Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Naturreservatet Tallmon Skriv ut

 
Tallmon i Charlottenberg, Foto: S-Å Berglind

Tallmon är ett tätortsnära skogsområde i direkt anslutning till Charlottenberg. Området har ett begränsat och eftersatt nätverk med stigar, vandringsleder och ett 2,5 km långt elljusspår. Tallmon har höga naturvärden och en särpräglad topografi med såväl sandmo, raviner, branter som vattendrag. Tallmon domineras av sandiga hedmarker, jordarten består i en stor del av området av ren sand.

 

I området finns bland annat kulturlämningar i form av Morast skans och skyttevärn sedan unionsupplösningen. En kraftledningsgata, småvägar och elljusbanan skapar ledningskorridorer med stort ljusinsläpp vilket är gynnsamt för ett rikt insektsliv av sandlevande och solälskande arter. I anslutning till kraftledningsgatan förekommer Värmlands landskapsinsekt brun gräsfjäril (Coenonympha hero) vilken är klassad som Missgynnad (NT) enligt artdatabankens röd lista.

 

I december 2010 fattade kommunfullmäktige beslut om att bilda det kommunala Naturreservatet Tallmon. Syftet var att skapa ett tätortsnära reservat med höga naturvärden som är lättillgängligt, vandringsvänligt och kunskapshöjande, vilket i sin tur skall ligga till grund för att stimulera det rörliga friluftslivet och öka naturintresset i kommunen. En av de viktigaste bitarna var alltså att främja det tätortsnära friluftslivet och naturintresset bland annat genom att besökare skulle kunna ta del av reservatet genom lättvandrade leder.


Läs mer om naturreservatet Tallmon på "Utvecklandet av naturreservatet Tallmon" och "Tallmon - Ett natur- och strövområde".Sidansvarig: Helena Magnusson
Mer information

Mats Rydström

Miljöchef
tfn 0571-281 37


Mina favoriter
Spara sidan som favorit