Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Kalkning i kommunen Skriv ut

 
Kankning med lastbil

Kalkningsverksamheten i Eda kommun startade i början på
80-talet. I dag sprider vi ca 2 000 ton sjökalk per år inom kommunen och ytterligare 1 500 ton inne i Norge i sjöar och vattendrag som har avrinning till Sverige.
 

Målsättning och finansiering

Målsättningen med kalkning är att skapa kemiska förutsättningar för att det naturliga djurlivet skall kunna bestå eller återkomma. Kalkningen finansieras i huvudsak med statsbidrag som beviljas av Länsstyrelsen samt en kommunal andel på vanligtvis 15%. En viss del av kalkningen samfinansieras också med Norge.


Hur går kalkningen till?

Den största delen av kalken i kommunen sprids med båt. Båtarna som är specialbyggda för just sjökalkning tar ca 3-5 ton per gång och sprider en kalkslurry där vatten och kalkmjöl blandas innan det sprutas ut via en spridare i fören på båten. Kalken transporteras till sjöarna med bulkbilar som via en slang blåser kalkmjölet in i båten.


I de sjöar där båt och bulkbil inte tar sig fram sprids kalken med helikopter. Under helikoptern hänger ett spridarkärl som kan regleras av piloten för att lägga kalken enligt en spridningskarta eller dylikt. Årligen sprids ca 500 ton kalkmjöl direkt i rinnande vatten via en doserare som står uppströms Vällen på norsk sida. Doseraren sprider kalkmjölet direkt i vattendraget och doseringen styrs av vattenflödet.
Sidansvarig: Helena Magnusson
Mer information

Mats Rydström

Miljöchef
tfn 0571-281 37


Mina favoriter
Spara sidan som favorit