Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Kvicksilver i fisk Skriv ut

 

Analys av kvicksilverhalter från Gäddor i sjöarna Nedre Lersjön, Ränken, Hugn och Bysjön

 

Kvicksilver är en metall som finns naturligt i miljön, men människan har ökat den mängd kvicksilver som finns i naturen. I mark, vatten och sediment omvandlas oorganiskt kvicksilver till metylkvicksilver.

 

Metylkvicksilver ansamlas i fisk, och de högsta halterna återfinns i stora rovfiskar. Konsumtion av fisk är den största källan till den metylkvicksilver man får i sig. Metylkvicksilver kan påverka det centrala nervsystemet (hjärnan) och fosterstadiet är den mest känsliga perioden.

 

Livsmedelsverket vänder sig särskilt till kvinnor som planerar att skaffa barn snart, som är gravida eller som ammar med rådet att inte äta t.ex. abborre, gädda, gös, lake, stor hälleflundra samt tonfisk mer än 2-3 gånger per år.

 

Gränsvärden
EU-gemensamma gränsvärden för fiskprodukter är 0,5 mg/kg, medan vissa fiskarter har ett gränsvärde på 1,0 mg/kg. Gädda och ål är exempel på arter som har det högre gränsvärdet.

 

Mätning av kvicksilver i gädda i Eda kommun.

Vintern 08/09 gjordes ett utskick till Eda kommuns samtliga fiskevårdsområdesföreningar (fvof) med ett erbjudande om kostnadsfri undersökning av kvicksilverhalten i gäddor. Fem gäddor från samma sjö med storleksintervallet 0,5 – 1,5 kg efterfrågades. Ränken, Hugn, Bysjön och Lersjöarnas fvof lämnade in gäddor.

 

Resultat 

Totalt har 20 gäddor analyserats. Det högst uppmätta värdet noterades i Nedre Lersjön 0,82 mg/kg. Ingen gädda tangerade det övre gränsvärdet 1 mg/kg. Ingen av sjöarna klarade miljömålet med bakgrundshalter på 0,2 mg/kg – 0,5 mg/kg.

 

Sjö Halt, mg/kg Medelvärde mg/kg
Bysjön 0,16-0,39 0,27
Hugn 0,28-0,42 0,34
Nedre Lersjön 0,43-0,82 0,61
Ränken 0,38-0,72 0,51Sidansvarig: Helena Magnusson
Mer information

Mats Rydström

Miljöchef


Mina favoriter
Spara sidan som favorit