Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Rapporter/Undersökningar Skriv ut

 

I slutet av år 2008 utfördes översiktliga markundersökningar inom Kroppstaforsområdet i Åmotfors. Inom området har olika industriverksamheter bedrivits bl a stenullsfabrik med mattillverkning och sågverk mm. I området har stora mängder mesa deponerats och i den södra delen av området tippades industriavfall under 1960- och 1970-talet.

När det gäller metaller visade undersökningarna att det i fyra jordprovpunkter förekommer halter som något överstiger gällande riktvärden för mindre känslig markanvändning och att riktvärdet för känslig markanvändning överskrids i tre punkter. Övriga jordprover uppvisar generellt mycket låga eller låga halter av metaller. I en provpunkt överskrids riktvärdet för mindre känslig markanvändning när det gäller diklormetan. I vatten är halterna metaller generellt låga, men i en punkt förkommer halter över mindre känslig markanvändning.

Det utgör ingen hälsorisk att befinna sig på området, men man bör undvika grävarbeten eller aktiviteter som gör att man oavsiktligt kan få i sig jord eller annat material.

Kompletterande provtagning kommer att utföras för att komma fram till om, och i så fall vilka åtgärder som behövs för att föroreningar inte ska spridas från området.


Sidansvarig: Helena Magnusson

Mina favoriter
Spara sidan som favorit