Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 
Din väg:
 

Nya bygglovsreglerSkriv ut

 
hammare

 

Regeringen har beslutat att det från den 2 juli ska vara tillåtet att göra vissa om och tillbyggnader utan att behöva söka bygglov. Till exempel får du bygga ett så kallat attefallshus och bygga ut max 15 kvadratmeter.

 


De nya bygglovsreglerna innebär att du utan bygglov får:


Bygga ett så kallat attefallshus

på max 25 kvadratmeter. Byggnaden får användas som en egen bostad. Om tillbyggnaden ligger mindre än 4,5 meter från tomtgränsen krävs grannarnas medgivande. Till skillnad från friggebodar behöver du göra en anmälan till plansektionen och du måste ha tagit emot ett startbesked innan man börjar bygga.


Göra en bygga ut max 15 kvadratmeter. 

Om tillbyggnaden ligger mindre än 4,5 meter från tomtgränsen krävs grannarnas medgivande. Tillbyggnaden ska anmälas till plansektionen och man måste ha tagit emot ett startbesked innan man börjar bygga.


Inreda ytterligare en bostad
i ditt enbostadshus, om du vill ha ytterligare en bostad i till exempel källarplanet. Tillbyggnaden ska anmälas till plansektionen och man måste ha tagit emot ett startbesked innan man börjar bygga.


Göra en tillbyggnad med maximalt två takkupor, på en- eller tvåbostadshus som inte innebär ingrepp på den bärande konstruktionen. Takkuporna får uppta max halva takfallet per byggnad. Om man redan har en takkupa på sitt hus får man bara bygga till en ny utan bygglov. Du behöver varken söka bygglov eller anmäla om du bygger en takkupa.


I de här fallen gäller fortsatt krav på bygglov:

  • om kommunen i detaljplanen kräver bygglov för ett område som utgör en värdefull miljö
  • om byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, alternativt ingår i ett sådant område
  • om tillbyggnaden är i anslutning till en flygplats eller ett övnings- eller skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret
Tillbaka