Digital utbildning i cirkulär ekonomi

En jordglob i en hand

Företagare - Ta chansen att gå en kostnadsfri digital utbildning i cirkulär ekonomi - Ordinarie pris 8.000 kr!

Max 3 personer från varje företag.

Region Värmland är en av huvudfinansiärerna till projektet 8 Cirkulära Affärssteg, en utbildning i åtta delar som ger en fin introduktion till cirkulär ekonomi och vad en cirkulär affär kan vara samt en hel del inspiration och nya kunskaper. Lättillgängligt, interaktivt och flexibelt.

Cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt system designat för att återskapa resurser om och om och om igen - precis som i naturen, vilket är dess förebild. I naturen finns inget avfall utan allt tas tillvara och blir näring i nästa led.

I en cirkulär ekonomi används resurser så optimalt som möjligt, utan att förbrukas. För att det ska vara möjligt behöver aktörer samverka på ett smart sätt, och det över alla branscher och sektorer och gäller alla typer av organisationer och storlek.

Läs mer och anmäl dig via länken: 8 cirkulära affärssteg – grupputbildning

2023-04-14