen-__37299 Vi värmlänningar är duktiga på att släcka ljusen och förra året kom enbart två larm in till räddningstjänsten om ljusrelaterade bränder och ingen av bränderna orsakade personskador. Vi hoppas att det ska vara så även denna jul. 

  Tack för att du släcker ljusen! 

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/tack-for-att-du-slacker-ljusen-__37299 Fri, 28 Nov 2014 10:11:37 GMT
  Föreläsning med Stefan Holm https://www.eda.se/forelasning-med-stefan-holm__37295 Stefan själv ansågs aldrig vara ett underbarn och fick ofta höra att han var för kort. Tack vare bra tränare som såg alla ungdomar utan att fokusera på tidig prestation samt pappa Johnny Holm som en stor motivationskälla, lyckades Stefan som 25-åring ta hem sin första internationella medalj i Lissabon 2001.


  Sedan kom ett silver i VM 2003, en stor besvikelse men bra bränsle inför laddningen till OS i Aten 2004. Där klarade Stefan av pressen och fick ta emot sin efterlängtade olympiska guldmedalj, efter att ha klarat 2,36.


  Numera finns Stefan med i ett tränarteam kring värmländska talanger och tränar även lite själv erkänner han.


  Om det är en olympisk guldmedalj i sikte nu, vill han dock inte avslöja!

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/forelasning-med-stefan-holm__37295 Tue, 25 Nov 2014 15:37:54 GMT
  Räddningstjänsten på besök https://www.eda.se/raddningstjansten-pa-besok__37293 Det område som det gäller kommer att få en informationsblankett innan besöket. (Begär gärna legitimation av personalen som kommer.)

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/raddningstjansten-pa-besok__37293 Mon, 24 Nov 2014 12:18:53 GMT
  Vinnare av recepttävlingen 2014 https://www.eda.se/vinnare-av-recepttavlingen-2014__37290 Juryns motivering: Skogens guld är en lättlagad kantarellsoppa som gör sig både som förrätt och huvudrätt, len och mild i smaken.

  Bönfärstoppade kålrabbiskivor - en rätt som är spännande i smaken, en blandning av både sötma och kryddor. Rätten kan med fördel kryddas med lite örter.


  Bönfärstoppade kålrabbiskivor

  8 skivor kålrabbi skalad i ca 1 cm tjocka (ca 500 g) kokas i lättsaltat vatten.


  Bönfärs

  2 burkar röda bönor. Spola av och låt rinna av.

  1 hackad gul lök. Mixa bönor och lök

  Tillsätt 1 msk vegetarisk buljongpulver 1 msk soja 1 krm tabasco 1 dl mandelmjöl

  Forma till biffar och lägg på kålrabbiskivorna. Pensla ytan med lite olja grädda i ung 25 minuter i 225 grader Servera med klyftpotatis och en blandad sallad

  För laktovegetarianer; täck färsen med en skiva ost


  Skogens guld (kantarellsoppa)

  300 g kantareller

  1 gul lök

  2 vitlöksklyftor

  0,5 dl grönsaksbuljong

  5 dl matlagningsgrädde eller mjölk

  1 dl finriven lagrad ost

  2 lagerblad


  Garnering

  1 dl stekta kantareller

  brödkrutonger


  Borsta och dela svampen, stek svamp, lök och vitlök i smör. Tillsätt lagerblad, buljong och grädde. Koka upp och sänk värmen. Låt puttra i 15 minuter. Häll soppan i matberedare, tillsätt ost och mixa soppan slät. Krydda med salt och peppar. Stek och garnera med kantareller, färska örter och brödkrutonger. Servera med ugnsvarma vitlöksbröd.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/vinnare-av-recepttavlingen-2014__37290 Thu, 20 Nov 2014 12:16:03 GMT
  Finbesök i Eda! https://www.eda.se/finbesok-i-eda__37287 Drygt 100 Edaseniorer underhölls av Leifs skönsång och roliga historier i Charlottenberg, Åmotfors och Koppom.

   

  Folkhälsorådet tillsammans med vård & stöd samt Friskvården i Värmland arrangerade för tredje året i rad denna uppskattade dag, som avslutades med sittdans.

   

  Madelene Eklund från Hagfors, instruerade i denna folkhälsoaktivitet där de flesta kan vara med, även om man sitter i rullstol.


  En mycket lyckad dag och som rubriken antydde, hördes många glada skratt under dagen.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/finbesok-i-eda__37287 Mon, 17 Nov 2014 15:33:58 GMT
  Enklare att använda kommunens e-tjänster https://www.eda.se/enklare-att-anvanda-kommunens-e-tjanster__37284 – Medborgarna blir allt mer mobila i sin användning av våra e-tjänster. Man vill kunna sköta sina ärenden direkt i sin smarta telefon eller via sin surfplatta utan att det ska spela någon roll var man befinner sig, säger Karlstads kommuns IT-chef Inge Hansson.


  Bank-id är den största e-legitimationen i Sverige

  Cirka 6 miljoner privatpersoner i Sverige använder bank-id dagligen för att hantera bland annat e-tjänster och bankärenden. Mobilt bank-id är den

  e-legitimation som används för mobiltelefoner och surfplattor. Genom att erbjuda mobilt bank-id som signeringsmetod för kommunens e-tjänster hoppas man öka användandet av dessa ytterligare.


  – Mobilt bank-id har länge varit efterfrågat och vi ser det därför som en självklarhet att erbjuda våra medborgare i Karlstad och övriga värmländska kommuner denna service, berättar Inge Hansson.


  De värmländska kommunerna samverkar sedan 2012 kring en gemensam plattform för e-tjänster. Genom detta har man förenklat för medborgarna samtidigt som varje enskild kommun har kunnat spara pengar. Samarbetet med en gemensam e-tjänsteplattform har gjort att även de mindre kommunerna i Värmland kan erbjuda medborgarna e-tjänster.


  Enligt Sveriges Kommuner och Landstings senaste undersökning ligger Värmland i topp vad gäller e-tjänster och appar. I dag erbjuder 15 av de 16 värmländska kommunerna samt Karlstadsregionens räddningstjänstförbund e-tjänster till medborgarna.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/enklare-att-anvanda-kommunens-e-tjanster__37284 Wed, 12 Nov 2014 06:23:05 GMT
  En jämförelse av kommunernas webbplatser https://www.eda.se/en-jamforelse-av-kommunernas-webbplatser__37270 Eda kommuns webbplats (www.eda.se) får ett bra betyg i 2014 års undersökning. Bäst resultat av samtliga kommuner i Sverige fick Uddevalla kommun med 94 procent. Genomsnittet för alla kommuner i landet är 78 procent. Edas resultat är 80 procent.


  Nytt för årets undersökning är ett större fokus på sökfunktionen som utökats med 25 nya frågor. Sökfunktionen blir allt viktigare på kommunernas hemsidor. Förutom detta har en undersökning lagts till med frågor utifrån ett företags perspektiv.


  Nedan redovisas resultatet för kommunerna i västra Värmland. Resultaten avser andelen frågor där svaret kunnat hittas på kommunens webbplats. Totalt omfattar undersökningen 240 frågor inom tolv olika verksamhetsområden. Hela undersökningen finns på SKL:s hemsida www.skl.se  Eda

  Arvika

  Säffle

  Årjäng

  Öppenhet och påverkan

  74

  91

  86

  63

  Förskola

  83

  85

  83

  83

  Grundskola

  75

  94

  75

  81

  Gymnasieskola

  83

  94

  81

  81

  Äldreomsorg

  83

  91

  100

  83

  Individ- och familjeomsorg

  92

  92

  85

  92

  Handikappomsorg

  77

  77

  77

  69

  Bygga och bo

  84

  84

  96

  84

  Gator, miljö, renhållning

  84

  95

  81

  79

  Tillstånd, näringsliv, krisinformation

  92

  100

  100

  92

  Kultur och fritid

  75

  88

  75

  75

  Webbplatsens sökfunktion

  59

  74

  70

  63

  Samlat betyg

  80

  89

  84

  79


  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/en-jamforelse-av-kommunernas-webbplatser__37270 Wed, 05 Nov 2014 12:10:52 GMT
  Nu byggs den andra etappen av stamfibernätet https://www.eda.se/nu-byggs-den-andra-etappen-av-eda-kommun__37265 – Under byggnationen kommer vi att passera 11 fiberföreningar i Eda kommun. Det är stora ytor som ska täckas in och vi har redan nu fått indikationer på att det kan tillkomma ytterligare två till tre mil fiberkanalisation, säger Anders Eriksson, kundansvarig på Relacom.


  Jan Hellström, bredbandssamordnare i Eda kommun, förklarar att det här projektet har stor betydelse för kommunen och dess invånare:


  – Skall glesbygden ha en chans att överleva är det nödvändigt att invånare, näringsliv och offentlig verksamhet har tillgång till höghastighetsnät, precis som i större städer. Först då kan vi börja realisera begreppet ”distansarbete” på ett helt annat sätt. I Eda kommun är det många invånare som har sitt arbete i Oslo och de skulle kunna verka hemifrån i större utsträckning än nu. I och med att etapp två nu påbörjas tar vi ett kliv framåt i det här arbetet, säger Jan Hellström.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/nu-byggs-den-andra-etappen-av-eda-kommun__37265 Thu, 30 Oct 2014 06:27:50 GMT
  Yngste Edaklassikern https://www.eda.se/yngste-edaklassikern__37235 Herman har under 2014 genomfört Klassikermarschen (12 km), Häljebodaloppet (7,3 km) och Edatrampet (45 km).


  - ”Klassikermarschen var jobbigast”, tyckte Herman. Han uppvaktades med medalj och blommor på Hierneskolan där klasskompisarna applåderade sin egen medaljör.  

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/yngste-edaklassikern__37235 Thu, 02 Oct 2014 08:12:59 GMT
  Brandsäkerhet hos äldre börjar med de yngre https://www.eda.se/brandsakerhet-hos-aldre-borjar-med-de-yn__37231 Som yngre anhörig kan du skapa ett brandsäkrare hem för någon äldre du tycker om. Det skapar trygghet för er båda.


  Brandskyddsföreningen i Värmland skriver i en artikel om fem enkla steg som man som anhörig kan hjälpa till med för att förbättra brandsäkerheten hos sina kära äldre.


  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/brandsakerhet-hos-aldre-borjar-med-de-yn__37231 Thu, 02 Oct 2014 06:05:01 GMT
  Lilla Tallmoloppet https://www.eda.se/lilla-tallmoloppet__37230 Eda IF tillsammans med Eda kommun arrangerade loppet som ett led i kommunens Folkhälsoarbete.


  Med dansande kaniner som uppvärmning, hejande föräldrar, stora doser med vilja och medaljer, korv och bröd blev detta premiärlopp en succé och återkommer med all sannolikhet nästa år!


  bilder finns på vår facebook-sida

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/lilla-tallmoloppet__37230 Tue, 30 Sep 2014 14:41:35 GMT
  Invigning av förskolan Hagåsen i Koppom https://www.eda.se/invigning-av-forskolan-hagasen-i-koppom__37217 Verksamhetschef Elisabet Björklund talade om drömmen om en ny förskola i Koppom, som äntligen gick i uppfyllelse. Hon överlämnade en flagga till den flaggstång som kommunen gav förskolan som inflyttningsgåva.


  Personalen hissade flaggan som ett tecken på att förskolan var invigd. Efter det hölls flera gratulationstal där gåvor överlämnades och sedan välkomnades alla in i de nya lokalerna.


  Det bjöds på pizzabullar, dryck och godis och det var många som tog tillfället i akt att se sig om i den fina och ändamålsenlig byggda förskolan.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/invigning-av-forskolan-hagasen-i-koppom__37217 Fri, 19 Sep 2014 13:08:43 GMT
  Edatrampet 2014 https://www.eda.se/edatrampet-2014__37212 Edatrampet ingår i Edaklassikern, där Häljebodaloppet (löpning 7,3) och Kölaloppet (skidor 15 km) förutom Edatrampet ingår. Man kan börja med valfritt lopp under året och därmed erövra den eftertraktade Klassikermedaljen som nu 55 personer hunnit få. 


  bilder finns på vår facebook-sida

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/edatrampet-2014__37212 Thu, 18 Sep 2014 07:25:11 GMT
  Eda på fötter 2014 https://www.eda.se/eda-pa-fotter-2014__37206 Föreningar på de fyra orterna och Konsumbutikerna planerade och genomförde dagen tillsammans med Folkhälsorådet. Komplett prislista anslås vid Konsumbutikerna. 

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eda-pa-fotter-2014__37206 Tue, 16 Sep 2014 14:19:41 GMT
  Trygga invånare i Eda https://www.eda.se/trygga-invanare-i-eda__37198 Resultatet av trygghetsundersökningen i Eda visar att våra medborgare i stort ser på trygghet och säkerhet på samma sätt som övriga medborgare i Sverige. Det finns några intressanta resultat att lyfta från undersökningen som gäller riket i stor men även specifikt för Eda kommun.

   

  Hälften av alla svarande i Eda kommun, precis som i resten av riket, känner sig ibland orolig för att drabbas av trafikolyckor och anser sig ha begränsade möjligheter att påverka sin egen säkerhet. Vad som är positivt är att 99 % av de svarande använder bilbälte. Även fallolyckor tillhör den vanligaste typ av olyckor som drabbar medborgarna. Edaborna är bättre än genomsnittet i riket på att vidta säkerhetsåtgärder så som halkskydd i dusch/badkar eller använda broddar under skorna men det finns förbättringspotential. Det är trots allt fler som inte har vidtagit någon säkerhetshöjande åtgärd än de som har.

   

  På frågor som rör brott mot den enskilda människan visar statistiken att Eda kommun har ett lägre genomsnitt än riket vad det gäller personer som varit utsatt för inbrott, kränkningar på nätet och kontokortsbedrägeri. I Eda är det också färre som känner sig oroliga att drabbas av misshandel eller överfall.

   

  Kommuninvånarna har i större utsträckning tillgång till materiel som underlättar vid olika typ av avbrott. Många är utrustade med ficklampa, batteridriven radio, dunkar att hämta vatten i, reservkök att tillreda varm mat samt batteridriven mobilladdare. I Eda är det även fler än genomsnittet i Sverige som anser sig kunna påverka sin egen säkerhet vid ett avbrott i dricksvattnet.

   

  Några negativa resultat från undersökningen visar att det är färre i Eda kommun än genomsnittet i Sverige som använder flytväst.

   

  Undersökningen visar också att det finns stora brister inom informationssäkerheten i hela Sverige, vilket även gäller Eda kommun. Trots att edaborna många gånger är mindre drabbade av datavirus, identitetsstölder och förlust av personlig information är det alltför få som vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda sig mot dataintrång.

   

  Räddningstjänsten har ett högt förtroende bland medborgarna. De flesta i kommunen känner ett ansvar för säkerhetsåtgärder i sitt eget hem och anser att den enskilda människan även bör ha ett visst ansvar för säkerheten i samhället. Många anser sig vara säkerhetsmedvetna personer och tar information om risker och säkerhet på stort allvar.


  En slutrapport med det nationella resultatet av trygghetsundersökningen kommer i slutet av året.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/trygga-invanare-i-eda__37198 Tue, 09 Sep 2014 15:04:24 GMT
  Turismnäringen i Eda fortsätter att öka https://www.eda.se/turismnaringen-i-eda-fortsatter-att-oka__37189 Besöksnäringen i Värmland omsatte 2013 ca 11,6 miljarder kronor och Edas andel i detta var 5,4%. Rapporten visar också antalet sysselsatta inom besöksnäringen och även denna siffra har ökat från 295 till 326 årsverken, vilket motsvarar 4,3% av Värmlands totala.


  Antalet kommersiella gästnätter i Eda uppgick till 131 156, vilket är en ökning med 8% jämfört med 2012. Vi kan också se att det är flest gästnätter under sommarmånaderna juni, juli och augusti.


  Om man ser på nationaliteter så är Norge de som bidrar till flest gästnätter, ca 78500, men som tvåa kommer kanske något mer oväntat och det är Kina. Asiatiska besökare på genomresa ökade under 2013 och flera av dessa valde att övernatta i Eda. Kommunens gästnattsstatistik visar en exportandel på cirka 77%, vilket är långt över både länets och rikets motsvarighet.


  Antalet dagbesök i Eda ökade med 27% till 338 000 och det är då framför allt gränshandeln som står för den ökningen. Nya handelsområden kommer till och detta bidrar till ökat dagbesök och fler gästnätter.


  Statistiken överensstämmer också med antalet besök på turistbyrån i Morokulien som ökade med 25% i jämfört med 2012 och där är det framför allt Asien som står för den största ökningen samt som ett resultat av utökade öppettider.


  Besöksnäringen är en framtidsfaktor och Eda har stor tillväxtpotential. Det finns en ökad efterfrågan av bl.a. aktiviteter vilket ger näringen utvecklingsmöjligheter men kan också locka nya företagare till kommunen.


  Källa: HUI Research – Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Eda kommun 2013.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/turismnaringen-i-eda-fortsatter-att-oka__37189 Tue, 02 Sep 2014 08:22:34 GMT
  Lansering av nytt kompletterande system för VMA https://www.eda.se/lansering-av-nytt-kompletterande-system-__37188 Det nya systemet kompletterar de traditionella kanalerna för VMA, d.v.s. radio, tv och utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik”. Det nya kompletterande systemet innefattar idag befolkningsvarning via ett talmeddelande till fast telefoni och kommer i ett senare skede även innefatta varning via SMS.


  -Vi hoppas att kunna lansera varning via SMS så snart som möjligt. Senast under sommarens brand i Västmanland testade vi SMS-tjänsten på 74 hushåll som påverkades av vattenbombningarna. Vi har även gjort flertalet tester under året, säger Karin Andersson, tf. tjänsteägare för krisberedskap, SOS Alarm och projektledare för framtagandet av det nya systemet.


  VMA via SMS

  För att kunna lansera delen som innefattar varning via SMS krävs en ändring i lagen om elektronisk kommunikation. SOS Alarm lämnade under hösten 2013 in en ansökan om lagändring för att kunna positionera mobiltelefoner vid ett VMA.


  Denna lagändring har ännu inte gått igenom. Under hösten/ vintern 2014 kommer dock varning via SMS till adressregistrerade mobiltelefoner som inte kräver positionering att lanseras.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/lansering-av-nytt-kompletterande-system-__37188 Mon, 01 Sep 2014 06:20:31 GMT
  Häljebodaloppet 2014 https://www.eda.se/haljebodaloppet-2014__37169 Nästa år firar Häljebodaloppet 10-års jubileum och Jerry Olsson i arrangörsföreningen kan känna sig nöjd med ett väl genomfört lopp i strålande solsken, där både elitlöpare och vardagsmotionärer möts.


  bilder finns på vår facebooksida

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/haljebodaloppet-2014__37169 Tue, 19 Aug 2014 06:17:20 GMT
  Eda skickar stöd till skogsbranden i Västmanland https://www.eda.se/eda-kommun-skickar-stod-till-skogsbrande__37168 Detta är en del av det bistånd som Värmlands räddningstjänster tillsammans har skickat till Västmanland då två fordon har, och kommer, bemannas över tid.

  Viljan att hjälpa till i Västmanland är stor bland våra brandmän. Räddningstjänstens ordinarie beredskap påverkas inte.

  ]]>
  Ewy.johansson@eda.se (Ewy Johansson) https://www.eda.se/eda-kommun-skickar-stod-till-skogsbrande__37168 Thu, 14 Aug 2014 10:01:15 GMT
  Inget semesterstopp för bredbandsutbyggnaden https://www.eda.se/inget-semesterstopp-for-bredbandsutbyggn__37151 Till att börja med var det mycket stenigt längs Lacketorpsvägen men har blivit bättre ju längre in på vägen man kommit och sträckan efter Mörtebäcken är plöjbar, säger Lars Guldbrandsson som på bilden ses köra grävmaskinen.


  Kommunen har ute anbudsförfrågan på återstående grävning av all stamnätskanalisation och om inget oförutsett inträffar så kommer arbetet att löpa på utan något större avbrott från månadsskiftet aug./sept.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/inget-semesterstopp-for-bredbandsutbyggn__37151 Fri, 25 Jul 2014 08:14:25 GMT
  Grilla säkert i sommar https://www.eda.se/grilla-sakert-i-sommar__37147 Här delar Brandskyddsföreningen Värmland med sig av tips på vad du ska tänka på för att grilla säkert i sommar som tar tre minuter att läsa.


  Grilla med kol och briketter

  Var utomhus på en säker plats. Ta för vana att ha en trädgårdsslang eller en hink vatten i närheten för att kunna släcka om något antänds utanför grillen. Eltändare är ett säkert och miljövänligt sätt att tända grillkol eller briketter. Det fins även andra alternativ som tändpapper, tändgelé, tändblock och liknande. Om du använder tändvätska, välj en miljövänlig produkt.


  När grillningen är avslutad, släck kvarvarande glöd och aska med vatten eller placera grillen försedd med lock utomhus på säker plats. Töm aldrig osläckt aska eller glödrester i soporna eller i trädgården och tänk på att inte ställa en varm grill i garaget eller intill ytterväggar.


  Grilla med gasol

  När du köper en gasolgrill är det viktigt att du kollar att den är CE-märkt. CE-märket är tillverkarens garanti för att EU:s säkerhetskrav för produkten är uppfyllda. När du monterar en gasolgrill, se till att kopplingar är täta. En sådan kontroll bör göras varje gång man byter flaska. Trycket i en gasolflaska är större än vad grillarna klarar av att hantera. Därför måste du skaffa en reducerventil som anpassar trycket till grillen. Ofta ingår dessa, men inte alltid.


  Gasen är inte giftig men när den blandas med luft blir blandningen brännbar och kan brinna explosionsartat. Gasol är inte självantändande men det kan räcka med en liten gnista för att starta en eld. Se till att grillen står på behörigt avstånd från brännbart material, exempelvis parasoll, vedhög eller intilliggande byggnader.

  Till skillnad från att grilla med kol och briketter så ska du aldrig försöka släcka en eld i en gasolgrill med vatten. Ha alltid en handske till hands så du kan komma åt ventilen för att stänga av gastillförseln och använd en brandsläckare.


  Grilla på balkongen

  Det fins inget i lagen som förbjuder grillning på balkongen, men många hyresvärdar och bostadsrättsföreningar har särskilda ordningsregler för detta. Hör med din fastighetsförvaltare vilka regler som gäller för dig. Använd en elgrill eller en gasolgrill om du vill grilla på balkongen.


  Engångsgrillar

  Engångsgrillar blir mycket varma och kan orsaka bränder om den står på underlag som gräs eller bänkar och bord av trä. Se till att den står stadigt på ett icke brännbart underlag som betong, asfalt, sten, sand eller liknande. Engångsgrillar är även olämpliga att använda om det blåser mycket. När du grillat färdigt, släck grillen helt med vatten och vänta med att slänga grillen i soporna tills du är säker på att den inte längre är varm. Ha också alltid vatten i närheten ifall olyckan skulle vara framme och elden skulle börja sprida sig.


  Elda i naturen

  Under sommaren kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen på grund av att det råder stor brandrisk. Vid eldningsförbud är normalt all öppen eld förbjuden. Gratisappen ”BRANDRISK Ute” hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark på den plats du befinner dig.


  Först och främst är det viktigt att hitta en bra plats att elda på. Ofta fins färdiga eldstäder att använda. Om det inte fins ska du välja en lugn och skyddad plats så nära vattnet som möjligt. Gräv eller lägg stenar runt härden och håll elden liten. Det är förbjudet att elda direkt på bergshällen. Släck alltid ordentligt med vatten innan du lämnar platsen.

  Om elden råkar sprida sig, larma 112 och försök hejda elden i vindriktningen.

  ”Att grilla är ju en av höjdpunkterna under sommaren och följer man de försiktighetsåtgärder som fins med på Brandskyddsföreningens hemsida så kommer sommarens grillstunder säkert bli både trevliga, mättande och man undviker olyckor”, säger Jonas Ericson, stf räddningschef på Räddningstjänsten i Årjäng.

  Grilla säkert och ta hand om varandra i sommar!

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/grilla-sakert-i-sommar__37147 Mon, 21 Jul 2014 13:43:30 GMT
  Fredsloppet https://www.eda.se/fredsloppet__37145 Löparna kommer från olika länder i Europa, och på sin väg från Oslo kom de in i Sverige via fredsriket Morokulien – förstås! – och fick där bl.a. träffa vårt Kommunalråd Johanna Söderberg som hälsade dem välkomna till det fredliga Norden med ett kärnfullt tal.


  Löparna uttryckte en varm uppskattning över välkomnandet, den vackra fredsparken och den intressanta historien om Fredsmonumentet.


  Johanna Söderberg inledde sedan stafettloppets vidare väg in i Sverige genom att springa en bit med facklan i hand.

  ]]>
  Anne.Fager-Lind@eda.se () https://www.eda.se/fredsloppet__37145 Tue, 15 Jul 2014 14:58:52 GMT
  Nya bygglovsregler https://www.eda.se/nya-bygglovsregler__37119 De nya bygglovsreglerna innebär att du utan bygglov får:


  Bygga ett så kallat attefallshus

  på max 25 kvadratmeter. Byggnaden får användas som en egen bostad. Om tillbyggnaden ligger mindre än 4,5 meter från tomtgränsen krävs grannarnas medgivande. Till skillnad från friggebodar behöver du göra en anmälan till plansektionen och du måste ha tagit emot ett startbesked innan man börjar bygga.


  Göra en bygga ut max 15 kvadratmeter. 

  Om tillbyggnaden ligger mindre än 4,5 meter från tomtgränsen krävs grannarnas medgivande. Tillbyggnaden ska anmälas till plansektionen och man måste ha tagit emot ett startbesked innan man börjar bygga.


  Inreda ytterligare en bostad
  i ditt enbostadshus, om du vill ha ytterligare en bostad i till exempel källarplanet. Tillbyggnaden ska anmälas till plansektionen och man måste ha tagit emot ett startbesked innan man börjar bygga.


  Göra en tillbyggnad med maximalt två takkupor, på en- eller tvåbostadshus som inte innebär ingrepp på den bärande konstruktionen. Takkuporna får uppta max halva takfallet per byggnad. Om man redan har en takkupa på sitt hus får man bara bygga till en ny utan bygglov. Du behöver varken söka bygglov eller anmäla om du bygger en takkupa.


  I de här fallen gäller fortsatt krav på bygglov:

  • om kommunen i detaljplanen kräver bygglov för ett område som utgör en värdefull miljö
  • om byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, alternativt ingår i ett sådant område
  • om tillbyggnaden är i anslutning till en flygplats eller ett övnings- eller skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret
  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/nya-bygglovsregler__37119 Wed, 25 Jun 2014 10:58:52 GMT
  Seniorcruising till Köla https://www.eda.se/seniorcruising-till-kola-__37112 Åmotfors motorklubb gör detta möjligt och 17 bilar cruisade ett 40-tal nöjda deltagare från Koppom, Åmotfors och Charlottenberg till Köla församlingshem.


  Där bjöds på kaffe och smörgås samt trevlig underhållning av tremannabandet Treo m comp. Detta uppskattade arrangemang sker med medel från Parkfors fond.


  Fler bilder finns på på facebooksida

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/seniorcruising-till-kola-__37112 Wed, 11 Jun 2014 10:53:15 GMT
  Räddningstjänstövning över gränsen https://www.eda.se/raddningstjanstovning-over-gransen__37107 I scenariot för övningen larmades SOS Alarm om brand i Infocentret och totalt sju enheter från båda länderna larmades till platsen.


  Övningen visade tydligt att de nya kommunikationssystemen har gett räddningstjänsten väsentligt bättre kommunikationsmöjligheter och det är första gången som detta har testats på detta sätt.


  Eda och Eidskog kommun har en lång tradition av samarbete och räddningstjänsterna från båda kommunerna korsar gränsen ett antal gånger per år vid olyckor och bränder, allt för att den drabbade ska få snabbast möjliga hjälp utan att nationsgränsen ska vara ett hinder.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/raddningstjanstovning-over-gransen__37107 Wed, 04 Jun 2014 07:17:10 GMT
  Edaklassikern 2014 - Klassikermarschen https://www.eda.se/edaklassikern-2014---klassikermarschen__37095 Köla AIK arrangerade tillsammans med Folkhälsorådet detta nya moment i Edaklassikern, då skidloppet tvingades ställa in pga snöbrist.


  Om man ska lyssna på deltagarna så kommer detta moment att ingå i Edaklassikern som en fjärde obligatorisk gren, då många uttryckte sin förtjusning över den fina leden och den vackra naturupplevelsen. 


  Värt att notera är att tre deltagare nu tog sin andra raka Klassikermedalj och har därmed deltagit i alla lopp hittills. Dessa är Emelie Sandelin, Magnus Jonsson och Lars Johansson.


  Nästa delmoment i Edaklassikern är Häljebodaloppet den 2 augusti.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/edaklassikern-2014---klassikermarschen__37095 Tue, 20 May 2014 12:53:55 GMT
  Invigning av konstgräsplan https://www.eda.se/invigning-av-konstgrasplan__37089 Projektet har genomförts i samverkan mellan fotbollsklubbarna i Eda - Eda Idrottsförening - Idrottsföreningen Kamraterna Ås - Idrottsföreningen Örnen - Koppoms Idrottsklubb - Köla Allmänna Idrottsklubb - Åmotfors Idrottsförening och Eda kommun.


  Klubbarna ansökte om och beviljades av Kommunfullmäktige ett kommunalt stöd med 3,5 miljoner kronor till konstgräsplanen, vars totalkostnad är ca 4,5 miljoner kr.


  Klubbarna ansökte och beviljades investeringsmedel hos både Värmlandsidrotten och Svenska Fotbollsförbundet på totalt 940 000 kronor, 600 000 respektive 340 000 kronor.


  Värmlandsidrotten såg det som mycket positivt att det var flera klubbar involverade och att det handlade om skolsamverkan.

   

  Föreningslivet med framförallt fotbollsklubbarna, skolverksamheten och spontanidrotten är stora vinnare......  


  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/invigning-av-konstgrasplan__37089 Thu, 15 May 2014 07:06:04 GMT
  Charlottenbergs Cancergala 2014 https://www.eda.se/charlottenbergs-cancergala-2014-__37086 Man hade också möjlighet att köpa ett ljus och tända för att hedra någon som gått bort.


  Sedan var det dags för alla sex medverkande butiker att visa fram sina vackra kläder. Totalt var det 33 modeller som visade kläder. Efter modevisningen delade Pontus Tidemand ut blommor till alla medverkande modeller.


  Efter modeshowen var det dags att ta sig till baren för lättare förtäring och en kaffekopp. Sedan startade underhållningen med Eda musikskola, Nadja Larsen, Teleblasters, Malini Mård och Marcus Sörensson.


  Efter underhållningen var det dags för prisutdelning av det stora lotteriet som var helt sponsrat av olika företag i Eda.


  Lotteriet drog in 48900:- Första priset var ett resepresentkort på 3000:- som vanns av Eva Andersson. Eva-Lena Wihk var kvällens konferencier och tackade för en trevlig kväll, därefter kom galans arrangörer med Jasmine Carlsson i spetsen in galaklädda förstås!


  Tintin Rönning höll tacktal och Mimmi Adolfson och Ådel Glörud redovisade kvällens summa!


  TUSEN TACK TILL ALLA MEDVERKANDE UNDER KVÄLLEN OCH TUSEN TACK TILL ALLA SPONSORER! 


  bilder finns på vår facebooksida

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/charlottenbergs-cancergala-2014-__37086 Fri, 09 May 2014 13:06:55 GMT
  Invigning av köpcenter https://www.eda.se/invigning-av-kopcenter__37043 Monika Nyland, centerchef, Landshövding Kenneth Johansson och Eda kommunalråd, Johanna Söderberg stod för invigningstalen.


  Landshövdingen Kenneth Johansson sa i sitt invigningstal att
  - Det är en fantastisk möjlighet som ges nu, det är en stor satsning som görs på gränshandeln. En möjlighet att göra en redan attraktiv bygd ännu attraktivare. Detta görs möjligt av folk som ser värdet av att satsa.


  Johanna Söderberg, kommunalråd i Eda nämnde i sitt tal att

  - En stor dag för Eda kommun som betyder väldigt mycket i och med att vi blir satta på kartan ännu mer.


  Söderberg sa även i sitt tal att

  - Ni som kommer och besöker oss är välkomna hit och vi hoppas ni har bra stunder här och inte bara kommer en gång utan fler och ser er omkring i vår fina kommun.


  Fler bilder finns på vår facebooksida

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/invigning-av-kopcenter__37043 Wed, 09 Apr 2014 13:17:44 GMT
  Första spadtaget i Eda kommuns bredbandssatsning https://www.eda.se/forsta-spadtaget-i-eda-kommuns-bredbands__37039 Det var en hel del åskådare som kom för att bevittna den "historiska" händelsen och både värmlandsradion och de lokala tidningarna var representerade. Kommunalrådet Johanna Söderberg sköt korken av Pommac - flaskan och alla skålade för att startskottet gått.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/forsta-spadtaget-i-eda-kommuns-bredbands__37039 Mon, 07 Apr 2014 12:26:29 GMT
  Kommunens kvalitet i korthet 2013 https://www.eda.se/kommunens-kvalitet-i-korthet-2013__37035 SKL har uppmärksammat Eda kommun när det gäller andel som får svar på e-post inom två dygn. Resultatet 2013 blev 87 procent.


  De har även uppmärksammat Eda kommuns goda kvalitet när det gäller serviceutbudet inom LSS,- grupp- och serviceboenden. Totalt har 220 kommuner deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet under 2013.


  För att mäta kommunens prestationer används ca 40 mått.I rapporten för 2013 är mätningarna gjorda under 2013 och de mått där kostnader redovisas avser 2012. Alla kommuner har inte kunnat redovisa resultat på varje mått.


  Eda kommun deltog första gången 2007. Åren 2009 och 2010 deltog vi inte. 


  Läs mer om Edas resultat i undersökningen

  Läs mer om undersökningen på skl´s webbplats

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/kommunens-kvalitet-i-korthet-2013__37035 Tue, 01 Apr 2014 18:15:33 GMT
  5 000 kronor till handikappföreningen Falken https://www.eda.se/5-000-kronor-till-handikappforeningen-fa__37033 Folkhälsorådet motiverar sitt val av förening med att ”Falken riktar sin verksamhet till en grupp i samhället som ofta får stå tillbaka. Genom trevlig gemenskap och fysisk aktivitet arbetar man för att öka välbefinnandet hos sina deltagare och därigenom bidrar man till ett värdefullt folkhälsoarbete i våra kommuner.”


  Ordförande Magnus Lindström uppvaktades i samband med tävlingen Falkenslaget och tog glatt emot pengarna. Falken har idag ca 80 medlemmar i Eda/Arvika/Årjäng och bedriver bowling, fotboll, skytte och skikart vintertid.


  Föreningen har till uppgift att genom motion, rekreation och tävlingsidrott främja de handikappades fysiska och psykiska hälsa. Att skapa värdefull fritidssysselsättning och främja gott kamratskap bland ungdom och vuxna. 

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/5-000-kronor-till-handikappforeningen-fa__37033 Fri, 28 Mar 2014 09:41:27 GMT
  Behjärtansvärd insats 2013 https://www.eda.se/behjartansvard-insats-2013__37027 Det är andra året som Folkhälsorådet i Eda delar ut årets Behjärtansvärda insats i Eda och ifjol fick Röda korset Edakretsen motta priset. Priset ska gå till enskild, förening eller organsiation som gjort en betydande insats för Edabor utan att kräva något tillbaka.


  Juryns motivering lyder:

  ”Gösta Nordström har med stort hjärta och omtänksamhet gjort en betydande insats för Edabor. Han har under många år bjudit sina vänner och grannar på förtäring utan att någonsin kräva något tillbaka och är därför en värdig mottagare av priset till behjärtansvärd insats 2013.”


  Förutom Gösta Nordström nominerades ytterligare åtta förslag, dessa var:

   

  Kajsa Persson, för hennes outtröttliga engagemang för alla i hennes närhet.

  Eda Glasbruksförening, med uppfinningsrikedom, glimten i ögat och ett djävlar anamma har de fört föreningen och museet till helt nya nivåer.

  Handikappföreningen Falken, för en mycket aktiv och värdefull verksamhet.

  C G Radio Charlottenberg, som underhåller och förgyller livet för de sjuka och ensamma, gamla som unga.

  Skönneruds byalag (Torbjörn Nilsson), genom att aktivera en hel bygd med både tipspromenader, buggkurser och loppis.

  Kölabygdens Uppväxtcenter ekonomisk förening, driver skolverksamhet och verkar för en levande landsbygd med hjälp av engagerade föräldrar och näringsliv som också uppmärksammats utanför Värmland.

  Anders Damström, Åmotfors, som visar stor medmänsklighet och värme i samband med mattransporter till de äldre i kommunen.

  Åmotfors MotorClub, genom stort engagemang genomförde föreningen insamling och utställning i Åmotfors Folkets Park till förmån för Barncancerföreningen (22 871 kr).

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/behjartansvard-insats-2013__37027 Thu, 27 Mar 2014 08:16:55 GMT
  Eda kommun klättrar i "Här är det bäst att bo 2013" https://www.eda.se/eda-kommun-klattrar-i-har-ar-det-bast-at__37024 Glädjande nog har Eda klättrat från placering 245 år 2012 till plats 160 förra året.


  Eda ligger på en sjätteplats bland Värmlands 16 kommuner där Karlstad ligger i topp på plats 59.


  Läs hela artikeln på fokus.se

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eda-kommun-klattrar-i-har-ar-det-bast-at__37024 Fri, 21 Mar 2014 12:09:39 GMT
  Mässa Värmlands museum https://www.eda.se/massa-varmlands-museum__37012 Våra tre största museer Beredskapsåra, Eda glasbruks museum och Eda skans museum deltog. 

  ]]>
  Ann-Christin.Ronning@eda.se (Ann-Christin Rönning) https://www.eda.se/massa-varmlands-museum__37012 Tue, 18 Mar 2014 09:24:24 GMT
  Invigning av familjecentralen ”Famnen” https://www.eda.se/invigning-av-familjecentralen-famnen__37008 Edas kommunalråd Johanna Söderberg nämnde i sitt tal att frågan om en familjecentral lyfter si en motion för 15 år sedan och sedan dess har man sökt olika vägar och former för att kunna etablera den familjecentral man nu inviger.

   

  – Fördelen med en förhållandevis liten kommun är att samverkan är naturligt, här hjälps alla åt. Vi har jobbat länge med att forma denna familjecentral och äntligen är det dags för invigning, berättar Anna Bodin verksamhetsutvecklare för Värmlands familjecentraler.


  Fler bilder från invigningen finns på vår facebooksida

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/invigning-av-familjecentralen-famnen__37008 Wed, 12 Mar 2014 15:21:48 GMT
  Hjärtliga veckan! https://www.eda.se/hjartliga-veckan__37006 Biblioteket arrangerade skrivarverkstad, där barn och unga över 10 år deltog.


  Folkhälsorådet uppmanade Edaborna att delta i en motionskampanj, där varje redovisad deltagare gav Handikappföreningen Falken Eda/Arvika/Årjäng 5 kronor.


  Denna uppmaning lydde Edaborna och hela 1005 personer deltog och bidrog glädjande med 5025 kronor till föreningen.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/hjartliga-veckan__37006 Mon, 10 Mar 2014 19:25:46 GMT
  Dialogmöte angående förskoleverksamheten i Eda https://www.eda.se/dialogmote-angaende-forskoleverksamheten__37002 Ett 15-tal personer kom till dialogmötet i Charlottenberg den 4 mars. Bildningsutskottet tog tacksamt emot synpunkter på hur framtidens förskoleverksamhet bör se ut och fungera, främst i Charlottenbergsområdet.


  Ytterligare två dialogmöten är planerade. Ett i Koppom, torsdag 3 april Kl 19.00 i matsalen på Hierneskolan och ett i Åmotfors, onsdagen 9 april Kl 19.00 i matsalen på Gärdesskolan.


  Observera att man kan deltaga på valfritt möte och inte nödvändigtvis det man har starkast anknytning till.


  Välkommen till dialog med bildningsutskottet!

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/dialogmote-angaende-forskoleverksamheten__37002 Wed, 05 Mar 2014 12:34:53 GMT
  Grattis till Mona och Matts https://www.eda.se/grattis-till-mona-och-matts-__36967 marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/grattis-till-mona-och-matts-__36967 Tue, 04 Feb 2014 06:40:47 GMT Välbesökt jobbmässa https://www.eda.se/valbesokt-jobbmassa__36958 Jobbmässan var ett tilltag för att skapa kontakt mellan intresserade och framförallt kommunens verksamheter skola och vård som har svårt att rekrytera personal pga av konkurrens från både köpcenter och den norska arbetsmarknaden. 


  På plats på mässan fanns företrädare för kommunen samt Arbetsförmedlingen för att svara på frågor och informera de drygt 300 personerna som besökte mässan.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/valbesokt-jobbmassa__36958 Wed, 29 Jan 2014 12:31:22 GMT
  Middag till Nobels minne https://www.eda.se/middag-till-nobels-minne__36906 Årets middag till Nobels minne gick av stapeln 5 dec på biblioteket i Charlottenberg. 50 inbjudna gäster och pristagare fick njuta av Eda Restaurangskolas goda mat och proffsiga servering. Eda musikskola stod för underhållning och fanfar vid prisutdelning.


  I år medverkade också Morokuliens fredsambassadörer, tre från Eidskog, en från Arvika och två från Eda.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/middag-till-nobels-minne__36906 Wed, 18 Dec 2013 06:43:10 GMT
  Nu får fler värmlänningar tillgång till e-tjänster https://www.eda.se/nu-far-fler-varmlanningar-tillgang-till-__36884 För knappt ett år sedan lanserades den gemensamma plattformen för e-tjänster av Värmlands gemensamma drifts- och servicenämnd. Nu får fler värmlänningar tillgång till e-tjänster på den gemensamma plattformen när Kristinehamn, Storfors, Filipstad och Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund ansluts till plattformen.


  – En gemensam drift av länets e-tjänster gör att en kommun, oavsett storlek, kan erbjuda sina medborgare bättre service och det till en lägre kostnad än om de skulle hantera hela driften på egen hand. Det ska vara enkelt för Värmlands medborgare att hantera ärenden som sophämtning och ansökan om bygglov och det blir det när Värmland samarbetar, säger Per-Samuel Nisser, (M) gemensamma drifts- och servicenämnden i Värmlands ordförande.


  Lansering av ny funktion i sociala medier

  Under E-dagen lanseras inte bara 25 nya e-tjänster för medborgarna utan även en helt ny funktion så att den medborgare som vill kan följa sina ärenden i sociala medier.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/nu-far-fler-varmlanningar-tillgang-till-__36884 Thu, 05 Dec 2013 14:47:02 GMT
  Kulturdagen https://www.eda.se/kulturdagen__36877 Kulturdagen innebär en dag med att prova på aktiviteter som vi ordnat efter ungdomsrådets önskemål samt öppen scen under kvällen.


  På årets kulturdag kunde man prova på olika aktiviteter som;

  • Dans med Jennilie Andersson
  • Film Ipad med Pelle Jofjäll
  • Parkour med Cato Aspmo
  • Hår och smink med Susanne Aarholt
  • Pyssel

  På Öppen Scen under kvällen:


  Dansade Tova Brolin och Linn Persson
  Musiken stod Ebba Brolin, Teleblasters och L.I.L.L


  En trevlig dag med ca 100 nöjda besökare där parkour var det populäraste inslaget under dagen

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/kulturdagen__36877 Tue, 03 Dec 2013 12:16:22 GMT
  Studiebesök på Arbetsmarknadsenheten https://www.eda.se/studiebesok-pa-arbetsmarknadsenheten__36874 AME fick också en tavla, vilken tillverkats i VILJA-verksamheten,

   

  Ett mycket trevligt och uppskattat besök vilket gav stort utbyte för alla parter!

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/studiebesok-pa-arbetsmarknadsenheten__36874 Wed, 27 Nov 2013 06:30:02 GMT
  Vinnare i Recepttävling på temat ”färsrätter” https://www.eda.se/vinnare-i-recepttavling-pa-temat-farsrat__36870 Birgitta Eklund från Skillingmark, med sina lammfärsbullar i het tomatsås utsågs till vinnare och Birgitta vinner en utestekpanna.


  Jyruns motivering lyder: ”En rätt som passar in i dagens miljötänkande. Lammfärbullarna var milda och goda samt riktigt smälte i munnen, såsen var smakrik och kan kryddas efter behag. En rätt som är god och enkel men på ett festligt sätt.”


  Tvåan och trean, Vivianne Handfast och Inger Sjöblom vinner var sitt presentkort på Thon Hotel. Grattis!


  De fem finalrätterna var:

  1. Lammfärsbullar i het tomatsås Birgitta Eklund Skillingmark
  2. Köttfärs- och filégryta Vivianne Handfast Charlottenberg
  3. Ost- och broccolifylld köttfärslimpa Inger Sjöblom Flogned
  4. Monica´s höstfärslåda Monica Aarholdt Åmotfors
  5. Älgfärsbiffar med thailändsk sting Maria Nilsson Koppom


  Lammfärsbullar i het tomatsås

  500 g lammfärs 
  1/2 dl ströbröd 
  1/2 dl mjölk 
  1/2 citron saft och rivet skal 
  2 msk dijonsenap 
  2 ägg 
  1 riven vitlöksklyfta 
  salt och vitpeppar


  Blanda samman allt och låt stå under tiden som tomatsåsen görs: 
  1/2 gul finhackad lök 
  2 rivna vitlökar 
  1 färsk chilifrukt 
  1/2 dl vit balsamvinäger 
  4 dl passerade tomater 
  2 msk olivolja 
  1 tärning kalvbuljong


  Fräs löken i lite av oljan så den blir blank blanda ner övriga ingredienser och koka på låg värme ca 10 minuter Rulla lammfärsen till små bollar och stek i resten av olivoljan. Lägg ner bollarna i såsen och vänd om så de täcks av sås. Smaka av med ev mer salt och peppar. Servera med valfri pasta

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/vinnare-i-recepttavling-pa-temat-farsrat__36870 Thu, 21 Nov 2013 09:56:59 GMT
  Idrottspris 2013 https://www.eda.se/idrottspris-2013__36862 Kommunstyrelsen beslutade den 12 november att tilldela Pontus Tidemand, 2013 års Idrottspris med motiveringen ”Pontus är nybliven juniorvärldsmästare i rally!”

   

  Priset uppgår till 6 000 kr.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/idrottspris-2013__36862 Fri, 15 Nov 2013 07:11:15 GMT
  Ungdomsledarpris 2013 https://www.eda.se/ungdomsledarpris-2013__36861 Kommunstyrelsen beslutade den 12 november att tilldela Stefan Gustavsson 2013 års Ungdomsledarpris med motiveringen ”För Stefans outtröttliga engagemang, pedagogiska sätt och sympatiska arbete och att han motiverar, inspirerar och stärker barn/ungdomar i Charlottenbergs Hockey Club.”


  Priset uppgår till 6 000 kr.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/ungdomsledarpris-2013__36861 Fri, 15 Nov 2013 07:10:21 GMT
  Seniordag - ”För ditt hjärtas skull” https://www.eda.se/seniordag---for-ditt-hjartas-skull-__36854 Ulrika Sälgeback, sjukgymnast inom Landstinget och Friskvården i Värmland samt Karin Arvidsson, Edane pratade kring hjärt- och kärlsjukdom. Ulrika visade på att regelbunden fysisk aktivitet har effekt ända upp i 95-årsåldern och det finns idag ingen annan medicin som ger så många positiva vinster som fysisk aktivitet. 150 minuter i veckan är en måttstock och promenader är en utmärkt aktivitet.


  Karin Arvidsson, berättade om sina egna erfarenheter av hjärtproblem, och hur hon genom gymnastik och vattengympa samt ett aktivt föreningsdeltagande håller i gång och utifrån sina förutsättningar mår bra!


  På ett glatt och svängigt sätt underhöll Wallins orkester och Eva Ekegren publiken under kaffet. Information kring bibliotekets verksamhet, hälsosamtal, rehabavdelningen, Friskvården och Röda korset inrymdes också denna dag.


  Ca 125 personer deltog under dagen och Folkhälsorådet som anordnar seniordagen tillsammans med Friskvården i Värmland, kommunens medicinsk ansvariga sjuksköterska och områdeschef inom hemsjukvården var mycket nöjda med dagen.

  -”Roligt att det kommer så många när vi anordnar nåt och många får bra information kring viktiga frågor”, säger Anna-Lena Bryntesson, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/seniordag---for-ditt-hjartas-skull-__36854 Tue, 12 Nov 2013 10:42:24 GMT
  Studiebesök från Karlstads kommuns kökschefer https://www.eda.se/studiebesok-fran-karlstads-kommuns-koksc__36853 Syftet med besöket var att få se och pröva den nyinköpta färsmaskin som köpts in så att man kan göra egna köttbullar, pannbiffar och järpar.


  Många frågor kom, hur receptet ska se ut och hur många köttbullar osv man klarade av att tillverka på en timma. De blev mycket imponerade av hur mycket man kan tillverka på kort tid och hur enkelt det var.


  Även Karlstad vill satsa på egentillverkad mat så mycket som möjligt. Till våren är det personal från Eda som åker till deras verksamheter och får lite inspiration av de och hur dom arbetar.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/studiebesok-fran-karlstads-kommuns-koksc__36853 Thu, 07 Nov 2013 14:48:38 GMT
  Fullt hus när Anders Olsson föreläste https://www.eda.se/fullt-hus-nar-anders-olsson-forelaste__36835 Anders berättade hur han som ung var idrottstokig och vid ett tillfälle som Anders försökte imponera på skolans tjejer genom att lyfta en skivstång som var alldeles för tung.


  Anders rygg vek som en fällkniv, fast åt fel håll vilket resulterade i en ryggskada som med tiden trots allt blev bättre.


  Anders berättade om sina försök att komma tillbaka i ishockey och längdskidor, men han drabbades av nya skador och efter en komplikation i samband med en operation blev Anders förlamad.


  Efter en lång och krokig väg har Anders nu väggarna klädda med medaljer, då han från 2002 till 2004 gick i från att vara ett vårdpaket till att bli paralympisk medaljör.


  – Men det har aldrig varit mitt mål. Målet var att bli av med alla mediciner, framhöll han och kontentan av kvällen var att livet går upp och ner, ge aldrig upp!

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/fullt-hus-nar-anders-olsson-forelaste__36835 Fri, 25 Oct 2013 08:21:32 GMT
  Kommunalrådet invigde handelspark https://www.eda.se/kommunalradet-invigde-handelspark__36834 Söderberg framhöll att det är såna här satsningar som hjälper till att sätta lilla Eda på kartan och att kommunen ser positivt på satsningarna i handeln eftersom dom framförallt skapar jobb, inte bara inom handeln utan även inom andra områden som en kringeffekt.


  Söderberg tackade även alla inblandade och önskade de nyetablerade företagen lycka till.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/kommunalradet-invigde-handelspark__36834 Thu, 24 Oct 2013 15:21:22 GMT
  Kommunstyrelsen gratulerade Pontus Tidemand https://www.eda.se/kommunstyrelsen-gratulerade-pontus-tidem__36811 Som bekant vann Pontus i helgen JVM-klassen i det franska VM-rallyt och därmed är han klar som totalsegrare, trots att en deltävling återstår.


  Vinsten i Junior-VM ger också Pontus fyra till sex VM-tävlingar i en Ford Fiesta R5 i WRC2, eller WRC2 under säsongen 2014. Det är ett pris som Ford ställer upp med och kan ta Pontus Tidemand ännu längre i rallykarriären.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/kommunstyrelsen-gratulerade-pontus-tidem__36811 Tue, 08 Oct 2013 15:11:24 GMT
  Vinnaren i Eda på fötter https://www.eda.se/vinnaren-i-eda-pa-fotter__36787 Frida vann ett presentkort på 5 000 kr på BUG Sport efter motionsaktiviteten Eda på fötter den 7 september och en glad vinnare tog emot priset.


  Frida motionerar regelbundet och har dessutom tagit Edaklassikern! 

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/vinnaren-i-eda-pa-fotter__36787 Thu, 26 Sep 2013 08:59:30 GMT
  Edatrampet 2013 https://www.eda.se/edatrampet-2013__36775 Jenny och Johan först

  Först över mållinjen bland herrarna efter en rafflande spurt kom Johan Nilsson, Åmotfors på tiden 1.17.18. Johan passerade mållinjen en sekund före tvåan Tomas Jansson, Arvika och två sekunder före trean, Tommy Flognfelt, Åmotfors, tävlande för Skoghalls CK.


  Bland damerna blev Jenny Ström Jansson, Koppom först på tiden 1.31.10. Två blev Ida Josefsson, Arvika och trea Karin Jansson Åmotfors.


  Jenny gjorde sitt första cykellopp för ett år sen i Edaklassikern och blev där
  såpass biten att hon efter det hunnit med både Tjejvättern, Viken runt i
  Töreboda och Glafsfjorden runt.

   

  - Ett jättekul och nytt sätt att träna för mig som komplement till löpträningen, säger en nöjd Jenny efter ett väl genomfört lopp.

  Edatrampet ingår i Edaklassikern, där Häljebodaloppet (löpning 7,3) och Kölaloppet (skidor 15 km) förutom Edatrampet ingår.


  Man kan börja med valfritt lopp under året och därmed erövra den eftertraktade Klassikermedaljen som nu 46 personer hunnit få.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/edatrampet-2013__36775 Mon, 23 Sep 2013 07:10:00 GMT
  Eda på fötter https://www.eda.se/eda-pa-fotter__36736 Konsumbutikerna planerade och genomförde dagen i samarbete med lokala föreningar och Folkhälsorådet.


  Prislistan kommer att anslås på Konsumbutikerna. 

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eda-pa-fotter__36736 Mon, 09 Sep 2013 13:11:53 GMT
  Tallmon Runt https://www.eda.se/tallmon-runt__36735 Ca 150 personer deltog i motionsrundan som genomfördes i stålande väder. Hälsoinspiratörerna stod för uppvärmningen vid Tallmonstugan.


  Tipspromenadvinnare:

  1. Per-Åke Kristiansson
  2. Mette Rasmussen
  3. Maria Thonander


  Vinnande arbetslag som hade högt deltagande och vann varsin tårta till arbetslaget:

  • Hemvården Charlottenberg
  • Socialpsykiatrin
  • Gatusektionen
  • Hierneskolan kök
  • Droppen
  • Solrosen 
  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/tallmon-runt__36735 Mon, 09 Sep 2013 12:51:42 GMT
  Morokulien Infocenter visar en ökning https://www.eda.se/turistbyran-pa-morokulien-infocenter-vis__36733 Tack vare att Eidskog kommun återigen är med i turistbyråverksamheten har vi haft möjlighet att utöka våra öppettider och därmed fått fler besökare och ökad omsättning, säger turistkonsulent Ann-Louise Axelsson.


  Vi ser att bussgrupper från Kina har ökat markant och det är betydelsefullt
  för Eda att många av dem väljer att stanna en natt inom kommunen.
  Rapporten från 2012 och resultaten hittills i år visar att turismen är en viktig näring för Eda.


  Besöksnäringen består av både företag och föreningar som tillsammans erbjuder besökarna ett brett utbud av produkter.


  Med nya handelsetableringar, fler bokningsbara produkter och en ökning av bussgrupper från hela världen ser vi fram emot 2014 – året då fredsmonumentet i Morokulien har sitt 100 års jubileum och freden mellan Sverige och Norge firar 200 år.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/turistbyran-pa-morokulien-infocenter-vis__36733 Wed, 04 Sep 2013 06:05:55 GMT
  Turismen i Eda omsatte 454 miljoner kronor 2012 https://www.eda.se/turismen-i-eda-omsatte-454-miljoner-kron__36732 Turismen bidrog till 7,1 % av Edas BRP (Bruttoregionprodukt).
  Gästnattsstatistiken i Eda redovisade 121 914 gästnätter under 2012, vilket avser ca 7 % av den totala gästnattsvolymen i Värmland.


  Detta gäller enbart de kommersiella gästnätterna på hotell, stugby, vandrarhem och camping. Boendeanläggningarna i Eda redovisar flest gästnätter under juli och augusti månad. Norrmännen stod för 80 % av gästnätterna, 80 594.


  Detta är en dubbelt så hög exportandel jämfört med Värmland som låg på 41 % och hela Sverige på 23 %.


  HUI uppskattar att den norska gränshandeln omsatte cirka 1,8 miljarder kronor i Eda under 2012, varav dagligvaror står för cirka 1,3 miljarder.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/turismen-i-eda-omsatte-454-miljoner-kron__36732 Wed, 04 Sep 2013 05:58:44 GMT
  Glas och familjedag https://www.eda.se/glas-och-familjedag-__36731 Många besök på glasmuseet där Bengt Larsson guidade tre gånger under dagen.


  Barnen kunde lära sig blåsa figurballonger av alla slag.


  Loppis, antik och kuriosa fanns både ute i parken och inne på dansbanan. Många utställare deltog. Många besökare även där.


  Servering fanns av olika slag bla hamburgare, korv och popcorn. Inne på museet gick det åt 9 tårtor(gjorda i långpannor) och kaffe i massor!


  Scouterna medverkade också, barnen fick vika sin egen mugg av papper som de senare fick dricka hemgjord citronsaft av.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/glas-och-familjedag-__36731 Tue, 03 Sep 2013 12:31:15 GMT
  Edaklassikern - Häljebodaloppet https://www.eda.se/edaklassikern---haljebodaloppet__36679 I damklassen segrade Frida Michold för andra året i rad och i herrklassen tog Lars-Olof Gävert sin sjätte seger av åtta möjliga.


  Årets upplaga av loppet bjöd på strålande sol och hög värme. 97 deltagare kom till start och kämpade på den fina banan i nästan 30 gradig värme.

  ]]>
  Ewy.johansson@eda.se (Ewy Johansson) https://www.eda.se/edaklassikern---haljebodaloppet__36679 Tue, 13 Aug 2013 13:11:34 GMT
  Eldningsförbudet hävs https://www.eda.se/eldningsforbudet-havs__36671 Vid all eldning ska släckutrustning finnas till hands såsom vattenhinkar, ruskor eller vattenslangar. Det är viktigt att komma ihåg att elden inte får lämnas förrän den är helt släckt.


  Kontrollera att elden verkligen slocknat ett par timmar efter avslutad eldning. Tumregel vid all eldning är att man inte eldar mer än att man kan klara att släcka elden själv. All eldning sker på egen risk och eget ansvar.

  Eldning bör inte ske efter mörkrets inbrott då risken för falska larm ökar.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eldningsforbudet-havs__36671 Tue, 06 Aug 2013 12:48:32 GMT
  Nya telefonnummer till Gärdesskolan https://www.eda.se/nya-telefonnummer-till-gardesskolan__36669 marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/nya-telefonnummer-till-gardesskolan__36669 Thu, 01 Aug 2013 14:14:00 GMT Simskoleavslutning https://www.eda.se/simskoleavslutning__36668 Totalt deltog 70 barn i simundervisningen.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/simskoleavslutning__36668 Wed, 31 Jul 2013 13:13:44 GMT
  Eldningsförbud i hela Värmlands län https://www.eda.se/eldningsforbud-i-hela-varmlands-lan__36664  

  Eldningsförbud innebär att all öppen eld är förbjuden utomhus förutom i trädgårdsgrillar på egen tomtmark. Det är dock viktigt att man använder sig av sunt förnuft om man ska göra upp eld i trädgårdsgrillen.


  Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan få stå till svars i enlighet med lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.


  Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eldningsforbud-i-hela-varmlands-lan__36664 Fri, 19 Jul 2013 12:19:26 GMT
  Fler historiska bilder på webben https://www.eda.se/fler-historiska-bilder-pa-webben__36648 Bilderna är tagna av Gunnar Ödvall och kommer från de glasplåtar som tidigare har skänkts till kommunen. De ger oss en bild av Eda som det såg ut under den första delen av 1900-talet.

  ]]>
  Anne.Fager-Lind@eda.se () https://www.eda.se/fler-historiska-bilder-pa-webben__36648 Tue, 09 Jul 2013 06:38:43 GMT
  Vad tycker du om din kommun? https://www.eda.se/vad-tycker-du-om-din-kommun__36641 Syftet med den årliga medborgarundersökningen är att få reda på vad invånarna tycker om kommunen och dess verksamheter. Det är viktigt att komma ihåg att det är en attitydundersökning och inte en brukarundersökning. Svaren som sammanställts innehåller både ris och ros.

   

  Invånarna i Eda kommun är mycket nöjda med vatten/avlopp. Även bemötande/tillgänglighet, räddningstjänsten, förskolan, renhållning/sophämtning, grundskolan och gymnasieskolan är våra kommuninvånare nöjda med!

   

  Jämfört med den förra undersökningen våren 2012, har kommunen förbättrat sig inom områdena gator/vägar, idrotts-/motionsanläggningar, kultur, renhållning/sophämtning samt vatten/avlopp, men minskat på övriga. Fortfarande är betyget lägre än genomsnittet för landets kommuner.

   

  När det gäller kommuninvånarnas förtroende för politikerna har det minskat jämfört med förra årets undersökning.


  Läsa hela undersökningen han du göra här

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/vad-tycker-du-om-din-kommun__36641 Fri, 28 Jun 2013 17:13:17 GMT
  Motionskampanjen ”Edas företag på fötter” https://www.eda.se/motionskampanjen-edas-foretag-pa-fotter__36622 Förskolan Solrosen Charlottenberg, Hierneskolans kökspersonal och Förskolan Pillret Charlottenberg lyckades med detta och uppvaktades.


  Bland alla deltagarna har följande vinnare dragits:

   

  Presentkort, Sportshopen, 200 kronor

  • Leticia Romuld, Förskolan Pillret Ch-berg
  • Britt-Marie Axelsson, Förskolan Pillret Ch-berg
  • Johnny Einarsson, Räddningstjänsten

  Presentkort, BUG sport, 200 kronor

  • Lotta Hedström, Eda Miljöservice AB
  • Åsa Kutt, politiker
  • Daniel Isaksson, Rehab Ch-berg

  Presentkort, Thon Hotel, 200 kronor

  • Annica Gramén, Biblioteket Ch-berg

  Solstol, Westra Wermlands Sparbank

  • Karin Götberg, Hierneskolan

  Ryggsäck, Eda kommun

  • Lars-Erik Sandelin, Tullverket

  Ryggsäck + paraply, Westra Wermlands Sparbank

  • Monica Edberg, Adriatik

  Gåstavar

  • Eva-Lena Nilsson, Hierneskolans kök
  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/motionskampanjen-edas-foretag-pa-fotter__36622 Mon, 24 Jun 2013 10:19:49 GMT
  Seniorcruising till Köla https://www.eda.se/seniorcruising-till-kola-__36599 På Köla församlingshem bjöds deltagarna på fika och underhållning av Bror Aronsson som framförde egna och andras sånger.


  Folkhälsorådet, som arrangerar cruisingen för andra året, var mycket nöjda med kvällen och tycker det är värdefullt att kunna erbjuda detta årliga evenemang i samarbete med Åmotfors motorklubb.


  Jenny Nykvist från motorklubben tycker detta är ett roligt arrangemang där klubben får en chans att visa upp sina bilar samtidigt som man kan glädja de äldre.  


  Folkhälsorådet riktar ett stort tack till Åmotfors motorklubb, personalen på våra boenden, Anita och Hasse Edvardsson samt Bror Aronsson som tillsammans gjorde denna kväll möjlig!   


  Fler bilder finns på vår facebooksida

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/seniorcruising-till-kola-__36599 Fri, 14 Jun 2013 08:43:22 GMT
  Tallmon invigdes https://www.eda.se/tallmon-invigdes__36579 Efter detta började dagens aktiviteter:

  • Holkbygge: Barnen fick bygga en egen fågelholk
  • Skattjakt: Barnen fick en karta som ledde dem till en stor skattkista full med guldpengar och runt den fanns gömda ädelstenar i skogen.
  • Ponnyridning: Eda Ryttarförening fanns på plats med två av sina hästar som var mycket populärt.
  • Tipspromenad: ca 2 km lång promenad med frågor både för barn och vuxna. 
  • Blomstervandring med Per Larsson, Arvika SNF

  Utvecklingsberedningen fanns på plats och samlade in många synpunkter från dagens besökare. Den främsta synpunkten var önskemål om flera sådana arrangemang under året! :-)


  Vi hade tur med vädret och programmet lockade ca 300 personer. 
  Alla bjöds på god mat, kaffe och fika!

  EDA kommun genom Folkhälsorådet, Utvecklingsberedningen och Miljösektionen vill tacka alla som deltog denna dag!


  bilder från invigningen hittar du på vår facebooksida


  Ca 115 personer deltog i tipspromenaden och de tre första vinnarna i vuxenklassen blev:


  1. Karin Serrander
  2. Antti Ojala
  3. Rose-Marie Jansson

  Barnklassen vinnare:
  1. August Hansson
  2. Oscar Aurbakken
  3. Felicia Thyberg

  Rätt rad vuxenfrågor:
  1. 2010
  2. Morast skans och Nolby skans
  3. 30 minuter
  4. Länsstyrelsen har låtit åldersbestämma tallen och kommit fram till att den bara var en liten planta vid den tidpunkten.
  5. Brun gräsfjäril
  6. 2-3 frukter om dagen och grönsaker vid varje måltid.
  7. cA 200 år
  8. En art som skapar livsmiljöer som många andra arter är beroende av.
  9. 6000-7000 personer.
  10. Kapibar

  Barnfrågor
  1. Alternativ 1.
  2. Norge
  3. Bikupa
  4. Tall
  5. 8
  6. Banan
  7. Björk
  8. Insekter
  9. Tvätta händerna ofta
  10. Bäver

  Utslagsfrågan, repet är 2,75 m långt.


  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/tallmon-invigdes__36579 Tue, 04 Jun 2013 14:45:43 GMT
  Kommunens nyhetsbrev https://www.eda.se/kommunens-nyhetsbrev-__36533 Tanken är att erbjuda dig kommunal information på ett enkelt och kortfattat sätt.

   

  I dagsläget kommer nyhetsbrevet enbart att publiceras elektroniskt på vår hemsida och facebook-sida.


  Gå därför gärna in på www.facebook.com/edakommun och gilla oss, så missar du inte kommande nyhetsbrev.´  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/kommunens-nyhetsbrev-__36533 Tue, 28 May 2013 10:36:46 GMT
  Matmässa under Charlottadagen https://www.eda.se/matmassa-under-charlottadagen__36455 "Att få visa upp bra och närproducerade alternativ i dagens snabbmatskultur känns angeläget", säger kultursekreterare Tintin Rönning och folkhälsosamordnare Mimmi Adolfson.


  En handfull utställare var på plats för presentation och provsmakning av bl a te och marmelad från Gunnarskog, ost från Lekvattnet och bröd och honung från Skillingmark. Matkreatören Max Ivan Lindkjölen från Eidskog erbjöd provsmakning av egna älgburgare och egen korv.


  Friskvården i Värmland visade nyttiga alternativ och Folkhälsorådet delade ut sin receptbok, där recepten från recepttävlingarna har sammanställts. Dessa finns också på Eda kommuns hemsida.


  Det var ett lyckat arrangemang med ca 750 besökare och arrangörerna ser gärna detta som en återkommande aktivitet.


  Fler bilder finns på vår facebooksida.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/matmassa-under-charlottadagen__36455 Thu, 23 May 2013 09:56:38 GMT
  Eda klättrar i kommunrankning https://www.eda.se/eda-klattrar-i-kommunrankning__36493 Fokus genomför årligen denna granskning som bygger på offentlig statistik
  och är sammanställd utifrån totalt 43 variabler indelat i 5 kategorier; Att vara
  ung, Att vara äldre, Att ha familj, Att arbeta samt Fundamenta.
   
  www.fokus.se

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eda-klattrar-i-kommunrankning__36493 Tue, 21 May 2013 12:05:58 GMT
  Nya ambassadörer utnämnda https://www.eda.se/nya-ambassadorer-utnamnda__36443 Marcus kunde tyvärr inte vara på plats för utnämningen, men Mona Brorsson lovade att göra sitt yttersta för att tala väl om Eda kommun i alla möjliga och omöjliga sammanhang.


  Kommunstyrelsen ordförande Johanna Söderberg tackade även avgående Eda-ambassadören Annalena Persson för hennes insatser under det gångna året.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/nya-ambassadorer-utnamnda__36443 Tue, 14 May 2013 14:59:02 GMT
  Recepttävlingen avgjord https://www.eda.se/recepttavlingen-avgjord__36442 Nio bidrag inkom och vinnande bidrag blev:

   

  1. Tintins fiskgryta med sting, Tintin Rönning Eda

  2. Het räkpasta, Hanna Gärdeklint, Ottebol

  3. Bias räkröra, Birgitta Eklund, Skillingmark

   

  Efter tre recepttävlingar har vi sammanställt alla inkomna
  recept i en folder som ni kan ladda ner här 

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/recepttavlingen-avgjord__36442 Tue, 14 May 2013 14:45:34 GMT
  Sammanfattning av dialogmöten https://www.eda.se/sammanfattning-av-dialogmoten__36420 Bildningsutskottet ser, trots att det denna gång var lågt deltagande, nyttan
  av att ha denna form av möten och kommer att fortsätta med denna typ av
  dialogmöten en gång per år.


  Läs sammanfattningen här

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/sammanfattning-av-dialogmoten__36420 Tue, 30 Apr 2013 09:14:10 GMT
  Företagsklimat 2013 https://www.eda.se/foretagsklimat-2013__36410 Sett till enkätsvaren har kommunens företagsklimat blivit bättre inom nästan alla områden. Anmärkningsvärt är dock att allmänhetens attityder samt medias attityder till företagande har sjunkit kraftigt.

   

  ”Det är mycket roligt att se att företagarna anser att tjänstemännens attityder, vår service till företag och vår tillämpning av lagar och regler och har förbättrats. Det är extra roligt att se att nyföretagsamheten ökar så mycket eftersom vi jobbat mycket intensivt med nyföretagarinsatser under det gångna året.” säger Stefan Johannesen, verksamhetsutvecklare på Eda kommun.

   

  Eda kommun har under de senaste åren arbetat mycket aktivt med att förbättra stödet, samarbetet och dialogen med företagarna. Bland annat har ett näringslivsprogram tagits fram i samarbete med de lokala företagarna och minst ett 50-tal företagsbesök genomförs årligen. Kommunen har även tagit fram en inköpspolicy och arrangerade under det gångna året två företagsträffar med tema upphandling.

   

  Andra insatser för att främja företagens utveckling är bland annat:

  • Starta Eget-kurser, bland annat ett helt nytt koncept som vi kallar ”Starta Eget 2.0”.
  • Nyhetsbrev till företagare
  • Företagsregister
  • Fastighetsregister över lediga lokaler/mark
  • Uppstart av företagarförening
  • Regelbundna möten med näringslivsrådet
  • Marknadsföringsinsatser

   

  Nytt för i år är att företagslotsen kommer att vidareutvecklas till en lotsgrupp där tanken är att alla som möter företagare ska ingå. Under året har kommunen även arbetat aktivt med att främja uppstarten av en företagarförening.

   

  Ta del av årets enkätresultat och kommunranking

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/foretagsklimat-2013__36410 Wed, 24 Apr 2013 13:09:36 GMT
  Papperskopior av historiska bilder https://www.eda.se/papperskopior-av-historiska-bilder-__36381 Fr o m idag går det även att beställa kopior på fotopapper av önskade bilder. Vi kan erbjuda denna möjlighet genom ett samarbete med Köla Fotoklubb, som kommer hantera beställningar och leverans av bilder.  


  Läs mer om Köla Fotoklubbs priser och leveransvillkor 

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/papperskopior-av-historiska-bilder-__36381 Tue, 23 Apr 2013 07:15:46 GMT
  Nya ambassadörer utsedda https://www.eda.se/nya-ambassadorer-utsedda--__36337 I rollen som officiella ambassadörer kommer Marcus och Mona stödja marknadsföringen av kommunen, både genom egna initiativ och i samarbete med kommunen, och verka som goda förebilder. De övertar ambassadörsrollen från Annalena Persson (sopran, GöteborgsOperan) som innehaft den sedan maj 2012.

   

  ”De har båda en stark koppling till Eda-bygden, har stor framgång inom sina respektive sporter och är goda förebilder som kan bidra till en positiv bild av Eda kommun”, säger kommunstyrelsens ordförande Johanna Söderberg.

   

  Eda kommuns ambassadörer utses för en 1-års period. I anslutning till Charlottadagen sker den officiella utnämningen av en eller flera nya ambassadörer, samtidigt som de avgående avtackas.

   

  I år kommer detta att ske lördagen den 11 maj kl. 14.30 på stora scenen i Charlottenberg.


  Marcus Nilsson är uppvuxen i Charlottenberg. Han spelade i unga år för Charlottenbergs HC, där han debuterade i A-laget som trettonåring. Blev senare antagen till hockeygymnasiet i Sunne och bodde där under skoltiden i fyra år. Gjorde sin allsvenska debut 2011 i BIK Karlskoga och spelade för klubben under två säsonger. Han tar nu klivet in i elitserien 2013 genom ett tvåårskontrakt med AIK. Vid sidan av ishockey har Marcus bl a även ingått i den svenska truppen i Inline-VM de senaste två åren.


  Mona Brorsson är uppvuxen i Koppom. Hon började med skidskytte i 10-års ålder och fortsatte sin utveckling på skid-skyttegymnasiet i Torsby. Bor sedan en tid i Östersund där hon kombinerar elitssatsning med universitetsstudier. Tog 3 SM-guld och 1 SM-brons som sistaårsjunior (2010/11), samt 2 SM-guld och 1 SM-silver som senior (2012/13). Hon gjorde sin världscuppremiär denna vinter i Holmenkollen, där hon blev bästa svenska. Blev även utsedd till ”årets rookie” inom skidskytte denna säsong. Nästa steg är att ta en plats i landslagstruppen.<

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/nya-ambassadorer-utsedda--__36337 Tue, 16 Apr 2013 14:16:23 GMT
  Folkhälsoåret 2013 i broschyrform https://www.eda.se/folkhalsoaret-2013-i-broschyrform-__36331 Broschyren distribuerades i förra veckan till samtliga hushåll i kommunen.Du kan även läsa den här.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/folkhalsoaret-2013-i-broschyrform-__36331 Tue, 16 Apr 2013 06:22:18 GMT
  Stor konst av små https://www.eda.se/stor-konst-av-sma-__36314 Utställning på vägg

  Besök gärna någon av våra bibliotek för att ta del av utställningen som pågår

  t o m den 30 april.  


  Fler bilder finns på vår facebooksida

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/stor-konst-av-sma-__36314 Tue, 09 Apr 2013 10:17:27 GMT
  Kommunens kvalitet i korthet 2012 https://www.eda.se/kommunens-kvalitet-i-korthet-2012-__36298 Totalt har 200 kommuner deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet under 2012. För att mäta kommunens prestationer används ca 40 mått.


  I rapporten för 2012 är mätningarna gjorda under 2012 och de mått där kostnader redovisas avser 2011. Alla kommuner har inte kunnat redovisa resultat på varje mått. Eda kommun deltog första gången 2007.


  Åren 2009 och 2010 deltog vi inte.  


  Läs mer om kvalitetsredovisningen här

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/kommunens-kvalitet-i-korthet-2012-__36298 Thu, 04 Apr 2013 08:08:23 GMT
  Äldredag på biblioteket https://www.eda.se/aldredag-pa-biblioteket-__36295 Aktivitet
  Utställare: Bruksgårdens hälsocenter, Eda församling, Eda kommun, Westra Wermlands Sparbank, Fixartjänst, Köla fotoklubb, Folkhälsan, Studieförbundet ABF, Apoteket, Röda korset, Hantverkscafé, Life, Enklare liv, Eda Skans museum, Eda Glasbruksmuseum, Mosstakans skolmuseum och Museet Beredskapsåra.  


  Fler bilder finns på vår facebooksida

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/aldredag-pa-biblioteket-__36295 Thu, 04 Apr 2013 07:21:08 GMT
  Behjärtansvärd insats 2012 https://www.eda.se/behjartansvard-insats-2012--__36294 Motivering löd:

  ”Röda korset Edakretsen har gjort en betydande insats för Edabor under många år. Stor medmänsklighet och värme präglar hjälporganisationen och utan att kräva något tillbaka är verksamhetens arbete ovärderligt. Röda korset är därför en värdig mottagare av priset för behjärtansvärd insats 2012”

   

  Folkhälsorådets ordförande Lars-Eric Andersson uppvaktade Röda korset på deras årsmötet där avgående ordförande Kerstin Dahlström mottog diplom och blommor. Den officiella utdelningen av priset på 2 000 kr kommer att ske i samband med  Charlottafirandet den 11 maj.

   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/behjartansvard-insats-2012--__36294 Thu, 04 Apr 2013 07:04:51 GMT
  Utvecklingsberedningens slutrapport https://www.eda.se/utvecklingsberedningens-slutrapport-__36287 Efter många dialogmöten runt om i kommunen, fortlöpande analysarbete och avslutande sammanställning, har utvecklingsberedningen nått fram till sin slutrapport. Rapporten presenterades för KF den 27 mars.  


  Ta del av slutrapporten 

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/utvecklingsberedningens-slutrapport-__36287 Thu, 28 Mar 2013 06:15:09 GMT
  Nationellt nummer för nödinformation https://www.eda.se/nationellt-nummer-for-nodinformation-__36219 Det nya numret är framtaget för icke-akuta händelser och ska vara ett stöd för kommuner och andra aktörer i kommunikationen med allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Allmänheten ska via detta nummer också kunna lämna information när allvarliga samhällshändelser pågår.

  Akuta nödsamtal måste alltid få omedelbar hjälp. Det finns idag också ett ökat behov av information till och från allmänheten vid t ex större olyckor eller edidemier som kvarstår över längre tid. Det nya nödnumret är därför framtaget för att avlasta larmnumret 112 som ofta blir hårt belastat i krissituationer, samt förbättra möjligheten till kommunikation mellan allmänhet, kommuner och andra samhällsaktörer.


  Alla viktiga nummer


  112

  Vid akut situationer och händelser som hotar liv eller egendom.

  113 13

  Vid icke-akuta situationer och händelser, när värdefull information behöver förmedlas mellan privatpersoner och samhällsaktörer.

  114 14

  Vid icke-akuta situationer och händelser, när upplysning önskas från polisen. 

  1177

  Sjukvårdsrådgivning (symptom, behandling, vårdbehov, vårdkontakter m m).

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/nationellt-nummer-for-nodinformation-__36219 Mon, 11 Mar 2013 06:32:42 GMT
  Lyckad italiensk afton https://www.eda.se/lyckad-italiensk-afton--__36210 Elever på Eda Restaurangskola fick även i år studera italiensk matlagning på riktigt nära håll när kocken Luca Alfano, som i vanliga fall är kökschef på Hotel Casa Yvorio i Terracina, än en gång besökte skolan i Åmotfors.


  Den utbytessamverkan som startats mellan skolan och hotellägaren Marco Tammetta fortsätter och till påsken åker en tredjeårselev ner till Terracina för ett par månader med syftet att se och lära italiensk kokkonst i dess verkliga miljö.


  Gäster
  Cirka sjuttio gäster besökte restaurangskolan på torsdagskvällen för att smaka den utsökt tillagade trerättersmåltiden som i själva verket bestod av två olika både för- och huvudrätter samt avslutningsvis en mycket smakrik dessert.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/lyckad-italiensk-afton--__36210 Wed, 27 Feb 2013 06:55:52 GMT
  Edaklassikern 1 https://www.eda.se/edaklassikern-1__36205 Funktionärsklubben Köla AIK gjorde en fantastisk insats med banan och trots lite snö kunde man erbjuda fina förhållanden. Thomas Harrysson, Köla AIK, var nöjd med arrangemanget, ”- roligt att det kommer så många deltagare i alla åldrar och att vi lyckas få till såpass bra spår som vi får. Lite svårvallat och tungt före men bara glada miner efteråt!”

   

  Vinnarna

  Rutinerade Karin Jansson, Åmotfors IF vann damklassen på fina tiden 56,48, 16-åriga Ellen Dahlberg, Köla AIK åkte in på en fin andraplats på tiden 1,02,39 och Karin Olsson, Köla AIK in på tredje plats på tiden 1,04,25.

   

  Bland herrarna var Per Gärdt, Stavnäs IK snabbast med tiden 49,13, medan Erik Nordlöv, Set Sail IF tvåa på tiden 49,57 samt Kent Aurbakken, Köla AIK trea på tiden 52,25.

  ”Idag fick man inget gratis men roligt att få vinna och kul att så många ställer upp”, tyckte dagens nöjda segrare i herrklassen som kommer att satsa på att genomföra klassikern under 2013.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/edaklassikern-1__36205 Thu, 21 Feb 2013 13:14:55 GMT
  Tina Thörner drog storpublik https://www.eda.se/tina-thorner-drog-storpublik-__36204 Temat för föreläsningen var ”vinnande coaching”. Hon pratade bl a om att nå spjutspetskompetens genom målfokus oavsett hinder, och om vikten av att träna och välja sina tankar så att man skapar framgång såväl på det personliga planet som med gruppen/teamet.  


  Fler bilder finns på vår facebooksida

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/tina-thorner-drog-storpublik-__36204 Thu, 21 Feb 2013 12:24:23 GMT
  Dialogmöten om skolan https://www.eda.se/dialogmoten-om-skolan--__36201 Samtidigt vill bildningsutskottet erbjuda en öppen dialog med dem för att ta vara på synpunkter, tankar och idéer som finns kring de verksamheter som bedrivs för barn/elever i kommunen.  


  Fyra dialogmöten kommer genomföras
  under vintern/våren 2013:


  Charlottenberg: Tisdag 12 februari, kl. 19.00, Ensemblesalen, Gunnarsbyskolan.
  Köla: Onsdag 20 februari, kl. 19.00, Matsalen, Adolfsfors skola.
  Åmotfors: Torsdag 7 mars, kl. 19.00, Matsalen, Gärdesskolan.
  Koppom: Måndag 11 mars, kl. 19.00, Matsalen, Hierneskolan.


  En inbjudan har tidigare gått ut till samtliga vårdnadshavare.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/dialogmoten-om-skolan--__36201 Wed, 20 Feb 2013 14:01:12 GMT
  Gemensam plattform för e-tjänster lanserad https://www.eda.se/gemensam-plattform-for-e-tjanster-lanser__36195 Eda kommun är en av de 12 kommuner som är med från början, följt av ytterligare 3 under året. Målet är att göra det enkelt och bekvämt för kommuninvånare och företagare att utföra sina kommunala ärenden hemifrån via internet.

   

  ”En mindre kommun som Eda har begränsade resurser att utveckla och administrera e-tjänster i den omfattning och kvalitet som nu blir möjligt. Vi får väldigt mycket till en låg kostnad, och de stora vinnarna är givetvis de som bor och verkar i kommunen”, säger Johanna Söderberg, kommunstyrelsens ordförande.

   

  Vi har valt att lansera 6 st e-tjänster i ett första steg den 19 februari. Framöver kommer sedan ytterligare e-tjänster introduceras. De sex initiala e-tjänsterna är:

  • Autogiro
  • Servisanmälan VA
  • Registrering av livsmedelsverksamhet
  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
  • Inackorderingstillägg
  • Anmälan till sommarsimskola

  Totalt kommer ett hundratal e-tjänster bli tillgängliga för värmlänningarna, samtidigt som samarbetet beräknas ge besparingar på ca 2 miljoner kronor per år i Värmland.

   

  Gå till e-tjänster

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/gemensam-plattform-for-e-tjanster-lanser__36195 Tue, 19 Feb 2013 06:54:20 GMT
  Eda Bostads AB miljödiplomerat https://www.eda.se/eda-bostads-ab-miljodiplomerat__36193 I bolagets miljöplan anges de konkreta åtgärder som ska genomföras och planen uppdateras årligen.

   

  Ceremoni med utdelning av diplom anordnades den 7/2 av Region Värmland, som har det centrala ansvaret för miljödiplomeringen i länet.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eda-bostads-ab-miljodiplomerat__36193 Fri, 15 Feb 2013 12:23:08 GMT
  Fairtrade-märkt på alla hjärtans dag https://www.eda.se/fairtrade-markt-pa-alla-hjartans-dag-__36192 Fairtrade-märkningen innebär en tryggare arbetsplats för blomsterodlarna med uttryckliga regler för kemikaliehantering, hälsofrämjande åtgärder och ordentliga skyddskläder. All form av diskriminering är förbjuden och det finns krav på minimilöner som lägst samt organisationsrätt.


  Dessutom utgår en Fairtrade-premie på 10 procent av försäljningen som används till social och ekonomisk utveckling i lokalsamhället.  


  Läs mer om Fairtrade


  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/fairtrade-markt-pa-alla-hjartans-dag-__36192 Wed, 13 Feb 2013 13:45:25 GMT
  Vem styr och påverkar i kommunen? https://www.eda.se/vem-styr-och-paverkar-i-kommunen-__36191 Nu kan du ta del av hela den politiska organisationen på ett enkelt sätt, och samtidigt få ett ansikte på de förtroendevalda politikerna.  


  Förtroendemannaregistret hittar du här

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/vem-styr-och-paverkar-i-kommunen-__36191 Wed, 13 Feb 2013 08:16:22 GMT
  112-dagen uppmärksammas https://www.eda.se/112-dagen-uppmarksammas-__36190 I Sverige kommer det varje år in 3,5 miljoner nödsamtal på nödnumret 112. Dessa ska besvaras på mindre än åtta sekunder för att alla som ringer i en nödsituation ska få bästa möjliga hjälp så snabbt som möjligt.


  Om du ringer 112 kommer operatören att fråga tre saker:  

  - Vad har hänt?

  - Var har det hänt?

  - Vilket nummer ringer du från?


  Försök att svara så noggrant du kan på frågorna. Det underlättar för operatören som skickar ut rätt hjälpresurser till den/de nödställda.  


  Tänk dock på att bara ringa 112 i en nödsituation som kräver omedelbar hjälp 


  Nödnumret 112 fungerar, som sagt, i alla EU-länder och är kostnadsfritt både i det fasta telefonnätet och i mobiltelefonnätet.  

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/112-dagen-uppmarksammas-__36190 Wed, 13 Feb 2013 08:11:03 GMT
  Nya landshövdingen på besök https://www.eda.se/nya-landshovdingen-pa-besok__36188 på besök i valfjället

  Efter en allmän introduktion om kommunen följde ett fullspäckat dagsprogram. Sällskapet besökte tullstationen vid gränsen och fortsatte därefter till Åmotfors där Restaurang Eleven (Restaurangskolan) bjöd på lunch. Ett företagsbesök på Norma Precision AB följde efter lunch och dagen avslutades sedan i HVB-verksamhetens lokaler (Hem för Vård eller Boende) där Arbetsmarknadsenheten presenterades.

   

  ”Ett mycket värdefullt och trevligt besök. Vi fick möjlighet att visa upp Eda kommun för landshövdingen och ge honom en god bild av de möjlighet och utmaningar som finns framåt, inte minst inom kommunikation, handel och företagsamhet”, säger Johanna Söderberg, kommunstyrelsens ordförande.

   

  Fler bilder finns på vår facebooksida

   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/nya-landshovdingen-pa-besok__36188 Mon, 11 Feb 2013 06:32:55 GMT
  Naturreservatet Tallmon uppskyltat https://www.eda.se/-naturreservatet-tallmon-uppskyltat---__36166 Utvecklingsarbetet av Tallmo-området i Charlottenberg har pågått sedan en tid och beräknas vara avslutat 2014. Syftet är att skapa ett tätortsnära reservat med höga naturvärden som är lättillgängligt, vandringsvänligt och kunskapshöjande, och som ska stimulera det rörliga friluftslivet och öka naturintresset i kommunen.

   

  tallmon_uppskyltad_2.jpg

  En raststuga (Tallmostugan), upprustade och nyanlagda stigar/leder, uppskyltade spår samt grill- och rastplatser har färdigställt. Under 2013 kommer bl a informationstavlor och bävertorn att färdigställas.


  Som avslutning kommer en officiell invigning av området att hållas den 1 juni 2013!   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/-naturreservatet-tallmon-uppskyltat---__36166 Fri, 01 Feb 2013 10:39:51 GMT
  Inspirationsdagar för elever https://www.eda.se/inspirationsdagar-for-elever-__36129 Kommunens rally-stjärna Pontus Tidemand talade om sin skolgång, målsättningar, vägval och sportkarriär. Efter föreläsningen fick eleverna möjlighet att tävla mot Pontus i ett rally-spel på storskärm.   


  privatekonomisk introduktion

  Westra Wermlands Sparbank var också på plats och höll en privatekonomisk introduktion för eleverna.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/inspirationsdagar-for-elever-__36129 Thu, 24 Jan 2013 06:38:07 GMT
  Kommunpristagare hyllades https://www.eda.se/kommunpristagare-hyllades-__36124 Idrottspriset gick till Eda Idrottsförenings representationslag damer. Ungdomsledarpriset (delat pris i år) gick till Jenny Nilsson, ungdomsledare i Åmotfors Idrottsförening, och Jessica Bergman, ungdomsledare i Eda Idrottsförening.  


  Tidigare i december mottog Karl-Erik Fahlstad årets kulturpris i anslutning till det årliga evenemanget "Middag till Nobels minne".  


  Läs mer om årets kommunpristagare 

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/kommunpristagare-hyllades-__36124 Wed, 16 Jan 2013 14:35:10 GMT
  Rallyfeber med Pontus Tidemand https://www.eda.se/rallyfeber-med-pontus-tidemand__36123 Pontus berättade mycket om sina kommande satsningar och hur man kan göra för att locka ungdomar till rallysporten. Han berättade om sina mentala och fysiska träningar.


  Framgångarna kommer inte automatiskt utan man måste jobba hårt för att nå framgång. Han berättade också om hur tufft det är att få budgeten att fungera. Rally är en dyr sport! Pontus tackade sin familj, sponsorer och vänner för sin framgång.

  Fika och bulle

  Efteråt bjöds det på fika och bulle


  SMK-Eda hade tävling med radiostyrda bilar där vinnarna blev Linus Waaler och Conny Lundgren.

  Rallytävling

  På storbild kunde man tävla i WRC-spel, där det gällde att köra på snabbaste tiden. Ingen vinnare utsågs dock eftersom det kommer fler tillfällen att ställa upp i tävlingen.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/rallyfeber-med-pontus-tidemand__36123 Wed, 16 Jan 2013 14:16:20 GMT
  Seger för Hierneskolan i Vi i 5:an https://www.eda.se/seger-for-hierneskolan-i-vi-i-5an__36119 Det blev en jämn kvartsfinal som Hierneskolans elever till sist vann med siffrorna 22 mot 18.  

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/seger-for-hierneskolan-i-vi-i-5an__36119 Wed, 16 Jan 2013 07:19:56 GMT
  Gymnasieskolan och F-3 klara med PIM-utbildning https://www.eda.se/gymnasieskolan-och-f-3-klara-med-pim-utb__36095 Gymnasieskolans lärare är nu klara med sin utbildning och detta firades med tårta och filmvisning. Den avslutande delen i PIM är nämligen att visa upp, för andra, en film som man gjort. Utbildare på gymnasieskolan är Tommie Lindgren och huvudansvarig för PIM i kommunen är rektor Magnus Olsen. Diplom delades ut till samtliga som genomfört utbildningen.

  Även årskurserna F-3 på Gunnarsbyskolan har genomgått utbildningen. För övriga lärare fortgår utbildningen och beräknas bli klara under vårterminen.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/gymnasieskolan-och-f-3-klara-med-pim-utb__36095 Fri, 21 Dec 2012 13:08:15 GMT
  Eda kommun på sociala medier https://www.eda.se/eda-kommun-pa-sociala-medier-__36091 Under 2012 har dessutom ett antal verksamheter inom både skola och fritid börjat utnyttja sociala medier för att informera och föra en dialog med föräldrar, elever och ungdomar.  


  På vår hemsida har vi listat samtliga medier som vi idag finns tillgängliga på. Följ oss, gilla oss och tipsa andra om att göra detsamma!  


  Läs mer om Eda kommun på sociala medier här 

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eda-kommun-pa-sociala-medier-__36091 Wed, 19 Dec 2012 09:13:24 GMT
  Bland kryddor och kastruller https://www.eda.se/bland-kryddor-och-kastruller__36065 Ett 50-tal gäster underhölls med mattips, anekdoter och historier, samtidigt som det tillagades välsmakande rätter; wokad scampi med grönsaker, egenlagad smakrik korv, helstekt potatis och kött från älg, hjort och vildsvin.

   

  Max Ivan påpekade vikten av att använda bra råvaror, riktigt smör och fet grädde i maten, som hemligheten bakom god och näringsriktig mat. Han tipsade om allt från hemmagjort kryddsmör och lingonsylt, till hur man tillagar sitt kött på bästa sätt och egna kryddblandningar.

   

  Kvällen avslutades med creme caramel och hemgjord kolasås. En fantastiskt trevlig kväll där nöjda gäster gick hem mätta och nöjda.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/bland-kryddor-och-kastruller__36065 Thu, 13 Dec 2012 14:41:26 GMT
  Textilier och julsång https://www.eda.se/textilier-och-julsang__36056 Eda ungdomskör
  Kvällen inleddes med julsång av Eda ungdomskör i sällskap med pianist Anna-Karin Lövgren från Eda församling.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/textilier-och-julsang__36056 Tue, 11 Dec 2012 14:06:54 GMT
  Middag till Nobels minne https://www.eda.se/middag-till-nobels-minne-__36044 Pristagare

  Det delades ut tre stycken litteraturpriser á 1000 kr. År 9 från Gunnarsbyskolan och Hierneskolan deltog med krönikor på temat "Olycka och lycka".


  En jury utsåg vinnarna som blev Oskar Arnesson och Allis Englund från Hierneskolan och Pontus Säihke från Gunnarsbyskolan. Förutom pengarna fick pristagarna blommor, diplom och en "guldmedalj" (tillverkad av Fundo i Charlottenberg.

  Kulturpriset på 6000 kr tilldelades Karl-Erik Fahlstad. Även han fick blommor, guldmedalj och diplom.


  En av höjdpunkterna var också när den sprakande efterrätten kom ner för den stora trappan i biblioteket, tjusigt!

  Tacktalare

  Lennart Jansson höll tal till Nobels minne och kulturchef Margareta Jansson höll välkomsttal och tacktal.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/middag-till-nobels-minne-__36044 Mon, 10 Dec 2012 12:21:45 GMT
  Årets kommunpristagare utsedda https://www.eda.se/arets-kommunpristagare-utsedda-__36040 Idrottspriset: Eda Idrottsförenings representationslag damer 2012

  Motivering: Detta lag har med ihärdigt arbete och god sammanhållning och med stöd från bra ledarteam presterat storverk, då det gick i stort sett obesegrat (bara en förlorad match!) till division 1. Detta lag vars medlemmar med få undantag alla kommer från vår bygd är verkligen i alla avseenden värd kommunens uppskattning.


  Kulturpriset: Karl-Erik Fahlstad
  Motivering: Karl-Erik har framför allt bidragit med arbetsinsats vid iordningställandet av Köla-ladan. Den har blivit en samlingsplats för bygden med museum, en fin scen som drar artister och publik samt en utställningslokal. Karl-Eriks entusiasm smittar av sig och har bidragit till att många vill vara med och engagera sig.

  Ungdomsledarpris (delat pris i år): Jenny Nilsson (ungdomsledare i Åmotfors Idrottsförening) och Jessica Bergman (ungdomsledare i Eda Idrottsförening)

  Motivering Jenny: Hon bidrar på ett prestigelöst sätt till att längdskidåkningen i Eda och Arvika kommuner kan överleva. Hennes träningsgrupp i Åmotfors är öppen för ungdomar (12-16 år) i alla klubbar i närområdet med deltagare från föreningarna i Åmotfors, Köla, Arvika och någon gång Älgå.

  Motivering Jessica: Hon betyder mycket för Eda IF och är en eldsjäl i föreningen. De två lag hon tränar går det mycket bra för men hon hjälper inte bara de två lagen utan alla andra också.

  Kulturpriset utdelas den 6 december i samband med Middag till Nobels Minne på biblioteket i Charlottenberg.

  Samtliga priset uppgår till 6.000 kronor. Ungdomsledarpristagarna erhåller vardera 3.000 kronor.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/arets-kommunpristagare-utsedda-__36040 Thu, 06 Dec 2012 12:21:19 GMT
  Kompletterande nödnummer https://www.eda.se/kompletterande-nodnummer__36027 Det nya numret är framtaget för icke-akuta händelser och ska vara ett stöd för kommuner och andra aktörer i kommunikationen med allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Allmänheten ska via detta nummer också kunna lämna information när allvarliga samhällshändelser pågår.

  Akuta nödsamtal måste alltid få omedelbar hjälp. Det finns idag också ett ökat behov av information till och från allmänheten vid t ex större olyckor eller edidemier som kvarstår över längre tid. Det nya nödnumret är därför framtaget för att avlasta larmnumret 112 som ofta blir hårt belastat i krissituationer, samt förbättra möjligheten till kommunikation mellan allmänhet, kommuner och andra samhällsaktörer.

  Läs mer om Kompletterande nödnummer 


  Alla viktiga nummer


  112

  Vid akut situationer och händelser som hotar liv eller egendom.

  113 13

  Vid icke-akuta situationer och händelser, när värdefull information behöver förmedlas mellan privatpersoner och samhällsaktörer.

  114 14

  Vid icke-akuta situationer och händelser, när upplysning önskas från polisen. 

  1177

  Sjukvårdsrådgivning (symptom, behandling, vårdbehov, vårdkontakter m m).

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/kompletterande-nodnummer__36027 Wed, 05 Dec 2012 09:49:25 GMT
  Kommunfullmäktiges sammanträde i korthet https://www.eda.se/kommunfullmaktiges-sammantrade-i-korthet__36019
 • Beslut att lämna den kommunala skattesatsen oförändrad (22,25%).
 • Budgeten för 2013 antogs enligt följande:
  • Driftsplan antogs enligt förslag från kommunstyrelsen. Besparingsförslag avseende Räddningstjänsten lyftes dock ur.
  • Investeringsplanen återremitterades till kommunstyrelsen.
 • Reviderat alkohol- och drogpolitiskt program godkändes.
 • Motionen från (M) om en oberoende extern utredning om hantering av allmänna handlingar inom bygglovsområdet i ärendet Fred Ervik/Eda kommun avslogs.
 • Nicklas Backelin (S) avsade sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges utvecklingsberedning.
 • ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/kommunfullmaktiges-sammantrade-i-korthet__36019 Fri, 30 Nov 2012 14:47:33 GMT
  Recepttävling avgjord https://www.eda.se/recepttavling-avgjord-__36011 1. Tintin Rönning, Charlottenberg (Skogens konung i strimlor)
  2. Maigon Bryngelsson, Köla (Gammaldags lingonkaka)
  3. Annica Gramén, Charlottenberg (Älgstek med rödbetor).  


  Vinnaren belönades med en matberedare. Tvåan och trean erhöll presentkort på Thon Hotel respektive Coop. Juryn bestod av kommunens kostchef, folkhälsorådets arbetsgrupp m.fl.


  De motiverade det vinnande receptet på följande sätt: "Skogens Konung är en god och mycket lättlagad kötträtt, spännande blandning av smaker med vilt, örter och bär."  


  Vi gratulerar alla pristagare!  


  Fler bilder finns på vår facebooksida


  De vinnande recepten

  Skogens konung i strimlor
  Gammaldags lingonkaka
  Älgstek med rödbetor   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/recepttavling-avgjord-__36011 Mon, 26 Nov 2012 09:24:29 GMT
  Hierneskolan gratuleras för miljöarbete https://www.eda.se/hierneskolan-gratuleras-for-miljoarbete__36006 "Håll Sverige rent" har en certifieringsmöjlighet som heter "Grön flagg" och som innebär att skolan genom att delta i ett "Grön flagg" projekt får hjälp och struktur i sitt miljöarbete.

   

  Nu har första rapporten lämnats in och fått godkänt. Till Hierneskolan skriver Grön flagg att:

  Er första Grön Flagg-rapport är godkänd. Vi blir så glada av att läsa er rapport. Ni har verkligen kommit långt på er resa mot en Hållbar utveckling.


  Ni har bilder som avspeglar er verksamhet väl och ni har genomfört många spännande experiment och upptäckter. Det verkar som att ni genom ert arbetssätt har lyckats fånga elevernas intresse och nyfikenhet och vilja att delta och utforska.

   

  Genom ert förhållningssätt och era aktiviteter stärker ni förmågor i barnen som är viktiga för att vara med och skapa en mer hållbar utveckling. Vi är imponerade av ert genomtänkta förhållningssätt och den nyfikenhet och vilja att lära som verkar finnas hos både personal och elever. Sofforna blev fantastiskt fina, ni har verkligen duktiga elever. Vad härligt att eleverna själva ville ha en renare skolgård och städar en gång per vecka. Grattis till ert miljöhus!

   

  Vi stjärnmärker er!

   

  Fler bilder finns på vår facebooksida

   


  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/hierneskolan-gratuleras-for-miljoarbete__36006 Thu, 22 Nov 2012 12:45:29 GMT
  Fairtrade-silver till Eda https://www.eda.se/fairtrade-silver-till-eda__36001 Listan över de fikatätaste kommunerna har nu publicerats och vi kan stolt meddela att Eda kommun, med sina totalt 5218 fikare, placerade sig på 2:a plats!

   

  Nästa år ska vi ta ytterligare ett steg.

  Guldet hägrar.

   

  Läs mer om Fairtrade Challenge


   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/fairtrade-silver-till-eda__36001 Mon, 19 Nov 2012 06:42:54 GMT
  Kommunstyrelsens sammanträde i korthet https://www.eda.se/kommunstyrelsens-sammantrade-i-korthet-__35997
 • Det beslutades att året kommunpris ska utdelas enligt följande:
  • Idrottspriset: Eda Idrottsförenings representationslag damer 2012.
  • Kulturpriset: Karl-Erik Fahlstad.
  • Ungdomsledarpriset: Jenny Nilsson och Jessica Bergman.
 • Det beslutades att lämna den kommunala skattesatsen oförändrat nästa år.
 • Motionen från (M) om en oberoende extern utredning om hantering av allmänna handlingar inom bygglovsområdet i ärendet Fred Ervik/Eda kommun avslogs.
 • Det beslutades att Lundens sopstation även fortsättningsvis ska drivas i egen regi.
 • Livsmedelsverkets vägledning för livsmedelskontroll antogs som gällande rutiner i Eda kommun.
 • Ett justerat sammanträdesprotokoll kommer finnas tillgänglig på kommunens hemsida fredagen den 16 november kl. 13.00.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/kommunstyrelsens-sammantrade-i-korthet-__35997 Thu, 15 Nov 2012 09:50:37 GMT
  Historiska bilder på webben https://www.eda.se/historiska-bilder-pa-webben--__35989 Vi hoppas att du ska hitta något som är både intressant och bekant bland bilderna. Vi tar gärna emot ytterligare information om vad bilderna föreställer:

  • Kontakta oss på 0571-281 00 eller kommun@eda.se.
  • Uppge aktuellt bildnummer tillsammans med informationen.

  I början på 2013 kommer vi, i samarbete med Köla Fotoklubb, även kunna erbjuda möjligheten att beställa papperskopior av önskade bilder. Priser, format m.m. kommer då också klargöras.  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/historiska-bilder-pa-webben--__35989 Wed, 07 Nov 2012 07:04:47 GMT
  Vår nya kommunchef https://www.eda.se/var-nya-kommunchef__35977 Hon tillträder tjänsten idag, den 1 november 2012 och lämnar samtidigt positionen som ekonomichef.

  ]]>
  Malin Persson-Lintula@www.eda.se (Malin Persson-Lintula) https://www.eda.se/var-nya-kommunchef__35977 Thu, 01 Nov 2012 12:33:05 GMT
  Kommunfullmäktiges sammanträde i korthet https://www.eda.se/kommunfullmaktiges-sammantrade-i-korthet__35976
 • Delårsrapport med prognos för helåret godkändes.
 • Förslaget till konkurrensprogram antogs. Samtliga ledamöter från (S) reserverade sig mot beslutet.
 • Motionen om tidsbestämda anställningar av de högsta cheferna i den kommunala förvaltningen avslogs. Samtliga i (HEL) reserverade sig mot beslutet.
 • Förslaget om justering av uthyrningsprinciper och hyresavgifter för kommunens fritidsanläggningar och skollokaler antogs. Justeringarna gäller fr o m 2013-01-01.
 • Anders Gustafsson (KD) valdes till ny andre vice ordförande i kommunfullmäktige.
 • Christer Danielsson (M) valdes till ny ersättare i valnämnden.
 • Catarina Jansson (KD) valdes till ny ledamot och ordförande i pensionärsrådet.
 • Länsstyrelsen har utsett Mia Nerander till ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige, samt Jan Silverås till ny ersättare.
 • Björn-Åke Bergmans avsägningsbegäran som ledamot i kommunfullmäktiges organisationsberedning godkändes.
 • Justerat protokoll kommer att finnas tillgängligt på kommunens hemsida onsdagen den 9 november kl. 13.00.

   

  Läs mer i Justerat protokoll, Kommunfullmäktige 2012-10-31 

  ]]>
  Malin Persson-Lintula@www.eda.se (Malin Persson-Lintula) https://www.eda.se/kommunfullmaktiges-sammantrade-i-korthet__35976 Thu, 01 Nov 2012 12:20:33 GMT
  Eda IF hyllades på KF https://www.eda.se/eda-if-hyllades-pa-kf-__35974 Ordförande Gunnar Adolfson överlämnade en ros till samtliga hjältar, som också fick en stående ovation från hela kommunfullmäktige.

  ]]>
  Malin Persson-Lintula@www.eda.se (Malin Persson-Lintula) https://www.eda.se/eda-if-hyllades-pa-kf-__35974 Thu, 01 Nov 2012 12:02:32 GMT
  Eda snabbast på Facebook https://www.eda.se/eda-snabbast-pa-facebook-__35967 - Facebook är en viktig kanal för oss och ett bra komplement till vår hemsida. De främsta fördelarna med Facebook är möjligheten att föra en kontinuerlig dialog med kommuninvånarna och att snabbt och enkelt kunna tillhandahålla intressant och värdefull information, säger Anders Berglund, informationsansvarig.  


  Eda kommun är mån om en öppen dialog med kommuninvånarna, vilket VF:s resultat visar. Det har därför också varit en självklarhet för oss att ge allmänheten möjlighet att göra inlägg och kommentera öppet på vår facebooksida.


  Enligt VF:s undersökning tillåter bara Eda och fem andra värmländska kommuner detta.  


  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eda-snabbast-pa-facebook-__35967 Mon, 29 Oct 2012 14:21:59 GMT
  Teknikpark för barn invigd https://www.eda.se/teknikpark-for-barn-invigd--__35964 Nu har man erhållit ytterligare 15.000 kronor för vidareutveckling av barns teknikintresse genom ett stipendium ur Ljungbergs utbildningsfond. Förskoleläraren Charlotta Tjärnestig kom i kontakt med denna fond när hon deltog i en kurs på Karlstad universitet som handlade om att väcka barns intresse för teknik. Kort därefter bestämde sig förskolepersonalen för att lämna in en ansökan, och efter några månaders väntan kom det positiva beskedet.

   

  Onsdagen den 17 oktober var det invigning av den nya "teknikparken" på förskolan Pillret. Barn, personal och föräldrar var på plats i parken när förskolechef Thea Kristiansson klippte band och hälsade välkommen.


  Fler bilder finns på vår facebooksida.

   

  ]]>
  Anne.Fager-Lind@eda.se () https://www.eda.se/teknikpark-for-barn-invigd--__35964 Mon, 29 Oct 2012 12:34:11 GMT
  Årets bibliotek 2012 https://www.eda.se/arets-bibliotek-2012--__35957 - Bibliotek Värmland har gjort så bra saker under så lång tid. Det är genomtänkt, kompetent, strategiskt och bygger på ett bra på samarbete, säger Margareta Lundberg Rodin, prefekt på Bibliotekshögskolan i Borås, som suttit med i juryn. - Risken med ett sådant här projekt är att det dör ut efter ett par år, men det här har hållit på och hållit på.


  - Det mest positiva är att medborgarna får ut så mycket mer av biblioteken på det här viset, säger Camilla Källgren på Länsbiblioteket, Region Värmland. 

   

  Bibliotekspersonalen samarbetar i olika frågor i arbetsgrupper. Genom att biblioteken tar hjälp av varandras olika specialistkompetenser blir den gemensamma kompetensen hos de värmländska biblioteken större och används bättre. Just nu är kompetensutveckling ett område som är i fokus.

   

  Utnämningen till Årets bibliotek görs av DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation. Juryn bedömer verksamheten utifrån varje biblioteks förutsättningar och tittar särskilt på användarvänlighet, organisation, stabilitet, kreativitet, utveckling, bestånd och förankring bland användarna.

   

  Förutom äran att bli utsedd till Årets bibliotek 2012, får Värmland också nöjet att under ett år "äga" den tunga prisstatyetten som kommer att vandra mellan biblioteken i Värmland. Den 23 oktober kom den till Eda kommun.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/arets-bibliotek-2012--__35957 Tue, 23 Oct 2012 13:25:29 GMT
  Föreläsning om psykisk ohälsa https://www.eda.se/forelasning-om-psykisk-ohalsa--__35956 Föreningen RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) i Eda presenterade sin verksamhet som idag har ca 60 medlemmar och arbetar med olika aktiviteter i arbetsgrupper. Socialpsykiatrin i Eda kommun och FPS (Föreningen för Psykiatriskt Samarbete) beskrev också sina verksamheter. De personliga ombuden Ingela Hartelius och Bengt Hammarsjö berättade att de erbjuder sina tjänster till personer över 18 år som har långvariga psykiska funktionsnedsättningar och har svårt att få vardagen att fungera. Dessa ombud arbetar fristående och kostnadsfritt.

   

  Föreläsningen anordnades genom den nationella kampanjen Hjärnkoll. Den arbetar för mer öppenhet kring psykisk ohälsa och med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt.

   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/forelasning-om-psykisk-ohalsa--__35956 Tue, 23 Oct 2012 13:16:09 GMT
  Öppet hus på sjukgymnastmottagningen https://www.eda.se/oppet-hus-pa-sjukgymnastmottagningen--__35955
 • Balanstest med individuella träningsråd.
 • Rörelsetest med förskrivning av motion på recept.
 • Stavgångsinstruktion.
 • Kost- och motionsinformation.
 • Ett 25-tal besökare kom. Aktiviteten ingick i den nationella uppmärksamhetsveckan för bättre kost- och motionssvanor som genomfördes i hela Sverige.

   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/oppet-hus-pa-sjukgymnastmottagningen--__35955 Tue, 23 Oct 2012 13:10:24 GMT
  Kommunstyrelsens sammanträde i korthet https://www.eda.se/kommunstyrelsens-sammantrade-i-korthet--__35933
 • Arbetsmarknadsenheten presenterade hur det inledande arbetet med ensamkommande flyktingbarn har fungerat. Allt bedöms fungera mycket bra, både på förläggningen i Åmotfors och i skolverksamheten.
 • Delårsrapporten presenterades och går nu vidare till Kommunfullmäktige för godkännande. Hans-Peter Jessen (S) och Hans Nilsson (HEL) yrkade på ett tillägg som tydliggör att det är fortsatt återhållsamhet inom verksamheterna.
 • Utvecklingsberedningens rapport går nu vidare till Kommunfullmäktige för godkännande. Vårdutskottets tillägg till yttrande inkluderas i Kommunstyrelsens förslag till beslut.
 • Konkurrensprogram går nu vidare till Kommunfullmäktige för beslut. Socialdemokraterna reserverade sig med ett eget yttrande om att barnomsorg, skola och vård/stöd undantas från konkurrensutsättning.
 • Motionen från Hans Nilsson och Bertil Börjeson (HEL) om tidsbestämda anställningar av de högsta cheferna i den kommunala förvaltningen behandlades och skickades vidare till kommunfullmäktige med förslag om avslag. Hans-Peter Jessen (S) yrkade på avslag i enlighet med Allmänna utskottets förslag.
 • Margaretha Persson (HEL) utsågs till ersättare i Vårdutskottet.
 • Protokollet i sin helhet kan du läsa här

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/kommunstyrelsens-sammantrade-i-korthet--__35933 Mon, 22 Oct 2012 06:14:16 GMT
  Företagsträffen den 18 oktober https://www.eda.se/foretagstraff-18-oktober__35932 Nordmarkens Näringsliv och Årjängs kommun berättade om sitt arbete med en företagarförening och  Karlstads Universitet berättade om vilka samverkansmöjligheter unversitetet och dess studenter kan erbjuda företag och kommunen.

  ]]>
  Tina Lundberg@www.eda.se (Tina Lundberg) https://www.eda.se/foretagstraff-18-oktober__35932 Fri, 19 Oct 2012 10:48:06 GMT
  Fibernätsutveckling påbörjat https://www.eda.se/fibernatsutveckling-paborjat--__35925 I korta drag innebär det att Eda kommun, tillsammans med fiberföreningar, företag och marknadsaktörer, ska skapa goda förutsättningar för etablerandet av ett öppet optofibernät i kommunen. Fiberföreningarna i respektive bygd väljer själva en kommunikationsleverantör som driftar ett öppet nät för alla som väljer att ansluta sig. Kommunen säkerställer ett fiberoptiskt stamnät fram till respektive bygd.

   

  En viktig framgångsfaktorn för ett förverkligande av ett modernt optofibernät i Eda kommun är en god dialog och samarbete mellan kommunen och lokala grupper. Eda kommun kan erbjuda ett bra stöd när lokala projekt initieras i en bygd, och det finns redan idag goda exempel på fiberföreningar som nu etableras med kommunen som rådgivare i bl a Skillingmark, Köla och Häljeboda.

   

  Läs mer om Fibernätsutvecklingen

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/fibernatsutveckling-paborjat--__35925 Thu, 18 Oct 2012 06:52:11 GMT
  Arbetsterapins dag https://www.eda.se/arbetsterapins-dag-__35924 Arbetsterapins dag är dagen då Sveriges arbetsterapeuter enas kring sin profession genom att på olika sätt sprida information om arbetsterapi. I år infaller dagen den 18 oktober och temat är "Aktivt åldrande". 

  Mer information finns utanför läkarmottagningen i Åmotfors.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/arbetsterapins-dag-__35924 Thu, 18 Oct 2012 06:46:53 GMT
  Eda IF klart för division 1 https://www.eda.se/eda-if-klart-for-division-1-__35919 marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eda-if-klart-for-division-1-__35919 Mon, 15 Oct 2012 15:10:24 GMT Eda nominerad till Årets Kulturkommun 2013 https://www.eda.se/eda-nominerad-till-arets-kulturkommun-20__35914 Med utmärkelsen vill Vision uppmärksamma kommunernas satsningar på kulturområdet och det viktiga arbete som deras medlemmar inom kultursektorn utför.  


  I månadsskiftet oktober/november kommer en vinnare utses. Bollnäs, 2012 års kulturkommun, står som värd för årets prisutdelning den 10 december.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eda-nominerad-till-arets-kulturkommun-20__35914 Wed, 10 Oct 2012 13:20:23 GMT
  Dag för äldres säkerhet https://www.eda.se/dag-for-aldres-sakerhet--__35910 Programmet var identiskt:

  • Lena Ekmark, distriktsköterska Sunne, föreläste kring "Förläng de goda åren".
  • Information från kommunen kring hjälpmedel, balansträning och Fixartjänsten i Eda (AME).
  • Kristina Öjstrand, friskvårdskonsulent, hade utställning kring friskfaktorer.
  • Bror Aronsson underhöll.

  Det var en mycket lyckad dag som anordnades med hjälp av Parkfors fond och i samarbete med kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, folkhälsosamordnare, friskvårdskonsulent, områdeschefer och rehab-avdelning. Totalt deltog ca 160 personer på de tre orterna.


  Fler bilder finns på vår facebooksida

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/dag-for-aldres-sakerhet--__35910 Tue, 09 Oct 2012 15:58:55 GMT
  Kommunfullmäktiges sammanträde i korthet https://www.eda.se/kommunfullmaktiges-sammantrade-i-korthet__35899
 • Det beslutades att en familjecentral ska inrättas i Eda kommun med 1 augusti 2013 som första öppethållandedatum.
 • Kommunens bredbandsstrategi 2012-2020 antogs.
 • Motion från Hans Nilsson (HEL) om att tiden för sammanträdesarvoden ska beräknas efter fullgjord halvtimme istället för utifrån fullgjord timme bifölls.
 • Det beslutades att ljudinspelningar av kommunfullmäktiges sammanträden fr o m 1 januari 2013 enbart kommer att publiceras på kommunens hemsida (m a o inga radiosändningar).
 • Johnny Lundgren (M) avgick som 2:e vice ordförande i kommunfullmäktiges presidium. Han kvarstår som ledamot i KF.
 • Anna-Karin Lindqvist (HEL) avgick som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige. Hon avgick samtidigt som ersättare i kommunstyrelsen. Till ny ersättare utsågs Margaretha Persson (HEL).
 • Rune Moberg (M) avgick som ordförande i pensionärsrådet och ersättare i valnämnden.
 • Läs mer i Justerat protokoll, Kommunfullmäktige 2012-09-26


  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/kommunfullmaktiges-sammantrade-i-korthet__35899 Tue, 02 Oct 2012 08:42:41 GMT
  Turismen växer i Eda https://www.eda.se/turismen-vaxer-i-eda-__35884 Den största ökningen kommer från fler gästnätter på hotell, en ökning med 50% till 31,5 miljoner kronor. Vi ser också en stark ökning på övernattningar i fritidshus och hos släkt och vänner, samt genomfartsresenärer.


  Camping är fortfarande den omsättningsmässigt viktigaste övernattningsformen, ca 75% av samtliga kommersiella övernattningar.  


  Direkta skatteintäkter till kommunen ökade från 4,8 till 5,5 miljoner kronor och den totala skatteintäkten till Eda kommun uppgick år 2011 till drygt 14,6 miljoner.  


  Läs mer om TEM-rapporten

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/turismen-vaxer-i-eda-__35884 Wed, 26 Sep 2012 11:34:36 GMT
  Vad tycker du om din kommun? https://www.eda.se/vad-tycker-du-om-din-kommun--__35883  

   

  Syftet med medborgarundersökningen är att ta reda på hur pass nöjda invånarna är med a) kommunen som en plats att bo och leva på, b) kommunens olika verksamheter och c) möjligheten till inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Det är viktigt att komma ihåg att det är en attitydundersökning och inte en brukarundersökning. Svaren som sammanställts innehåller både ris och ros.

   

  Avseende den kommunala verksamheten i Eda, är invånarna mycket nöjda med räddningstjänsten. Även bemötande och tillgänglighet, vatten och avlopp, renhållning och sophämtning, förskolan och grundskolan är våra kommuninvånare nöjda med.

   

  Man upplever även att platsen man bor och lever på har förbättrats avseende kommunikationer det senaste året, men inte inom övriga faktorer. Fortfarande är betyget lägre än genomsnittet för landets kommuner.

   

  När det gäller kommuninvånarnas förtroende för politikerna har det också ökat. Möjligheten att komma i kontakt med kommunens politiker har ökat allra mest. Även information, påverkan och förtroende har ökat.


   

  Läs mer om Medborgarundersökning 2012


   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/vad-tycker-du-om-din-kommun--__35883 Wed, 26 Sep 2012 09:54:06 GMT
  WEPA-projekt https://www.eda.se/wepa-projekt__35876 Prioriterade projektförslag (utan inbördes ordning):
  • Eda - Porten till EU
  • Efter "Fiber till byn" - Nyttan av kommunens välutvecklade fibernät
  • Den goda generationsväxlingen
  • Heltidstjänstgöring för personalen
  • Kollektivtrafiklösningar i glesbygd
  • "Polishus" på gränsen
  • Utveckling av besöksnäringen
  • Det kulturella perspektivet (ökad kännedom om och förståelse för människor med andra kulturer, genom att använda och utveckla den digitala kompetensen + kulturell mångfald, öka förståelsen för olika kulturer)
  • Förbättring av kommunens ledningsorganisationer och ledarskap
  • Valfjället - Energibesparande åtgärder (snötillverkning + konstsnöanläggning längdskidor + konstsnöanläggning till valfjällstoppen)
  West Swedens EU-projekt Analystjänst (WEPA) är en arbetsmodell som går ut på att kommunen tar fram ett antal områden som man vill utveckla inom sin ordinarie verksamhet, med utgångspunkt i sina visioner och långsiktiga mål. Sedan undersöks med hjälp av West Sweden vilka möjligheter som finns att realisera idéerna med hjälp och stöd av EU. Det finns exempelvis pengar att söka från EU:s sektorsprogram.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/wepa-projekt__35876 Fri, 21 Sep 2012 06:49:35 GMT
  Grensetjänsten firade 10 år https://www.eda.se/grensetjansten-firade-10-ar__35872 Dagen inleddes med att Gunnar Oom och Rigmor Aasrud planterade varsin lönn i ministerlunden på Morokulien. Sällskapet fortsatte sedan till Thon Hotel i Charlottenberg för konferens och en avslutande middag.
   

  Grensetjänsten är ett gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Norge. Huvuduppgiften är att ta emot och behandla frågor från människor och företag som har någon form av gränsöverskridande verksamhet.

   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/grensetjansten-firade-10-ar__35872 Thu, 20 Sep 2012 10:04:45 GMT
  Kommunstyrelsens sammanträde i korthet https://www.eda.se/kommunstyrelsens-sammantrade-i-korthet__35858 - Följande projektförslag i WEPA-processen blev utvalda som prioriterade (utan inbördes ordning):

  • Eda - Porten till EU
  • Efter "Fiber till byn" - Nyttan av kommunens välutvecklade fibernät
  • Den goda generationsväxlingen
  • Heltidstjänstgöring för personalen
  • Kollektivtrafiklösningar i glesbygd
  • "Polishus" på gränsen
  • Utveckling av besöksnäringen
  • Det kulturella perspektivet (ökad kännedom om och förståelse för människor med andra kulturer, genom att använda och utveckla den digitala kompetensen + kulturell mångfald, öka förståelsen för olika kulturer)
  • Förbättring av kommunens ledningsorganisationer och ledarskap
  • Valfjället - Energibesparande åtgärder (snötillverkning + konstsnöanläggning längdskidor + konstsnöanläggning till valfjällstoppen)

  - Förslag till KF att samtliga kommunfullmäktigesammanträden fr o m den 1 januari 2013 ljudinspelas och publiceras på hemsidan (m a o ingen radiosändning). 

   

  Justerat protokoll från detta kommunstyrelsesammanträde kommer finnas tillgängligt på hemsidan fredag eftermiddag (14 september). 

  ]]>
  System@www.eda.se (System) https://www.eda.se/kommunstyrelsens-sammantrade-i-korthet__35858 Thu, 13 Sep 2012 06:05:05 GMT
  Tallmon runt https://www.eda.se/tallmon-runt__35857 Vädret var fint och totalt 140 personer hade anslutit för ett inledande Zumba-pass, följt av en tipsrunda på ca 4 km och avslutande matbespisning som lagades och serverades av restaurangskolan.

   

  Pär Kaspersen och sonen Gustav stod för underhållningen.

   

  Tipspromenadens vinnare blev Helena Nybakk, tät följd av Eva-Lena Nilsson och Monica Skönnå. 

   

  Fler bilder finns på vår facebooksida

  ]]>
  System@www.eda.se (System) https://www.eda.se/tallmon-runt__35857 Wed, 12 Sep 2012 16:40:48 GMT
  Eda-klassikern 2, Edatrampet https://www.eda.se/eda-klassikern-2-edatrampet__35849 Vinnare i herrklassen blev Tommy Flognfeldt på tiden 1.00.28, före Tomas Jansson och Jakob Fryklund. I damklassen segrade Eva Saxin på tiden 1.21.57, före Karin Jansson och Emelie Sandelin.

   

  Nästa gren i Eda-klassikern är Kölaloppet på skidor den 17 februari. För att göra en "klassiker" ska alla tre grenarna genomföras under en tolvmånaders period, men inte nödvändigtvis under ett kalenderår. Du kan m a o inleda med vilken gren du vill.

   

  Fler bilder finns på vår facebooksida

  ]]>
  System@www.eda.se (System) https://www.eda.se/eda-klassikern-2-edatrampet__35849 Wed, 12 Sep 2012 07:43:25 GMT
  Eda på fötter https://www.eda.se/eda-pa-fotter__35850 Vinnare av cykeln blev Elin Högberg, Strömsmark. Trädgårdsmöbeln vann Gun Ekberg, Charlottenberg. Grattis till er båda!

   

  Fler bilder finns på vår facebooksida

  ]]>
  System@www.eda.se (System) https://www.eda.se/eda-pa-fotter__35850 Wed, 12 Sep 2012 07:42:14 GMT
  Årets företagare 2012 https://www.eda.se/arets-foretagare-2012__35825  

  Företagarnas regionchef Anna Hedberg delade ut priset i form av diplom och plakett. Kommunstyrelsens ordförande Johanna Söderberg, verksamhetsutvecklare Stefan Johannesen och Näringslivsrådet uppvaktade med presenter och blommor.

   

  Årets Företagare utses av Företagarna och kommunen i samverkan. Utmärkelsen delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare. Alla branscher kan premieras samt företagande inom olika tjänstesektorer.

  ]]>
  System@www.eda.se (System) https://www.eda.se/arets-foretagare-2012__35825 Mon, 10 Sep 2012 10:08:01 GMT
  Kommunchef Peter Wretman avtackad https://www.eda.se/kommunchef-peter-wretman-avtackad__35811 Peter går vidare till en tjänst som enhetschef för Kollektivtrafikenheten på Region Värmland i Karlstad, där hans närmaste chef blir regiondirektör Gunnar Tidemand.

   

  Som chef för kollektivtrafikenheten blir Peter ansvarig för att leda enhetens arbete med utvecklingen av den värmländska kollektivtrafiken. 

   

  Eda kommun tackar Peter för dessa år och önskar honom lycka till i sin nya position.

  ]]>
  System@www.eda.se (System) https://www.eda.se/kommunchef-peter-wretman-avtackad__35811 Tue, 04 Sep 2012 13:42:34 GMT
  Räddningstjänsten på gränsträff https://www.eda.se/raddningstjansten-pa-granstraff__35810 Varje år sker ett antal olyckor då räddningstjänsterna hjälper varandra. Brandstationerna ligger relativt nära varandra och en nationsgräns är inget hinder för att en kommuninvånare i nöd ska få hjälp från närmaste håll. Ett snabbt och kompetent stöd från våra norska kollegor bidrar till ökad trygghet för boende i Eda kommun.

  ]]>
  System@www.eda.se (System) https://www.eda.se/raddningstjansten-pa-granstraff__35810 Tue, 04 Sep 2012 10:50:31 GMT
  Ny rapport om shoppingturismen 2011 https://www.eda.se/ny-rapport-om-shoppingturismen-2011__35803 "Shoppingturismen utgör en allt viktigare del av den svenska detaljhandeln och därmed också den svenska ekonomin....Även gränshandeln, som har vuxit kraftigt under 2000-talet, är en faktor som driver shoppingturismen. Gränshandeln sker främst i regioner utefter landets gränser i kommuner som Eda och Årjäng i Värmland, Haparanda i Norrbotten och Strömstad i Västra Götaland....Allt talar för att shoppingturismen fortsätter att öka under de kommande åren..." 

  Läs mer om Shoppingturismen 2011 

  ]]>
  System@www.eda.se (System) https://www.eda.se/ny-rapport-om-shoppingturismen-2011__35803 Fri, 31 Aug 2012 13:25:05 GMT
  Ensamkommande flyktingbarn anländer https://www.eda.se/ensamkommande-flyktingbarn-anlander__35798 Personalen kommer kontinuerligt att få handledning och stöd, framför allt från landstingets Centrum för Traumatisk Stress (CTS) i Karlstad. De har dessutom varit på studiebesök till ett flertal andra HVB-verksamheter i Värmland, däribland Grums och Hagfors.


  Barnen som anländer är 16-17 år och kommer främst från krigshärjade zoner i Afghanistan. Mottagandestödet kommer inriktas på att skapa trygghet för barnen, psykologiskt stöd och utbildning i grundskolans ämnen, med speciellt fokus på det svenska språket. Eda Gymnasieskola ansvarar för utbildningen som bedrivs, i likhet med annan skolverksamhet, vardagar 08.00-15.00.


  En viktig del av samhällsintegrationen för de ensamkommande flyktingbarnen är friluftsliv och fritidsaktiviteter. HVB-verksamhetens närhet till skola, natur och kommunikationer erbjuder bästa möjliga förutsättningar för en positiv integrering och trygghet för barnen.


  Kommunen är huvudman för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Det är också den myndighet som tar samtliga kostnader för HVB-verksamheten. Mottagandestödet kommer att ske i nära samarbete och med översyn av socialförvaltningarna i Eda och Arvika, som har det övergripande ansvaret för fem barn vardera. HVB-verksamhetens personal (9,2 tjänster) tillhör organisatoriskt Eda kommuns arbetsmarknadsenhet.


  Till sist sänder enhetschef Janne Jansson en önskan till allmänheten. Om det finns någon som har möjlighet att skänka begagnade cyklar till HVB-verksamheten, tas dessa emot med stor tacksamhet. Ring eller mejla honom på 0571-283 72 alt. janne.jansson@eda.se.

   

  Läs mer om ensamkommande flyktingbarn

  ]]>
  System@www.eda.se (System) https://www.eda.se/ensamkommande-flyktingbarn-anlander__35798 Fri, 31 Aug 2012 05:57:40 GMT
  Stabil ekonomi i Eda https://www.eda.se/stabil-ekonomi-i-eda__35775 Styrkan bedömdes utifrån soliditeten (andelen tillgångar finansierat med eget kapital) per invånare, och Eda kommun rankades på 24:e plats i den publicerade sammanställningen över landets rikaste kommuner. 

   

  Detta är ingen överraskning för kommunen, men ändå ett tydligt kvitto på att vi lyckas förvalta våra resurser på ett bra sätt. Eda kommun har under lång tid haft som strategi att säkerställa en hög soliditet i verksamheten och att i största möjliga mån genomföra kommunala investeringar och satsningar med egna medel, istället för att låna. 

   

  Detta ser vi som en styrka som ger långsiktig stabilitet och trygghet för kommunens invånare. Samtidigt ser vi idag att gapet mellan kostnaderna för den fortlöpande verksamheten och våra intäkter (d v s skatter och kommunalt utjämningsbidrag) riskerar att öka under de närmaste åren.

   

  Det finns nu därför en tydlig fokus på att effektivisera verksamheten ytterligare på både kort och lång sikt, samtidigt som kommunen tillgodoser kommuninvånarnas behov på bästa sätt. 

  ]]>
  System@www.eda.se (System) https://www.eda.se/stabil-ekonomi-i-eda__35775 Wed, 22 Aug 2012 13:23:24 GMT
  Strategi för bredbandsutveckling https://www.eda.se/strategi-for-bredbandsutveckling__35774 Den bredbandsstrategi som under hösten kommer fastställas av kommunfullmäktige syftar till att belysa utvecklingsbehoven och skapa en långsiktig, gemensam målbild för kommunen.

   

  Den ska vara ett stöd för tjänstemän och politiker i kommande prioriteringsdiskussioner och inför beslut och vägval som bäst gagnar de som bor och verkar i kommunen. Ett resultat av det pågående strategiarbetet är också de kommande detaljplanerna för bredbandsutvecklingen i kommunen.

   

  En viktig framgångsfaktor för ett förverkligande av bredbandsutvecklingen kommer vara en god dialog och samarbete mellan kommunen och lokala grupper. Goda exempel på detta finns redan i både Skillingmark och Köla, där bredbandsföreningar nu etableras med kommunen som rådgivare.

   

  Den föreslagna modellen för bredbandsutbyggnaden är nämligen att kommunen säkerställer tillhandahållandet av fiberkabel, via stamnätet, fram till respektive ort. Ortens invånare och företagare bekostar sedan själva indragning av kabel till bostaden/lokalen.

   

  Kommunens huvudansvariga för utvecklingsarbetet och kontakter med lokala grupper är Jan Hellström (IT-chef) och Bengt Nilsson (landsbygdsrådgivare).

  ]]>
  System@www.eda.se (System) https://www.eda.se/strategi-for-bredbandsutveckling__35774 Wed, 22 Aug 2012 13:19:29 GMT
  Tillväxtverket på besök https://www.eda.se/tillvaxtverket-pa-besok__35768 Läs mer om Tillväxtverket har utsett Eda till pilotkommun

  ]]>
  System@www.eda.se (System) https://www.eda.se/tillvaxtverket-pa-besok__35768 Wed, 22 Aug 2012 05:58:20 GMT
  Ny avfallsplan initieras https://www.eda.se/ny-avfallsplan-initieras__35765 Både företagare och medborgare kommer ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag under arbetets gång. Avfallsplanen beräknas vara färdigställd och överlämnad till kommunfullmäktige för beslut före sommaren 2013.

  ]]>
  System@www.eda.se (System) https://www.eda.se/ny-avfallsplan-initieras__35765 Tue, 21 Aug 2012 14:09:49 GMT
  Nyanställd i kommunen https://www.eda.se/nyanstalld-i-kommunen__35763 System@www.eda.se (System) https://www.eda.se/nyanstalld-i-kommunen__35763 Tue, 21 Aug 2012 05:55:20 GMT Datorsatsning i skolan https://www.eda.se/datorsatsning-i-skolan__35757 Personal mottar sin dator

  Under dagen genomfördes sedan starten på lärarnas PIM-utbildning (Praktisk IT- och Mediakompetens) där det nya IT-verktyget användes. Det handlade om att lära sig dator, program och de nya pedagogiska möjligheter som IT-satsningen skapar i undervisningen.

  Kommunen räknar även med att en upphandling av iPads till elever ska kunna genomföras under hösten. Planen är att påbörja introduktionen av dessa till vårterminen, där förskoleklass och årskurs 1-3 står först på tur. Stegvis kommer sedan övriga årskurser i grundskolan och gymnasiet utrustas med dator/iPad.

  Satsningen har följande målsättningar:

  - Förbättra elevernas studieresultat och måluppfyllelse.
  - Ge lärarna en mer flexibel arbetsmiljö och underlätta dokumentation
  - Utveckla skolans lärmiljö.
  - Öka elevernas vilja och lust att lära.
  - Förbättra elevernas och pedagogernas digitala kompetens
  - Öka möjligheterna för en likvärdig skola.

  ]]>
  System@www.eda.se (System) https://www.eda.se/datorsatsning-i-skolan__35757 Thu, 16 Aug 2012 15:13:27 GMT
  Eda-klassikern 1 https://www.eda.se/eda-klassikern-1__35742 Herrklassen vanns av Hans Edvarsson. Damklassen av Frida Michold. Resultatlistor och bilder finns på www.haljeboda.se

  ]]>
  System@www.eda.se (System) https://www.eda.se/eda-klassikern-1__35742 Wed, 08 Aug 2012 06:17:15 GMT
  Recepttävling Folkhälsoåret 2012 https://www.eda.se/recepttavling-folkhalsoaret-2012__35741 Vinnare blev Birgitta Eklund i Skillingsfors med sin "Sommarpotatissallad". Hon belönas med en matberedare. Grattis!

   

  De fyra utvalda finalrecepten var:

  • Ljuvlig stek
  • Fisk- och skaldjursgryta
  • Sommarpotatissallad
  • Grovbrödslaxburgare

   

  Fler bilder finns på vår facebooksida

  ]]>
  System@www.eda.se (System) https://www.eda.se/recepttavling-folkhalsoaret-2012__35741 Tue, 07 Aug 2012 14:57:51 GMT
  Barnens dag på Biblioteket https://www.eda.se/barnens-dag-pa-biblioteket__35734 Barnen fick måla tavlor, göra smycken och fina kort. 

  ]]>
  System@www.eda.se (System) https://www.eda.se/barnens-dag-pa-biblioteket__35734 Thu, 19 Jul 2012 13:31:31 GMT
  Författarbesök, en del av Open Art https://www.eda.se/forfattarbesok-en-del-av-open-art__35732 Hittills har Laila sålt mer än 2 miljoner böcker av sina bokserier där miljöerna är från den norska fjällvärlden samt från Danmark under 1800-talet.

  Under författarbesöket i Charlottenberg intervjuades Laila om sitt författarskap samt att hon bjöd på läsning ur olika avsnitt ur sitt författarskap.

  ]]>
  System@www.eda.se (System) https://www.eda.se/forfattarbesok-en-del-av-open-art__35732 Thu, 12 Jul 2012 14:27:26 GMT
  Skolpersonal vidareutbildas https://www.eda.se/skolpersonal-vidareutbildas__35708 De som deltog i utbildningen ska fortsättningsvis fungera som processledare och utvecklingspedagoger för övrig personal, vilket ska leda till ökad förståelse, engagemang och konkreta förbättringar på olika områden inom bildningsverksamheten.
   
  Utbildningen genomfördes under totalt 6 dagar mellan augusti 2011 och maj 2012, och gav 7,5 högskolepoäng.
  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/skolpersonal-vidareutbildas__35708 Fri, 29 Jun 2012 13:34:55 GMT
  Vinnare av motionstävling för företag https://www.eda.se/vinnare-av-motionstavling-for-foretag__35707 "Vi tycker kampanjen blev lyckad och vi hoppas nu att företagen fortsätter satsa på sina anställda och ser vinsterna med en motionerande och välmående personal.", säger Mimmi Adolfson, folkhälsosamordnare.

   

  Samtliga deltagare har deltagit i en utlottning av presentkort värda 250 kr, där 11 vinnare har dragits:

   

  Annelie Dahlström (Adriatik)

  Monica Edberg (Adriatik)

  Anders Erlandsson (Byggcompaniet)

  Unni Karlsson (Westra Wermlands Sparbank)

  Ywonne Pihlgren Sunesson (Eda Bostads AB)

  Thomas Börjesson (Byggcompaniet)

  Lisbeth Arvidsson (Posten)

  Unni Eriksson (Apoteket)

  Maria Åhs (Eda kommun, Hierneskolan)

  Tony Bergkvist (Tullen)

  Tintin Rönning (Eda kommun, Biblioteket)

   

  Presentkorten är sponsrade av Westra Wermland Sparbank, Charlottenberg och Norma Precision AB, Åmotfors.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/vinnare-av-motionstavling-for-foretag__35707 Thu, 28 Jun 2012 17:15:59 GMT
  Feriearbete för ungdomar https://www.eda.se/feriearbete-for-ungdomar__35704 Alla som anmält sitt intresse har erbjudits ett feriearbete. Det är en jämn fördelning mellan tjejer och killar, och ett eventuellt handikapp påverkar inte möjligheten till arbete.

   

  Flertalet hamnar inom den kommunala verksamheten, men vissa erbjuds även feriearbete inom någon föreningsverksamhet. Samtliga får en egen handledare som stöd i arbetet.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/feriearbete-for-ungdomar__35704 Wed, 27 Jun 2012 12:55:16 GMT
  Nyinvigning av Museet Beredskapsåra https://www.eda.se/nyinvigning-av-museet-beredskapsara__35701 Kommunchef Peter Wretman invigde den nya delen och kultursekreterare Morgan Danielsson överlämnade blommor till Kermith Myrvold Dammen, ordförande i Järnskogs Hembygdsförening.

   
  Tillbyggnaden av museet har möjliggjorts genom initiativ och gåva från Gävle-Dala Järnvägssällskap (transportvagn) och Hemvärnet Järnskog (hemvärnsbarack), samt erhållna projektpengar från EU-Leader genom Växtlust Värmland.
   
  ]]>
  Ingrid Andersson@www.eda.se (Ingrid Andersson) https://www.eda.se/nyinvigning-av-museet-beredskapsara__35701 Tue, 19 Jun 2012 08:15:55 GMT
  Eda på uppstartsmöte i Stockholm https://www.eda.se/eda-pa-uppstartsmote-i-stockholm__35700 Ingrid Andersson@www.eda.se (Ingrid Andersson) https://www.eda.se/eda-pa-uppstartsmote-i-stockholm__35700 Tue, 19 Jun 2012 07:59:40 GMT Kommunen pyntas och blomstrar https://www.eda.se/kommunen-pyntas-och-blomstrar__35699 Ingrid Andersson@www.eda.se (Ingrid Andersson) https://www.eda.se/kommunen-pyntas-och-blomstrar__35699 Tue, 19 Jun 2012 07:46:09 GMT Seniorcruising för äldre https://www.eda.se/seniorcruising-for-aldre__35693 Astri Olsen och Kristin Gherken

  Astri Olsen 99 år, med chauffören Kristin Gherken.

   
  Arrangemanget, som är en del i Folkhälsoårets aktivitetsplan, var så pass uppskattat av deltagarna att det förmodligen kommer bli en årlig tradition.
   
  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/seniorcruising-for-aldre__35693 Wed, 13 Jun 2012 15:26:31 GMT
  Nyinvigning av Charlottenbergs shoppingcenter https://www.eda.se/nyinvigning-av-charlottenbergs-shoppingc__35691 Utanför entrén
  Ett flertal nya butiker har öppnat i den nya delen som är på 6.000 kvm. Köpcentrets totala yta är nu 37.000 kvm.
   
   
  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/nyinvigning-av-charlottenbergs-shoppingc__35691 Thu, 07 Jun 2012 22:28:19 GMT
  Lilla journalistpriset till Hierneskolan https://www.eda.se/lilla-journalistpriset-till-hierneskolan__35682  Motiveringen till Veckans Nyheters vins var: Hierneskolans skoltidning imponerar både design- och innehållsmässigt. Sajtens utformning är modern, lättöverskådlig och snygg.

   

  Tidningen har ett tydligt nyhetsdriv och artiklarna är proffsigt skrivna. Här finns något för alla, sajtens taggcloud visar på bredden av tidningens innehåll. App- och mobilversionen pekar på ett brett tänk kring digitala medier.

   

  Extra guldstjärna för helt egna nyheter som att en järnkrok hamnat i köttfärssåsen i skolmatssalen på Centralskolan i Arvika och att pengar stulits från elevrådets kiosk.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/lilla-journalistpriset-till-hierneskolan__35682 Mon, 28 May 2012 06:43:00 GMT
  Invigning av glashytta https://www.eda.se/invigning-av-glashytta__35678 Glaskonstnär Jennie Hagwall Einarsrud

  Glaskonstnär Jennie Hagwall Einarsrud visade sedan hur glasblåsningshantverket går till och den utrustning som kommer användas.

   

  Kultursekreterare Morgan Danielsson från Eda kommun uppvaktade med blommor och önskade lycka till. Han var glad över att Eda nu fått ytterligare ett spännande besöksmål och tackade även Växtlust Värmland för deras arbete och engagemang i projektet.

   

  Hyttan och tre ugnar har byggts under vintern och ett slutgiltigt verksamhetskontrakt med glaskonstnär Jennie Hagwall Einarsrud håller på att formuleras, vilket också kommer fastställa det planerade öppethållandet av glashyttan.

   

  Eda Glasbruksförening har ca 2000 besökare varje år och den nya glashyttan förväntas öka besökarantalet betydligt. Det är mer än 70 år sedan det blåstes glas i Eda kommun. Den 19 maj väcks denna tradition åter till liv.

   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/invigning-av-glashytta__35678 Tue, 22 May 2012 11:46:33 GMT
  Kostpolicy antagen av KF https://www.eda.se/kostpolicy-antagen-av-kf__35677 Målet med policyn är bl a att skapa bra matvanor för både barn och äldre, ge alla barn förutsättningar att vara friska, säkerställa bra näringsstatus och förebygga undernäring hos äldre, samt att göra måltiden till en efterlängtad stund på dagen.
   
  "Nu har vi ännu bättre möjligheter att servera god och näringsriktig mat på ett genomgående sätt till alla i kommunen", säger Kostchef Lena Glenberg som arbetat fram policyn. "Vi har också satt en tydligt fokus på kostens värde som en del av den kommunala servicen". 
  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/kostpolicy-antagen-av-kf__35677 Mon, 21 May 2012 10:43:44 GMT
  Peter Wretman slutar som kommunchef https://www.eda.se/peter-wretman-slutar-som-kommunchef__35673 - Jag har haft möjligheten att vara del av en spännande utveckling i Eda kommun de senaste åren, säger Peter. Vi har idag en stabil grund för verksamheten och med stödet från vår fantastiska personal ser jag en fortsatt positiv utveckling för kommunen. Jag ser fram emot att få arbeta med utvecklingen i Värmland och inom ett område som jag tycker är intressant och viktigt. En väl fungerande kollektivtrafik är en viktig del i samhällsutvecklingen, inte minst för utvecklingen och tillväxten i Värmland, avslutar Peter.

   

  Peter Wretman tillträdde som kommunchef i Eda kommun den 1 september 2009. Han planeras preliminärt bli kvar på sin position t o m den 31 augusti 2012.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/peter-wretman-slutar-som-kommunchef__35673 Wed, 16 May 2012 14:23:53 GMT
  Charlottadagen 2012 https://www.eda.se/charlottadagen-2012__35667 Årets fokus var bl a folkhälsoårets aktiviteter, Noresund/Valfjällets utvecklingsmöjligheter, Fairtrade och den pågående utvecklingen av Tallmo-området. På biblioteket anordnades bl a må-bra-mässa, mindfullness, sockerutställning och clown för barnen.

   

  På stora scenen utnämndes Annalena Persson (sopran) till ny officiell ambassadör för Eda kommun. 

   

    

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/charlottadagen-2012__35667 Mon, 14 May 2012 12:45:35 GMT
  HAL och Per Andersson vann hederspris https://www.eda.se/hal-och-per-andersson-vann-hederspris__35666 "Vi är stolta över att Per Andersson, tredje generationens ägare av AB Hilmer Andersson, vunnit kategorin Hederspriset i tävlingen", säger utvecklingschef Margareta Bergman.

   

  Priset delades ut av landshövding Eva Eriksson på fredagen i samband med firandet av Landsbygdens framtid i Borgvik.

   

  Motiveringen lyder: Ett företag som visar att det går att leva och verka på landsbygden. Ett familjeföretag som bidrar till skolor och föreningsliv för bygdens framtid - och som investerar långsiktigt i företagets framtid. Ett offensivt familjeföretag sedan 1920-talet, med en ledare i tredje generation.

   

  Landshövding Eva Eriksson delar ut priser

  Landshövding Eva Eriksson delar ut priser i alla kategorier.

  ]]>
  Ingrid Andersson@www.eda.se (Ingrid Andersson) https://www.eda.se/hal-och-per-andersson-vann-hederspris__35666 Fri, 11 May 2012 15:07:07 GMT
  Tillväxtverket har utsett Eda till pilotkommun https://www.eda.se/tillvaxtverket-har-utsett-eda-till-pilot__35665 Syftet är att ta fram en modell som innebär att den offentliga och kommersiella servicen på landsbygden kan bevaras och utvecklas. Genom ett utbyte med andra pilotkommuner får Eda hjälp att hitta framgångsfaktorer för att skapa utveckling i kommunen. Projektet sker i nära samarbete med företag, affärer, banker, byalag, medborgare med flera.

  Tillväxtverket inleder pilotsatsningen med en kick-off i Stockholm den 13 juni.
   
   
   
  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/tillvaxtverket-har-utsett-eda-till-pilot__35665 Fri, 11 May 2012 06:52:57 GMT
  Företagsklimat 2012 https://www.eda.se/foretagsklimat-2012__35664 ”Vi är givetvis besvikna över resultatet från undersökningen, och samtidigt förvånade”, säger utvecklingschef Margareta Bergman. ”Vi har under 2011 utökat våra resurser betydligt för kunna erbjuda näringslivet det stöd som efterfrågas”. Hon ger några exempel på insatser under 2011:

  • Skapandet av ett näringslivsråd som ett forum för dialog mellan kommunen och företagarna.
  • 100 företagsbesök genomfördes runt om i kommunen.
  • En företagslots har inrättats för att erbjuda företagare en huvudkontakt för dialog, stöd och vägledning.
  • Upphandlingskurs har anordnats.
  • En näringslivsdag genomfördes med föreläsare och utställare.
  • Regelbundet nyhetsbrev till alla företagare.

  Eda kommun kommer fortsätta sitt långsiktiga arbete med att skapa goda förutsättningar för företag att bedriva verksamhet i kommunen. Målen i kommunens näringslivsprogram står fast, samtidigt som vi kontinuerligt utvärderar våra insatser och ska prioriterar dem som är bäst anpassade till näringslivets förutsättningar, önskemål och behov.

   

  Svenskt Näringslivs undersökning 2012 kommer ge oss ytterligare pusselbitar att bygga vidare på.

   
  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/foretagsklimat-2012__35664 Thu, 10 May 2012 13:35:40 GMT
  Utvecklingsarbete genom WEPA https://www.eda.se/utvecklingsarbete-genom-wepa__35663 WEPA:n är en process där man identifierar och prioriterar projektidéer som ligger i linje med kommunens politiska visioner, idéer och långsiktiga utvecklingsmål, samt analyserar möjligheterna att realisera dessa med stöd av EU.

   

  Målet i den efterföljande projektutvecklingsfasen är att åstadkomma bra ansökningar som kan omsättas i framgångsrika EU-projekt.

   

  Vi står inför ett spännande och engagerande arbete, som också kan ses som ett verktyg för att effektivisera, förbättra och öka kompetensen ytterligare inom kommunens verksamheter. Deltar gör politiker, chefstjänstemän samt all personal som är intresserad.

   

  West Sweden, Västsveriges EU- och representationskontor, är en serviceorganisation för kommuner och landsting/regioner med uppgift att stimulera och stödja den lokala och regionala utvecklingen i Västsverige, framför allt med hjälp av de möjligheter som medlemskapet i EU innebär.

   

  De erbjuder möjligheter för sina medlemmar att utveckla idéer som ligger i framkanten av Europas utveckling och att ta tillvara på de regionala intressena inom EU. Idag har organisationen 72 medlemmar i Västra Götalandsregionen, Region Halland och Region Värmland. Eda kommun är en av medlemmarna.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/utvecklingsarbete-genom-wepa__35663 Thu, 10 May 2012 06:03:23 GMT
  Visit Värmland på besök https://www.eda.se/visit-varmland-pa-besok__35662 Deltagare på mötet
  Syftet med mötet var att skapa en dialog mellan besöksnäringen, kommunen och Visit Värmland. Hon önskade sig också fler medlemmar i föreningen.

   

  Deltagare på mötet var bl a representanter från företag, föreningar och kommunen.

   


  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/visit-varmland-pa-besok__35662 Wed, 09 May 2012 11:22:57 GMT
  Apoteksombud i Koppom https://www.eda.se/apoteksombud-i-koppom__35661 marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/apoteksombud-i-koppom__35661 Tue, 08 May 2012 10:58:52 GMT Fortsatt Fairtrade City status https://www.eda.se/fortsatt-fairtrade-city-status__35658 Det är en bekräftelse på att vårt fortlöpande arbete med information och aktiviteter för att öka kunskapen om Fairtrade och en ökad konsumtion av rättvisemärkta produkter har varit framgångsrikt. 

  Besök oss utanför kommunhuset på Charlottadagen om du vill veta mer om Fairtrade och rättvisemärkta produkter. Lördagen den 12 maj råkar dessutom vara World Fairtrade Day!
    

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/fortsatt-fairtrade-city-status__35658 Fri, 04 May 2012 09:55:34 GMT
  Annalena Persson ny ambassadör för Eda kommun https://www.eda.se/annalena-persson-ny-ambassador-for-eda-k__35656 Annalena kommer att stödja marknadsföringen av kommunen, både genom egna initiativ och i samarbete med kommunen. Hennes nationella och internationella framgångar inom både klassisk och modern opera, och den starka kopplingen till Eda-bygden, gör henne till en god förebild som kan bidra till en positiv bild av Eda kommun.

   

  Eda kommuns officiella ambassadörer utses för en 1-års period. I anslutning till Charlottadagen sker den officiella utnämningen av en eller flera nya ambassadörer, samtidigt som de avgående avtackas.

   

  Utnämning sker lördagen den 12 maj klockan 11.45 på stora scenen i Charlottenberg.


  Annalena Persson är uppvuxen i Koppom. Hon utbildade sig vid Operahögskolan i Stockholm, där hon utexaminerades 2002.

   

  Året efter vann hon den fjärde internationella tävlingen för Wagnersångare i Bayreuth och tilldelades också publikens specialpris för bästa sångerska/sångare. Annalena debuterade på GöteborgsOperan 2004 som Sieglinde i Wagners Valkyrian.

   

  För denna roll fick hon samma år Tidskriften Operas pris. På GöteborgsOperan, där hon är fast knuten sedan 2005, har hon även sjungit Madama Butterfly, Kundry i Parsifal, Tatjana i Eugen Onegin, Elisabeth i Don Carlos och senast Salome.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/annalena-persson-ny-ambassador-for-eda-k__35656 Thu, 03 May 2012 10:33:35 GMT
  Vi gratulerar Årets Kvinna i och för näringslivet 2012 https://www.eda.se/vi-gratulerar-arets-kvinna-i-och-for-nar__35652 Motiveringen lyder:

  Christina Frambäck Holmström har haft en fantastisk karriär mitt i eliten av Sveriges skådespelare, och har efter sin pension återvänt till sin faders barndomsplats i Skillingsfors.

   

  Där har hon med full kraft engagerat sig i bygden; hon väver i vävstugan, sjunger i kyrkokören, leder utforskandet av bygdens gårdar och släkten samt uppträder vid lokala tillställningar.

   

  Dessutom har hon med fyra andra partners, däribland maken och skådespelaren Lars-Gunnar Holmström, startat företaget SkillingEvent Ek. för. Som bl.a. arrangerar guidade upplevelsevandringar till turister i bygden.

   

  Christina inspirerar alla med sina underfundiga och smittande intellektuella observationer av livet. En sagolik tillgång, inte bara för Skillingmark utan hela Eda.
   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/vi-gratulerar-arets-kvinna-i-och-for-nar__35652 Wed, 25 Apr 2012 11:23:31 GMT
  Nyrenoverat VA-verk i Koppom https://www.eda.se/nyrenoverat-va-verk-i-koppom__35611 Kapacititen har optimerats och kan nu hantera ca 1500 personer (ca 500 hushåll). Ny personaldel och verkstadsdel färdigställdes samtidigt.

   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/nyrenoverat-va-verk-i-koppom__35611 Wed, 04 Apr 2012 10:20:52 GMT
  Föreläsning med Annika Östberg https://www.eda.se/forelasning-med-annika-ostberg__35580 Temat var "Ögonblick som förändrar livet" och handlade om utanförskap och hur hon hamnade i en ond spiral av droger, prostitution och kriminella män. Hon satt 28 år i ett amerikanskt fängelse, dömd för mord.

  Fler bilder hittar du på www.facebook.com/edakommun
   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/forelasning-med-annika-ostberg__35580 Thu, 15 Mar 2012 13:14:00 GMT
  Morokulien Infocenter hjärtsäkrar sin arbetsplats https://www.eda.se/morokulien-infocenter-hjartsakrar-sin-ar__35562 - Att få möjlighet att bidra till hjärtsäkring av arbetsplatser med stor genomströmning av människor som Morokulien Infocenter, känns både roligt och angeläget, säger Kristina Åkerstrand, vd på Bliwa Livförsäkring.


  Ann-Louise Axelsson, turistkonsulent på Morokulien Infocenter fick ett tips av en arbetskollega i huset som kände till tävlingen. Sedan gick hon in på Bliwas hemsida och skickade in en motivering till varför just de skulle få sin arbetsplats hjärtsäker: ”Vi tycker om att hjälpa andra människor.

   

  Fredsmonumentet står här som en symbol för människans rätt till fred och frihet. Kan vi dessutom rädda en medmänniskas liv, oavsett var de kommer ifrån skulle detta göra vår dag ännu mer betydelsefull.”


  Förutom själva apparaten ingår även en utbildning som ger praktisk kompetens att utföra Hjärtlungräddning med hjärtstartare. Previa kommer att hålla i utbildningen, och vad passar bättre än att göra detta på Alla Hjärtans Dag den 14 februari.
   

  - Kanske vi kan bidra till att andra turistbyråer i Sverige tar efter, säger Ann-Louise Axelsson. Ofta finns turistbyrån där det är mycket folk, och med tanke på att 10 000 personer varje år drabbas av plötsligt hjärtstopp så är det viktigt att vi får ut den här kunskapen på flera platser i landet.
   

  - Det är fantastiskt! Vilket föredöme att ha en sådan på turistbyrån, säger Kristina Bergman på FörTur (Föreningen Turism i Sverige) som har hand om auktorisationen av alla turistbyråer. Vi kan absolut lobba för att fler skaffar sig kunskap och teknisk utrustning som kan hjälpa till i nödfall.


   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/morokulien-infocenter-hjartsakrar-sin-ar__35562 Mon, 05 Mar 2012 12:26:23 GMT
  Extrainsatta busslinjer på prov https://www.eda.se/extrainsatta-busslinjer-pa-prov__35553 Följande turer är extrainsatta: 
   
  Skillingmark – Koppom – Charlottenberg (tisdag & torsdag)
  Tur 102    
  Skillingmark/Skillingsfors Koppom/Torget Charlottenberg
  09.10 09.40 10.15
   
  Tur 104 (anslutning och byte i Koppom till Charlottenberg)
  Saxebyn
  09.25
  Koppom/Torget
  09.40
   
  Charlottenberg
  14.20 
  Koppom/Torget
  14.50
  Skillingmark/Skillingsfors
   15.25
   
  Tur 104 (anropstyrd hemresa med taxi från Koppom till Saxebyn, måste beställas!)
  Koppom Saxebyn  
   
  Hovilsrud – Eda Glasbruk – Charlottenberg (måndag – fredag)
  Tur 107    
  Hovilsrud Eda Glasbruk Charlottenberg
  09.05 09.25 09.35
  Charlottenberg Eda Glasbruk Hovilsrud
  13.30 13.50 14.15
  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/extrainsatta-busslinjer-pa-prov__35553 Mon, 27 Feb 2012 07:13:27 GMT
  Frukostmöte för företagare https://www.eda.se/frukostmote-for-foretagare__35552 På programmet stod presentationer av:

   
  - Johan Rydstedt, jurist, Företagarna.
  - Göran Brofeldt, förundersökningsledare, Polisen.
  - Brita Wilhelmsson, säkerhetschef, Westra Wermlands Sparbank.
   
  Mötet var uppskattat och ämnet visade sig högaktuellt då flertalet av deltagarna hade stött på bluffakturor. Huvudrådet från panelen var att spara en kopia på fakturan, bestrid skriftligen till avsändaren samt gör en polisanmälan. Det allmänna rådet gentemot oönskade telefonförsäljare var att avsluta samtalet snarast möjligt och undvika jakande svar.
   
  För mer information om hantering av bluffakturor, besök t ex Företagarnas hemsida.
   
  Frukostmötet är ett led i Eda kommuns fortlöpande arbete och ambition att utveckla stöd, dialog och samarbete med näringslivet.
  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/frukostmote-for-foretagare__35552 Fri, 24 Feb 2012 12:07:09 GMT
  Trafikräkning genomförd https://www.eda.se/trafikrakning-genomford__35551 Exploateringen av området påverkar givetvis trafikflödet och det krävs därför en kontinuerlig dialog och samarbete med Trafikverket för att hitta lämpliga trafiklösningar.

   

  Både kommunen och Trafikverket genomför olika mätningar och förstudier inför en potentiell vidareutveckling av ett område.

   

  Fredag

  336 fordon mot Norge

  228 fordon mot Arvika

  100 fordon mot Tallmogatan/Källgatan

  464 fordon mot centrum

   

  Totalt 1128 fordon.

   

  Lördag

  431 fordon mot Norge

  201 fordon mot Arvika

  192 fordon mot Tallmogatan/Källgatan

  633 fordon mot centrum

   

  Totalt 1457 fordon.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/trafikrakning-genomford__35551 Thu, 23 Feb 2012 06:54:13 GMT
  Utveckling av e-tjänster https://www.eda.se/utveckling-av-e-tjanster__35550 Huvudtemat var behovet och möjligheterna till värmländsk samverkan om utveckling inom e-förvaltning och e-tjänster.

   

  Eda kommun har idag endast ett fåtal e-tjänster, men det pågår ett arbete för att kunna erbjuda kommuninvånare och företagare detta framöver. En viktig del i detta arbete är ett fördjupat samarbete mellan kommunerna i Värmland.

   

  Målet är att tillsammans kunna utveckla gemensamma, kostnadseffektiva lösningar med utgångspunkt från medborgarnas behov, snarare än att varje enskild kommun utvecklar detta på egen hand.

   

  Vilka e-tjänster är mest värdefulla för dig? Gå in på vår facebooksida och tyck till (lämna gärna egna förslag)!
   

  facebook.com/edakommun

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/utveckling-av-e-tjanster__35550 Wed, 22 Feb 2012 07:17:40 GMT
  Även fritidsgården finns nu på Facebook https://www.eda.se/aven-fritidsgarden-finns-nu-pa-facebook__35545 www.facebook.com/fritidsgarden.eda
   

  Vi vill hålla dig uppdaterad på verksamheten och planerade aktiviteter, samtidigt som vi ser fram emot dina tips, kommentarer och synpunkter på verksamheten.
   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/aven-fritidsgarden-finns-nu-pa-facebook__35545 Tue, 14 Feb 2012 15:20:17 GMT
  Restaurang- och livsmedelprogrammet erhåller kvalitetsstämpel https://www.eda.se/restaurang--och-livsmedelprogrammet-erha__35544 Skolan kan nu arbeta vidare med det goda samarbetet med arbetslivet, där eleverna utför en del av sin utbildningstid. Programmet satsar även på utveckling inom områden som entreprenörskap, serviceanda och utbildning av kreativa och engagerade elever.
   
  Kommunens ansökan godkändes av den nationella styrgruppen för ServiceCollege. Vid deras möte konstaterades att ansökan innehöll konkreta aktiviteter som gav en tydlig bild av hur utbildningen kommer att läggas upp.
   
  ServiceCollege styrgrupp leds av representanter för Almega, Fastighetsanställdas förbund, Handelsanställdas förbund, Svenska Kommunalarbetarförbundet och Svensk Handel.
   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/restaurang--och-livsmedelprogrammet-erha__35544 Fri, 10 Feb 2012 13:35:45 GMT
  Dialogmöte om framtidens förskola - Sista chansen https://www.eda.se/dialogmote-om-framtidens-forskola---sist__35543 marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/dialogmote-om-framtidens-forskola---sist__35543 Fri, 10 Feb 2012 13:27:21 GMT Italiensk matupplevelse i Åmotfors https://www.eda.se/italiensk-matupplevelse-i-amotfors__35537 Kockar i köket

   

  Kvällen var mycket lyckad med god mat och trevlig stämning. Samarbetet mellan elever och kockar fungerade bra, och man planerar nu bl a för möjligheten till praktikutbildning för elever nere i Italien.

  Efterrätt

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/italiensk-matupplevelse-i-amotfors__35537 Wed, 08 Feb 2012 06:15:58 GMT
  SFI firar 1 år https://www.eda.se/sfi-firar-1-ar__35525 Elever från 13 länder har hittills deltagit i undervisningen.

   

  Elever, SFI-lärare och kommunens flyktingsamordnare Maria Thonander firade 1-års dagen med fika och tårta.

   

  Man har även passat på att skapa en egen utställning på temat "Världen i byn" som presenterar SFI-verksamheten och som kommer att visas på biblioteket i Åmotfors t o m den 19 februari.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/sfi-firar-1-ar__35525 Thu, 02 Feb 2012 14:05:36 GMT
  Gränshandeln allt viktigare https://www.eda.se/granshandeln-allt-viktigare__35524 Gränshandeln har ökat med 10% det senaste året och är givetvis en viktig del i Eda kommuns fortsatta utveckling.  ]]> marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/granshandeln-allt-viktigare__35524 Wed, 01 Feb 2012 12:58:34 GMT Dialog om framtidens förskola https://www.eda.se/dialog-om-framtidens-forskola__35517 marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/dialog-om-framtidens-forskola__35517 Wed, 01 Feb 2012 12:53:12 GMT Munkfors på besök https://www.eda.se/munkfors-pa-besok__35514 Verksamhetschef Jan-Erik Eriksson gav en övergripande bild av Eda kommuns arbete inom Samhällsbyggnad, och AME tillsammans med representanter från Kommunal berättade om sitt fortlöpande samarbete för ökad sysselsättning i kommunen.
   
  Agendan innehöll information, utbyte av erfarenheter, rundvandring och lunch.
    
  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/munkfors-pa-besok__35514 Wed, 01 Feb 2012 09:12:35 GMT
  Spår för skidåkning https://www.eda.se/spar-for-skidakning__35512 Senaste status för andra skidspår är följande:

  • Sköttvika: Utmärkt för skate (fristilsåkning), men sämre för klassisk åkning p g a dålig snötillgång (2,5 km).
  • Sagosätra: Bra skick (6.6 km).
  • Kiölåsen: Bra, både för klassisk åkning och fristil (2,5 km).
  • Valfjället-Kiölåsen: Bra skick (6 km t/r).

  Till sist ett litet tips:
  Lördagen den 4 februari kl. 12.00 genomförs "Tjejer på glid", ett 5 km skidlopp för damer på Sköttvika skidstadion i Åmotfors.

   

  Anmälan till jeelin93@hotmail.com. Anmälningsavgift 50 kronor (betalas på plats). Du får skidorna vallade före loppet. Efteråt bjuds det på kaffe och våfflor.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/spar-for-skidakning__35512 Tue, 31 Jan 2012 07:55:33 GMT
  Förlikning nådd för Noresundsprojektet https://www.eda.se/forlikning-nadd-for-noresundsprojektet__35495 I slutet på 2006 lanserades planerna på en utveckling av Noresundsområdet. Ett stort antal tomter och fritidshus skulle etableras, liksom en utveckling av golfbana, herrgård, restaurang och hotellverksamhet. Ett ramavtal mellan Eda kommun och projektören Utveckling i Noresund AB skrevs i början på 2007, ett projekteringsarbete inleddes, men av olika skäl genomfördes aldrig projektet.

   

  Efter en längre tids dialog, tvist och förhandlingar mellan kommunen och bolaget, har parterna nu enats om en förlikning som innebär att kommunen övertar full kontroll för den fortsatta utvecklingen av området Noresund/Skarbol. Eda kommun köper bolaget, vilket ger kommunen tillgång till samtliga rättigheter och upparbetat projekteringsmaterial som finns i bolaget (arkitektarbete, ritningar, utredningar, analyser, marknadsundersökningar m m). Köpeskillingen är 3 938 000 kronor.

   

  "Det är mycket positivt att vi äntligen når en överenskommelse. Vi kommer nu äga kontrollen över både det tidigare projekteringsmaterialet och den framtida utvecklingen av området Noresund/Skarbol, vilket är värdefullt. Det finns ett stort intresse att utveckla området och förlikningen ger oss möjligheter till detta", säger Johanna Söderberg, kommunstyrelsens ordförande.

   

  En tänkbar fortsättning är att kommunfullmäktige utnyttjar den existerande Utvecklingsberedningen som resurs för att utreda vilka framtida utvecklingsalternativ som kan vara mest lämpliga och attraktiva. Det tidigare nedlagda arbetet inom projektet kan stödja detta arbete på ett bra sätt. Kommunen har dessutom preliminära planer på att kartlägga hur området kan utvecklas som rekreationsområde, vilket också passar väl in. 

  ]]>
  Ingrid Andersson@www.eda.se (Ingrid Andersson) https://www.eda.se/forlikning-nadd-for-noresundsprojektet__35495 Fri, 20 Jan 2012 12:17:44 GMT
  Ny sida https://www.eda.se/elevinflytande-gav-ny-gunga__35494 Alla grundskoleelever i Eda kommun har idag möjlighet att påverka både sin skolmiljö och sin undervisning genom sina egna klassråd och elevråd. Grundsärskolans elever kan även påverka genom sitt verksamhetsråd och man har under hösten bl a kommit med förslag på hur undervisningen skulle kunna anpassas bättre till deras behov och lämnat synpunkter till skolans matråd hur skolmaten kan förbättras.

   

  Förslaget att bygga ytterligare en gunga intill grundsärskolans lokaler kom från flera elever då den befintliga gungan började bli lite sliten och var alltför populär bland eleverna. Det var alltid kö till den, och man tvingades ofta begränsa gungtiden för varje elev. Eleverna författade själva ett förslag till kommunen med motiveringarna till behovet av ytterligare en gunga och man föreslog även lämplig placering för den.

   

  Förslaget lämnades in till medborgarkontoret på kommunhuset av eleverna i oktober och i december installerades gungan.

  ]]>
  Ingrid Andersson@www.eda.se (Ingrid Andersson) https://www.eda.se/elevinflytande-gav-ny-gunga__35494 Wed, 18 Jan 2012 10:18:58 GMT
  Årets 100:e företagsbesök https://www.eda.se/arets-100e-foretagsbesok__35470 För att uppmärksamma kommunens företag och förbättra informationen och dialogen mellan kommunen och företagarna, åker utvecklingsavdelningen och kommunstyrelsens ordförande Johanna Söderberg regelbundet ut på företagsbesök. Målet för i år har varit att besöka 100 företag, något vi uppnådde med måndagens besök hos Pär Jonssons Skogsentreprenad i Skillingmark.

   

  Årets företagsbesök har varit mycket givande. Dialogen med företagsrepresentanter från många olika branscher ger oss värdefull information och en fördjupad relation. Det hjälper oss utveckla vår verksamhet för att på bästa möjliga sätt kunna erbjuda det kommunala stöd företagarna efterfrågar.

   

  Vill du att vi ska besöka ditt företag? Eller vill du diskutera någonting? Hör av dig till Stefan Johannesen på 0571-282 46 eller stefan.johannesen@eda.se.


   

  ]]>
  Ingrid Andersson@www.eda.se (Ingrid Andersson) https://www.eda.se/arets-100e-foretagsbesok__35470 Tue, 20 Dec 2011 12:53:28 GMT
  Eda kommun på Facebook https://www.eda.se/eda-kommun-pa-facebook__35467 Syftet med vår facebooksida är att bli ännu bättre på att informera, lyssna och föra en dialog med dig som bor och verkar i kommunen.

   

  www.facebook.com/edakommun

   

  Vi vill hålla dig uppdaterad på vår verksamhet och planerade aktiviteter, samtidigt som vi ser fram emot dina tips, kommentarer och synpunkter på verksamheten och det som händer runt om i kommunen.

   

  Vår förhoppning är att sidan ska bli en trevlig mötesplats som erbjuder aktuell, intressant och värdefull information.

   

  Läs mer om de sociala medier kommunen utnyttjar idag.

  ]]>
  Ingrid Andersson@www.eda.se (Ingrid Andersson) https://www.eda.se/eda-kommun-pa-facebook__35467 Fri, 16 Dec 2011 15:09:37 GMT
  En galakväll på biblioteket i Eda! https://www.eda.se/en-galakvall-pa-biblioteket-i-eda__35458 Klart man kan – åtminstone i Eda! För andra året i rad anordnade nämligen Eda kommunbibliotek den 8 december sin egen middag till Nobels minne. Biblioteket förvandlades till en festsal med levande ljus i stora kandelabrar, med smakfull servis och förstklassig bordsdukning.

   

  Dom speciellt inbjudna gästerna representerade en bred samling – från näringslivet, från kommunen tjänstemän och politiker, Folkets Hus, deltagare från biblioteksprojektet ”Läsglädje” - det är frivilliga krafter som åker ut på kommunens äldreboenden och läser och berättar för dom gamla.

   

  Det var representanter från skolorna med  elevråd och lärare, kontaktpersoner från sommarens konstutställning Open Art, författare, kulturpersonligheter, rallyförare…ja alla var på plats!  En spännande mix – på en lite annorlunda mötesplats.  Avgörande insats stod givetvis Restaurangskolan i Åmotfors för med mat och dryck – medan musikskolan svarade för underhållningen.  


  Rockgruppen L.I.L.L
  Rockgruppen L.I.L.L

  Pristagarna var förstås också här. Litteraturprisen delades ut till elever i åk 9 och gymnasieskolan som under hösten jobbat med sina tävlingsbidrag i skolan. Nytt för i år är också att Eda kommuns kulturpris delas ut på biblioteket istället för som tidigare på kommunens fullmäktige.

   

  Litteraturpristagarna 2011
  Litteraturpristagarna från vänster Linus Tjulander, Bente Christensen Lindegaard, Elin Skogli. I bakgrunden kommunchef Peter  Wretman.

   

  Kulturpristagare 2011 Annalena Persson
  Kulturpriset gick i år till operasångerskan och världsartisten

  Annalena Persson som är född och uppväxt i kommunen. Annalena gjorde också ett exklusivt framträdande i samband med prisutdelningen där hon visade prov på sin förmåga.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/en-galakvall-pa-biblioteket-i-eda__35458 Fri, 09 Dec 2011 15:23:22 GMT
  Grums kommun på besök https://www.eda.se/grums-kommun-pa-besok__35438 Grums kommun förändrade sin förvaltningsorganisation 2009 och vi själva genomförde en förändring 2011.

   

  Vår kommunchef Peter Wretman och Grums Annika Lomarker var överens om att mötet var mycket givande och att utbytet av erfarenheter skulle fortsätta framöver.Edas kommunchef Peter Wretman och Grums Annika Lomarker
  Personer samtalar

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/grums-kommun-pa-besok__35438 Wed, 23 Nov 2011 13:17:19 GMT
  Vinnare av Dream Big Eda https://www.eda.se/vinnare-av-dream-big-eda__35436 Syftet med kvällen den 3 november var att främja kreativiteten och entreprenörskapstänkandet hos unga och samtidigt peppa dem och visa på att allt är möjligt. Tävlingen gick ut på att samla in idéer kring vad ungdomarna själva ville göra och åstadkomma i kommunen. Det bidrag som ansågs mest genomförbart, unikt och nyskapande skulle belönas.

   

  "Vi inledde kvällen med en inspirationsföreläsning på temat "Att få saker att hända och må bra under tiden" med inspiratören Stefan Olsson från Universe Imagine", berättar Caroline Danielsson, företagscoach på Communicare och Stefan Johannesen, verksamhetsutvecklare på Eda kommun.

   

  Efter föreläsningen fick tävlingsdeltagarna möjlighet att träffa coacher från Almi och Communicare för att diskutera hur man bäst utvecklar sina idéer. När kvällen var slut hade 7 grymma bidrag lämnats in och det var allt från utveckling av företag till arrangemang för ungdomar. Ett av dessa gillade juryn lite extra, nämligen Tjalling Chaudrons idé om en "Eda-klassiker" - en idrottstävling med flera grenar som förhoppningsvis skulle kunna bli ett årligen återkommande evenemang.

   

  "Jag vill skapa en kul grej för invånarna i Eda, och samtidigt skapa en aktivitet som kommunen kan bli känd för. Min förhoppning är även att kunna involvera de föreningar som finns i Eda för att göra verklighet av denna aktivitet", berättade Tjalling när han under Eda Näringslivsdag fick motta prischecken.

   

  Bakom Dream Big Eda står Eda kommun, Westra Wermlands Sparbank, Communicares projekt Tillväxt Värmland och Det Företagsamma Värmland.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/vinnare-av-dream-big-eda__35436 Tue, 22 Nov 2011 10:43:18 GMT
  Demensboende invigt https://www.eda.se/demensboende-invigt__35431 Områdeschef Catarina Rydén får blommor

  Vårdutskottets ordförande Lars-Magnus Pålsson klippte bandet och Sigrid Flognman lämnade, som representant från Arvika/Eda Demensförening, över blommor till områdeschef Catarina Rydén.
   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/demensboende-invigt__35431 Mon, 21 Nov 2011 11:32:18 GMT
  Eda Näringslivsdag https://www.eda.se/eda-naringslivsdag__35411 Programmet innehöll:

  • Gör varumärkesarbetet till en hit (presentation från företaget BAM54).
  • Goda förebilder (intervju med tre företagare i kommunen).
  • Dream Big (presentation av idétävlingen Dream Big och prisutdelning till vinnaren).
  • Konsten att lyckas (presentation av Conny Evensson och Håkan Loob från Färjestadsakademin).

  Evenemanget var mycket lyckat och uppskattat av deltagarna, som fick en unik möjlighet till såväl inspiration, gemensamt nätverkande som rådgivning från ett flertal deltagande organisationer. Arrangemanget var ett samarbete mellan Eda kommun och dessa organisationer:


  ALMI, Skatteverket, Länsstyrelsen Värmland, Westra Wermlands Sparbank, Tillväxt Värmland Communicare och EU-projektet Det Företagssamma Värmland.
  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eda-naringslivsdag__35411 Fri, 18 Nov 2011 11:29:48 GMT
  Kulturpriset 2011 https://www.eda.se/kulturpriset-2011__35404 För hennes utomordentliga tolkningar på operascener runt om i världen. Nu senast på GöteborgsOperan i rollen som Salome.

   

  "Det känns otroligt roligt att bli tilldelad detta pris, och väldigt speciellt. En bekräftelse på att mitt kunnande är uppskattat på en ort där jag växt upp gör mig extra glad och motiverad att fortsätta utvecklas som sopran", säger Annalena Persson.

   

  Annalena är uppvuxen i Koppom, Eda kommun. Hon bor idag i Göteborg och är anställd vid GöteborgsOperan.

   

  Priset kommer att utdelas på den middag till Alfred Nobels minne som anordnas på biblioteket i Charlottenberg den 8 december. 

   

  Beslutet att utdela priset togs av Kommunstyrelsens vid sammanträde 2011-11-08.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/kulturpriset-2011__35404 Wed, 16 Nov 2011 11:39:46 GMT
  Ungdomsledarpriset 2011 https://www.eda.se/ungdomsledarpriset-2011__35402 Ungdomsledaren Michael Edvardsson tilldelas priset för sina ledargärningar inom olika föreningar och organisationer i Koppom. Michael är starkt engagerad i bl a föreningen Unga Vuxna i Koppom, Järnskogs Framtidsgrupp, Föreningen Järnskogs Allaktivitetshus och Svenska kyrkan.

   

  Michael är en positiv och engagerande person som är en fin förebild för ungdomar i Eda och han är ivrig i sitt arbete med att utveckla och förbättra situationen för ungdomar i Eda. Michael är en fin representant och ambassadör för Eda kommun.

   

  Beslutet att utdela priset togs av kommunstyrelsens bildningsutskott vid sammanträde 2011-11-09. Utdelning sker på kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december. 

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/ungdomsledarpriset-2011__35402 Wed, 16 Nov 2011 10:37:21 GMT
  Idrottspriset 2011 https://www.eda.se/idrottspriset-2011__35403 Pontus Tidemand tilldelas priset för sina stora idrottsliga framgångar under året. Pontus har under året svarat för en rad fina tävlingsresultat inom rallysporten. Han är Svensk Mästare 2011 i den otrimmade fyrhjulsdrivna klassen.

   

  Vidare blev han i samma klass 2:a i Swedish Rally 2011 och 1:a i Fäviken Vinterrally. Pontus är en fin representant och ambassadör för Eda kommun.

   

  Beslutet att utdela priset togs av kommunstyrelsens bildningsutskott vid sammanträde 2011-11-09.

  Utdelning sker på kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/idrottspriset-2011__35403 Wed, 16 Nov 2011 10:35:59 GMT
  Utökad demensvård https://www.eda.se/utokad-demensvard__35376 Avdelningen har genomgått en uppfräschning under hösten och Hiernegården har nu totalt 13 vårdplatser för dementa samt 8 vårdplatser för somatiska patienter.

   

  ”Behovet av vårdplatser för demenspatienter ökar hela tiden och den nya avdelningen ger oss nu ytterligare kapacitet att ta hand om denna patientgrupp på ett bra sätt. Vi är glada för denna resursförstärkning som våra politiker beslutat om.”, säger Claes-Allan Öberg, Verksamhetschef, Vård & Stöd.

   

  Under våren kommer även Hiernegårdens utemiljö att förbättras. Målsättningen är att skapa en trivsam, lugn och avgränsad miljö för de boende.

   

  Officiell invigning av den nya avdelningen är torsdagen den 17 november kl. 14.00.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/utokad-demensvard__35376 Wed, 09 Nov 2011 05:56:16 GMT
  Äldre mer nöjda med maten https://www.eda.se/aldre-mer-nojda-med-maten__35374 Sedan 2006 har kommunen inhandlat färdiglagad mat från storkök och under åren har det framkommit en del missnöje med denna mat. Det har bl a handlat om trist utseendet, viss lukt- och smaklöshet och att hela veckans måltider levererades vid ett tillfälle. En enkät i våras till de äldre bekräftade denna bild, även om det samlade resultatet var godkänt.

   

  Med kostchef Lena Glenberg i spetsen inleddes ett försöksprojekt under maj-september. Man övergick till egen, lokal matlagning på Hiernegården i Koppom, ökad menyvariation och hemleverans 2 ggr/veckan. Omställningen till egenlagad mat gick smidigare än förväntat och det har inte varit några problem med leveranser och kvalitet.

   

  I september genomfördes en ny enkät till de äldre för att utvärdera hur de uppfattade de förändringar som genomförts. Resultatet var mycket bra. De flesta var betydligt mer nöjda med maten som levererades, inte minst utseendet på den. Ytterligare en indikator på att projektet varit framgångsrikt är att höstens enkät skickades till 59 personer, jämfört med 29 i våras. M a o beställer numera betydligt flera äldre den mat kommunen erbjuder.

   

  Äldreboendena i Charlottenberg och Åmotfors erhåller fortfarande inhandlad storköksmat. En övergång till egenlagad mat även för dessa kan eventuellt bli aktuellt i framtiden.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/aldre-mer-nojda-med-maten__35374 Thu, 03 Nov 2011 13:58:16 GMT
  Eda i toppen av Fairtrade Challenge https://www.eda.se/eda-i-toppen-av-fairtrade-challenge__35368 Eda kommun är sedan i våras en diplomerad Fairtrade City och deltog aktivt under Sveriges största Fairtrade-organiserade fikapaus någonsin.

   

  Tillsammans med kommunens företag, föreningar och organisationer kunde vi erbjuda Fairtrade-märkt kaffe i bl a butiker, kaféer och arbetsplatser, och självklart även på kommunhuset i Charlottenberg.

   

  När kaffeångorna lagt sig visade det sig att Eda kommun tagit en hedrande 5:e plats på listan över landets fikatätaste kommuner under denna aktivitet.

   

  Topp-10 lista

  Munkfors                     

  Hallsberg                     

  Härryda                         

  Strömstad                    

  Eda

  Karlstad                        

  Haparanda                   

  Piteå 

  Avesta                           

  Forshaga

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eda-i-toppen-av-fairtrade-challenge__35368 Wed, 02 Nov 2011 09:22:12 GMT
  Goda effekter med surfplattor https://www.eda.se/goda-effekter-med-surfplattor__35361 Kommunstyrelsen beslutade i september att samtliga förtroendevalda fritidspolitiker i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, jävsnämnden och kommunrevisionen ska erbjudas surfplattor - samtidigt som vi slutar distribuera kommunala dokument i pappersform till dem. Vårt beslut motiveras av förväntade positiva effekter på såväl ekonomi, arbetseffektivitet och miljöhänsyn.

   

  Det enhälliga beslutet i kommunstyrelsen innebär att ca 60 förtroendevalda kommer att tilldelas en surfplatta som ger möjlighet att ta emot och ta del av kommunala handlingar snabbt, enkelt och kontinuerligt (kallelser, mötesdokument, protokoll, e-post m m). Plattan kommer även ge ledamöterna tillgång till annan internet-baserad information som bl a kan bidra till effektiva och informativa möten där man delar på värdefull information.

   

  Vår nuvarande distribution av möteshandlingar och protokoll till ledamöterna är både kostsam och arbetskrävande. År 2010 uppgick kostnaderna för porto, kopiering och papper till ca 130.000 kronor. Samtidigt lägger den administrativa personalen ner uppskattningsvis totalt en arbetsmånad per år på pappershanteringen.

   

  Införandet av det nya, digitala verktyget beräknas gå ”jämnt upp” ekonomiskt mot dagens dokumenthantering över en 4-års period. Samtidigt har vi frigjort mycket tid för den administrativa personalen att ägna sig åt värdefullt arbete som man tidigare tvingats prioritera bort. Minskad papperskonsumtion och kopiering är dessutom miljövänligt.

   

  Vi beräknar att inköpskostnaden för en surfplatta är ca 5.000 kronor, vilket skulle innebära en totalkostnad på ca 300.000 kronor. En månadskostnad på 129 kr för bredband tillkommer på varje platta. En upphandling kommer initieras inom kort och vi räknar med att inköp och leverans av plattor, liksom distribution och utbildning till förtroendevalda, ska vara genomfört före årsskiftet.

   

  Eda kommun har som ambition att fortsätta utveckla sin verksamhet inom alla områden genom att utnyttja IT-teknik som ger tydligt positiva effekter. Därför är även vårt beslut att ”datorisera skolorna” logiskt. Samtliga elever och lärare kommer att tilldelas en egen dator eller surfplatta, vilket sker etappvis under 2012-2015.

   

  Johanna Söderberg (C)
  Kommunstyrelsens ordförande
   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/goda-effekter-med-surfplattor__35361 Mon, 24 Oct 2011 10:10:28 GMT
  Blomsteråret avslutat https://www.eda.se/blomsteraret-avslutat__35349

  Verksamheten är verkligen "från frö till planta" och inleds i februari med planteringen av ca 20.000 plantor i AMEs lokaler i Åmotfors. I maj förbereds blomsterdekorationerna och i början av juni flyttas arrangemangen ut i tätorterna Charlottenberg, Åmotfors och Koppom. Verksamheten har pågått sedan 1999 och har vuxit från 3 såbord till ca 30 idag.

   

  "Det är ett mycket givande arbete som de flesta kan delta i. Människor med olika behov av praktik och prövningsplatser, rehabilitering och andra former av arbetsmarknadsåtgärder får möjlighet att pröva så kallade "gröna jobb". Dessutom får vi mycket uppskattande kommentarer från kommuninvånarna.", säger Carina Wilke som är arbetsledare på AME.


  Ansvarig för skötseln av sommarblommorna är Roger Alfredsen, och till sin hjälp har han Alf Rogne.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/blomsteraret-avslutat__35349 Thu, 13 Oct 2011 07:53:26 GMT
  Förskolan Lyktan vann teknikpris https://www.eda.se/forskolan-lyktan-vann-teknikpris__35345 Det började med att personalen deltog på en föreläsning i våras där priset nämndes. Intresset väcktes och man bestämde sig för att starta ett projekt som man kunde ansöka med. Tävlingsuppdraget var att "visualisera vattnets kraft i Polhems anda" och man kom snabbt fram till att - precis som Christopher Polhem - konstruera en sluss tillsammans med barnen.
   
  Barnen var involverade redan från början och utgångspunkten för arbetet med slussen var barnens stora intresse för vatten. "Vi valde att dokumentera allt i bilder för att barnen både skulle känna och se sitt deltagande. Detta blev också grunden till det bildspel som var vårt tävlingsbidrag", säger förskollärarna Marie Thyle och Charlotta Tjärnestig samt barnskötare Marianne Andersson som tillsammans ansvarade för projektet.
   

  Slussbygge


  Med hjälp av två glassförpackningar, tejp, sax, snöre och en tillbringare lyckades man bygga slussen, justera vattennivån och transportera en leksaksbåt över slussområdet. "Mera vatten" var en återkommande kommentar från barnen.
   
  Teknikerjakten är ett samarbete mellan Karlstads universitet, skolorna i Värmland, från förskolan till gymnasiet, och näringslivet i regionen. Syftet är att öka barn och ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik. Man uppmärksammar Polhemsåret (350 år) genom att utlysa en tävling i två etapper. Detta var första etappen.
   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/forskolan-lyktan-vann-teknikpris__35345 Mon, 10 Oct 2011 15:09:32 GMT
  Kulturfest i Åmotfors https://www.eda.se/kulturfest-i-amotfors__35333 Folkdräkt

  "Detta var ett utmärkt exempel i linje med kommunens vision. Eda ska vara en plats där människor möts", säger kommunchef Peter Wretman som själv deltog på festen.

   

  Arrangemanget var en del i undervisningen där svensk språkinlärning, genom dialogen mellan elever från olika länder, blev en naturlig del vid planeringen och genomförandet av kulturfesten. Eleverna hade själva planerat festen och samarbetat med restaurangskolan för stöd med menyval, logistik och matlagning.

   

  Länder som representerades på kulturfesten var Iran, Somalia, Thailand, Filippinerna, England, Litauen, Lettland, Ryssland och Kina. Inbjudna gäster var elevernas familjer, rektor, lärare, skolpersonal, SYV, flyktingsamordnare, kommunledningsrepresentanter, kommunalråd m fl.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/kulturfest-i-amotfors__35333 Wed, 28 Sep 2011 10:18:48 GMT
  Pontus Tidemand tog SM-guld https://www.eda.se/pontus-tidemand-tog-sm-guld__35328 "Guldet är oerhört stimulerande och ytterligare ett steg i min karriär. Mina mål är nu att försvara mitt SM-guld nästa år samt att köra fem VM-tävlingar i S-WRC under 2012 och etablera mig internationellt", säger Pontus.

   

  Edas kommunambassadör har haft ett mycket bra sportår. Inte minst denna månad. Förutom det bärgade SM-guldet tilldelades han även årets Torph-stipendium den 10 september. Stipendiet är på 10.000 kronor och tas ur den minnesfond som bildades i samband med rallystjärnan Lars-Erik Torphs bortgång 1989.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/pontus-tidemand-tog-sm-guld__35328 Thu, 22 Sep 2011 09:00:11 GMT
  Medborgarkontoret invigdes https://www.eda.se/medborgarkontoret-invigdes__35294 Mingelbild från invigningen

  Efter bandklippningen hade man öppet hus hölls för allmänheten fram till klockan 14.00 där det bl a bjöds på tilltugg och ballonger till barnen.

  Eda kommun har skapat det nya Medborgarkontoret för att förenkla och förbättra möjligheterna för kommunens invånare och företagare att få personlig service, information och vägledning i kommunala ärenden.

   

  Fr o m måndagen den 5 september är ordinarie öppettid för Medborgarkontoret alla vardagar mellan 08.00-16.00.

   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/medborgarkontoret-invigdes__35294 Fri, 02 Sep 2011 12:52:57 GMT
  Personalnytt https://www.eda.se/personalnytt__35289

  Anna Bryntesson åter som kommunsekreterare

  Anna Bryntesson

  "Det kommer att bli en rolig utmaning att komma in i den nya rollen som chef och fortsätta forma avdelningen och våra rutiner, så att vi levererar så bra service vi kan till allmänheten, politikerna och anställda i kommunen - vilket är vårt huvuduppdrag", säger Anna.


  Stefan Johannesen i ny tjänst 

   
  Stefan Johannesen

  Den 1 september tillträder Stefan Johannesen tjänsten som verksamhetsutvecklare.

   

  Han går m a o från en vikarietjänst som kommunsekreterare, till en tillsvidareanställning på Utvecklingsavdelningen. Stefan kommer att arbeta med strategiska och utvecklingsorienterade uppgifter som bl a rör övergripande samhällsplanering, omvärldsbevakning, näringslivsutveckling och EU-projekt.

   

  ”Nu kan vi börja jobba mer aktivt med vårt uppdrag att utveckla kommunen tillsammans med allmänhet, företag och politiker. För att förbättra dialogen med företagen blir Stefan även företagslots – företagens dörr in i kommunen.”, säger Utvecklingschef Margareta Bergman.
   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/personalnytt__35289 Tue, 30 Aug 2011 13:25:46 GMT
  Eda växer https://www.eda.se/eda-vaxer__35272 Invånarantalet per den 30 juni var 8525 personer enligt SCB. "Siffrorna är givetvis glädjande och visar att kommunen behåller sin attraktionskraft för boende och nyinflyttande", säger kommunalråd Johanna Söderberg.
   
  "Eda har en god kommunal service och har haft en mycket positiv återhämtning av arbetsmarknaden sedan den internationella finanskrisen, vilket ger goda möjligheter att bo och arbeta i vår kommun", avslutar hon.
  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eda-vaxer__35272 Mon, 22 Aug 2011 07:41:37 GMT
  Berättarkväll med P.O Enquist https://www.eda.se/berattarkvall-med-po-enquist__35258 P.O föddes i mitten på 30-talet i Västerbotten och har sedan barnsben vetat att han skulle bli författare. Förövrigt kan nämnas att det är en häpnadsväckande skara författare och artister som har rötterna i samma trakter som P.O, bla Torgny Lindgren, Sara Lidman och Roger Pontare för att nämna någon mer modern som han uttryckte det.


  P.O debuterade med sin första bok Kristallögat 1961 men det dröjde ytterligare tyre år innan det stora genombrottet med den historiska romanen Magnetisörens femte vinter. Internationellt slog P-O igenom 1968 med Legionärerna som översattes till ett tiotal språk.


  Sport har också legat honom varmt om hjärtat då han som aktiv friidrottare på 50-talet var en av Sveriges fem bästa höjdhoppare med ett personligt rekord på 1,97.

   

  P.O är numera gift för tredje gången och bosatt i Vaxholm. Sedan många år har han ett sommarställe i Häljeboda och det är där han två barnböcker utspelar sig. Barnboksdebuten De tre grottornas berg sågades i Sverige och sålde bara 4000 exemplar, medans den Tyskland blev utsedd till Årets barnbok 2005 och således en storsäljare.

   

  P O Enquists författarskap tillhör de mest mångsidiga och uppmärksammade, såväl nationellt som internationellt, i svensk modern litteratur och han har en rättfram berättarstil där han på ett okrystat sätt kan ta upp ämnen som religion, idrott och politik.  

   

   
   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/berattarkvall-med-po-enquist__35258 Fri, 22 Jul 2011 13:02:11 GMT
  Årets företagare 2011 i Eda kommun https://www.eda.se/arets-foretagare-2011-i-eda-kommun__35220 Motivering:
  Fundo var ett företag i djup kris och satt under rekonstruktion av tingsrätten. Åke såg möjligheter att driva företaget på ett annat sätt än tidigare storkoncerner gjort. Detta vann gehör hos kunderna och företaget kunde överleva krisen och bli ett lönsamt gjuteri. Företaget har växt och anställt efter behov under sin expansion. Åke har genom sitt ledarskap och sin syn på företagandet lyckats med industriell bedrift av stora mått.
   
  Företagarnas regionchef Anna Hedberg delade ut priset i form av diplom och plakett. Kommunstyrelsens ordförande Johanna Söderberg och utvecklingschef Margareta Bergman uppvaktade med den traditionella kommunvasen och blommor.
  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/arets-foretagare-2011-i-eda-kommun__35220 Wed, 22 Jun 2011 14:56:41 GMT
  Nu lyfter vi Eda https://www.eda.se/nu-lyfter-vi-eda__35219 marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/nu-lyfter-vi-eda__35219 Wed, 22 Jun 2011 05:58:52 GMT Skolinspektionens slutrapport https://www.eda.se/skolinspektionens-slutrapport__35218 En sammanfattning av deras tillsynsarbete och slutrapport gjordes den 15 juni, då Skolinspektionen presenterade sin kritik och slutsatser inför bl a samtliga ledare från kommunens skolverksamheter. Syftet var att tydliggöra de brister och nödvändiga åtgärder som framkommit vid tillsynsarbetet och vilka insatser som förväntas av Eda kommun för att säkerställa ett uppfyllande av Skolverkets nationella krav på skolverksamhet.

   

  Den övergripande bilden är att personalen uppfattas som kompetent och engagerad i sitt arbete och att det är en god stämning bland elever och lärare på skolorna. Samtliga skolor har också haft en positiv utveckling sedan 2006, där förbättringarna inom gymnasieskolan är det tydligaste exemplet. De brister som då identifierades där har åtgärdats. Detta gäller även särskolan.

   

  Rapporten tar dock sin utgångspunkt i avvikelser från de nationella kraven, vilket främst tydliggör de brister som identifierats. Utmaningar inför framtiden är bl a att förbättra elevernas förutsättningar till godkända betyg i Svenska 2, liksom möjligheterna till modermålsstöd. Inom grundskolan behöver ytterligare satsningar göras för att säkerställa att samtliga lärare har kompetens i sina undervisningsämnen.

   

  Kommunens arbete med mål och bedömning, som har genomförts de senaste två åren, har förvisso fått god effekt och ger nu lärarna bättre möjligheter att göra rättvisa bedömningar av elevernas måluppfyllelse, men måluppfyllandet av kunskapskraven måste dock förbättras ytterligare.

   

  Någon ”svidande kritik” har, enligt kommunens bedömning, inte kunnat uppfattas i den slutrapport som Skolinspektionen presenterade (med hänvisning till NWT’s artikel den 18 maj).
   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/skolinspektionens-slutrapport__35218 Mon, 20 Jun 2011 11:42:31 GMT
  3:e pris till Gunnarbyskolans åk 6 https://www.eda.se/3e-pris-till-gunnarbyskolans-ak-6__35217 Ungdomar som informerar andra ungdomar om ett tobaksfritt liv. Det är grundtanken i projektet ”Dizza tobak” som arrangerat en filmtävling för ungdomar i årskurs 5–9 i hela landet.

   

  Dizza Tobak kampanjen, och vårt sätt att arbeta från målgrupp till målgrupp via social media, har fått stor uppmärksamhet även internationellt. Anders Lönegård har varit både i Kina och USA för att berätta om projektet. Även tobaksindustrin har fått upp ögonen för tävlingen och projektet. Det visar att projektet rört om och även påverkat tobakstillverkarna, menar Lönegård.

   

  Anders Lönegård projektledare Dizza Tobak berättar om priset

  Projektet Dizza Tobak drivs av Samba, Samarbete för barnen, i samarbete med A Non Smoking Generation.  Här ser vi projektledaren Anders Lönegård när han berättar att båda Gunnasbyskolans 6:e klasser kommit trea i den rikstäckande tävlingen.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/3e-pris-till-gunnarbyskolans-ak-6__35217 Thu, 16 Jun 2011 11:57:10 GMT
  Kommunstyrelsen: Landstingets förslag avseende Eda Vårdcentral https://www.eda.se/kommunstyrelsen-landstingets-forslag-avs__35209 Förslaget innebär att det i Charlottenberg blir en vårdenhet med komplett service och öppethållande, Åmotfors ska bedriva filialverksamhet med begränsad service och öppethållande samt att Koppom läggs ned.

   

  Kommunstyrelsen har givetvis följt utvecklingen i denna fråga. Den nuvarande, etablerade primärvårdsorganisationen bedöms uppfylla invånarnas behov av utbud, tillgänglighet och kvalitet i vården. En förändring enligt Landstingets förslag ger försämrad tillgänglighet och service för Edaborna.

   

  Våra politiker har under en längre tid fört informella diskussioner om detta i olika mötesforum, och mer formella diskussioner i sina respektive partigrupper. Där har också frågor, synpunkter och förslag lyfts vidare till deras landstingsvalda partikollegor. Allt för att kommuninvånarnas röst och åsikter ska nå fram till dem som fattar de avgörande besluten.

   

  / Kommunstyrelsen

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/kommunstyrelsen-landstingets-forslag-avs__35209 Tue, 31 May 2011 10:19:14 GMT
  Hierneskolan vann "Lilla Journalistpriset" https://www.eda.se/hierneskolan-vann-lilla-journalistpriset__35204 I redaktionen jobbar Denny Jansson, Emma Johansson, Cornelia Nylund, Erik Öjstrand, Max Börjesson och Patrik Green. Medlem av redaktionen är också Pernilla Skarfält, som är lärare på Hierneskolan.

   

  Lilla journalistpriset delades i år ut för tionde gången, och prisutdelningen var på Gröna Lund i Stockholm. Det var glädjerusiga ungdomar som ringde till sin rektor i går kväll för att meddela den fantastiska nyheten och juryns motivering: ”Med hög ambitionsnivå blandas världsnyheter, skolämnen och lokala uppdateringar på en sida som ständigt uppdateras. Stark koppling till sociala medier med möjlighet att dela artiklar och innehåll på till exempel Facebook. Detta gör läsupplevelsen både intressant och interaktiv. Vi trycker genast på ”like”.”

   

  Pristagaren utses av en jury och de tittar på vad tidningen skriver om, vilket språk som används, hur redigering och layout ser ut samt hur tidningen kombinerar lokala skolnyheter med övriga nyheter.

   

  Priset delas ut av Mediecenter som drivs av Dagens Nyheter och Expressen gemensamt. Man tävlar i två olika kategorier, Print och Webb, och i dessa tävlar högstadiet och gymnasiet var för sig. Varje kategori har åtta nominerade, fyra från högstadiet och fyra från gymnasiet. Dessutom delas ett specialpris ut. Hierneskolan vann i kategorin Webb för högstadiet.

   

  Veckans nyheter ges också ut i pappersform. Eleverna använder Elevens val till att arbeta med tidningen, men den tiden räcker inte utan de lägger också ner mycket fritid på att Veckans nyheter ska bli som bra, och full av nyheter, som möjligt.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/hierneskolan-vann-lilla-journalistpriset__35204 Thu, 26 May 2011 07:03:14 GMT
  Eu-information på Gunnarsbyskolan https://www.eda.se/eu-information-pa-gunnarsbyskolan__35199 De informerade om Europeiska Unionen och vilka möjligheter som finns att studera, praktisera och arbeta inom EU.
  Information av EU Direkt
   (Med på bilden även Jennifer Lerman, praktikant)
  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eu-information-pa-gunnarsbyskolan__35199 Mon, 16 May 2011 10:41:55 GMT
  Årets kvinna i och för näringslivet 2011 https://www.eda.se/arets-kvinna-i-och-for-naringslivet-2011__35195 Årets kvinna i och för näringslivet 2011

   

  Motiveringen lyder:

  Gun driver Nya Sätra Plant i Rudsgården mellan Koppom och Åmotfors.

  Hon är en stor inspirationskälla för Edaborna och har även fasta kunder från Arvika. Varje augusti arrangerar hon Sinnenas Afton, som en avslutning på försäljningssäsongen. Det har blivit en institution med överraskande uppträdanden och hundratals facklor till fullmånen.

  Vintertid har hon slagit sig på en ny karriär som gourmetkock på Vita Älgen i Åmotfors. Gun har i många år varit aktiv i styrelsen för Järnskogs Framtidsgrupp i Koppom.

  Gun är inte en eldsjäl - hon är en samhällsentrepenör!
   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/arets-kvinna-i-och-for-naringslivet-2011__35195 Tue, 10 May 2011 08:27:12 GMT
  Eda kommun blir en Fairtrade City https://www.eda.se/eda-kommun-blir-en-fairtrade-city__35184 Under lördagen är du välkommen att besöka vårt tält utanför kommunhuset för mer information om Fairtrade. Vi lottar dessutom ut Fairtrade-märkta produkter.

   

  Fairtrade city logo

   

    

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eda-kommun-blir-en-fairtrade-city__35184 Tue, 03 May 2011 13:13:02 GMT
  Kommun-ambassadörer utsedda https://www.eda.se/kommun-ambassadorer-utsedda__35183 Matts Olsson Pontus Tidemand Matts Pontus

   

  Matts och Pontus är kommunens första ambassadörer och kommer att vara det under 12 månader. Därefter utses en eller flera nya ambassadörer för motsvarande period, vilket kommer att ske årligen i samband med Charlotta-dagen.

   

  Officiellt överlämnande av diplom till dem kommer att ske den 7 maj klockan 14.30 på stora scenen i Charlottenberg.


   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/kommun-ambassadorer-utsedda__35183 Tue, 03 May 2011 13:09:57 GMT
  Eda klättrar på näringslivsrankingen https://www.eda.se/eda-klattrar-pa-naringslivsrankingen__35182 För att förbättra dialogen med företagen genomförs företagsbesök. Företagen och kommunen har tillsammans i fokusgrupper samlats kring frågan ”Vad är viktigast för att vi tillsammans ska kunna utveckla ett positivt företagsklimat i Eda kommun?” Nästa steg är att förbättra informationen till företagen.

   

  Svenskt Näringsliv genomför årligen en enkätundersökning av det lokala företagsklimatet. Företagare får betygsätta hur de upplever situationen för sitt företag ur olika aspekter. Undersökningen genomfördes i samtliga 290 kommuner under perioden september till december 2010.

   

  Resultatet av enkätundersökningen redovisas i den faktabas som finns på Svenskt Näringslivs webbplats.
   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eda-klattrar-pa-naringslivsrankingen__35182 Tue, 03 May 2011 12:56:33 GMT
  Ellagen ändras https://www.eda.se/ellagen-andras-__35178 Ändringarna i ellagen (1997:857) gäller från den 1 juli 2011, och innebär att från och med den 1 januari 2012 kommer Sverige att ha systemet Styrel, vilket står för ”Styrning av el till prioriterade användare”. 

   

  Styrel är en del av krisberedskapen. Störst risk för brist på eleffekt är det under mycket kalla vinterdagar, då elförsörjningen är ansträngd. Frånkoppling av el kan då genomföras som en sista utväg. I dagsläget kan Svenska Kraftnät beordra frånkoppling av elanvändare för att skydda själva elnätet vid akut effektbrist.

   

  Då drabbas alla elanvändare inom berörda/utpekade geografiska områden, utan hänsyn till om det skadar samhällsviktig verksamhet eller hotar liv och hälsa. Med Styrel kommer samhällsviktiga elanvändare i större utsträckning än i dag att kunna prioriteras.

   

  Ansvarig för att samordna arbetet med STYREL är kommunens säkerhetssamordnare Anna Dahlén.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/ellagen-andras-__35178 Mon, 02 May 2011 07:35:57 GMT
  Räddningstjänsten önskar Glad Påsk! https://www.eda.se/raddningstjansten-onskar-glad-pask__35164 I några fall av dessa bränder har det varit mycket nära att gräsbranden antänt boningshus.

   

  Det är svårt att elda gräs. När vinden ändrar sig, vänder eller blir kraftigare ändras förutsättningarna för branden och den som eldar kan drabbas av en snabb och överraskande brandspridning.

   

  Tänk på detta:

  • Håll avstånd till hus och skog och annat skyddsvärt, håll långa avstånd. I lantbruk kräver försäkringsvillkoren i vissa fall ett skyddsavstånd på 75 meter till byggnad och 40 meter till skog.
  • Begränsa ytan
  • Elda inte ensam
  • Ha vatten tillgängligt, alltid. Det är också bättre att vattna och blöta ner obränt gräs framför branden än att hälla vatten direkt på flammorna.
  • Tveka inte att larma räddningstjänsten när du tappar kontrollen över branden. Vi finns för din skull och vi kommer hellre en gång i onödan än att vi kommer försent. 
  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/raddningstjansten-onskar-glad-pask__35164 Thu, 21 Apr 2011 08:03:22 GMT
  Ewa Björling besökte Eda https://www.eda.se/ewa-bjorling-besokte-eda__35137 Ewa Björling på besök på Cream i Åmotfors

  Under onsdagsförmiddagen besökte Ewa Björling Crem International i Åmotfors, för att sedan åka vidare till Grensetjänsten i Morokulien för en briefing om gränshinderssamarbetet.   

  Ewa Björling på besök i Morokulien

   

  Ewa Björling besöker även en företagarmässa om små och medelstora företags möjligheter och utmaningar i gränstrakterna, samt att hon under torsdagen deltar vid seminariet Tillväxtkorridoren Oslo-Stockholm på Voksenåsen utanför Oslo.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/ewa-bjorling-besokte-eda__35137 Thu, 24 Mar 2011 09:06:11 GMT
  Arbetsplatsbesök i Eda för LOs vice ordförande https://www.eda.se/arbetsplatsbesok-i-eda-for-los-vice-ordf__35135 Ulla Lindqvist på Arbetsplatsbesök

  LO-facken i Arvika Eda stod för programmet under dagen och representanter från dessa var Håkan Jivesand, ordförande LO facken Arvika/Eda samt Elin Andersson, Kommunal.


  Med på besöket var även Camilla Andersson, LO-distriktet Örebro och Värmland.
   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/arbetsplatsbesok-i-eda-for-los-vice-ordf__35135 Mon, 21 Mar 2011 08:35:34 GMT
  Eda kommun släcker gatubelysningen https://www.eda.se/eda-kommun-slacker-gatubelysningen__35131 I år uppmanar Världsnaturfonden alla inte bara att släcka ljuset under en timme utan också att vara hjältar i vardagen och tänka på vad vi kan göra var och en för att bidra. 

   

  Som tidigare år deltar Eda kommun i manifestationen genom att under en timme släcka gatubelysningen i kommunen.

   

  Vill du veta mer om Earth Hour, läs mer på wwf´s webbplats 

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eda-kommun-slacker-gatubelysningen__35131 Thu, 17 Mar 2011 10:03:24 GMT
  ALMI och Inova bjöd på rådgivning https://www.eda.se/almi-och-inova-bjod-pa-radgivning__35103 Rådgivning i kommunhuset i Charlottenberg

  För att skapa ett växande företag räcker det inte med en bra affärsidé. Det måste finnas ett starkt team av människor med olika egenskaper och erfarenheter, som tillsammans kan bygga upp verksamheten.

   

  Ännu mera rådgivning i kommunhuset i Charlottenberg

  Inova har en viktig roll i att koppla rätt personer till företagen. Därför vill man komma i kontakt med driftiga människor som är sugna på att vara med och utveckla affärsidéer.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/almi-och-inova-bjod-pa-radgivning__35103 Thu, 24 Feb 2011 12:12:01 GMT
  VM-brons till Matts Olsson https://www.eda.se/vm-brons-till-matts-olsson__35090 Matts Olsson
  Foto: Nisse Schmidt

   

  Onsdagens tävling blev ett bra genrep för Anja och Maria Pietilä Holmner som tävlar i storslalom på torsdagen och för Matts Olsson som tävlar på fredag.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/vm-brons-till-matts-olsson__35090 Wed, 16 Feb 2011 14:36:48 GMT
  Kommunens näringslivsarbete ger resultat! https://www.eda.se/kommunens-naringslivsarbete-ger-resultat__35075 Eda kommun ligger på femte plats i Värmland 2010.
   ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/kommunens-naringslivsarbete-ger-resultat__35075 Thu, 03 Feb 2011 08:03:53 GMT
  Rut och Rot ger arbetstillfällen i Eda https://www.eda.se/rut-och-rot-ger-arbetstillfallen-i-eda__35065 Sammanlagt uppskattar Företagarna att avdragen lett till 13 nya arbetstillfällen i Eda kommun. Under förra året betalade skatteverket ut drygt 8 miljoner kronor till de 65 företag i Eda som utfört arbeten.
   
  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/rut-och-rot-ger-arbetstillfallen-i-eda__35065 Mon, 24 Jan 2011 06:08:45 GMT
  Nya macken i Åmotfors invigd https://www.eda.se/nya-macken-i-amotfors-invigd__35027 Bandet klipps

  Vid 11-tiden idag invigdes Såifa Värmlands mack i Strand utanför Åmotfors när Edas kommunalråd Hans-Peter Jessen och SÅIFA Värmlands VD Lemmikki Granehäll klippte bandet.

   

  Hälften av de 1,6 miljoner kronor som macken kostat har betalats av Eda kommun och länsstyrelsen, detta var en förutsättning för etableringen.

   

  - Det är mycket glädjande att SÅIFA valt att etablera en anläggning för både diesel och bensin i Åmotfors säger kommunalråd Hans-Peter Jessen.

   

  tre personer poserar

  Eda kommun har sedan förra bensinstationen lades ned målmedvetet och engagerat arbetat för att intressera olika bensin och oljebolag för en nyetablering. Henrik Hansson, Eda kommuns gatuchef tackades i Lemmikki Granehälls tal för att han varit så påstridig och inte gett vika i frågan om SÅIFAs etablering i Åmotfors.


  SÅIFA är ett regionalt bolag och har inte lika bråttom med att gå med vinst som de stora bolagen, säger Lemmikki Granehäll.
   

  Enligt SÅIFAs prognos kan det ta upp till mellan 4-5 år innan man når plus minus noll med investeringen, men bolaget har goda förhoppningar om att det ska löna sig på sikt.

   

  Som nästa steg i utvecklingen ser man från kommunens sida gärna att en servicestation etableras i området. 

  Folksamling vid invigningen

  Varm korv och glögg värmde den frusna publiken.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/nya-macken-i-amotfors-invigd__35027 Tue, 28 Dec 2010 16:41:59 GMT
  Räddningstjänsten gör hembesök https://www.eda.se/raddningstjansten-gor-hembesok__34969 En brandvarnare är en mycket billig livförsäkring och vi tror att hembesök är ett av flera sätt att öka andelen fungerande brandvarnare.

   

  Mattias Larsson, tf Räddningschef vid räddningstjänsten i Arvika, Eda och Säffle säger att

   
  - Vi tror också på att det är viktigt för oss som organisation att vi får möta de vi är anställda att skydda i deras hem. Vi ser fram emot att svara på frågor och få synpunkter tillbaka.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/raddningstjansten-gor-hembesok__34969 Mon, 29 Nov 2010 14:23:51 GMT
  Miljöpristagare 2010 https://www.eda.se/miljopristagare-2010__34967 Miljö- och hälsoskyddsnämnden har beslutat att tilldela Förskolan Solrosen i Charlottenberg 2010 års miljöpris. De får priset för sitt arbete med att utveckla förståelsen för den egna delaktigheten i naturens kretslopp. De har under hösten 2009 och våren 2010 arbetat med att göra barnen så tidigt som möjligt medvetna om hur vi hanterar våra sopor.

   

  ]]>
  Ingrid Andersson@www.eda.se (Ingrid Andersson) https://www.eda.se/miljopristagare-2010__34967 Fri, 26 Nov 2010 12:45:46 GMT
  Stefan Holm inspirerade https://www.eda.se/stefan-holm-inspirerade__34964 Stefan HolmKvällen som arrangerades av Westra Wermlands Sparbank och kommunen var mycket välbesökt. Stefan pratade kring att fokusera och motivera. Att lyckas är något vi alla kan träna på.

   

  Ta chansen när du har den!
   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/stefan-holm-inspirerade__34964 Fri, 19 Nov 2010 07:29:47 GMT
  2010 år pristagare https://www.eda.se/2010-ar-pristagare__34941 2010 års Kulturpris tilldelas Herberth Sundbäck, Öjenäs, Åmotfors med motiveringen:

  Herbert Sundbäck

  Kultur- och fritidsnämnden utser Herberth Sundbäck till 2010 års kulturpristagare i Eda för hans författarskap.

   

  Herberth Sundbäck har sedan ett antal år tillbaka skrivit sex böcker, som i stora delar skildrar bygden och dess förändring beträffande näringsliv, bygdeskolor och bönhus.

   

  Herberth har varit anlitad som föredragshållare med anledning av sin litterära gärning.


  Herberth Sundbäck är en värdig mottagare av 2010 års kulturpris.

      2010 års Ungdomsledarpris tilldelas Inge Lindqvist, Mellbyn, Åmotfors med motiveringen: Inge Lindqvist

  Kultur- och fritidsnämnden utser Inge Lindqvist, Eda Skyttegille till 2010 års ungdomsledarpris i Eda för hans ledargärning inom Eda Skyttegille.
   

  Inge Lindqvist har under mer än 35 år verkat som ledare inom skyttet. Inge är en mycket engagerad ledare och har genom sitt arbete bidragit till en mycket bra ungdomsverksamhet och fina tävlingsresultat inom klubben.


  Inge Lindqvist är en värdig mottagare av 2010 års ungdomsledarpris.

      2010 års Idrottspris tilldelas Anders Johansson, Morast, Snurrby, Charlottenberg med motiveringen: Anders Johansson

  Kultur- och fritidsnämnden utser Anders Johansson, Beteds Skytteförening till 2010 års idrottspris i Eda för hans insatser under året.


  Anders Johansson har under 2010 svarat för en rad fina tävlingsresultat i gevärsskytte, bl a vid SM och världscupstävlingar.

   

  Anders ingick i Svenska Landslaget i 2010 års VM i Skytte och han rankas som nummer ett i Sverige när det gäller gevärsskytte 50 meter.

   

  Anders Johansson är en värdig mottagare av 2010 års idrottspris.
   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/2010-ar-pristagare__34941 Wed, 10 Nov 2010 10:24:09 GMT
  Eda har högst andel utländska gästnätter https://www.eda.se/eda-har-hogst-andel-utlandska-gastnatter__34939 Norgesturismen bidrar till att Eda har den högst andel utländska gästnätter under år 2009. Kommunen tar en andra placering inom detaljhandelns omsättning och en femteplats på restaurangnäringens.

  ]]>
  Ingrid Andersson@www.eda.se (Ingrid Andersson) https://www.eda.se/eda-har-hogst-andel-utlandska-gastnatter__34939 Wed, 03 Nov 2010 15:41:24 GMT
  Eda bäst i Värmland – igen https://www.eda.se/eda-bast-i-varmland--igen__34931 För en tid sedan rapporterade Statens Folkhälsoinstitut att Eda kommuns elever även mår bäst i Värmland. Enligt Folkhälsoinstitutet är den största anledningen till att barn mår bra att det finns goda utsikter till arbete.  

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eda-bast-i-varmland--igen__34931 Mon, 25 Oct 2010 09:00:50 GMT
  Ny sida https://www.eda.se/eda-bast-i-varmland__34929 Eda kommun rankas även högst i länet när det gäller resultat. 54 % av bolagen redovisar ett förbättrat resultat, och genomsnittsresultatet har stigit med nära 80 000 kr, vilket ger en sextondeplats i riket. 

  ]]>
  Ingrid Andersson@www.eda.se (Ingrid Andersson) https://www.eda.se/eda-bast-i-varmland__34929 Thu, 21 Oct 2010 14:34:57 GMT
  UKM på turné https://www.eda.se/ukm-pa-turn__34915 Förra veckan gästade turnén både Charlottenberg, där man uppträdde på Folketshus och Koppom, där man uppträdde på Hierneskolan.

   

  PÅ Hierneskolan uppträdde bl a WhA från Arvika, Emoz i kostymz från Forshaga-Kil som spelade och Appetits från Karlstad som dansade. 

  UKM på besök på Hierneskolan i Koppom

   

  Ännu en bild på UKM på besök på Hierneskolan i Koppom

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/ukm-pa-turn__34915 Tue, 19 Oct 2010 10:18:39 GMT
  Rapport om SMARTIS - Projektet https://www.eda.se/rapport-om-smartis---projektet__34908 En satsning som finansierades genom Handslaget och med stöd från Region Värmland. Tanken var att utveckla en modell genom vilken barn kan uppnå en naturlig rörelseglädje, och därigenom kan utvecklas fysiskt, psykiskt och socialt.

   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/rapport-om-smartis---projektet__34908 Fri, 15 Oct 2010 12:41:56 GMT
  Eda kommun på väg till Fairtrade City https://www.eda.se/eda-kommun-pa-vag-till-fairtrade-city__34914 Kommunstyrelsen har tagit beslutet att vi, Eda kommun, ska aspirera till att bli en Fairtrade City. Arbetet har dragit igång men kommunen kan inte ensam göra detta.

   

  Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen som helhet lever upp till vissa kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt ett utbud av etiskt märkta produkter i butik, restauranger, caféer och arbetsplatser.
   

  Det goda i att välja Fairtrademärkt är att det skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Till exempel så motverkas barnarbete och odlare och anställda får bättre ekonomiska villkor.

   

  Vi behöver ha er hjälp!

  En Fairtrade City måste ledas av en styrgrupp med intresserade från både handel, näringsliv och organisationer. 

   

  Är ni intresserade av att delta i arbetet med att göra Eda kommun till en Fairtrade City så gör en intresseanmälan till Ingrid Andersson tel: 0571-281 35 eller Mats Rydström mob: 070-677 10 96.

  Vi behöver ha din anmälan senast 2010-10-31.

   

  Mer information om Fairtrade City och Fairtrade-märkning hittar du på www.fairtrade.se.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eda-kommun-pa-vag-till-fairtrade-city__34914 Fri, 15 Oct 2010 12:41:46 GMT
  Räddningstjänsten informerar https://www.eda.se/raddningstjansten-informerar__34898 Just nu gör vi inga sådana hembesök och Räddningstjänsten har heller inga privatpersoner som arbetar åt oss på detta sätt.

   

  Räddningstjänsten anser att du som privatperson inte bör släppa in någon i ditt hem för att kontrollera din brandvarnare.

   

  Däremot är det viktigt att du själv kontrollerar din brandvarnare. En fungerande brandvarnare ger dig möjlighet att tidigt upptäcka en brand och gör det möjligt för dig att släcka eller utrymma på ett säkert sätt. En fungerande brandvarnare är en mycket billig livförsäkring.

   

  Om du har frågor kring brandvarnare eller brandskydd i ditt hem så svarar Räddningstjänsten på dina frågor och du kan alltid få informationsmaterial hemskickat till dig.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/raddningstjansten-informerar__34898 Thu, 30 Sep 2010 11:06:46 GMT
  Ny bensinstation i Åmotfors https://www.eda.se/ny-bensinstation-i-amotfors__34868 En av dessa var SÅIFA som redan har en anläggning på orten men enbart för diesel.


  - Äntligen ! Det är mycket glädjande att SÅIFA nu valt att etablera en anläggning för både diesel och bensin i Åmotfors , säger kommunalråd Hans-Peter Jessen.

   

  Vi ser fram emot att tillsammans med SÅIFA åter kunna skapa denna så viktiga service för orten och trafikanter på riksväg 61 . Medarbetare i kommunen har gjort ett bra jobb med stöd från företag och organisationer på orten.


  Anläggningen kommer att ligga vid riksväg 61 i området Strand i Åmotfors.  

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/ny-bensinstation-i-amotfors__34868 Thu, 16 Sep 2010 08:19:48 GMT
  Vinnarna i motionsloppet Eda på fötter https://www.eda.se/vinnarna-i-motionsloppet-eda-pa-fotter-__34866       Presentkort 250: Helena Andersson Koppom Mansion Affection Gullan Melin Charlottenberg   Magnus Lövgren Åmotfors   Göran Nilsson Köla       Presentkort 250:- Birgitta Högberg Koppom Sätra plant Sigbritt Holmqvist Charlottenberg   Sarah Fors Åmotfors   Tua Nilsson Skillingsfors       Presentkort 250:- Majly Andersson Charlottenberg Sportshopen Joel Byberg Åmotfors   David Henriksson Koppom   Carl Hultman Skillingsfors       Presentkort 250:- Linn Rönning Charlottenberg Thon Hotel Ingrid Nilsson Charlottenberg   Thomas Börjesson  Köla   Agneta Olsson Skillingsfors       Presentkort 250:- Jenny Eliasson Koppom Mathink Konsum Unni Karlsson Åmotfors   Willy Axelsson Charlottenberg   Vivi Karlsson Årjäng       Dagkort Peder Bryntesson Koppom Valfjället Bertil E Olsson Åmotfors   Lena Josefsson Charlottenberg   Berit Magnusson Skillingsfors ]]> marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/vinnarna-i-motionsloppet-eda-pa-fotter-__34866 Thu, 16 Sep 2010 08:05:00 GMT Ökad turism i Eda kommun https://www.eda.se/okad-turism-i-eda-kommun__34840 Detta är en ökning på 29 miljoner kronor i jämfört med 2008. Antalet dagbesök fortsätter att öka, men även antalet gästnätter har ökat betydligt +32000, därav är 13000 hotellgästnätter.

   

  Trots detta är camping vår viktigaste övernattningsform både sett till omsättningen och i antal gästnätter. Vi ser tydligt att fler väljer att övernatta i Eda, och fler väljer att lägga pengar på aktiviteter. Detta är en positiv trend som i sin tur gör att efterfrågan av ett varierat aktivitetsutbud ökar.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/okad-turism-i-eda-kommun__34840 Wed, 08 Sep 2010 13:02:32 GMT
  Förtidsröstning från den 1 september https://www.eda.se/fortidsrostning-fran-den-1-september__34829 För att förtidsrösta måste man ha med sig både id-handling och röstkort. Den som inte har någon id-handling kan låta någon annan person intyga väljarens identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.


  Förtidsröstningen pågår i 19 dagar

  Förtidsröstningen får börja 18 dagar före valdagen och pågå fram till och med valdagen. I varje kommun ska det finnas minst en röstningslokal som har öppet även på valdagen.

   

  Från och med den 1 september kan du alltså förtidsrösta i årets val till Riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. 

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/fortidsrostning-fran-den-1-september__34829 Wed, 01 Sep 2010 12:40:42 GMT
  Den företagsamma utvecklingen https://www.eda.se/den-foretagsamma-utvecklingen__34798 I arbetet att skapa ett bra företagsklimat ligger det i allas intresse att alla parter får möjlighet att göra det de ska, på ett så bra sätt som möjligt.

   

  Projektet är uppdelat i tre ungefär lika långa faser:

   

  Fas 1 Den företagsamma förvaltningen

  Här kommer projektet att erbjuda de kommunala förvaltningarna en verktygslåda med vilken man utvecklar sitt arbete med företagsrelaterade frågor.

   

  Fas 2 Den företagsamma kommunen

  Här stöttar projektet alla aktörer som verkar inom företagsrelaterade frågor inom kommunens geografiska område. En viktig uppgift är att analysera och förbättra företagens kontakter med kommunen och skapa förutsättningar för den dialog som utgör ”ett gott företagsklimat”.

   

  Fas 3 Den företagsamma regionen

  Här ska projektet stötta samverkan mellan kommunerna i företagsrelaterade frågor.

   

  Som en del av projektet har man skapat en webbaserad företagskatalog som nu finns tillgänglig på kommunens webbplats och nås via länk från näringsliv, eller snabba klick på första sidan

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/den-foretagsamma-utvecklingen__34798 Mon, 12 Jul 2010 06:57:03 GMT
  Årets Företagare 2010 i Eda kommun https://www.eda.se/arets-foretagare-2010-i-eda-kommun__9207 Årets företagare 2010

  Unni Nilsson driver företaget Unni Nilsson Kläder AB i Charlottenberg ; ”Amira”. Butiken som hon har drivit i 29 år står för god service med kunden i första rummet. Hon är en av de företagare som stannat kvar i centrum och därmed bidragit till att Storgatan lever kvar som handelsstråk. Unni är en av de drivande krafterna i Charlottenbergs Köpmannaförening och har kämpat i med och motvind. Med sin smittande entusiasm är hon en god förebild för andra företagare.


  Företagarnas regionchef Anna Hedberg delade ut priset i form av diplom och plakett. Kommunalrådet Hans-Peter Jessen och näringslivsutvecklare Margareta Bergman uppvaktade med den traditionella kommunvasen och blommor.


   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/arets-foretagare-2010-i-eda-kommun__9207 Mon, 28 Jun 2010 13:26:10 GMT
  Projekt Lärling 2.0 https://www.eda.se/projekt-larling-20__9204 Lärlingsutbildning är en handledarstödd utbildningsplats i arbetslivet med en snittid på sex månader. Det innebär att lärlingen får möjlighet att lära sig ett yrke i praktiken samtidigt som han eller hon också får en behovsanpassad utbildning i branschen.

   

  Hasse Ekegren är ansvarig för Eda, Arvika, Årjäng och Säffle. Han kommer att påbörja en uppsökande verksamhet som består av besök och telefonsamtal till arbetsgivare, dessutom görs en inventering av utbildningsmöjligheterna. 

   

  Hör gärna av dig till honom om du har frågor om vad det innebär att ta emot en lärling eller om du är intresserad av att utbilda dig inom lärlingsprogrammet:

   

  Hasse Ekegren
  Tfn: 076-800 00 51
  E-post: hasse.ekegren@telia.com

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/projekt-larling-20__9204 Wed, 23 Jun 2010 09:01:21 GMT
  Ny politisk organisation i Eda kommun https://www.eda.se/ny-politisk-organisation-i-eda-kommun-__9183 Parlamentariska gruppen

  Fr v Göran Persson (S), Annika Hugne (C), Anders Gustafsson (Kd), Bengt Nilsson (Hel) och Rune Moberg (M). Frånvarande: Ola Dahlström (Fp) och Nicklas Backelin (S). Foto: Jessica Nilsson

   

  Beslutet innebär att dagens politiska nämnder barn- och bildningsnämnd, byggnadsnämnd, kultur- och fritidsnämnd, Miljö- och hälsokyddsnämnd och socialnämnden försvinner och ersätts istället av fyra utskott:

  • Allmänna utskottet
  • Samhällsbyggnadutskottet
  • Vårdutskottet
  • Utbildningsutskottet

  I de fall intressekonflikter och jäv uppstår inom kommunens egna verksamheter, inrättas en jävsnämnd för att ta hand om dessa frågor.

   

  Fullmäktige som är det högsta politiska organet i kommunen minskas från 41 ledamöter till 35. Tanken är att få till ett aktivare fullmäktige och utöka dialogen med kommuninnevånare genom tillsättning av fullmäktigeberedningar.

   

  En fast beredning kommer att arbeta med utvecklingsfrågor och tillfälliga beredningar kommer tillsättas vid behov. Beredningarna ska jobba utåtriktat mot medborgarna och vara ute bland folk och diskutera och inhämta synpunkter i aktuella frågor. Resultatet från beredningarna ska sedan redovisas för politikerna och materialet kunna utgöra underlag för fortsatta diskussioner, debatter eller beslut.

   

  Syftet med att förändra den politiska organisationen är att tydliggöra roller och skapa förutsättningar för att möta framtidens utmaningar som kommunen står inför samt att stärka kommunfullmäktiges roll som ger förutsättningar till ökat medborgarfokus. En ny politisk organisation där den nuvarande nämndorganisationen ersätts med att all verksamhet samordnas med utskott direkt under kommunstyrelsen skapar bättre styrning och förutsättningar för helhetssyn.

   

  Nedanstående 5 punkter är mål med den nya politiska organisationen:

  • Stärka fullmäktige
  • Utveckla politikerrollen utifrån medborgarfokus
  • Skapa helhetssyn
  • Bättre styrning, information och uppföljning
  • Tydligare roller politiker/tjänstemän


  Stärka fullmäktige

  Fullmäktige är den enda instans som har ledamöter som är direktvalda av folket. Målet är att stärka fullmäktiges ställning genom livligare debatter och mer engagerade ledamöter och tillsätta fullmäktigeberedningar. Syftet med beredningar är att politikerna skaffar sig medborgarkontakter och kommer dit medborgarna är och träffar dem för att diskutera aktuella frågor.

   

  Utveckla politikerrollen utifrån medborgarfokus

  Det är idag svårt med rekrytering av nya politiker vilket är och kommer vara en utmaning för alla partier framöver. Nya uppdrag och ny organisation kan bli mer spännande och kanske locka nya politiker. Det är viktigt att bygga upp förtroende hos medborgarna och få legitimitet genom ett större och bredare medborgarfokus i beslutsprocessen.

   

  Skapa helhetssyn

  Många beslut fattas i dag utifrån nämndernas behov och inte till hela kommunens bästa. Sektorstänkandet försvårar samarbete och försvårar flexibiliteten exempelvis när det gäller omfördelning av resurser under budgetår. Helhetssyn ska skapas genom att politiker inte är nämndsansvariga utan att de istället är ansvariga för hela organisationen.

   

  Bättre styrning, information och uppföljning

  Innan medborgarna får ett beslut kan det ta lång tid då organisationen idag är sådan att det ska passera flera instanser som har fastlagda datum och tider. I den nya organisationen kan medborgarna få snabbare beslut och i vissa ärenden to m direkt genom tex medborgarservice/kontor och en större delegering till tjänstemännen.

   

  Ny politisk organisation med nya arbetssätt/rutiner, utarbetande av styrmodell, reglementen och delegeringar mm ska tydliggöra vad politikerna vill gällande styrning, information och uppföljning

   

  Det är även viktigt att utveckla ny teknik som tex hemsida/insida mm för att nå ut med information till medborgarna samt internt inom organisationen.
   

  Tydligare roller politiker och tjänstemän

  Politikerna ska hantera vad- frågorna och fastställa mål, inriktning, omfattning och kvalitet medan tjänstemännen ansvarar för hur- frågorna och verkställer besluten. Detta är grunden i rollfördelningen och arbete pågår med genomgång av nya delegationer och reglementen.

   

  Ny förvaltningsorganisation

  Kommunchefen har fått i uppdrag att föreslå en sammanhållen förvaltningsorganisation, anpassad till den nya politiska organisationen.

   

  Förslaget är förhandlat med de fackliga organisationerna och ska redovisas för kommunstyrelsen i juni 2010. Eda kommun ingår också i ett nätverk med 20 andra kommuner som SKL, Sveriges Kommuner och Landsting tagit initiativ till och som ska ge kommuner som håller på att förändra sin organisation möjligheter till utbildning och erfarenhetsutbyte.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/ny-politisk-organisation-i-eda-kommun-__9183 Fri, 11 Jun 2010 11:23:19 GMT
  Skolavslutning https://www.eda.se/skolavslutning__9182 Jag vill berätta om min första skolavslutning för länge länge sen, när jag var 8 år och gick ut åk 1. När jag var liten gick vi inte i förskoleklass, utan började i åk 1 som 7-åringar.

   

  När vi skulle ha vår skolavslutning i åk 1 så hade vi tränat in olika sånger och verser som vi skulle visa upp för våra föräldrar och syskon m fl.
   

  Vi hade ingen idrottshall att ha avslutning i utan varje klass hade avslutning i sitt eget klassrum. Dessutom gick vi i skolan på lördagar så examen var på en lördag. Vi hade bland annat övat in en sång om en trollkarl från Indien, som ni troligtvis inte sjunger eller har hört. I den sången var jag utklädd till en indisk flicka.

   

  Jag hade på mig en röd SARI från Indien o stod framför hela klassen och alla som kommit på vår avslutning och sjöng så här:

   

  I India land bak Himalayas rand,
  där händer det konstiga saker ibland.
  Där bodde en trollkarl, han trollade så
  att åtta blev nitton o nitton blev två.

   

  Idag har ni er skolavslutning med olika uppträdanden och ni som är med på er första skolavslutning kanske kommer att minnas något speciellt från den här dagen när ni blivit lika gamla som jag är idag.

   

  Ni har haft ett spännande, intensivt år när ni lärt er en massa och nu ska ni vara lediga från skolan och bara må gott över sommaren, bada, leka och umgås med era familjer.

  Vi som arbetar i skolan ser fram emot sommarledigheten, men ännu mer ser vi fram emot att få träffa er igen den 23 augusti och fortsätta att ha förmånen att vara tillsammans med er i skolan!
   

  Vi tackar både er elever och er anhöriga för ett bra läsår! Jag vill också tacka personalen i skolan för ett gott arbete under läsåret!

   

  Så förklarar jag läsåret 2009/2010 avslutat och önskar er alla en skön och fin sommar!
   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/skolavslutning__9182 Fri, 11 Jun 2010 10:54:35 GMT
  Gränshandeln fortsätter https://www.eda.se/granshandeln-fortsatter-__9175 I sydöstra Norge var andelen hela 55 procent. Anledningen till att så många norrmän reser är att de har stora ekonomiska vinster att göra på att handla i Sverige och att det är enkelt för dem att resa. I genomsnitt spenderar ett norskt hushåll drygt 2 700 svenska kronor i detaljhandeln vid varje besök i Sverige.

   

  - Det är mycket intressant att 4 av 10 norrmän har varit i Sverige under första kvartalet i år. Att de norska besökarna spenderar nära 3 000 kronor vid varje inköpstillfälle gör det extra spännande, kommenterar Bo-Josef Eriksson, analytiker på Region Värmland.

   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/granshandeln-fortsatter-__9175 Thu, 20 May 2010 10:45:40 GMT
  Europainformation till gymnasieelever https://www.eda.se/europainformation-till-gymnasieelever__9163 Europaveckan på Eda gymnasieskola - föredragshållareRepresentanter för Europa Direkt-kontoret i Åmål informerade Gymnasieeleverna.

  Europaveckan på Eda gymnasieskola - åhörare

  Europaveckan är ett tillfälle att öka kunskapen om Europa och de många möjligheter som finns och som kan bidra till en positiv utveckling för såväl kommuner, företag och organisationer som den enskilda medborgaren.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/europainformation-till-gymnasieelever__9163 Tue, 04 May 2010 08:11:04 GMT
  Årets kvinna i och för näringslivet https://www.eda.se/arets-kvinna-i-och-for-naringslivet__9074 Kommunchef Peter Wretman gratulerar Jane Johansen
  Kommunchef Peter Wretman gratulerar Jane Johansen, Bönan Kaffe & Choklad till Årets Kvinna i och för Näringslivet 2010.


  Jane Johansen, Bönan Kaffe & Choklad, har utsetts till Årets kvinna i och för näringslivet i Eda kommun. 

   

  Motiveringen lyder: 

  Jane är en kreativ och driftig person med stor omsorg för medmänniskor. Hon har tagit initiativ till modevisning och modeshow på Storgatan. Haft kåseri om ” Naturlig skönhet” med fokus på självbild och självkänsla.

   

  Jane har också genom Bönan Kaffe & Choklad skapat en ny mötesplats för människor i Eda och gränsområdet. Förutom satsning på högkvalitetsprodukter inom kaffe, te, choklad och gourmetvaror har ”Galleri Bönan” sett dagens ljus.

   

  Jane har startat upp en ny handarbetsklubb samt sångkaféer. Jane är en kulturell drivkraft och en inspiration i att tänka i nya banor.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/arets-kvinna-i-och-for-naringslivet__9074 Wed, 14 Apr 2010 10:23:40 GMT
  Stor risk för gräsbränder https://www.eda.se/stor-risk-for-grasbrander__4246  

  När man eldar gräs och ris är det viktigt att:

  • Kontrollera elden, begränsa ytan och ha beredskap med vatten
  • Inte elda ensam
  • Hålla avstånd till byggnader, skog och annat brännbart material.
  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/stor-risk-for-grasbrander__4246 Tue, 13 Apr 2010 12:18:06 GMT
  Eda kommuns elever mår bäst i Värmland https://www.eda.se/eda-kommuns-elever-mar-bast-i-varmland__4235 – ”Det gläder mig verkligen att höra, särskilt som Eda påstås ha haft de fattigaste barnen i landet. Men det beror ju på att väldigt många Edabor jobbar i Norge och att inkomsten därför inte räknats in i den svenska statistiken”, säger kommunalrådet Hans-Peter Jessen (S) till tidningen VF.

   

  Enligt Folkhälsoinstitutet är den största anledningen till att barn mår bra att det finns goda utsikter till arbete. Sysselsättning ger trygghet, och Eda kommun har under många år haft mycket låg arbetslöshet i jämförelse med hela landet.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eda-kommuns-elever-mar-bast-i-varmland__4235 Fri, 26 Mar 2010 13:47:53 GMT
  Crem International flyttar till Åmotfors https://www.eda.se/crem-international-flyttar-till-amotfors__4233 ´Den fd. Kongsbergsfastigheten uytanför Åmotfors


  Ett femårigt avtal är tecknat mellan kommunen och Crem.

  Vi ser väldigt positivt på att åter få en tillverkningsindustri i samhället och hälsar Crem international välkomnat till Eda kommun och Åmotfors säger Edas kommunalråd, Hans-Peter Jessen.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/crem-international-flyttar-till-amotfors__4233 Thu, 25 Mar 2010 15:27:51 GMT
  Eda deltar i Earth Hour 2010 https://www.eda.se/eda-deltar-i-earth-hour-2010__4232 Eda kommun har beslutat att släcka både gatubelsyning och vanlig belysning (där det är möjligt) under Earth Hour. Var med du också! 

   

  Vad är syftet med Earth Hour?


  Syftet med Earth Hour är att skicka en politisk signal till makthavare om att ta klimatfrågan på allvar. Syftet är att uppmärksamma och skapa engagemang i frågan. 

   

  Ju fler som deltar i Earth Hour och släcker ljuset, desto starkare blir signalen till politikerna. Släck och visa att du vill att politikerna ska ta klimatfrågan på allvar.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eda-deltar-i-earth-hour-2010__4232 Wed, 24 Mar 2010 15:29:42 GMT
  Hertigen av Värmland i Åmotfors https://www.eda.se/hertigen-av-varmland-i-amotfors__4231

  Prins Carl Philip klipper bandet på NormaNorma är en av världens främsta tillverkare av civil ammunition och ett av Värmlands mest lönsamma företag.

  Prins Carl Philip besökte Norma för att inviga den nya hylsavdelningen på ammunitionsfabriken .
   

   

      Fotograf: Bosse Fritzén   ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/hertigen-av-varmland-i-amotfors__4231 Wed, 24 Mar 2010 06:53:19 GMT
  Enklare källsortering i Värmland https://www.eda.se/enklare-kallsortering-i-varmland__4207
  Den nya sorteringen gäller även om dekalerna på behållarna säger något annat. (Nya dekaler klistras upp senare när väderleken medger det).

  Hittills har man i nämnda kommuner behövt sortera mjuka och hårda förpackningar i olika behållare. Bättre teknik gör att förpackningarna nu separeras i återvinningsprocessen istället, och de kan därför läggas i samma behållare.

  – När man slipper skilja på olika plastförpackningar hoppas jag att återvinningen ökar. Förändringen gör också att vi kan tömma med samma lastbil. Då minskar transporterna och vi når en miljövinst även där, säger Torsten Bill vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

  – Det är fortfarande viktigt att bara förpackningar läggs i behållarna. Andra plastföremål får inte läggas där eftersom de kan bestå av plastsorter som hindrar återvinningen.

  Samsortering av plastförpackningar finns redan i större delen av landet och införs under våren successivt i återstående delar.]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/enklare-kallsortering-i-varmland__4207 Thu, 25 Feb 2010 10:28:29 GMT
  Reiselivsmässan https://www.eda.se/reiselivsmassan__4160
  Med sig hane man broschyrer från olika aktörer, ett bildspel som visade våra muséer och en liten golftävling där man kunde vinna en weekend på golfbanan, Lunchbuffé på Thon Hotell, Presentkort på Farmers Golf, Nävgröt och Fläsk samt inträde till Muséet Beredskapsåra, T-shirt och inträde till Eda Skans Museum m.m.
   
  I år var det 33 328 besökare på mässan, en ökning på ca. 10% i jämfört med 2009.

  Detta är en viktig marknad för kommunen och det jobbas vidare på att försöka få våra gäster att uppleva mer än handeln, och gärna stanna några dagar extra.
  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/reiselivsmassan__4160 Thu, 21 Jan 2010 09:04:18 GMT
  Prisutdelning https://www.eda.se/prisutdelning__4148
  Nils-Olof Bolstad får 2009 års kulturpris för sin mångsidighet inom kulturen.

  Simon Utter, Åmotfors IF Skidor, får 2009 års idrottspris för sina insatser inom längdskidåkning.

  Klass 6, Gunnarsbyskolan, får 2009 års miljöpris för sitt engagemang och idérikedom när det gäller miljöfrågor

  ]]>
  Ingrid Andersson@www.eda.se (Ingrid Andersson) https://www.eda.se/prisutdelning__4148 Fri, 18 Dec 2009 13:22:28 GMT
  Ny sida https://www.eda.se/miljodiplomering__4143 Under år 2009 har Eda kommuns miljödiplomerade företag erbjudits träffar och andra aktiviteter som en del i arbetet för att bli återdiplomerade 2010. 
   

   

  ]]>
  Ingrid Andersson@www.eda.se (Ingrid Andersson) https://www.eda.se/miljodiplomering__4143 Fri, 11 Dec 2009 08:09:35 GMT
  Edaföretagare https://www.eda.se/edaforetagare__4103 Årets företagare i Värmland 2009

  Kommunchef Peter Wretman gratulerar Årets Företagare i Värmland.


  Motivering:
  "Kjell-Erik Löfblad äger och driver Rör & Smide i Vittensten AB. Genom sitt förvärv av företaget, efter att tidigare varit anställd, har han säkerställt företagets fortlevnad.


  Att genomföra ett generationsskifte i en ganska tuff bransch (mekanisk verkstad) är beundransvärt. Kjell-Erik får företaget att växa och utvecklas genom sitt engagemang i anställda och kunder. 

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/edaforetagare__4103 Fri, 20 Nov 2009 08:18:39 GMT
  2009 års Ungdomsledarpris i Eda kommun https://www.eda.se/2009-ars-ungdomsledarpris-i-eda-kommun__4098 Pristagare ungdomsledarpris
  Sören Nilsson har byggt upp bordtennisen inom Eda kommun från starten i Hammars Folkets Hus, där allt startade som lek till dagens bordtennisspel i Gunnarsbyhallen. Allt i IFK Ås regi.

  Genom Sören Nilssons enträgna arbete har ungdomar inom IFK Ås nått fina framgångar inom Värmländsk bordtennis.

  Detta gör att Kultur- och fritidsnämnden anser att 2009 års ungdomsledarpristagare är en värdig person att erhålla priset.
   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/2009-ars-ungdomsledarpris-i-eda-kommun__4098 Fri, 13 Nov 2009 11:01:11 GMT
  2009 års Kulturpris i Eda kommun https://www.eda.se/2009-ars-kulturpris-i-eda-kommun__4097 Kulturpristagare 2009
  Nils-Olof har fortsatt sin fars forskning om Köla socken, han har skrivit ett antal böcker om hembygden Köla, han är aktiv inom Köla Hembygdsförening och Köla Fotoklubb och genom det har han dokumenterat om Eda kommun och dessutom är han aktiv inom Köla Manskör.
   

  Detta gör att Kultur- och fritidsnämnden anser att 2009 års kulturpristagare är en värdig person att erhålla priset.
  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/2009-ars-kulturpris-i-eda-kommun__4097 Fri, 13 Nov 2009 10:59:28 GMT
  2009 års Idrottspris i Eda kommun https://www.eda.se/2009-ars-idrottspris-i-eda-kommun__4096 Simon Utter, pristagare
  Simon har åkt längdskidor alltsedan 6-årsåldern och har studerat på Teknikprogrammet vid Skidgymnasiet Stjerneskolan i Torsby, med fina betyg som resultat.

  Under säsongen 2008/2009 nådde han sina bästa resultat bl.a. genom att avancera till finalen vid JuniorCupen på skidor i Ulricehamn.

  Vid Junior-SM i mars var Simon en av de jämnare åkarna, med placeringar under 30 på alla distanser.

  Simon Utter är som person trevlig och ödmjuk, vilket sammantaget gör att Kultur- och fritidsnämnden anser att 2009 års idrottspristagare är en bra representant för svensk idrottsrörelse och värdig att erhålla priset.
   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/2009-ars-idrottspris-i-eda-kommun__4096 Fri, 13 Nov 2009 10:55:09 GMT
  Eda bäst i Värmland https://www.eda.se/eda-bast-i-varmland__4066
  På toppositionen inom svensk turism 2008 återfinns liksom förra året Strömstad och förstaplaceringen beror bland annat på att staden har en mycket stark detaljhandel och
  gränshandel med Norge samt en driven sommarturism.

  Rankingens tio-i-topp-lista (2007 års placering inom parantes)
  1.Strömstad (1)
  2.Malung-Sälen (4)
  3.Tanum (3)

  Av Värmlandskommunerna kom Eda på första plats (16:e i riket) följt av Årjäng (18:e i riket) och Karlstad (33 i riket).
  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eda-bast-i-varmland__4066 Fri, 23 Oct 2009 12:44:14 GMT
  Invigning av Älvstigen https://www.eda.se/invigning-av-alvstigen__4022 Invigde gjorde Susanna Holmgren, Eda kommun

  Projektet har skett i samarbete mellan Yxesjöarnas FVOF och Eda kommun. Genom projektet har bl.a. en naturstig, "Älvstigen" , röjts fram vilket har gjort att Koppomsbor och turister kan vandra och fiska i naturskön omgivning, mer eller mindre i Koppom.
  deltagera i invingningen
  Längs med leden finns iordningställda rastplatser med bord och grillplatser. Trappor finns vid branta och fuktiga partier. Sammantaget är leden mycket  "lättvandrad"  och när man går längs leden efter Kölaälven känns det faktiskt som att man mer eller mindre är ute i "vildmarken".

  Man har även anlagt en grillkåta som vem som helst kan hyra av Yxesjöarnas FVOF samt en handikapps anpassad brygga som gör det möjligt att vem som helst kan fiska i Kölaälven.

  Dessutom har under tre år flodkräftor planterats ut i Rinnan och Kölaälven till ett värde av 550 000:-. 2003 var flodkräftorna borta, mycket troligt pga av kräftpest. Nu finns återigen den utrotningshotade flodkräftan i Rinnan och Kölaälven, inom 3-5 år kommer man återigen kunna ta upp den den gamla traditionen med att fiska efter flodkräftor i augustimörkret. Vinnare i tipspromenaden var Göran Söderberg Under invigningen anordnades en tipspromenad längs med Älvstigen medan Yxesjöarnas FVOF bjöd på kaffe och grillkorv. Vinnare i tipspromenaden var Göran Söderberg]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/invigning-av-alvstigen__4022 Tue, 06 Oct 2009 12:10:48 GMT
  Daglig verksamhet i nya lokaler https://www.eda.se/daglig-verksamhet-i-nya-lokaler__3986 Trängsel i korridoren
  Stundtals var det trångt i korridorerna.

  Uteplatsen
  I och med flytten från "Patronen" har daglig verksamhet fått tillgång till bättre anpassade lokaler. Den dagliga verksamheten är uppdelad på två enheter som har halva byggnaden vardera, men den stora uteplatsen delar man.

  Magnus och Tommy på öppet hus
  Dagen till ära hade man dukat upp med snacks och dricka i köket.

  Förutom uteplatsen och trädgården finns utrymmen för för sjukgymnastik, ett kök och ett allrum där man kan spela instrument, se på film, måla eller pyssla.


   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/daglig-verksamhet-i-nya-lokaler__3986 Fri, 04 Sep 2009 12:17:34 GMT
  Årets företagare https://www.eda.se/arets-foretagare__3952 Årets Företagare, Kersti och Anders Levin.
  Kersti och Anders Levin driver mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur på gården Der Sö i Tälle utanför Charlottenberg.

  Motiveringen lyder:
  ”Djuren hos Kersti och Anders har det fantastiskt bra, tänk att bli borstad och ryktad varje dag! Företaget har fått utmärkelser för prickfri mjölkning, hög fetthalt i mjölk och många liter mjölk per ko och år.”
  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/arets-foretagare__3952 Mon, 24 Aug 2009 14:21:02 GMT
  Fjärrvärmeutbyggnad i Åmotfors https://www.eda.se/fjarrvarmeutbyggnad-i-amotfors__3880 Karta över utbyggnaden av fjärrvärmen i Åmotfors
   

   

  Planritningen visar den nya fjärrvärmeledningens sträckning.

  Bygget av fjärrvärmeledningen startar i Maj  och beräknas vara klart i slutet av
  September. Inne i fastigheterna återstår det dock arbete innan hela projektet är idriftsatt.

  • Arbetet med Fjärrvärmeledningarna går till på följande sätt:
  • Först schaktar man och gör en ledningsbädd, som sedan ledningarna läggs ned på.
  • Därefter sker svetsarbete och uppvärmning av kulvert med varmt vatten.
  • Sedan skall ledningen muffas i skarvar, och först därefter kan man återfylla schaktgraven.
    

  Schaktarbetet påbörjas mittemot flispannan söder om kyrkan och man schaktar norrut mot Gärdesskolan enligt planritning. I Juni påbörjas etappen mellan Bruket och flispannan.

  Schaktningen kommer att medföra en del begränsningar i framkomligheten.
  Vi ber er som drabbas av detta att ha förståelse, och vi kommer att tillse att
  framkomligheten löses i mesta möjliga mån med hjälp av tillfälliga broar.

  Projektörer och projektledare är WSP Samhällsbyggnad, Rolf Ränkeskog 070-3316864
  Rörentreprenör är Lövås Rör och Smide 070-3939445
  Markentreprenör är Elvierssons Byggtjänst AB, Karl-Erik Elviersson 070-2477240

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/fjarrvarmeutbyggnad-i-amotfors__3880 Mon, 08 Jun 2009 10:00:46 GMT
  Teknikcollege https://www.eda.se/teknikcollege__3858
  Teknikcollege är en kvalitetsstämpel som visar att flera kommuner och utbildningsanordnare tillsammans med industrin i en region utvecklar utbildningar utifrån de krav industrin ställer. Skolor som blivit godkända som teknikcollege erbjuder utbildningar som attraherar ungdomar och vuxna samtidigt som befintliga resurser utnyttjas så effektivt som möjligt.]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/teknikcollege__3858 Thu, 28 May 2009 13:10:14 GMT
  Trafiksäkerhet på Charlotta https://www.eda.se/trafiksakerhet-pa-charlotta__3842
  Publiksamling framför scenen i väntan på prisutdelningar och kröningen av årets "Charlotta".

  Där kunde man köpa cykelhjälm eller triangelväska (innehållande praktiska saker för ett eventuellt motorstopp) och delta i utlottningen av en cykel. Vidare kunde man testa sparsam körning ”SPARK” Ett dataprogram där man testar hur bensinsnålt och miljövänligt man kör bil. Även där fanns ett pris för bästa föraren. NTF,s voltbil fanns också på plats med Jan-Åke Bertilsson och Mikael Bergsten som instruktörer.
  Vinnare av cykeln
  Vinnare av cykeln blev Anna-Karin Pettersson.....

  Utanfö kommunhusets entre
  och och vinnare av ”Spark” blev Dan Fränneby (t höger).


  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/trafiksakerhet-pa-charlotta__3842 Tue, 12 May 2009 12:34:34 GMT
  Mijöstuga lottades ut https://www.eda.se/mijostuga-lottades-ut__3830
  ByggCompaniet byggde stugan på plats under dagen i samarbete med Klarströms Måleri och Dansk Kakel & Måleri som kommer att måla stugan med färg från Colorama Charlottenberg.

  Byggandet av miljöstugan
  Med vinster till lotteriet bidrog även Eda Miljöservice med ett presentkort på en timmes hemservice/städning, Eda Glasbruk Taxi med ett presentkort på taxiresa 300 kr, och Guns Bär & Sylt med en stor presentpåse sylt och saft.

  Behållningen från lotteriet går oavkortat till naturvårdande åtgärder i Eda kommun och kommunen bidrar med lika mycket som lotteriet dragit in! Den totala summan kommer att redovisas så fort lotteriintäkterna är sammanställda.

  Vinnare av miljöstugan
  Vinnare av miljöstugan blev Gun Filipsson Nilsson (2:a från vänster).
  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/mijostuga-lottades-ut__3830 Mon, 11 May 2009 11:59:30 GMT
  Eda gymnasieskola vann idétävling https://www.eda.se/eda-gymnasieskola-vann-idtavling__3809 läs mer på nwt´s webbplats

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/eda-gymnasieskola-vann-idtavling__3809 Thu, 30 Apr 2009 09:31:02 GMT
  Turismen fortsätter att växa https://www.eda.se/turismen-fortsatter-att-vaxa__3808 - Trots att det är attraktioner och aktiviteter som gör att många turister väljer att åka till Värmland är det boendeanläggningar, restauranger och handlare som tjänat mest pengar på turisterna under 2008. 70 procent av turismomsättningen spenderas inom dessa tre kategorier. Endast sex procent av turisternas konsumtion läggs på aktiviteter som tex. museibesök och kanothyra. Turism- och besöksnäringen brukar ofta delas in i fyra teman, ”Resa”, ”Bo”, ”Äta” och ”Göra”. Dessa teman är nära sammankopplande och beroende av varandra när besökaren väljer resemål. Det viktigt att utöka samarbetet inom näringen för att fler företag ska öka sin omsättning, säger Regionturistchefen Karin Vangstad.

  Turismens sysselsättningseffekter under perioden 2002 - 2008 har varit relativt oförändrad. Glädjande visar statistiken att olika effektiviseringar och produktionsförbättringar som sker inom många andra branscher inte påverkat antalet arbetstillfällen inom turism - och besöksnäringen nämnvärt i Värmland.

  - Ur ett lokalt och regionalt tillväxtperspektiv är turism- och besöksnäringen mycket intressant. Turism- och besöksnäringen kan inte utlokaliseras. Varor och tjänsterna konsumeras på plats och bidrar till att både dra in pengar till regionen och skapar sysselsättning. Basnäringarna har traditionellt stått för en mycket stor andel av sysselsättningen. I dag visar dessa näringar upp bra produktivitetstillväxt men dessvärre liten effekt på sysselsättningsutvecklingen. Turism- och besöksnäringen har en stor roll som sysselsättningskapare, säger Göran Nilsson, regionråd vid Region Värmland.

  Tusismen i Eda

  Enligt 2008 års siffror så omsatte rese- och turistnäringen i Eda kommun 115 miljoner kronor och ghav arbete åt ca. 95 personer.

  Detta är en ökning på 7,4 % eller 7,9 miljoner kr. i jämfört med 2007. Tack vare Thon hotell har hotellkategorin ökat med 11,2 miljoner kronor, men fortfarande är camping, inkl. campingstugor den viktigaste övernattningsformen.
   

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/turismen-fortsatter-att-vaxa__3808 Thu, 30 Apr 2009 09:28:13 GMT
  Våreldar https://www.eda.se/vareldar__3794
  Visa hänsyn till dina grannar och vidtala dem så de inte larmar Räddningstjänsten.

  Om du har frågor kring brandrisk eller brandsäkerhet nås Vakthavande befäl Räddningstjänsten på tel. 0570-814 80.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/vareldar__3794 Wed, 29 Apr 2009 07:23:33 GMT
  Påskhandeln mot nya rekordhöjder https://www.eda.se/paskhandeln-mot-nya-rekordhojder__3790 Den norska köpkraften väntas skjuta påskhandeln till nya rekordhöjder, skriver nwt.se.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/paskhandeln-mot-nya-rekordhojder__3790 Wed, 15 Apr 2009 10:47:07 GMT
  Ökad risk för gräsbränder https://www.eda.se/okad-risk-for-grasbrander__3789 marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/okad-risk-for-grasbrander__3789 Wed, 15 Apr 2009 10:35:48 GMT Hotspot 2009 https://www.eda.se/hotspot-2009__3757   Sant Falskt 1)     Eda kommun är en av de största gränshandelskommunerna i Sverige. X   2)     Det finns inga friskolor i Eda kommun.   X 3)     Orten Charlottenberg har fått sitt namn efter Charlotta Berg. X   4)     Eda kommun är sedan oktober 2008 Sveriges första skuldfria kommun. X   5)     I Eda kommun har det skapats 1 200 arbetstillfällen inom handeln de senaste 3 åren. X  

  Priser

  1:a pris – Länskort för maj månad
  2:a pris – Badlakan + vattenflaska + keps
  3:e pris – Badlakan + vattenflaska

  Fler deltagare svarade korrekt på samtliga påståenden än antal priser. Därutav lottades priserna ut bland dessa deltagare.

  Ett stort grattis från Eda kommun till vinnarna:
  1:a plats Åse Falkevik
  2:a plats Anna Bergström
  3:e plats Katarina Andersson Lama
   
  Eda kommuns representanter på Hotspot 2009
  Vi på Eda kommun vill ta tillfället i akt och tacka samtliga deltagare och givetvis Er alla som besökt vår monter under HotSpot 2009.

  Med förhoppning om återseende!
  Eda kommun
  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/hotspot-2009__3757 Mon, 06 Apr 2009 09:01:24 GMT
  Kommunen släcker ljuset https://www.eda.se/kommunen-slacker-ljuset__3745 Vad är syftet med Earth Hour? Earth Hour är inte en energisparkampanj. Syftet är att uppmärksamma och skapa engagemang kring klimatfrågan och att skicka en stark signal till världens beslutsfattare att de ska förhandla fram ett rättvist och kraftfullt avtal vid FNs klimatförhandlingar i Köpenhamn i december 2009 under det svenska EU-ordförandeskapet. Ju fler som deltar i Earth Hour och släcker ljuset, desto starkare blir symbolhandlingen.

  Vad ska jag släcka?
  Det viktigaste är att du släcker ljuset i din bostad så att människor runt omkring ser att hushållen deltar i Earth Hour.]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/kommunen-slacker-ljuset__3745 Fri, 27 Mar 2009 09:57:43 GMT
  Invigning av nyrenoverat demensboende https://www.eda.se/invigning-av-nyrenoverat-demensboende__1117 Invingning
  Personalen bjöd på mingel snittar och cider och godis.

  Länsstyrelsens representant för äldreskyddsombuden Else Danielsson Gustafson uttryckte sin glädje över att Eda kommun har fått i ordning så fina och ändamålsenliga lokaler.

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/invigning-av-nyrenoverat-demensboende__1117 Tue, 24 Feb 2009 07:53:15 GMT
  Ny entreprenör för sotning/brandskyddskontroll https://www.eda.se/ny-entreprenor-for-sotningbrandskyddskon__1113 Telefon
  Växel                         0571-316 40
  Kennet Bornstedt   0571-316 41
  Anders Lundgren   0571-316 42
  Telefax                      0571-316 49
  E-post                       info@sotab.nu

  Övergången till ny entreprenör kommer inledningsvis att medföra en viss eftersläpning med sotningen, men givetvis hjälper SOTAB AB till omgående om det uppstår eldstadsrelaterade problem. Tveka inte i så fall utan ta kontakt med sotarna!!

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/ny-entreprenor-for-sotningbrandskyddskon__1113 Mon, 23 Feb 2009 13:16:26 GMT
  Miljödiplomering https://www.eda.se/miljodiplomering-2010__1108 Kursåret 2008 avslutades genom en studieresa med traditionell diplomeringshögtid! Studieresan omfattade en kryssningskonferens Oslo-Köpenhamn fredag 13 februari - söndag 15 februari. 

  Av kommunens totalt 22 miljödiplomerade företag och verksamheter deltog det nydiplomerade företaget Klarströms Måleri, samt de återdiplomerade verksamheterna Eda församling, Dansk Kakel och Måleri, Colorama Bergmans Färg, Eda Bostads AB och Charlottenbergs avloppsreningsverk i studieresan. 

  Fredag eftermiddag hölls diplomeringshögtiden ombord på M.S Pearl of Scandinavias konferensavdelning: 

  • De miljöförbättrande åtgärder som genomförts av miljödiplomerade företag i Eda kommun redovisades.
  • Grupparbete kring framtiden för miljödiplomering enligt Värmlandsmodellen och idéer för fortsatt och utvidgat miljöarbete.
  • Utdelning av diplom och kursintyg.
  • Föredrag om DFDS Seaways miljöarbete av kapten Claus Angen.

  Samtliga företag var under grupparbetet överens om att det är angeläget att sprida miljöengagemanget utanför kretsen engagerade miljödiplomerade företag.
  Bland de deltagande företagen framkom det med rörande tydlighet att även om affärsnyttan är viktig, ligger det stora värdet i att värna miljön för kommande generationer! 

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/miljodiplomering-2010__1108 Tue, 17 Feb 2009 16:48:43 GMT
  Inspirationskväll https://www.eda.se/inspirationskvall-__1090 marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/inspirationskvall-__1090 Thu, 29 Jan 2009 13:53:23 GMT Energideklaration https://www.eda.se/energideklaration__1053 marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/energideklaration__1053 Thu, 15 Jan 2009 14:41:16 GMT Nytt kontrollansvar https://www.eda.se/nytt-kontrollansvar__1034 marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/nytt-kontrollansvar__1034 Wed, 14 Jan 2009 06:51:32 GMT Ny tankbil https://www.eda.se/ny-tankbil-__952 barndbil
  Den kommer nu att ersätta den 34 år gamla tankbilen som man tidigare haft i Charlottenberg. Den nya med betydligt högre kapacitet och med möjlighet att spruta skum.
  Räddingspersonal vid ny brandbil
  Stefan Bye, Anders Johansson och Thomas Erlandsson poserar vid den nya brandbilen

  ]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/ny-tankbil-__952 Wed, 26 Nov 2008 19:53:17 GMT
  Vinnare i namntävling https://www.eda.se/vinnare-i-namntavling__910
  Filip och hans klass, 4-5:an fick äta under lite festligare förhållanden den dagen. De fick äta sin lunch vid bord med vita dukar och kandelabrar och blev serverade läsk till pizzan och glass med chokladsås till dessert.]]>
  marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/vinnare-i-namntavling__910 Wed, 26 Nov 2008 19:50:43 GMT
  Triplexövning i Morokulien https://www.eda.se/triplexovning-i-morokulien__824 marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/triplexovning-i-morokulien__824 Thu, 20 Nov 2008 14:47:32 GMT Gränshandeln minskar https://www.eda.se/granshandeln-minskar__637 marcus.brolin@eda.se () https://www.eda.se/granshandeln-minskar__637 Fri, 12 Sep 2008 11:47:01 GMT