Covid-19

Covid-19

MUSIKSKOLAN OCH COVID-19:

Vi är fortfarande mitt uppe i en pandemi vilket ställer stora krav på var och en i samhället. Musikskolan följer Folkhelsomyndighetens rekommendationer och anpassar undervisningen efter det. Det innebär bland annat att vi tills vidare undviker stora samlingar, tillställningar och evenemang. Vi anpassar olika förhållningssätt i våra lokarer efter elevers/undervisningens behov och förutsättningar. I vissa fall behöver läraren fördela tiden annorlunda. I bland måste lektioner ställas in. Musikskolan kontaktar elev/vårdnadshavare vid inställda lektioner enligt tidigare rutin. Vi genomför distansundervisning när det bedöms nödvendigt.

När någon i hushållet väntar på provtagning eller provsvar p.g.a symtomt rekommenderar vi stärkt att även symtomfria barn/vuxna är hemma från musikskolan. För övrigt gäller följande:

  • Stanna hemma vid minsta symtom. Meddela din musikskolelärare om du inte kommer till din lektion.
  • Insjuknar man under aktiviteten/lektionen ska man gå hem direkt.
  • Tvätta händerna före och efter din lektion.
  • Håll avstånd.
    I den mån det är möjligt ber vi att du som elev inte dröjer kvar i våra lokaler och korridorer före och efter din lektion.

Endast musikskolans elever är välkomna in i våra lokaler. Föreldrar och andra får vänta utanför. I vissa undantagsfall kan förelder behöva följa med sitt barn in, detta sker efter överenskommelse med ansvarig lärare.

Musikskolan har handsprit och plexiglasskärmar mellan lärare och elev i våra lokarer.

Riktlinjer vid bekräftad smitta:
Musikskolan följer Grundskolan/Grundsärskolans riktlinjer vid bekräftad smitta. Se information från Grundskolan i Tieto-appen.

Personuppgifter gällande Covid-19 faller in under sekretesslagen vilket gör att information inte delas mellan grundskolan och musikskolan. Det räcker derför inte att bara meddela grundskolan utan ni måste också meddela musikskolan.

När en person med konstaterad Covid-19 (index) har varit i musikskolan under smittsam period och därför kan ha utsatt andra för smittorisk ska enligt smittspårning musikledare, Lena Olsson snarast meddelas via sms/tlf: 072-247 51 20

Närkontakter: Enligt Folkhälsomyndigheten finns en ökad risk för smittspridning av Covid-19 i samband med utövande av sång och musik, särskilt blåsinstrument. Musikskolan rekommenderar att lektioner/aktiviteter på plats alltid räknas som närkontakt. 
Smittsam period: räknas från 48 timmar före symtomdebut till minst två (2) dygns feberfrihet och allmän förbeättring samt att minst sju (7) dagar har gått sedan symtomdebut. Om index inte har haft symtom räknas smittsam peroid från provtagningsdatum.
Inresa från Norge, Storbritannien, Sydafrika och Brasilien:
Musikskolan följer Grundskolan/Grundsärskolans riktlinjer vid inresa. Se information från Grundskolan i Tieto-appen.

TACK FÖR ERT SAMARBETE - TILLSAMMANS SKAPAR VI EN TRYGGARE MILJÖ FÖR BÅDA BARNEN OCH VÅR PERSONAL!