Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Vattenrestaurering Skriv ut

 

Under århundraden har vattendrag påverkats av mänskliga aktiviteter. När virke transporterades förr, användes i regel vattenvägarna för flottning, och slätbottnade timmerrännor skapades i många strömmande vattendrag. Även i små bäckar går det i dag att se spår efter flottningen. Andra spår av mänsklig aktivitet är kvarnbyggnader, dammar och vägtrummor etc.

Vattenregleringarna har bland annat drabbat vandrande fiskarter som lax och öring, varvid t ex gädda tagit över i många av de vatten som förr dominerades av laxfisk. Även andra arter, som flodpärlmussla och strömstare har påverkats negativt.

Eda kommun, i samarbete med Årjängs kommun och skogsvårdsstyrelsen, inventerar, detaljplanerar samt söker pengar från Länsstyrelsen för återställande av flottledsrensade vattendrag.Sidansvarig: Marcus Brolin
Mer information

Mina favoriter
Spara sidan som favorit